Friday, January 31, 2014

ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္ လံုးလည္ခ်ာလည္လိုက္ ခြင့္သာခိုက္ကမွ မလိုက္ခ်င္လွ်င္

ရဲေက်ာ္သူရ
ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာပါ ဆရာေက်ာ္ဝင္း၏ ၂၀၁၃ မွ ၂၀၁၄ သို႔ မၿပီးေသး ေသာ ပန္းခ်ီကား ေဆာင္း ပါးကို ဖတ္ ရသည္။
၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္က UMFCCI တြင္ေဟာေျပာခဲ့သည္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ျပန္ေရး ထားျခင္းဟု ဆရာကေျပာပါသည္။

"တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ၿပီဆိုလွ်င္ သူရဲေကာင္းေတြေပၚထြက္တတ္ပါသည္။ သို႔တေစ သူရဲေကာင္း ေတြ လိုသည္ထက္ပိုမ်ားေနလွ်င္လည္း အဆိုပါတိုင္းျပည္ ျပန္ကံ ဆိုးသြား တတ္သည္။" ဆိုသည့္ Time မဂၢဇင္း အက္ေဆး တစ္ပုဒ္ထဲက စာပိုဒ္ေလးတစ္ခုကို ကိုးကား၍ မီးေမာင္းထိုးျပသည္။
ပကတိ အေျခအေနက ခြင့္ျပဳသည္ထက္ေက်ာ္လြန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို လက္ဝဲေသြဖည္ေရးဟု လည္းေကာင္း ပကတိ အေျခအေနက ခြင့္ျပဳသည္ထက္ ေနာက္က်က်န္ရစ္ျခင္းကို လက္ယာေသြ ဖည္ေရးဟု လည္းေကာင္း ကင္ပြန္းတပ္၍ လက္ယာေသြဖည္ေရးကို အရွိန္တင္အဖတ္ ဆယ္ႏိုင္ေသာ္လည္းလက္ဝဲေသြဖည္ေရး ေမွာက္ထိုးလဲပါက ျပန္ထရန္မလြယ္ကူေၾကာင္းေထာက္ျပ ပါသည္။

အေမရိကန္ပင္ ဒီကေန႔အေျခအေနေရာက္ေအာင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ျဖတ္သန္းခဲ့ရၿပီး ဒီမို ကေရ စီ အုတ္ျမစ္ခိုင္မာ ေစရန္ ၁၂ ႏွစ္ အခ်ိန္ယူ ျပင္ဆင္ခဲ့ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ထို႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရး၊ လမ္းေပၚႏိုင္ငံေရး ခြဲျခားျပၿပီး အမ်ားႀကိဳက္ ေပၚျပဴလာ ႏိုင္ငံေရး အႏၱရာယ္ ရွိပံုကို ေထာက္ျပသည္။

ဆရာက ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ပညာရွင္ဟုေၾကြးေၾကာ္ေလ့မရွိေသာ္လည္း ပညာရွင္ဆန္ဆန္ ပညာရွိဆန္ဆန္ေျပာသြား သည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ဆရာ့ကို မလိုမုန္းထားသူမ်ားရွိေနၾကျပန္သည္။

ကၽြန္ေတာ္ရဲေက်ာ္သူရကေတာ့ လူၿပိန္းတစ္ေယာက္ျဖစ္၍ လူၿပိန္းနားလည္သည့္ စကားႏွင့္ေျပာ ၾကည့္ ခ်င္ပါသည္။

၁။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေရြ႕သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ အင္အားႀကီးမားလာျခင္းႏွင့္ တိုက္ရိုက္နီးပါး အဆက္အစပ္ရွိသည္။

၂။ သိခြင့္မရွိသူ မည္သူမွ မသိႏိုင္ေသာ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္ အေမရိကန္အစိုးရတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ႏွစ္ဖက္ညိွႏိႈင္းမႈမ်ားရွိခဲ့ႏိုင္သည္။ (ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါ ပါဝင္ႏိုင္သည္။)

၃။ ယင္းကဲ့သို႔ ညိွႏိႈင္းၿပီးေနာက္ ယခုလက္ရွိအေျခအေန ေရာက္လာေစရန္ တပ္မေတာ္အစိုးရက လမ္းခင္းေပး ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၄။ ဒီမိုကေရစီသည္ Export မဟုတ္ဆိုသည့္အတိုင္း ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီသည္ အေမရိကန္ကဲ့သို႔ အေနာက္တိုင္း ႏိုင္ငံ မ်ားစြာတြင္ က်င့္သံုးေနသည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် တူႏိုင္စရာအေၾကာင္းမျမင္။

