Monday, June 3, 2013

ၿမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာ ဗဟိုအဖြဲ႔အစည္းအေဝး သမၼတႀကီးေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္း

From : ..သမၼတရံုး

ေနၿပည္ေတာ္ ေမ ၃၀
ၿမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာ ဗဟိုအဖြဲ႔အစည္းအေဝးကို ယေန႔ နံနက္ (၁၀)နာရတြင္နိုင္ငံေတာ္ သမၼတရုံးရွိ ၿပည္္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႔ အစညး္အေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ၿမန္မာအထူးစီးပြားေရး ဇုန္ဆိုင္ရာ ဗဟိုအဖြဲ႔ဥကၠ႒ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တက္ေရာက္၍ အမွာစကား ေၿပာႀကား သည္။အဆိုပါ အစည္းအေဝးသို႔ ဒုတိယသမၼတမ်ားၿဖစ္ႀကသည့္ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းနွင့္ ဦးဥာဏ္ထြန္း၊  ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ၿပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားနွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ႀကသည္။
အစည္းအေဝးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အဖြင့္အမွာစကား ေၿပာႀကားသည္။ ေၿပာၾကားခ်က္အၿပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းၿဖစ္သည္-
ဒီကေန႔ အစည္းအေဝးကေတာ့ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အတြက္ ဆက္စပ္တဲ့ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေၿခအေနမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးမ်ား သိရွိရေအာင္ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ရွင္းလင္းၿပဖို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လက္ထက္မွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေရးနဲ႔ တုိင္းၿပည္ စီးပြားေရး သိသာ စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ သီလဝါေရနက္ ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ထားဝယ္ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းနဲ႕ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ေက်ာက္ၿဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တုိ႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္နုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနခဲ့တာ အားလံုးအသိပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။
သို႔ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ (၂) နွစ္တာ ကာလအတြင္းမွာ နုိင္ငံၿခားရင္းနီွးၿမွဳပ္နွံမႈ ဥပေဒ ေပၚေပါက္ေရး ကိစၥနဲ႔ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ထားမႈမ်ား ေၿဖေလွ်ာ့ေရးကိစၥတုိ႔ကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေနရတဲ့အတြက္ ၿပည္ပရင္းႏွီးၿမွဳပ္နွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေနွးေကြးတံု႔ဆုိင္းလ်က္ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ဒီအတားအဆီးမ်ားကို ဖယ္ရွားနုိင္မွသာ ရင္းနွီးၿမွဳပ္နွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာမွာ ၿဖစ္တဲ့အတြက္ (၂) နွစ္တာ ကာလေက်ာ္ သည္ အထိ EU နိုင္ငံမ်ားမွ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ဖယ္ရွားနုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည့္အၿပင္ အေမရိကန္ အစိုးရရဲ႕ ေၿဖေလွ်ာ့ေပးမႈမ်ားကိုလည္း သံတမန္ ဆက္ဆံေရး နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ ရပါတယ္။

ယခုအခါ ဒီအတားအဆီးေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ဖယ္ရွားနုိင္ခဲ့ၿပီ ၿဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ကမၻာ့ဘဏ္၊ ADB၊ ODA ေခ်းေငြသစ္မ်ားနဲ႔ ေထာက္ပံေငြမ်ား ရရွိေရး အတြက္ ေၾကြးေဟာင္းမ်ား ေလွ်ာ္ပစ္ၿခင္း၊ ၿပန္ဆပ္ၿခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ပဲရစ္ကလပ္ဝင္နုိင္ငံမ်ားနဲ႔ ေအာင္ၿမင္စြာ ညွိနႈိင္းေဆာင္ရြက္နုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အတိုးနႈန္း သက္သာတဲ့ နွစ္ရွည္ေခ်းေငြ မ်ားနဲ႔ ေထာက္ပံေငြ မ်ားလည္း ရရွိစၿပဳေနၿပီ ၿဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔နုိင္ငံမွာ စီးပြားေရးထူေထာင္ဖို႔အတြက္ အရင္းအနွီးနဲ႔  နည္းပညာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနတဲ့အၿပင္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအၿမစ္ မ်ားလည္းလိုအပ္ေနဆဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ နုိင္ငံၿခားအရင္းအနွီးေတြကို ဖိတ္ေခၚရၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္ပက ဝင္ေရာက္ ရင္းနွီးၾကတဲ့အခါ အက်ိဳးရွိသလို အႏၱရာယ္မ်ားလည္း ရွိလာနုိင္တဲ့အတြက္ အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ တားဆီးနုိ္င္ဖို႔ မူဝါဒ (၄) ရပ္ ခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

