Wednesday, January 29, 2014

ဧရာ၀တီသတင္းဌာနအပါအ၀င္ ကုလအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းဌာနမ်ားသည္ ရခုိင္ေဒသျပႆနာကို ပုိမုိ႐ႈပ္ေထြးေအာင္ လုပ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရသတိေပး

From : .... Eleven
ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပသည့္ ရခိုင္အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရွင္းလင္းပြဲအား ေတြ႕ရစဥ္
သတင္းအမွားမ်ား အသုံးျပဳကာ သတင္းေဖာ္ျပျခင္း၊ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းဌာနမ်ားသည္ ရခုိင္ေဒသျပႆနာကို ပုိမုိ႐ႈပ္ေထြးေအာင္ လုပ္ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္ဟု ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ဒူခ်ီးရားတန္းေက်းရြာ ျဖစ္စဥ္အေပၚ သံတမန္မ်ား၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အစိုးရအဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ရွင္းျပသည့္ အခမ္းအနားကို ဇန္နဝါရီ ၂၈ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဦးကိုကို၊ ရခိုင္ပဋိပကၡ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လႈိင္ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဒုဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္တို႔မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာသံတမန္မ်ား၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အင္ဒိုနီးရွားသံအမတ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သံအမတ္တို႔မွ ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အေမရိကန္သံအမတ္မွ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းသည္ကို ဦးဝဏၰေမာင္လြင္မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္က ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာမီဒီယာမ်ားမွ ေရးသားေဖာ္ျပသည့္အတိုင္း လူေပါင္းမ်ားစြာ အသတ္ခံရမႈ မရွိေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ခိုင္မာသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားရွိပါက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံသို႔ တင္ျပရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကိုကလည္း ဒူခ်ီးရားတန္းေက်းရြာ ျဖစ္စဥ္အတြင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ခေရၿမိဳင္ရဲကင္းမွ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီးေအာင္ေက်ာ္သိန္း ေပ်ာက္ဆုံးေနေၾကာင္း၊ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ေအာင္ေက်ာ္သိန္းႏွင့္အဖြဲ႕သည္ နယ္ေျမလွည့္ကင္းတာဝန္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ဘဂၤါလီလူအုပ္စု၏ တိုက္ခုိက္ျခင္းခံရၿပီး လူစုကြဲသြားေၾကာင္း၊ အဆိုပါတိုက္ခိုက္မႈကို ဦးေဆာင္သည့္ ေကဖုိက္ဒူလာ (၂၃)ႏွစ္သည္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံရွိ RSO အဖြဲ႕တြင္ သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး အခင္းမျဖစ္ပြားမီ ၁ဝ ရက္ခန္႔က ေရာက္ရွိခဲ့၍ ၎၏သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူမ်ားအား ေသနတ္ပုံစံတူမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ေသနတ္မ်ားကုိင္တြယ္ ပစ္ခတ္တက္ေအာင္ သင္ၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနနဲ႔ သတင္းမ်ားထုတ္ျပန္ရာမွာ လုံေလာက္ခိုင္မာတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ထုတ္ျပန္သင့္ပါတယ္။ သတင္းအေျခအျမစ္မရွိေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ အေျခအေနကို ပုိမုိ႐ႈပ္ေထြးေစၿပီး တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရးကို အဟန္႔အတားအျဖစ္ ထိခုိက္ေစႏုိင္သျဖင့္ အျဖစ္မွန္ ေပၚေပါက္လာပါက ေဒသခံျပည္သူကလည္း ခြင့္လႊတ္လက္ခံမည္ မဟုတ္သည္ကို သတိျပဳေစလုိပါတယ္” ဟု ရွင္းလင္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ သံတမန္မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကုိကုိက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္တြင္ ေပ်ာက္ဆုံးေနသူသည္ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္သည့္အျပင္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ မလိုလားအပ္သည့္ ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ရာဇဝတ္မႈကို ဖုံးအုပ္ခ်င္သည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားက သတင္းမွားမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ဟု သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

“မလိုလားအပ္တဲ့ ျပႆနာေတြ ျဖစ္မွာစိုးလို႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က သာမန္ရာဇဝတ္မႈတစ္ခု အေနနဲ႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့တယ္။ တကယ္က်ေတာ့ ဒီရာဇဝတ္မႈကို ဖုံးအုပ္ခ်င္တဲ့အတြက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့သူက သတင္းမွားေတြထုတ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီဟာကုိ အလြယ္တကူ ယုံတဲ့သူေတြကို ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက သတင္းဌာနေတြ၊ ယူအန္ေအဂ်င္စီေတြ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အဲဒီေဒသမွာရွိျခင္းသည္ အဲဒီေဒသမွာရွိတဲ့ ပဋိပကၡေတြကို ေျဖရွင္းႏုိင္ေအာင္လုိ႔ တည္ၿငိမ္သြားေအာင္လုပ္ဖုိ႔ သူတုိ႔ေရာက္ေနတာ။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔လုပ္တဲ့ဟာက ပုိၿပီးေတာ့ ႐ႈပ္ေထြးေအာင္လုပ္သလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါကိုကြ်န္ေတာ္တုိ႔က လက္မခံႏိုင္ဘူး” ဟု ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္ကဆိုသည္။


ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မၾကာေသးမီက ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေဇယ်ာနႏၵ)