၅။ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လူမ်ားစုျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ညွိႏိႈင္း၍ ရႏိုင္ေသာ္လည္း ကမၻာေပၚရွိ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ရွိေသာ အျခားတိုင္းျပည္မ်ား ကဲ့သို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးစုႀကီးစိုးမႈႏွင့္ ထိုလူမ်ိဳးစုကိုးကြယ္သည့္ ဗုဒၶဘာသာ လႊမ္းမိုးမႈကို ထိခိုက္ေစမည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳးကို အခ်ိဳးအရ ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစုျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္က မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္မဟုတ္။

၆။ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) မျပင္ဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္၊ မျဖစ္ မေသခ်ာေသာ္လည္း ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ျပင္ဆင္ရန္လမ္းစ မရွိသည္မွာ ေသခ်ာသည္။

၇။ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို အတင္းျပင္ရန္ႀကိဳးစားသည့္ေန႔သည္ တပ္မေတာ္ အာဏာျပန္သိမ္းသည့္ေန႔ျဖစ္လိမ့္မည္။

၈။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား လူ၊ လက္နက္အင္အားတိုးပြားလာခဲ့သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္ စစ္ေရးသင္ခန္းစာမ်ားကို နမူနာယူ၍ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၄င္း၏အင္အား အစစ္အမွန္ကို မည္သည့္ အခါမွ ထုတ္ျပေလ့မရွိဆိုသည့္ အခ်က္အား သတိမူသင့္သည္။

၉။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အေမရိကန္ဖက္ဒရယ္ စနစ္မ်ိဳးကဲ့သို႔ ျဖစ္လာႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမျမင္။ ယင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္လာလွ်င္လည္း ျမန္မာျပည္ အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာကြဲ၍ တိုင္းျပည္ၿပိဳကြဲသြားႏိုင္သည္။

၁၀။ ျမန္မာျပည္ကို မိမိတို႔စိတ္တိုင္းက် ႏိုင္ငံေရးပံုစံမ်ိဳးက်င့္သံုး သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေစ ရန္ရည္ရြယ္၍ အဓိက လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးထားေသာ တပ္မေတာ္ကို ေသြးခြဲရန္ႀကံစီပါက လံုးဝ (လံုးဝ) ေအာင္ျမင္မည္ မဟုတ္ပါ။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား၊ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ရွိေနေသာ္ျငား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အာဏာရွင္တစ္ဦး တစ္ေယာက္က လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ထားေသာ စစ္တပ္မဟုတ္ဘဲ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ဦးထိပ္ထား၍ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားႀကီးစိုးထားသည့္ တပ္မေတာ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အပိုဒ္ ၅ တြင္ေဖၚျပထားေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးစုႀကီးစိုး မႈႏွင့္ ထိုလူမ်ိဳးစုကိုးကြယ္သည့္ ဗုဒၶဘာသာ လႊမ္းမိုးမႈကို ထိခိုက္ေစမည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳးကို မည္သည့္ တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲကမွ ေဆာင္ရြက္မည္မဟုတ္။

တည့္တည့္ေျပာေတာ့ နားဝင္ဆိုးပါလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ဤသည္မွာ ပကတိအရွိတရားျဖစ္သည္၊ အမွန္တရားျဖစ္ ပါသည္။ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္တြင္ရွိေနသည့္ ပကတိအရွိတရားကို ေက်ာ္လြန္၍ စိတ္ကူးယဥ္ ရတနာပံုဆိုက္ကိန္း စီမံခ်က္မ်ိဳး အေကာင္အထည္ေဖၚ၍ ရႏိုင္၊ မရႏိုင္ ႏိုင္ငံေရး သုခမိန္မ်ား ခ်င့္ခ်ိန္တတ္ရန္လိုပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ဘုရားေက်ာင္းခြဲျခားထားရမယ္ဆိုတဲ့ စကားက အင္မတန္နားေထာင္ေကာင္းပါသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါစကားမ်ိဳးကို အေရွ႕အလယ္ပိုင္းက ႏိုင္ငံမ်ား၊ မေလးရွား၊ ဘရူႏိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ အာဖဂန္နစၥတန္လို ႏိုင္ငံမ်ိဳးေတြ မွာ သြားေျပာၾကည့္ပါ။ သူ႔အရပ္ႏွင့္ သူ႔ဇာတ္သာျဖစ္ပါသည္။

