Friday, July 26, 2013

နယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကလည္း ေျဖရွင္းေပးေစလုိဟု တ႐ုတ္တပ္မေတာ္ ဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး အ တြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္လည္း ေျဖ ရွင္းေပးေစလုိဟု တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္၊ ဗဟုိ စစ္ေကာ္မရွင္ဒုတိယဥကၠ႒GeneralFanChanglong ႏွင့္
 ေတြ႕ဆုံစဥ္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားလုိက္
သည္။
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ General Fan Changlong တုိ႔သည္ ဇူလုိင္ ၂၃ ရက္နံနက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆုံ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္ထုတ္ အစုိးရ သတင္း စာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕သည္ မူး ယစ္ေဆး ၀ါး လုပ္ကိုင္သည့္ အေထာက္အထား မ်ား ေတြ႕ရွိေနရေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တုိက္ဖ်က္ေရးကို အမ်ဳိးသားေရး တာ၀န္ တစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အတြက္လည္း ႀကီးမား သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ လုိအပ္သည္ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။
ထုိ႔ျပင္ မဲေခါင္ျမစ္ေၾကာင္း လုံျခံဳေရးႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနေသာေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အရင္း အျမစ္မ်ားအား ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္း၍ ျဖတ္ေတာက္သြားရန္ လုိအပ္သည္ဟုလည္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီး ခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။
"ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ မည္သည့္တရားမ၀င္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မွ မရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းၿပီး အဓိက လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ေဒသ ျပႆနာကို ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသာမက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ကုိင္ တြယ္ေျဖ ရွင္း ေပးေစလိုေၾကာင္း" ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာၾကားသည္။
တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၊ ဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ကလည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ ပူးေပါင္း၍ နယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေရး၊ လုံျခံဳေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ တုိင္းေဒသႀကီး ၊ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ ဥပေဒမ်ား၊ အခြင့္အေရး မ်ား ျပ႒ာန္းေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ အသက္ေငြေၾကး၊ အခ်ိန္ မ်ား ေပး ဆပ္ရသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရမွ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေစ့စပ္ ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးအေျဖ ရွာႏုိင္ေရး  ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ အျခားႏိုင္ငံ အသီးသီး၏ တပ္မေတာ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္း မြန္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္ဟု တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္၊  ဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားသည္။
တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္၊ ဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒သည္ ဇူလုိင္ ၂၃ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး အစိုးသစ္လက္ထက္တြင္ အေရွ႕-အေနာက္ မခြဲျခား ဘဲ ႏုိင္ငံအားလုံးႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံေနမႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ သမၼတတုိ႔ ေတြ႕ ဆုံၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံဘက္စုံ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံေရး ေနာက္ တစ္ဆင့္ တုိးျမႇင့္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့မႈအေပၚ ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ ေဖာ္သြားရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment