Tuesday, January 28, 2014

သည္ႏွစ္ခ်က္နဲ႔တင္ ေက်းဇူးတင္ဖို႔ေကာင္းပါၿပီ

From : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=264417723722225&set=a.111179099046089.21550.
100004619984171&type=1 ျမန္မာအင္ပါယာတြင္ ေထရ၀ါဒ ဘယ္ကစဟု တိတိပပေျပာဆိုရရင္ ပုဂံေခတ္ အေနာ္ရ ထာမင္းလက္ထက္က စသည္ဟုဆိုႏိုင္သည္။ နဂိုမူလႀကီးစိုးေနၾကေသာ အရည္းႀကီးမ်ား ၏ ေရငုပ္၊မီးလႈံ၊တံုးခံု၊ဇယ္ခတ္ မိစာၦအယူ တစ္ရပ္ကို ဖယ္ရွားသုတ္သင္၍လည္းေကာင္း ၊သထံုဘုရင္ မႏူဟာမင္းထံမွ ပိဋကတ္သံုးပံုကုိ ပင့္ေဆာင္၍ ဗုဒၶသာသနာကို စည္ပင္ျပန္႔ပြားေစျခင္း ျဖင့္လည္းေကာင္း အားတက္သေရာ္ သာသနာျပဳခဲ႔ျခင္းေၾကာင့္ ထိုေခတ္အခါမွစ၍ သာသနာေနလ ထြန္းပခဲ့သည္မွာယေန႔ထက္တိုင္ပင္ျဖစ္သည္။ေခတ္စကားအရဆိုေသာ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး အေနာ္ရထာႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ေက်းဇူးေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶအရိပ္အာ၀ါသအား ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား စတင္နားခိုခံစားခြင့္ရသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ေနာက္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္ကာလက ျဖစ္သည္။တရုတ္ျပည္၌ ေမာ္စီတံုးႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႀကီးစိုးေနခ်ိန္ အိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ ေခါင္းေထာင္ထလာသည္။ အစိုးရႏွင့္စဥ္ၿပိဳင္ တုဖက္ႏိုင္သည္ထိအင္အားႀကီးမားလာေသာ ကြန္ျမဴနစ္တို႔သည္ ေတာင္ငူမွစ၍ ျမန္မာျပည္အထက္ပိုင္းတစ္ပိုင္းလံုးကို သိမ္းယူရန္၊ထိုမွတစ္ဆင့္ လြတ္ေျမာက္ေျမာက္ေသာ နယ္ေျမအျဖစ္ ကမာၻသို႔ ေၾကညာရန္ ၊ထို႔မွတစ္ဆင့္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ျမန္မာျပည္သို႔စိမ္႔၀င္ အေျခခ်ရန္ အကြက္ခ်စီမံခဲ႔ၿပီး ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စစ္ေရးလမ္းႏွစ္သြယ္ကို တစ္ၿပိဳင္တည္းတြဲကာ ေနရာအႏွံ႔အျပား၌ တိုက္ကြက္ေဖာ္ခဲ႔ၿပီး အေစာပိုင္းတြင္ အသာစီးရခဲ႔သည္။

ထိုသို႔အခက္ႀကံဳစဥ္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ ရင္ေျမကတုတ္လုပ္ကာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကို သုတ္သင္ေခ်မႈန္းခဲ႔ရသည္။ထိုစဥ္က ျမန္မာျပည္ကို ကြန္ျမဴနစ္မ်ားလက္မွ အသက္ေသြးေခၽြး မ်ားစြာေပးကာ ကာကြယ္ခဲ႔ေသာ တပ္မႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ တပ္မ၇၇ႏွင့္ တပ္မ၉၉ကို ဖ်ာစုတ္ႀကီးႏွစ္ခ်ပ္ျဖင့္ဟု ဆိုစမွတ္ျပဳခဲ႔ရသည္။၄င္းဖ်ာစုတ္ႀကီးႏွစ္ခ်ပ္သည္ပင္လွ်င္ ျမန္မာ့သမိုင္းစဥ္တြင္ ဂႏ ၱ၀င္အျဖစ္ စံတင္ရစ္ခဲ႔ေသာတပ္မမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
အကယ္၍သာ ကြန္ျမဴနစ္တို႔ စစ္ေရးအသာရ၍ ရည္ရြယ္ခ်က္ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ပါက ျမန္မာျပည္၌ သာသနာကပ္ဆိုက္သည္အထိ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ကြန္ျမဴနစ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အထင္ကရဘုရား၂ဆူမွ ေရႊမ်ားကို အရည္ႀကိဳ၍ ျပည္သူ႔ရံပံုေငြလုပ္မည္ဟု ေၾကြးေႀကာ္ခဲ႔သူျဖစ္သည္။ပဲခူးရိုးမဘက္ျခမ္းတြင္ သိကၡာခ်မွ လိပ္ျပာလွမည္ဆိုကာ ဘုန္းႀကီးႏွင့္ မယ္သီလ အတူတြဲကေစသည္အထိ စည္းလြတ္ေဘာင္လြတ္လုပ္ခဲ႔သူမ်ားျဖစ္သည္။မိဘဆိုတာမရွိ၊သူတို႔ ကျမင္းေၾကာထ၍ လူျဖစ္လာရသည္ဟု စြပ္စြဲႏႈတ္သရမ္းခဲ႔သည္အထိ ယုတ္ကမ္းခဲ႔သူမ်ားျဖစ္သည္။မိဘရင္းကိုပင္ အရင္းရွင္ ေဖာက္ျပန္ေရးသမားဟု သမုတ္၍ ၀ါးရင္းတုတ္ျဖင့္လည္ၿမိဳရိုက္သတ္ခဲ႔သည္အထိ ၾကမ္းၾကဳတ္ခဲ႔ၾကသူေတြျဖစ္သည္။ထိုသို႔ေသာ ကံႀကီးထိုက္သည့္အျပဳအမူ၊အယူအဆ၊၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒဆိတ္သုဥ္းခဲ႔ရသည္ဟုလည္း ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ေပသည္။

ထိုသို႔ ဗုဒၶသာသသနာ ကြယ္ပႏိုင္သည့္ မိစာၦဒိဌိတို႔၏ေဘးမွ ကင္းေ၀းေအာင္ တပ္မေတာ္ကပင္စြမ္းေဆာင္ခဲ႔ေလသည္။တပ္မေတာ္၏နဂါးမင္း၊ရန္ႀကီးေအာင္စေသာ ဘဂၤါလီစစ္ဆင္ေရးမ်ားႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းအျခားအျခားေသာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို မဆိုထားဘိ။

အထက္တင္ျပပါ ၂ခ်က္ကို ေထာက္ဆၾကည့္လွ်င္ပင္ အမ်ိဳး၊ဘာသာ၊သာသနာတြက္ တပ္မေတာ္၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အလြန္ေက်းဇူးတင္စရာ ေကာင္းလွေပၿပီ။

(ေမာ္ကြန္း၀င္စစ္သားေဟာင္းႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ စကားစျမည္ေျပာဆိုရာမွ ရရွိလာေသာ အေတြးစမ်ား)
  

No comments:

Post a Comment