Friday, July 26, 2013

ရက္လြန္ ၁၅၀၀တန္ Sim Card မ်ားသက္တမ္းတုိးေလွ်ာက္ထားႏုိင္

Photo: ရက္လြန္ ၁၅၀၀တန္ Sim Card မ်ားသက္တမ္းတုိးေလွ်ာက္ထားႏုိင္

တန္ဖိုးနည္း ၁၅ဝဝ တန္ Sim Card မ်ား အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ရက္လြန္ပါက သက္တမ္းတိုး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

သက္တမ္းတိုး ေလွ်ာက္ထားပါက စာခ်ဳပ္မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴတစ္ေစာင္၊ (အကယ္၍ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး၊ ဌာနတို႔မွ စာခ်ဳပ္ထုတ္ေပးထားျခင္း မရွိပါက စာခ်ဳပ္ ထုတ္မေပးရေသးေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး၊ ဌာနတို႔မွ ေထာက္ခံခ်က္ ပါရွိရမည္)

သက္တမ္း လြန္ရျခင္းအတြက္ ေထာက္ခံခ်က္ (ကတ္ထုတ္ေပးသည့္ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး၊ ဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္)၊ ပိုင္ရွင္၏ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ မိတၱဴတစ္ေစာင္ စသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး မန္ေနဂ်ာထံ လိပ္မူ၍ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Posted From ေခတ္လူငယ္ တန္ဖိုးနည္း ၁၅ဝဝ တန္ Sim Card မ်ား အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ရက္လြန္ပါက သက္တမ္း တိုး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။
သက္တမ္းတိုး ေလွ်ာက္ထားပါက စာခ်ဳပ္မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴတစ္ေစာင္၊ (အကယ္၍
သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး၊ ဌာနတို႔မွ စာခ်ဳပ္ထုတ္ေပးထားျခင္း မရွိပါက စာခ်ဳပ္ထုတ္မေပး ရေသးေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး၊ ဌာနတို႔မွ ေထာက္ခံခ်က္ ပါရွိရမည္)
သက္တမ္း လြန္ရျခင္းအတြက္ ေထာက္ခံခ်က္ (ကတ္ထုတ္ေပးသည့္ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး၊ ဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္)၊ ပိုင္ရွင္၏ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ မိတၱဴတစ္ေစာင္ စသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး မန္ေနဂ်ာထံ လိပ္မူ၍ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

No comments:

Post a Comment