ဒူခ်ီးရားတန္းေက်းရြာ ျဖစ္စဥ္တြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားက အကြက္က်က်စီစဥ္ကာ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ သတင္းအမွားမ်ားကို အလြယ္တကူ ယုံၾကည္ၿပီး ေျပာဆုိေနၾကသူမ်ား၊ သတင္းေဖာ္ျပသည့္ သတင္းဌာနမ်ားႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈျပဳလုပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္ေဒသရွိ လူအုပ္စုႏွစ္ခုအၾကား မလုိလားအပ္သည့္ သံသယမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစသည္ဟု ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ဒူခ်ီးရားတန္းရြာျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ AP သတင္းဌာနႏွင့္ ဧရာဝတီ သတင္းဌာနတို႔က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ဒုခ်ီးရားတန္းေက်းရြာတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ မြတ္စလင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား အသတ္ခံရေၾကာင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံတစ္ဦး၏ အဆိုအရ ေသဆုံးသူ ၄ဝ ခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ ေသဆုံးသူအခ်ဳိ႕၏ ဒဏ္ရာမ်ားမွာ ဓားဒဏ္ရာမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း တစ္ဖက္သတ္ စြပ္စြဲေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းသည္ သတင္းမွားမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု အစိုးရက ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာမွ စြပ္စြဲေျပာဆုိမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္အေပၚ အျမတ္ထုတ္ခ်င္သူမ်ား၊ တစ္ဖက္သက္ သတင္းေဖာ္ျပေနမႈမ်ားအား တုံ႔ျပန္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ား၏အင္အား လိုအပ္သည္ဟု ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ေျပာပါသည္။

“ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာေတြမွာ ဟုိဘက္ကအုပ္စုေတြက ဘယ္ေလာက္ျမန္ေနတယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိ ပုံေတြေဖာ္ေနတယ္ဆုိတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလုံး သိေနၾကၿပီေပါ့။ ဒီဟာကို အေကာင္းဆုံး တုံ႔ျပန္သြားဖုိ႔က ကြ်န္ေတာ္တို႔အစုိးရကေရာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ စာနယ္ဇင္းသမားေတြ အားလုံးေရာ ဒါကိုေပါင္းၿပီးမွ တု႔ံျပန္မွရမွာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ သံတမန္ေတြကို သံတမန္က်င့္ဝတ္နဲ႔အညီေနဖုိ႔ ေျပာတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းဌာနေတြကို ႏုိင္ငံတကာ စာနယ္ဇင္းက်င့္ဝတ္နဲ႔အညီ လုပ္ဖုိ႔ေျပာမယ္။ သူတုိ႔ကဒါကို ကူညီခ်င္တယ္ဆုိရင္ သတင္းအမွန္ကိုလုပ္မွ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာေရာက္မွာ” ဟု ၎ကဆုိသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ရခုိင္ေဒသရွိ လူအုပ္စုႏွစ္ခုအၾကားတြင္ ရွိေနသည့္ ပဋိပကၡကို တားဆီးရန္ႏွင့္ ျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ပါက မည္သည့္ဘက္မွ က်ဴးလြန္သည္ျဖစ္ေစ အေရးယူဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားရွိပါက ခုိင္လုံသည့္ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာသို႔ အေၾကာင္းၾကားေပးရန္ ဦးရဲထြဋ္ကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သံအမတ္ Gen Anup Kumar Chakma ကလည္း အဆိုပါျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မခိုင္လံုသည့္ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ေကာလာဟလမ်ားကို အတည္မျပဳဘဲ ယံုၾကည္၍မရေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ သတင္းအမွားမ်ား ထုတ္လႊင့္ျခင္းသည္ အေျခအေနကို ပိုမိုတင္းမာေစေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လက္တြဲ၍ ပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မၾကာေသးမီ ကာလကပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ အၾကမ္းဖက္သမားသံုးဦးကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ဖမ္းဆီးေပးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡစံု စမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာေက်ာ္ရင္လိႈင္ကလည္း အဆုိပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာသို႔ သြားေရာက္၍ သတင္းေပးပို႔မႈမ်ားအတိုင္း အုပ္စုလိုက္သတ္ျဖတ္မႈရွိမရွိ သြားေရာက္စံုစမ္းခဲ့ရာတြင္ အုပ္စုလိုက္သတ္ျဖတ္သည့္ လကၡဏာမ်ား မေတြ႕ရွိခဲ့ဘဲ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ေအာင္ေက်ာ္သိန္း ေပ်ာက္ဆံုးေနမႈကိုသာ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တင္းမာမႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူ အမ်ားစုမွာ မိမိတို႔၏ ေနအိမ္မ်ားသို႔ ျပန္လည္လာေရာက္ၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“အခုျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စစ္ေတြ၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕က နယ္သတင္းေထာက္ေတြအျပင္ ရန္ကုန္ကေန သတင္းေထာက္ ေစလႊတ္ထားတယ္။ လတ္တေလာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သိရွိထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအရဆုိရင္ အစိုးရရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြက မွန္ကန္ေနတယ္။ ႏုိင္ငံတကာက အခ်ဳိ႕ေဖာ္ျပေနတာေတြက မွားယြင္းမႈေတြ ရွိေနတယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သိရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီထက္အေသးစိတ္ အေျခအေနေတြ သိရေအာင္ ေနာက္ထပ္အႀကီးတန္း အယ္ဒီတာကိုလည္း ေစလႊတ္ၿပီးေတာ့ ေဒသခံသတင္းေထာက္ေတြ၊ ရန္ကုန္ကလႊတ္ထားတဲ့ သတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ အေသးစိတ္ ေျမျပင္အခ်က္အလက္ေတြ ရရွိေအာင္ စုေဆာင္းၿပီးေတာ့ အေျခအေနမွန္ သတင္းေတြကို ေဖာ္ျပသြားပါမယ္” ဟု The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုေ၀ၿဖိဳးက ေျပာၾကားသည္။

No comments:

Post a Comment