ဆရာေက်ာ္ဝင္းကေတာ့ လက္ဝဲေသြဖည္ေရး ေမွာက္ထိုး လဲပါက ျပန္ထရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း ပညာရွိဆန္ဆန္ ေထာက္ျပပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ စစ္သားလူထြက္ျဖစ္၍ လိုရင္းတိုရွင္းသာ ေျပာလိုက္ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို လူမ်ိဳးႀကီး ဝါဒသမား ဘာညာႏွင့္ စကားလံုးႀကီးမ်ားသံုး၍ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ပါသည္။

ပကတိ အေျခအေနမွန္ကို သေဘာမေပါက္ဘဲ မႀကံေကာင္းမစီရာ ႀကံစီရန္ေတြးေတာေနသူမ်ား၊ အားထုတ္မည့္ သူမ်ား အတြက္ တိုင္းျပည္အက်ိဳး၊ ထိုသူမ်ား၏ အက်ိဳးကို ရည္စူး၍ ေကာင္းျမတ္သည့္ မေနာအတိျဖင့္ သတိေပး ေရးသားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကြင္းျပင္တစ္ခုလံုး ပိုက္စိတ္တိုက္ မိုင္းအျပည့္ခင္းထားရာမွ လူသြားလမ္းေဖါက္၍ မိုင္းရွင္းေပးထားသည္ကို ထိုလမ္းအတိုင္း မလိုက္ႏိုင္၍ မိုင္းကြင္းသို႔ ဆင္းမည္ဆိုပါက မိမိတို႔သေဘာရွိေတာ္မူ
သည့္အတိုင္းသာ ေဆာင္ရြက္ ၾကပါကုန္။

အေရးအခင္းၿပီးကာစ KNU စခန္းကို ေရာက္ခဲ့ဖူးသည့္ ကရင္အမ်ိဳးသား မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က ေျပာဖူးသည္။

"ကၽြန္ေတာ္ ေတာထဲေရာက္ေတာ့ မန္းဘဇံသားကေျပာဖူးတယ္ဗ်။ ဒီေခြးမသားေတြကြာ (ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ဆိုလိုသည္။) ဒီေလာက္ကြဲဖို႔ ေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္မွာ မကြဲၾကဘူး။ ဒီအခ်ိန္ဟာ တကယ့္အခ်ိန္ေကာင္းကြ။ ဒီအခ်ိန္မွာ မကြဲရင္ ေနာင္ကြဲဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ဘူး။ ဒီေကာင္ေတြ ဘယ္လိုမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ထားလဲ မသိဘူး။ ေဟ့ေကာင္ မင္းသိလား…ဗမာစစ္တပ္ဆိုတာ ဂ်ပန္ဆီက စစ္ပညာသြားသင္ၿပီးတည္ေထာင္လာခဲ့တဲ့ စစ္တပ္ကြ။ အခုဂ်ပန္ စစ္တပ္ေတာင္ အမိန္႔နာခံမႈနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ဒီေကာင္ေတြဆီမွာ သင္တန္းလာျပန္တက္ရမလို ျဖစ္ေနတယ္။ ရွီးမွပဲ..။" ပါတဲ့ ခင္ဗ်ား။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ စစ္တိုက္လာတဲ့ တစ္ခ်ိန္က ရန္သူ႔တပ္က အႀကီးအကဲ တစ္ေယာက္ရဲ႕ စကားပါ။

ျမန္မာျပည္မွာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေၾကာင္း ထဲထဲဝင္ဝင္သိနားလည္
ေအာင္ႀကိဳးစားပါ။

ပကတိ အေျခအေနနဲ႔ကိုက္ညီၿပီး စိတ္ရင္းေစတနာမွန္နဲ႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ လက္တြဲႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ။

ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ေတာ့ အေပၚက အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ကို ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါဦး ခင္ဗ်ား..။

ႏိုင္ငံေရးသမားမဟုတ္လို႔ အေျပာဆိုးတယ္ထင္ရင္လည္း ခြင့္လႊတ္နားလည္ေပးေစလိုေၾကာင္း……………

ရဲေက်ာ္သူရ

No comments:

Post a Comment