Thursday, January 30, 2014

အစိုးရက ..ဘာလဲ ၊ အတိုက္အခံက ဘယ္လဲ ?

ကြ်န္ေတာ့္အထင္ ၁၉၉၆ ခုနွစ္
( ျမန္မာ့ခရီးသြားႏွစ္) 
ခန္႔က ထင္တယ္။ကေမာၻဒီယားရဲ႕
 ၿမိဳ႕ေတာ္ဖႏြမ္ပင္ က ျမန္မာျပည္၏
 ၿမိဳ႕ငယ္ေလးတစ္ခု အဆင့္မွာပဲ
ရွိေနေသးတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို 
ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ဆိုတာက အိပ္
မက္ လုိ႔ေတာင္ ဆိုနိဳင္ပါတယ္ ။
အန္ေကာဝပ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးရွိေနေပမယ့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကိုေတာင္အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ျဖစ္ေအာင္ အေနအထားတစ္ခု ေရာက္ဖို႔အေတာ္ ရုန္းကန္ႀကိဳးစားေနခဲ့ၾကရတယ္ ။ သို႔ေပမယ့္ -
ယေန႔ကေမာၻဒီးယားဟာ ျမန္မာျပည္ထက္ မ်ားစြာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲသြားတာကို ျမင္ေတြ႕ရနိဳင္ပါတယ္။ သူတို႔ကိုျပန္လည္မွီနိဳင္မယ့္အဆင့္တစ္ခုေရာက္ဖို႔က ခုလက္ရွိ အေနအထားနဲ႔ေတာ့ မျဖစ္နိဳင္ေသးပါ ။
- အေၾကာင္းအရင္းက ဘာလဲ ?
- အစိုးရ တစ္ခုတည္းေၾကာင့္လား ?
- အတုိက္အခံ အင္အားေၾကာင့္လား ?
ျပည္ပအေနာက္အုပ္စုေတြက ျမန္မာျပည္ကို စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမွဳေတြတိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။
ျပည္ပ အေနာက္အုပ္စုေတြက , ျမန္မာျပည္ အစိုးရကို, စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ၿပီး အၾကပ္အတည္းတစ္ခုကို ဆိုက္ေရာက္ေစတယ္။ နိဳင္ငံေရး စနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစဖို႔ ဖိအားေပးမွဳေတြ ေဖာ္ေဆာင္ ခဲ့တယ္ ။ ေဒၚစုကို အခ်ဳပ္မွ လြတ္လပ္ေစဖို႔ကလည္း အဓိကအေၾကာင္းတစ္ခုပါတယ္။
ယခင္ စစ္အစိုးရက ပိတ္ဆို႔အေရးယူခံရမွဳေတြကို မ်က္ေတာင္မခတ္ပဲစစ္အင္အားတိုးတက္ေစဖို႔ , နိဳင္ငံတြင္းၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေစဖို႔ကိုသာ ဦးစားေပးခဲ့တယ္ ။ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သင့္တဲ့ တကယ့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမွဳ
မွာကသိသိသာသာ က႑အစုံမွာ အားနည္း ညံ့ဖ်င္းခဲ့တယ္ ။ စစ္ အင္အားစုေတာင့္တင္းခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ၎တို႔ နိဳင္ငံေရး မူဝါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳကို လိုလားတဲ့အခ်ိန္မွာမွ , ေနရာဖယ္ေပးမွဳေတြကို ျပဳလုပ္လို႔ ယေန႔ ဒီမိုကေရစီနိဳင္ငံေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့တယ္ , ဆိုတာက်ဳပ္တို႔
ျပည္သူလူထုေတြ မ်က္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္ ။
ထိုကာလ တေလွ်ာက္လုံးမွာ လက္ေတြ႕က်က် ခံစားေနရတဲ့ နိဳင္ငံတကာရဲ႕ ထိုးနွက္ခ်က္ေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာနိဳင္ငံ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူ ခံရမွဳေတြနွင့္ အတူ ေဒသတြင္း အိမ္နီးခ်င္း နိဳင္ငံေတြက ေရႊတြင္း၊ေရနံတြင္းေတြေပၚေပါက္တာထက္ ပိုမိုတဲ့ တိုးတက္မွဳေတြ ၊ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကို ရရွိ သြားခဲ့ရတာေတာ့ အမွန္ပဲ ။
ျပည္ပ ရင္းနွီး ျမွဳပ္နွံမွဳေတြက လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသြားခဲ့ရၿပီး ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္ ေျမပိုက္နက္ေတြ ,ကေန ေကြ႕ဝိုက္ ကာ အိမ္နီးခ်င္း နိဳင္ငံေတြမွာ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံေစၿပီး ျမန္မာျပည္ရဲ႕စီးပြားေရးကို ပိတ္ဆို႔ထိုးနွက္ေစ ခဲ့တယ္ ။ ျမန္မာျပည္သူ လူထုနဲ႔ ,ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မွဳ အပိုင္း က႑ေတြကတန္႔ သြားခဲ့ရၿပီး လုပ္နိဳင္သေလာက္ အရာမထင္ပဲ အသိပညာရွင္ , အတတ္ပညာရွင္ေတြ ၊ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွဳေတြကျပည္ပကိုေရာက္ရွိျမန္မာျပည္က ထြက္ခြာကုန္ၾကလို႔နိဳင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရးက်ဆင္းၿပီးဆင္းရဲတြင္းက နက္လာ ခဲ့ရတယ္ ။ ျပည္တြင္းက လူငယ္လူရြယ္ေတြ
ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ အနာဂတ္က ျပည္ပ ထြက္ၿပီးဘဝ အေျခက်ေအာင္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ဘက္ အလြယ္လမ္းကို ဦးတည္သြားတယ္ ။
တကယ္တမ္း အဲဒီ ပိတ္ဆို႔မွဳ ျပစ္ဒဏ္ေတြကို လက္ေတြ႕ခံစားခဲ့ရတာဘယ္သူေတြလဲ? အနစ္နာခံၿပီး ေက်ာေကာ့ေအာင္ ခံခဲ့ရတာ ဘယ္သူေတြလဲ ? စစ္အစိုးရလည္း မဟုတ္သလို ယေန႔ လက္ပန္းေပါက္ခတ္ၿပီး ေႂကြးေႀကာ္ေနၾကတဲ့ အတိုက္အခံဆိုသူေတြလည္း မဟုတ္ပါဘူး။
ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၾကည့္ေလ, နိဳင္ငံေရး အာဏာမက္ေမာသူတို႔ရဲ႕ အတၱ ေတြေၾကာင့္, ပတၱျမားစစ္ ေပမယ့္ က်ဳပ္တို႔ျမန္မာနိဳင္ငံက ႏြံထဲမွာ နစ္ၿပီးရင္း နစ္ ေနခဲ့ရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။
ပိတ္ခိုင္းတဲ့သူက ပိတ္ခိုင္းတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ခိုင္ခိုင္မာမာ စဲြကိုင္ထားသလို ၊ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့သူကလည္း ခ်ဳပ္ကိုင္ထားရတဲ့အေၾကာင္းရင္းကို ခ်ျပၿပီး ဗိုလ္ေနၿမဲ , က်ားေနၿမဲ အေနအထားတစ္ခုမွာရွိေနခဲ့ပါတယ္ ။
ယခုအခ်ိန္ထိလည္း အင္အားတစ္ခုတည္းအျဖစ္ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ဖို႔ထက္ အျပစ္ လွည့္ပါတ္ တင္နိဳင္ေရး , ေဘာလီေဘာပုတ္ နိဳင္ေရး ,အရွဳပ္ထုပ္ကို မ်က္နွာလဲႊ ခဲပစ္ လုပ္ေနၾကတာက နွစ္ဘက္စလုံးမွာရွိေနေသးတယ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္ ။
ဒီေနရာမွာ ျဖည့္စြက္ခ်င္တာက ယေန႔ေခတ္ရဲ႕အတိုက္အခံဆိုသူေတြရဲ႕ ေခါင္းေရွာင္မွဳျဖစ္သမွ်အေၾကာင္း
၎တို႔အေကာင္းျဖစ္ေနေအာင္သိုးေရၿခံဳ အေနအထားတစ္ခုပါ ။
ယခု ေနာက္ပိုင္းမွာ အတိုက္အခံ အင္အားစုေတြ အေပၚ လူထု အျမင္ေျပာင္းလဲလာၿပီး ေထာက္ခံမွဳ က်ဆင္းလာတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုကို, မြတ္စလင္ ကုလားဘက္အား လွည့္ၿပီး အကြက္ ဆင္ ခံရတယ္
လို႔ အတိုက္အခံ မြတ္ဘက္ေတာ္သားေတြက သတ္မွတ္ကာ ဟန္လုပ္ဝါဒျဖန္႔ေနၾကၿပီး မြတ္စလင္ဝါဒ နဲ႔ လူမ်ိဳးေရးႀကီးစိုးနယ္ခ်ဲ႕လာမွဳအားဆန္႔က်င္သူ ရဟန္း ရွင္လူေတြကို , ျပႆနာ ျပန္ရွာ ေနၾကတဲ့ အေန
အထားဟာ အတိုက္အခံ ဆိုသူေတြရဲ႕ ထပ္ဆင့္ ညံ့ဖ်င္း ေသးသိမ္မွဳလို႔ပဲ မွတ္ခ်က္ျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ အမွန္တကယ္က -
သမၼတျဖစ္ေရးနဲ႔ မေယာင္ရာ ဆီလူး အက်ိဳး မထူးနိဳင္မယ့္ ဥပေဒ ပုဒ္မေတြကို ျပင္ဆင္ေရးအတြက္မလိုလားအပ္တဲ့ အင္အားေတြ ျဖဳန္းတီးေနၿပီး၊ အခြင့္အေရး ပြင့္လင္းေနရာ ရလာမွဳ အေပၚမွာ ၊ တကယ့္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ တိုင္းက်ိဳးျပည္ျပဳ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမွဳမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ေဆာင္နိဳင္ေသးတဲ့အျပင္, ေဝဖန္ ခံရမွဳေတြကို တုန္႔ျပန္ရာတြင္လည္း , အလြန္ညံ့ဖ်င္း ေသးသိမ္တဲ့စိတ္ဓါတ္ေတြကို လွစ္ဟျပသေနသလိုမ်ိဳးေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႕ျမင္ ေနရပါတယ္ ။
ထုိနည္းတူစြာ စစ္မွန္တဲ့ နိဳင္ငံေရး အသိပညာ အတတ္ပညာထက္ကိုျဖစ္ခဲ့ၿပီးသား အရာေတြကို အိုးကင္းပူတိုက္ အုံႂကြမွဳ တစ္ခုခုဘက္သို႔မေရာက္မခ်င္း ေသြးထိုး လွဳံေဆာ္မွဳ ပညာေပး ေတြသာ လူထုကိုမ်ားစြာ ခ်ျပၿပီး လက္ေတြ႕ နွင့္ ကင္းကြာမွဳေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ ယေန႔ အတုိက္အခံ ဆိုသူေတြကို ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူလူထု ေတြက မ်က္မုန္း က်ိဳးလာရခဲ့ရၿပီး က်ားထက္ ဆိုးမယ့္ သ႑ာန္အျဖစ္ ျမင္လာတာ အဆန္းမဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာရပါမယ္ ။
ျမန္မာျပည္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ခံရမွဳနဲ႔ နိဳင္ငံတကာရဲ႕ထိုးနွက္ခ်က္မ်ားကို ခံခဲ့ရတာကလည္း အတိုက္အခံ ဆိုသူမ်ား ၏ နွဳတ္၏ ေဆာင္မမွဳ၊လက္၏ ေဆာင္မမွဳေတြနဲ႔ ၅၀ ရာခိုင္နွဳန္းပါတ္ သက္ေန တာက ရွင္းပါတယ္ ။ က်န္တဲ့ ၅၀ ရာခိုင္နွဳန္းကေတာ့ စစ္အစိုးရ အာဏာ ခ်ဳပ္ကိုင္မွဳလို႔ပဲ သတ္မွတ္ပါ။ၾကားထဲကငထြားျဖစ္ၿပီးဆန္ရင္းအဖြတ္ခံလို႔-ခါး ေကာင္းေကာင္းနာခဲ့ရတာ ျပည္သူလူ ထုပါပဲ ။

