Friday, July 19, 2013

ဘဂၤလီေခါင္းေဆာင္ ေက်ာ္ျမင့္အတြက္ NLD က ဦးလွမ်ိဳးျမင့္မွာ ‘တာ၀န္ေပးခ်က္အရ’ စစ္ေတြအထိ ေရွ႕ေနလာလိုက္ေပးေန

By Thaung Kwre  
စစ္ေတြ၊ ၁၃ ဇူလိုင္ ၂၀၁၃ ၊ Coral Arakan News ၊ [ သတင္း ]
NLD ၏ ဗဟို ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ မွ ဥပေဒ အၾကံေပးတစ္ဦးျဖစ္သူ ေရွ႕ေန ဦးလွမ်ိဳးျမင့္ သည္  (စစ္ေတြတြင္ ဘဂၤါလီ လူဦးေရစာရင္းေကာက္ခံ သည့္ ပထမဆံုးေန႔က လ၀က အရာရွိတစ္ဦး ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားတစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိသြားေအာင္ တိုက္ ခိုက္ခံရၿပီး ယင္း ဆြဲ၊တင္၊စစ္ စီမံခ်က္ ပ်က္ျပားသြား သည္အထိ အၾကမ္းဖက္ေႏွာင့္ယွက္မႈကို ဦးေဆာင္ျ ပဳလုပ္သည္ဆိုေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္း ခံထား  ရသူ) ကုလားေခါင္းေဆာင္ ေက်ာ္ျမင့္ ႏွင့္ သားျဖစ္သူ လွျမင့္ အပါ အ၀င္ ကုလားတရားခံ ခုနစ္ဦးတို႔အတြက္ စစ္ေတြသို႔လာေရာက္ၿပီး ေရွ႕ေန လိုက္ေပးလ်က္ရွိသည္။
ထိုကဲ့သို႔ ေက်ာ္ျမင့္အတြက္ လာေရာက္ေရွ႕ေနလိုက္ေပးရျခင္းမွာ ၄င္းအား တာ၀န္ေပးခ်က္ အ ရျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္ ဟု ဆိုသည္။ ေစ်းႀကီးလွေသာ စစ္ေတြဟိုတယ္တြင္ တည္းခိုေန သည့္ ဦးလွမ်ိဳးျမင့္ ႏွင့္ယမန္ေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းကစစ္ေတြတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူအခ်ိဳ႕သြားေရာက္ေတြ႕ ဆံု စကားေျပာခဲ့ၾကရာ၊ ယင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ တစ္ေယာက္က “ကုလားေတြက သူ႕ကို တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္တာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ဒီအမႈကို သူလိုက္တာျဖစ္တယ္ လို ႔ေျပာ တာ ၾကားလိုက္တယ္။ NLD ပါတီက တာ၀န္ေပးတာလား၊ အစ္မက တာ၀န္ေပးတာလား ဆို တာ ကိုေတာ့ သူ ခြဲျခားေျပာမသြားဘူး” ဟု Coral Arakan News အား ေျပာၾကားသည္။
ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက တရားခံ ေက်ာ္ျမင့္ ႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားကို စစ္ေဆးၾကားနာျခင္းကို စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရဟန္းအပါး ႏွစ္ဆယ္ခန္႔ ႏွင့္ လူပုဂိၢဳလ္ ႏွစ္ဆယ္ခန္႔ လာေရာက္ နားေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ဦးလွမ်ိဳးျမင့္သည္ ဂၽြန္ယက္ေတာ အမႈတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ အား ကိုယ္စားျပဳ ခုခံကာကြယ္ခဲ့ေသာ ေရွ႕ေနျဖစ္ၿပီး၊ယခုေက်ာ္ျမင့္အမႈတြင္ ၄င္းႏွင့္အတူ ၄င္း၏လက္ေထာက္ အျဖစ္ ေရွ႕ေန ဦးေအာင္မင္းက တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိၾကသည္။
ယမန္ေန႔ ေက်ာ္ျမင့္အမႈတြင္ ေရွ႕ေနအျဖစ္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ဦးလွမ်ိဳးျမင့္သည္ ၄င္း၏တိုက္ပံု ရင္ဘတ္တြင္ NLD ရင္ထိုးကို ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားစြာ တပ္ဆင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။ စစ္ေတြဟိုတယ္ တြင္ ဧည္သည္မ်ားႏွင့္ေတြဆံုစဥ္ကမူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ပံုပါ ရင္ထိုးကို ၀တ္ဆင္ထားသည္ဟု ျမင္ေတြ႕သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။
ဤအမႈတြင္ သူ၏ လက္ေထာက္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သူ ဦးေအာင္မင္းကမူ NLD ပါတီ၀င္တစ္ဦး မဟုတ္ေပ။ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၆) ရက္ေန႔က စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘဂၤါလီလူဦးေရရွိရာေနရာမ်ား  တြင္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ (ေခၚ) ကုလားလူဦးေရ မွတ္တင္းတင္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္သြားၾကသည့္အနက္ သက္ကယ္ျပင္ ကုလားရြာတြင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ မွတ္တမ္းတင္အဖြဲ႕အား ကုလားလူစုလူေ၀းျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္ပြားရာ လ၀ကအရာရွိတစ္ဦး ျပင္းထန္စြာရိုက္ႏႈက္ခံရကာ ဒဏ္ရာရၿပီး အျခားေနာက္ တစ္ဦးလည္း ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ သည္။
