Thursday, June 13, 2013

ႏိုးထလာမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပါတ္ဝန္းက်င္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ တံု႕ျပန္မႈမ်ား

မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိျဖစ္ေန တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ အသတ္ ခံရျခင္းရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ႀကီးမား တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ရွိေနတယ္လို႕ ျမင္မိေပသည္။
ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ စနစ္တက် စီမံကိန္း ခ်ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို သတ္ေနခ်ိန္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္တည္း လိုလိုမွာပင္ တရားဝင္ေသာ၊ တရားမ ဝင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား
 ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးျခင္းကို ျပဳ လုပ္ေနျခင္း
ဟာ သာမန္တိုက္ဆုိင္မႈ မဟုတ္ပါ။
ထိုကဲ့သို႕ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တြင္ ကုလား၊ ဗမာ ျဖစ္ခဲ့သည့္ အဓိက ရုဏ္းတုိင္းလိုလိုပင္ ေလာင္ စာေပၚသို႕ မီးစ စတင္ ခ်ေပးခဲ့သည္မွာ ကုလား မ်ားသာ ျဖစ္ျခင္းကလည္း အဆိုပါ သံသယကို ႀကီးထြားေစပါတယ္။
နမူနာအားျဖင့္ မိတၳီလာအေရးအခင္း ေရႊဆိုင္တြင္ ဆိုင္ပိုင္ရွင္မွ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ဆက္ဆံရာမွ စတင္ခဲ့ေပ သည္။
ဥကၠံအေရးအခင္းတြင္ ဆြမ္းခံၾကြလာသည့္ ကိုရင္ေလးအား ဆိုင္ကယ္မွတိုက္မိ၍ ရဲစခန္းတြင္ ညွိႏိႈင္း ၿပီးခ်ိန္မွာ ဆိုင္ကယ္ပိုင္ရွင္၏ အမ်ိဳးေရာက္လာပီး ကိုရင္ေလးႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာအား သိမ္းႀကံဳးေစာ္ကားရာမွ အေရးအခင္းျဖစ္ခဲ့ရသည္။
လားရိႈးတြင္လည္း မြတ္စလင္ ဘာသာဝင္တစ္ဦးမွ ရွမ္းအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအား ဓါတ္ဆီေလာင္း၍ မီးရိႈ႕ရာမွ အဓိကရုဏ္း စတင္ခဲ့ရေပသည္။
မေလးရွားတြင္ ယခုလက္ရွိ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အသတ္ခံရျခင္း၊ စနစ္တက် စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသား လုပ္သားမ်ားအား အေရးယူေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္ တြင္းရွိ ျမန္ မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား ေဒါသေသြး ပြက္ပြက္ဆူလာေစေပသည္။

ထုိသို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား မေက်မခ်မ္း ျဖစ္ေနခ်ိန္၊ တနည္းအားျဖင့္ ေလာင္စာ ဆီ အဆင္သင့္ရွိေန ခ်ိန္ တြင္ မီးပြားေလး တစ္ခုသာ အဆိုပါ ေလာင္စာ ဆီအေပၚက်ေရာက္သြားပါကတဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေလာင္ မည္မွာ အျငင္းပြားဖြယ္ မရွိေခ်။

ထုိကဲ့သို႕ အဓိကရုဏ္းမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေနျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန တည္ၿငိမ္ျ ခင္း မရွိမႈကို လက္ညိႈးထိုးစရာ ျဖစ္ေနေပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန တည္ၿငိမ္မႈမရွိပါက ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားလက္တြန္႕ေနေပမည္။

၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း အစိုးရသစ္အေပၚတြင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေႏြးေထြးသည့္ ဆက္ဆံမႈမ်ိဳး၊ အမ်ားေမွ်ာ္ လင့္ မထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ဆင္းသက္လာျခင္းႏွင့္ တစ္ခ်ိန္က သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ပင္ မရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ အေရးတယူ ဆက္ဆံလာျခင္းအေပၚ ပါတ္ဝန္းက်င္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႕ မ်ားစြာ ရိုက္ခတ္ မႈ ရွိေပသည္။

