Sunday, January 19, 2014

စကၠန္႔တိုင္းမွာ ျဖစ္ေနတာ

Photo: >> စကၠန္႔တိုင္းမွာ ျဖစ္ေနတာ <<

ကမာၻေပၚမွာ…
ယခု အခ်ိန္ေလးမွာ……
-လူ ၅သန္းဟာ ဝိုင္ေသာက္ေနၾကတယ္ တ့ဲ
-လူ သန္း၁၀၀ ဟာ အိပ္စက္ေနၾကတယ္ တ့ဲ
-လူ ၇သန္းဟာ ေမထုန္မႈ ျပဳေနၾကတယ္ တ့ဲ
-လူ သန္း ၈၀ က အလုပ္လုပ္ေနၾကတယ္ တ့ဲ
အဲ…
အဲဒီ သန္း ၈၀ထဲက တစ္ေယာက္ကေတာ့ သူေဌးမသိေအာင္ ခိုးျပီး ဒီဟာသကုိ ဖတ္ေနတယ္။
ငိ ငိ ေနာက္ထွာ....

သန္၄ကုိ-ဘာသာျပန္သည္။

Source: Thanlay Ko 
Powered by >> www.myanmarcutegirl.com <<
ကမာၻေပၚမွာ…
ယခု အခ်ိန္ေလးမွာ……
-လူ ၅သန္းဟာ ဝိုင္ေသာက္ေန ၾကတယ္ တ့ဲ
-လူ သန္း၁၀၀ ဟာ အိပ္စက္ေန
ၾက တယ္ တ့ဲ
-လူ ၇သန္းဟာ ေမထုန္မႈ 
 ျပဳေနၾကတယ္ တ့ဲ
-လူ သန္း ၈၀ က အလုပ္လုပ္ေန ၾကတယ္ တ့ဲ
အဲ…အဲဒီ သန္း ၈၀ထဲက 
တစ္ေယာက္ကေတာ့ သူေဌးမသိေအာင္ ခိုးျပီး ဒီဟာသကုိ ဖတ္ေနတယ္။ငိ ငိ ေနာက္ထွာ....
သန္၄ကုိ-ဘာသာျပန္သည္။
Source: Thanlay Ko
Powered by >> www.myanmarcutegirl.com <<

No comments:

Post a Comment