ထိုေန႔က သက္ကယ္ျပင္ေက်းရြာမွာသာမက အျခားေနရာအသီးသီး၌လည္း ဘဂၤါလီမ်ားက အစီအ စဥ္ တက် အုပ္စုဖြဲ႕ ဆူပူ ဆန္႔က်င္မႈကိုခံရကာ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ အစီအစဥ္မွာ ရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္။ ထိုျဖစ္ စဥ္ေနာက္ကြယ္တြင္ စနစ္တက် ႀကိဳးကိုင္စီမံမႈရွိေနသည္ ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က သေဘာ ထားမွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္ ဟု သိရသည္။
စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဘဂၤါလီမ်ားအား ဦးစီးကြပ္ကြဲေနသူ ဦးေက်ာ္ျမင့္ (ေခၚ) မာေမာက္ေခ်ာ္ဘီ (၅၈-ႏွစ္) အပါအ၀င္ ကုလားခုနစ္ဦးအား ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုး တြင္ တရားစြဲဆိုထားသည္။
ဘဂၤါလီမ်ားအား ႏိုင္ငံသားဟုတ္/မဟုတ္ စိစစ္ေရးသည္ ျပႆနာမ်ား၏ အေျခခံကို စတင္ကိုင္ တြယ္ေျဖ ရွင္းျခင္းဟု ရခိုင္အသိုက္အ၀န္းတစ္ရပ္လံုးက သေဘာထားရွိေနၾကရာ၊ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ ျဖစ္ စဥ္ကို ဘဂၤါလီ မ်ားက အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဤပဋိပကၡျပႆနာမ်ားသည္ တစ္ ဘက္ႏိုင္ငံမွ ခိုး၀င္သူ မ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံမဲ့ ဘဂၤါလီမ်ားက ဖန္တီးေနျခင္းျဖစ္သည္ ဆိုေသာ ယူဆခ်က္ ကို ပိုမိုခိုင္မာ လာေစသည္။
ယခု ေက်ာ္ျမင့္ပါ ကုလားခုနစ္ဦး အမႈတြင္ ႏိုင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏိုင္ငံျခား NGO မ်ားမွ ႏိုင္ ငံျခား သားမ်ား လာေရာက္နားေထာင္ၾကသည္သာမက မည္သည့္ေနရာမွ ရမွန္းမ သိေသာေငြ မ်ားျဖင့္ ေငြကို ပံုေအာ သံုးစြဲကာ အမႈကြင္းလံုးကၽြတ္လြတ္ေျမာက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနၾကရာ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေတြၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား အၾကားတြင္ မေက်နပ္မႈ ႀကီးထြားလ်က္ရွိသည္။
အရိုက္ႏႈက္ခံရေသာ လ၀က အရာရွိအား အစိုးရဘက္မွ တရားလိုသက္သအျဖစ္တင္ထားရာ ၄င္း၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားမွာ ေက်ာ္ျမင့္တို႔၏ အျပစ္ကိုေပါ့ေစေအာင္ထြက္ဆိုထားသည္ဟု ထင္ျမင္စရာ ရွိေနရာ၊ ၄င္းကိုယ္တိုင္ပင္ ကုလားေက်ာ္ျမင့္တို႔ဘက္မွ သိန္းရာခ်ီ လာဘ္ေငြယူထား သည္ဟု ေကာ လဟာလမ်ားထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း ယင္းအခ်က္ကို အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။
ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္ပတ္ခန္႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Myanmar Peace Center ၌ က်င္းပခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု တြင္ NLD မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက တင္သြင္းေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားစာရင္း တြင္ ေခတ္ အဆက္ဆက္ ေမာင္ေတာ ဘဂၤါလီလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကိုင္သူ အၾကမ္း ဖက္ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္အား ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္ စာရင္းထဲ ထည့္ထား ရာ၊ ဦးေဇာ္ေအးေမာင္၊ ဦးလွေမာင္ေရႊ ႏွင့္ ဇာဂနာ တို႔က ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္ ဟု ဆိုသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ကုလားအၾကမ္းဖက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးေသာ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ NLD မွာ ထိပ္ဆံုးကေန ေအာက္ေျခအလႊာအသီးသီးတြင္ ကုလားမ်ားက ထိုးေဖာက္ေနရာယူ ၾသဇာလႊမ္း မိုးေနၿပီးျဖစ္သည္ ဆိုသည့္အခ်က္မွာ မွန္ကန္ႏိုင္ေၾကာင္းကို ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက စိုးရိမ္မႈျဖင့္ မွတ္ ခ်က္ေပးၾကသည္။

( Coral Arakan News အတြက္ ေသာင္းၾကြယ္ ေရးသား သည္။)

No comments:

Post a Comment