Thursday, January 23, 2014

ဘန္ေကာက္တြင္ ေမွာင္ခုိသြင္းထားသည့္ လက္နက္ႏွင့္ ဗုံးမ်ားေတြ႕ရွိ၍ ထုိင္းစစ္တပ္ အေရးေပၚတပ္လွန္႔

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္းလပ္ရွင္နာဝပ္ 
အစိုးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး ဆႏၵျပပြဲႀကီးတြင္ 
ဗုံးခြဲ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ စုိးရိမ္
ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနစဥ္အတြင္း
 ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘန္ေကာက္သုိ႔ 
လက္နက္မ်ားႏွင့္ ေဖာက္ခြဲေရး
ပစၥည္းမ်ား ဝင္ေရာက္လာလ်က္
 ရွိေၾကာင္း ေထာက္လွမ္းေရးဘက္
က စုံစမ္းေတြ႕ရွိခဲ့ျပန္ရာ ထုိင္း

စစ္တပ္က ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေျခရွိေသာ ဆူပူအုံႂကြမႈမ်ားအတြက္ အေရးေပၚ တပ္လွန္႔လုိက္ေၾကာင္း Bangkok Post သတင္းစာက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။
“စိတ္ထားယုတ္ညံ့တဲ့ အုပ္စုတစ္စုက လက္နက္ေတြနဲ႔ ဗုံးေတြကုိ စုစည္းၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ဖန္တီးကာ ၿပိဳင္ဘက္ အင္အားစုေတြကုိ တုိက္ခုိက္ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ ေနပါတယ္” ဟု ထုိင္းစစ္တပ္မွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဝီထုိင္းဆူဝါရီးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘန္ေကာက္တြင္ လြန္စြာ အကဲဆတ္သည့္ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေန ျဖစ္ေပၚေနစဥ္အတြင္း ထိခုိက္နစ္နာေစရန္ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ အင္အားျပင္းေသာ လက္နက္မ်ား ေမွာင္ခုိတင္သြင္းမႈ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္ မည္သည့္အုပ္စု သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုက ယင္းသုိ႔ လက္နက္မ်ားႏွင့္ ဗုံးမ်ား တင္သြင္းေနသည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ထုိင္းစစ္တပ္က အေသးစိတ္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိျခင္းမရွိေပ။

စစ္တပ္ဘက္က ထုိသုိ႔သတိေပး ေျပာဆုိမႈေၾကာင့္ နဂုိကတည္းက ေပါက္ကြဲလုမတတ္ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံေရး ပဋိပကၡတြင္ အႏၲရာယ္ဆုိးႀကီး ထပ္မံေရာက္ရွိလာမည္ကုိ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ အာဏာပုိင္တုိ႔က အထူးပင္ စုိးရိမ္လ်က္ရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေသာၾကာႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔တုိ႔တြင္ ျပည္သူ႔ ဒီမုိကရက္တစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေကာ္မတီ (PDRC) ကုိပစ္မွတ္ထားသည့္ လက္ပစ္ဗုံးျဖင့္ တုိက္ခုိက္မႈ ႏွစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

အဆုိပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ PDRC ကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားက ထုိင္းအစိုးရႏွင့္ ရွပ္နီ အင္အားစုျဖစ္ေသာ အာဏာရွင္ ဆန္႔က်င္ေရး ဒီမုိကရက္တစ္ ညီညြတ္ေရးတပ္ဦး (UFDAD) တုိ႔သည္ ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကုိင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆုိၾကသည္။

သို႔ေသာ္ အဆုိပါ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ PDRC ႏွင့္ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အကြက္ခ် စီစဥ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ရွပ္နီအင္အားစုမ်ားက တုံ႔ျပန္ ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။

ထုိင္းစစ္တပ္မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဝီထုိင္းစူဝါရီးက တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ လက္ညႇိဳးထုိးစြပ္စြဲမႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းၾကၿပီး တရားခံ အစစ္ကုိ ရွာေဖြထုတ္ေဖာ္ၾကရန္ တနလၤာေန႔က တုိက္တြန္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိင္းစစ္တပ္ အႀကီးအကဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာရြတ္ခ်န္အုိခ်ာက အုပ္စုတစ္စုသည္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ အၾကမ္းဖက္သည့္ နည္းလမ္းကုိ အသုံးျပဳလုိသည္မွာ ထင္ရွားေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ထုိင္းႏုိင္ငံေရး ပဋိပကၡတြင္ စစ္တပ္အေနႏွင့္ ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းမႈ ျပဳ၊ မျပဳဟူေသာ ေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎က “အေျခအေနက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပါဝင္ ပတ္သက္မႈ ျပဳရမယ့္အဆင့္ကုိ မေရာက္ရွိေသးပါဘူး” ဟု ဆုိၿပီး အမ်ားျပည္သူမ်ား အေနႏွင့္ ထုိင္းစစ္တပ္၏ တာဝန္ဝတၱရား အတုိင္းအတာကုိ နားလည္မႈ ရွိၾကရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

စစ္တပ္က ဝင္ေရာက္ ေျဖရွင္းမႈ ျပဳ၊ မျပဳဟူသည္မွာ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈ အတုိင္းအတာေပၚတြင္ မူတည္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ အေျခအေန အရပ္ရပ္မွာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈရွိသည့္ အေနအထားတြင္ပင္ ရွိေနေသးေၾကာင္း စစ္တပ္ အႀကီးအကဲက မွတ္ခ်က္ ေပးေျပာဆုိသည္။

No comments:

Post a Comment