Friday, January 31, 2014

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေရႊေမာင္အား အေရးယူမည္

ဘူးသီးေတာင္ျမဳိ႔နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ဦးေရႊေမာင္အားအသေရဖ်က္မႈ၊ဆူပူေအာင္လႈံ႕ေဆာ္မႈ၊
 ႏုိင္ငံေတာ္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကိုပ်က္ျပားေစ မႈ၊ ႏိုင္ငံ သားကဒ္ျပားလိမ္လည္ရယူမႈစသည့္ စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ တရား စြြဲဆို အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဘဂၤလီလူမ်ဳိးတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးေရႊေမာင္သည္ ႏုိင္ငံသားမွတ္ပုံတင္ ရရွိေရးကို လိမ္လွည့္စာရင္းသြင္း ရယူထားျခင္း ရွိ-မရွိ စစ္ေဆး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ပင္ ႏုိင္ငံေတာ္သိကၡာ က်ဆင္းေစရန္ သတင္းဌာနမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ မဟုတ္မမွန္ သတင္းမ်ား ျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဆူပူမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔အား ဂုဏ္သိကၡာ

က်ဆင္းေစရန္ မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲေျပာၾကား အသေရ ဖ်က္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အား အၾကည္ညဳိ ပ်က္ေစျ ခင္း စသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႔ရွိ ရေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ထံမွ သိရွိရသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ DVB သတင္းဌာန၏ ေမးျမန္းခ်က္အား ျပန္လည္ ေျဖၾကားရာ၌ ဦးေရႊေမာင္က "ရဲက ထိန္းခ်ဳပ္ထားလို႔ အျပင္လူ ၀င္ႏုိင္စရာ အေၾကာင္း မရွိဘူး။ အျပင္လူ ၀င္ျပီးမွ မီးရႈိ႔တယ္ ဆိုရင္လည္း ဒါကို ရဲက မိမွာပဲ။ ဒါ တစ္ခ်က္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က အဲဒီအနီးပတ္၀န္းက်င္ က ရြာေတြက လူေတြက ကၽြန္ေတာ့္ကို တယ္လီဖုန္းနဲ႔ ေသခ်ာခိုင္မာစြာ သတင္းပို႔တာကေတာ့ အဲဒီ ရဲေတြ ကိုယ္တုိင္ပဲ မီးရႈိ႕ခဲ့တာ သူတို႔ျမင္တယ္" ဟု ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအား တရားစြဲဆို အရးယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒေၾကာင္းအရ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ ကို တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႔ေနပညာရွင္တစ္ဦးက "လႊတ္ေတာ္အမတ္လည္း ဥပေဒ လိုက္နာရမွာပဲ။ ခ်ဳိးေဖာက္ခြင့္ မရွိဘူး ။ အေရးယူရမွာပဲ။ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေတြအရ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းခန္းထဲမွာအစည္းအေ၀းက်င္းပေနတဲ့အခ်ိန္ ေဆြးေႏြးတာ ေျပာဆိုတာ ဆိုရင္ေတာ့ ျငိစြန္းတဲ့ ပုဒ္မနဲ႔ အေရးယူလို႔ရပါတယ္။ အကယ္၍ ဦးေရႊေမာင္က လႊတ္ေတာ္အစီ အစဥ္မွာ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေျပာ တယ္ဆိုရင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက စီမံခန္႔ခြဲ မႈ နည္းလမ္းနဲ႔ပဲ အေရးယူရမယ္။ အခုကိစၥက လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းက်င္းပခ်ိန္ မဟုတ္ဘဲ DVB ရုပ္သံနဲ႔ အေမးအေျဖလုပ္ထားတာ ဆိုေတာ့ အေရးယူလို႔ ရပါတယ္။ ဥပေဒနဲ႔ ညီပါတယ္။ ခုနက ေျပာ တဲ့ ျပစ္မႈေတြ အကုန္လုံးနဲ႔ တရားစြဲဆိုမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ က်ဴးလြန္တာ မွန္ရင္ ႏွစ္ ရွည္ေထာင္ဒဏ္ က်ခံရပါလိမ့္မယ္။ ဒါက အသက္ညွာဆုံး ခန္႔မွန္းျပီးေျပာတာပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ သစၥာေဖာက္ ဖ်က္မႈ ဆိုရင္ ေသဒဏ္အထိ ေပးလို႔ ရပါတယ္" ဟု ရွင္းလင္းေျပာဆိုသည္။

ဦးေရႊေမာင္သည္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႔ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖဳိးေရးပါတီမွ ဘူးသီးေတာင္ ျမဳိ႔နယ္မွ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပဳိင္ကာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လာခဲ့သူ
ျဖစ္သည္။ ၄င္းအား ေရြးေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းမရွိ၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ရုပ္သိမ္းေပးရန္ ျပည္သူမ်ားက လက္မွတ္ထိုး ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ဥပေဒမရွိသျဖင့္ အေရးယူႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က
ျပန္ၾကားထားသူ (၃)ဦးတြင္ အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႔ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖဳိးေရးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစု ပါ၀င္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူမ်ားမွ ျပန္လည္ျဖဳတ္ခ်ခြင့္ (၁%)ကို မျဖစ္သင့္ ဟု ဆိုကာ ပိတ္ပင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ ့အာဏာ

No comments:

Post a Comment