ဒါ့အၿပင္ ၂၀၁၅ မွာ အာဆီယံလြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈေဒသ (ASEAN Free Trade Area) ၿဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါ ဖြံ႕ၿဖိဳးေနတဲ့ အာဆီယံနုိင္ငံအခ်ိဳ႕နဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးနုိင္ငံႀကီးအခ်ိဳ႕က ကုန္ပစၥည္းေတြ ဝင္ေရာက္လာေတာ့မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီးဝင္လာမယ့္ ကုန္ပစၥည္းေတြကို တားဆီးနုိင္ဖို႔အတြက္ အရည္အေသြးေကာင္းၿပီး ေစ်းနႈန္းသက္သာတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔နို္င္ငံမွာ အလွ်ံအပါယ္ ထုတ္လုပ္နုိင္မွသာ ၿပည္ပက ဝင္ေရာက္လာမယ့္ ကုန္ပစၥည္းေတြကို ခုခံတားဆီးနုိင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

အရည္အခ်င္းေကာင္းတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြ ထုတ္လုပ္နုိင္ဖို႔နဲ႔ ေစ်းသက္သာစြာ ထုတ္လုပ္နုိင္ဖို႔ အတြက္ ၿပည္ပအရင္းအနွီး၊ ၿပည္ပ နည္းပညာေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးလုပ္မွသာ ၿဖစ္နုိင္မွာ ၿဖစ္တဲ့အတြက္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း၊ ရွယ္ယာထည့္ဝင္တဲ့လုပ္ငန္း၊ အမ်ားပိုင္ လုပ္ငန္းေတြကို ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔နုိင္ငံသားေတြ ပူးေပါင္းၿပီး တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ လုပ္ၾကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

သီလဝါေရနက္ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ အထူးစက္မႈဇုန္ တည္ေဆာက္ေရး၊ ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားဟာ ယခင္အစုိးရလက္ထက္ကတည္းက စတင္ခဲ့တာ ၿဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္အထက္က ေၿပာခဲ့သလုိ အခက္အခဲ၊ အဟန္႔အတားေတြေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။

ယခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရလက္ထက္မွာေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ ရွိေနၿပီ ၿဖစ္ပါတယ္။ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အတြက္ကေတာ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္နွံလိုသူေတြ ရွိေနၿပီ ၿဖစ္ပါတယ္။ မၾကာမီ အေကာင္အထည္ စတင္ ေဖာ္ႏိုင္မွာပါ။

ယခုထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကေတာ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ကတည္းက ထုိင္းႏိုင္ငံနဲ႔ MOU ထိုးခဲ့တဲ့ကိစၥ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ ၂၀၁၀ ၿပည့္ႏွစ္မွာ ၿမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္နဲ႔ ထိုင္းႏုိင္ငံက အီတာလ်ံထိုင္းကုမၸဏီတို႔ မူေဘာင္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Framework Agreement) ကိုထပ္မံ၍ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီကုမၸဏီအေနနဲ႔ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း နည္းပါးတဲ့အတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွာ ထိုင္းအစိုးရပါဝင္လာၿပီး ၿမန္မာအစိုးရနဲ႔ ထိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕တို႔ ဒီလုပ္ငန္းကို ပူးေပါင္းၿပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္း ၿဖစ္ေၿမာက္ေရးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံု ညႇိႏိႈင္းခဲ့ၾကပါတယ္။

ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ၿမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ဒုတိယသမၼတ (၂) ဦးေဆာင္တဲ့ အဆင့္ၿမင့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ထုိင္းႏို္င္ငံဘက္က ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္တဲ့ အဆင့္ၿမင့္အဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ၿပဳလုပ္ကာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆုိင္သူမ်ားမွ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရွင္းၿပၾကမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုပ္ငန္းမွာ ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနတဲ့အတြက္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားပါဝင္ ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံရန္ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားလည္း ၿပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုေၿပာၾကားခဲ့ၿပီး ၿဖစ္သလို ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔လည္း မၾကာခင္ ရက္ပိုင္းအတြင္းက ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခရီးစဥ္မွာ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုေၿပာၾကားခဲ့ၿပီး ၿဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္အေနနဲ႔ ဒီလုပ္ငန္းမွာ စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိလာတဲ့အတြက္ မၾကာမီကာလအတြင္း ဂ်ပန္ရဲ့ ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏို္င္ငံနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ကေတာ့ ဒီထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေအာင္ၿမင္ေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းၾကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ အခုလည္း ဆက္စပ္လုပ္ငန္းေတြ အေကာင္အထည္ အၿမန္ဆံုးေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံညႇိႏိႈင္းၿပီး လုိအပ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ထပ္မံဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အသိေပးေၿပာၾကားအပ္ပါေၾကာင္းၿဖင္႕ေၿပာႀကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ၿမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာ ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးဥာဏ္ထြန္းက ထားဝယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္သည္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာနွင့္ အိႏိၵယသမုဒၵရာကို ကုန္းတြင္းတံတား ထိုးေပးထားသည့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ ေတာင္ပိုင္း စီးပြားေရးစႀကၤန္မ်ား၏ အေနာက္ဘက္မုခ္ဦး ၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ သို႔ၿဖစ္၍ မိမိတို႔ နိုင္ငံအတြက္ေရာ၊ ေဒသတြင္း နိုင္ငံမ်ားအတြက္ပါ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အလ်င္အၿမန္ ေဆာင္ႀကဥ္းေပးႏိုင္မည့္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိသည့္အတြက္ ထိုင္းႏုိ္င္ငံအစိုးရနွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည့္အၿပင္ ရင္းႏွီးၿမွပ္ႏွံမည့္ အၿခားႏိုင္ငံမ်ားကိုပါ  ဖိတ္ေခၚ၍ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေႀကာင္းၿဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ၿပသည္။

ဆက္လက္၍ ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရး အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအးၿမင့္က ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားနင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း တင္ၿပသည္။

ယင္းေနာက္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္က ထားဝယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အတြက္ ခ်ဳပ္ဆိုရမည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ၿပသည္။

ထို႔ေနာက္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္လာႀကသူမ်ားက ၿဖည့္စြက္ေဆြးေႏြး တင္ၿပႀကသည္။

ယင္းေနာက္ ၿမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာ ဗဟိုအဖြဲ႔ဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစ ကားေၿပာႀကား ရာတြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းပမာဏ ႀကီးမားသၿဖင့္ အေကာင္အထည္္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဝန္္ႀကီးဌာန အသီးသီးအေနၿဖင့္ ဆက္စပ္ညိွႏႈိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားႀကရန္ၿဖစ္ေႀကာင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္ပါက ၿပည္ပမွ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား ငွားရမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ၿဖစ္ေႀကာင္း၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒနွင့္အညီ ကိုက္ညီမႈရွိေအာင္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ၿဖစ္ေႀကာင္းၿဖင့္ မွာႀကားသည္။

No comments:

Post a Comment