Thursday, January 23, 2014

ျပည္သူဆုိတာ ႏုိင္ငံေရးသမားတုိ႔ရ႕ဲ အသံုးခ်ခံ ေတြလား????????

ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္မွာ နိုင္ငံေ၇း
သမားေတြ မဲရဖို႕အတြက္ မဲဆြယ္ၾက 
 စည္းရံုးၾကတာ ထံုးတမ္းစဥ္လာတစ္ခုပါ။
 လက္ရွိ အနိုင္ရပါတီကလဲ ကိုယ့္ပါတီ 
 ဆက္လက္ေခါင္းေဆာင္နိုင္ေရး 
စည္းရံုးၾကသလို အတိုက္အခံပါတီကလဲ
 အနိုင္ရေရး မဲဆြယ္ၾက စည္းရံုးၾကတာ ၎တို႕ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရ ေရာ အတိုက္အခံေ၇ာ ဟာ ျပည္ သူလူထုကို လွည့္စားျခင္း ၊ ျပည္သူလူထုကို ခ်နင္းျခင္းျဖင့္ ၎တို႕န႕ဲ အတိုက္အခံျဖစ္ သူမ်ား အ ခက္ေတြ႕ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ဳိးမျပဳလုပ္ရန္ အလြန္လိုအပ္ေပသည္။ ယခုေလာေလာဆယ္ပင္ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနျခင္းမ်ဳိး အားလံုးသိရွိၾကေပသည္။လက္ရွိအစိုး ရ ေခါင္းေဆာင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ကလည္း ၎တို႕ အာဏာဆက္လက္တည္နိုင္ေရးအတြက္ ယခင္ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း သက္ဆင္ ထိုင္းနုိင္ငံသို႕ ျပန္လည္ လာနိုင္ေရး အတြက္ ဖြ႕ဲစည္း ပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္နိုင္ရန္ တင္သြင္းသည္။ ယင္းကိစၥရပ္ကား အစိုးရနွင့္ လႊတ္ေတာ္ မွာ သာ  ျပင္ဆင္နိုင္ရန္ အခြင့္ရွိသည္။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ တင္သြင္းေသာ္လည္း ျပင္ဆင္မည္ ၊ မျပင္ဆင္ မည္ကား လႊတ္ေတာ္ တြင္သာ ဆံုးျဖတ္ၾကလိမ့္မည္။လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူလူထုက တင္ေျမွာက္ ထားသူ အမတ္မ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ နိုင္ငံနွင့္ ျပည္သူလူထု အက်ဳိးအတြက္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ေပ လိမ့္မည္။ သို႕ေသာ္ အတိုက္အခံ ပါတီ က မေက်နပ္၍ တစ္စခန္းထလာသည္။ေထာက္ခံသူလူထု ကို ေျမွာက္ေပးျပီး ဘန္ေကာက္ ျမဳိ႕ေတာ္ကို ၀ိုင္း၀န္းပိတ္ဆို႕ျပီး အစိုးရ ယႏၱရား ရပ္ဆိုင္းေအာင္ ၾကိဳးစားလာသည္။ အစိုးရကို ႏႈတ္ထြက္ခိုင္းျပီး အာဏာကို အပ္ခိုင္းသည္။ အတိုက္အခံပါတီ အေနျဖင့္ အစိုးရကို ေ၀ဖန္ ေျပာဆို္နုိင္ေသာ္လည္း၎တို႕အား ေထာက္ခံသူ ျပည္သူလူထုကို ဗန္းျပျပီး အနိုင္ရပါတီ နွင့္ အစိုးရ အေပၚတြင္ အတင္းအက်ပ္ ဖိအားေပးျခင္း ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ေပ။ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ စတင္ ေရြးေကာက္ကတည္းက မဲ အမ်ားဆံုးရသည့္ ပါတီ က အနိုင္ရျပီး အစိုးရ ျဖစ္သည့္အတြက္ မဲစနစ္ျဖင့္သာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ နုိင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ားအက်ဳိးအတြက္ မေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ေသာ အစိုးရ ျဖစ္လွ်င္ နုိင္ငံသားမ်ားကလည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေထာက္ခံမည္ မဟုတ္ေပ။ ယခုဆိုလွ်င္ ျမဳိ႕ေတာ္ဘန္ေကာက္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားမ်ား ရပ္တန္႕ေနသည့္အတြက္ နိုင္ငံေရး ၊စီးပြားေရး ထိခိုက္သည္။ အတိုက္အခံနွင့္ အစိုးရ အာဏာလုသည့္ၾကားထဲတြင္ တိုင္းျပည္နွင့္ ျပည္သူ၏ အက်ဳိးစီးပြား ဆံုးရႈံးသည္။ ထုိင္းစစ္တပ္ကလည္း အာဏာသိမ္းရန္ ျပင္ဆင္ေနျ ပီ။ အာဏာသိမ္းျပီးလွ်င္လည္း ခ်က္ခ်င္း ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပး နိုင္ ဦးမည္ မဟုတ္။ အနည္းဆံုး ၂ နွစ္ခန္႕ အခ်ိန္ယူျပီး ဖြ႕ဲစည္းပံုအသစ္ေရး ဆြဲျပီးမွ သာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္က်င္းပေပးနိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ထပ္မံေပၚေပါက္လာမည့္ အစိုးရသည္လည္း နိုင္ငံေရး စီးပြားေရး ကို အစမွ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရေပလိမ့္မည္။

အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာ မ်ားမွာ ယခု လတ္တေလာ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ထိုင္းနိုင္ငံ၏ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ဆိုလိုခ်င္သည္မွာ ထိုင္းနိုင္ငံေရးမဟုတ္ေပ ကၽြန္ေတာ္တို႕ နိုင္ငံ နွင့္ ျပည္သူ အတြက္ အက်ဴိးစီးပြားသာ ျဖစ္သည္။ ထိုင္းနိုင္ငံ စီးပြားေရး က်ဆင္းသည့္ အခ်ိန္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ၾကိဳးစားၾကလ်ွင္ မၾကာမွီ အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္း ထိုင္းနိုင္ငံထက္ စီးပြားေရး တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ရ႕ဲ ဦးေဆာင္မႈန႕ဲ အတူ ယခုအခ်ိန္မွာ အေနာက္နိုင္ငံေတြရ႕ဲ ဆန္ရွင္ ရုတ္သိမ္းမႈေၾကာင့္ နိုင္ငံျခားစီးပြားေရး ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈေတြ ၀င္လာသလို နိုင္ငံတကာ အဆင့္မွီ ဆီးဂိမ္းျပိဳင္ပြဲကိုလည္း အိမ္ရွင္အျဖစ္ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပေပးနိုင္ခဲ့တာ အားလံုးအသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အခုလို လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ စနစ္တက်န႕ဲတိုးတက္လာတယ္ဆိုတာ သမၼတၾကီးရ႕ဲ ၾကိဳးစားမႈ မပါဘူးလို႕ ျငင္းလို႕မရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခုမွ ေခတ္သစ္ စနစ္သစ္ကို အကူးအေျပာင္းကာလသာျဖစ္လို႕ အရမ္းေမွ်ာ္လင့္ထားလို႕ေတာ့မရနိုင္ေသးတဲ့အတြက္ အားမရေသးသူမ်ားလည္းရွိနိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခု ေရတြင္းတူး အခု ေရၾကည္ေသာက္ခ်င္လို႕ေတာ့ ဘယ္ရနိုင္မလဲဗ်ာ။ စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးေအာင္ ၾကိဳးစားဦးေဆာင္ေနသလို နိုင္ငံသားေတြရ႕ဲ ဆႏၵကိုလည္း မျပစ္ပယ္ထားဘူးဗ်။ တစ္နိုင္ငံလံုးကန္႕ကြက္ခဲ့တဲ့ ျမစ္ဆံု ကိစၥမွာ ျပည္သူလူထုရ႕ဲ ဆႏၵေၾကာင့္ဆိုျပီး ၇ပ္ပစ္ခဲ့သလို တိုင္းရင္းသား ကိစၥေတြ မွာလည္း အမ်ား စိုးရြံ႕ေနတဲ့ကိစၥ ျဖစ္တဲ့ ဘဂၤလီ ကိစၥကို လည္း ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး ဆိုတာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားထဲမွာ ဘယ္ေတာ့မွ မပါခဲ့တဲ့ လူမ်ဳိး၊ ခုိး၀င္လာတဲ့ ဘဂၤလီလူမ်ဳိးေတြပါ ဆိုျပီး အတိအလင္း ေဖာ္ထုတ္ ေၾကျငာေပးခဲ့ပါတယ္။ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ န႕ဲ နိုင္ငံအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႕မွာ ရွိေနျပီ မဟုတ္လား။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အားလံုး လိုလားေနၾကတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီရဖို႕ အခ်ိန္ယူတည္ေဆာက္မွသာ တကယ္အေျခခိုင္ခိုင္န႕ဲ စနစ္တက် လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚမွာ မယိမ္းမယိုင္ပဲ ေရွ႕ကို သြားနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႕ေသာ္ တိုင္းျပည္ န႕ဲ ျပည္သူ အတြက္စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ သတင္းတစ္ခုကေတာ့ ေပၚေပါက္လာပါျပီ ။ အဲဒါကေတာ့ အတုိက္အခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ႕ဲ စိန္ေခၚသံ စကားတစ္ခြန္းပါပဲ။ ဖြ႕ဲစည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို အစိုး၇နွင့္ တပ္မေတာ္ သေဘာမတူပါက လူထုအားျဖင့္ ျပင္ဆင္မည္တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္ အထက္မွာ တင္ျပခဲ့သလို ဖြ႕ဲစည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္တယ္ ဆိုတာ လႊတ္ေတာ္မွာပဲ မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၎ကို ေထာက္ခံတဲ့ ျပည္သူ လူထု ကို လမ္းေပၚတင္ဆြဲျပီး လုိရာအခ်က္ကို ေတာင္းဆိုမယ္ ဆိုလွ်င္ ယခု ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ထိုင္းနိုင္ငံေ၇း အေျခအေန လို ျဖစ္လာမည္ ဆိုပါက အားလံုးေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ ဒီမိုကေရစီသည္ ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္တိုင္းေ၀း ဆိုသလို သာ ျဖစ္ေနပါေတာ့မည္။

No comments:

Post a Comment