ခုလက္ရွိမွာ စီးပြားပိတ္ဆို႔မွဳေတြအေတာ္အတန္ျပန္လည္ ပြင့္လာခဲ့ၿပီလို႔ ဆိုေသာ္ျငားလည္း
ျပည္သူလူထုေတြက လက္ေတြ႕မွာ ခက္ခဲေနဆဲ ဆင္းရဲေနဆဲ အေနအထားမွာပဲ ရွိေနပါေသးတယ္။ ခုဆို အတိုက္အခံပါတီႀကီး၏ လွဳပ္အားတိုးအားေတြနဲ႔ ေရွ႕သိပ္ေရာက္ခ်င္လြန္းေနတဲ့ အေရြ႕ေတြေၾကာင့္လည္း
ျမန္မာ့ နိဳင္ငံေရးက တည္ၿငိမ္မွဳ ရွိေနပါတယ္လို႔ မေခၚဆိုနိဳင္ပါဘူး။ ဘယ္အခ်ိန္ထၿပီး ပြက္ေလာရိုက္ဦးမလဲဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္ ေနၾကရင္း ျပည္သူလူထု စားဝတ္ေနေရးေတြက ပိုပို ခက္ခဲလာတယ္လို႔ေတာင္ ဆိုရပါမယ္ ။
ဒါေတြကို နွစ္ဘက္လုံးက ,အကြက္ေရြ႕ကြက္စိပ္ၾဆာႀကီး ၾဆာမႀကီးေတြ , တာဝန္ရွိသူေတြ ပိုလို႔ေတာင္ သိၿပီး ျဖစ္မွာပါ ။
-ကဲဗ်ာ -
အစိုးရေတြက ........... ဘာလဲ ?
အတိုက္အခံေတြက ......... ဘယ္လဲ ?
ဦးယဥ္ေက်း ။

No comments:

Post a Comment