အထူးသျဖင့္ အာရွ၏ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည့္ ျခေသၤ့တစ္ေကာင္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုးထလာလ်င္ မည္ သည့္ႏိုင္ ငံမ်ား စီးပြားေရး အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္သြားမည္ ဆိုသည္ကို ခ်ိန္ဆရန္ လိုေပသည္။

အထူးသျဖင့္ ထားဝယ္ေရနက္စီမံကိန္း ၿပီးဆံုးသြားပါက မလႅကၠာ ေရလက္ၾကားမွ အပင္ပန္းခံ သြားေနရ သည့္ ကုန္စည္အမ်ားစုသည္ လ်င္ျမန္ တိုေတာင္း၍ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ထားဝယ္ဆိပ္ကမ္းမွ အမ်ား စု ျဖတ္ သန္းသြားၾကေပမည္။

အာရွ၏ Gateway အသစ္တစ္ခုဟုပင္ တင္စားေနၾကသည့္ ထားဝယ္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္း ေအာင္ျမင္သြား ပါက စီးပြားေရးႏွင့္ တုိင္းျပည္ဝင္ေငြ အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္မည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စကၤာပူ၊ မေလးရွားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားတို႕မွာ ထိပ္ဆံုးတြင္ ပါဝင္ေနေပသည္။

၂၀၁၅ တြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ခြင့္ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေပေတာ့မည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ေရခံ ေျမခံေကာင္းမ်ားစြာ ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယေန႕လို အခ်ိန္အခါတြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားစြာျဖင့္တုိင္းျပည္အားတည္ေဆာက္သြားပါက ေဒသတြင္းအျခားႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္   ေနာက္ေကာက္က်သြားေစမည့္ အလားအလာမ်ားစြာျဖင့္ ရွိေနေပသည္။

ယခုလက္ရွိ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ေျခစြာေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ခ်ိန္က ထိပ္ဆံုးတြင္ ရွိခဲ့ဖူး သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနအား ေတြးေတာ၍ ထိတ္လန္႕ေနျခင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ရန္ ျပင္ ဆင္ေနမည္ကား သံသယျဖစ္ဖြယ္ မရွိေခ်။

ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ပြင့္လင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ျပန္လည္၍ စီးဆင္းသြားမည့္ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားမွာလည္း ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအေပၚ မွီခိုအားထားေနရသည့္ စကၤာပူ၊ မေလးရွား တို႕ကဲ့ သို႕ ႏိုင္ငံမ်ိဳးအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ ထိုးႏွက္ခ်က္ ျဖစ္ေနျပန္သည္။

သို႕ျဖစ္သည့္အတြက္ ၂၀၁၅ အာဆီယံ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ခြင့္စတင္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ၎တို႕ ေဝစုခြဲေဝ မေပးႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ေခါင္းေထာင္မ လာႏိုင္ေစ ရန္ ျပဳလုပ္ လာမည္မ်ားကား သံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိေခ်။

တနည္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ျပည္တြင္းေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားျဖင့္ လံုးပန္းေနေစရန္ လုပ္ေဆာင္လာ မည္ ျဖစ္ေပသည္။

သို႕ျဖစ္သည့္အတြက္ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ယေန႕ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အသတ္ခံရမႈ ၊ ျမန္ မာႏိုင္ငံသား လုပ္သားမ်ားအား ဖမ္းဆီးေနမႈမ်ားသည္ အခ်ိန္ကိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ထိုသို႕ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ခံျပင္း နာက်ဥ္းမႈျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား မီးစေလး တစ္ခု အစပ်ိဳးလိုက္သည္ႏွင့္ပင္ တဟုန္းဟုန္းေတာက္ေလာင္မည့္ မီးေတာက္မ်ား ျဖစ္လာေပေတာ့မည္။

ထိုသို႕ျဖစ္လာပါက ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းေရး မတည္ၿငိမ္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၅ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ နလံထူႏိုင္မည္ မဟုတ္ေတာ့ေခ်။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပြင့္လင္းလာသည့္အေပၚ ၎တို႕ အက်ိဳးစီးပြား ထိခိုက္လာမည္ကို စိုးရိမ္၍ တံု႕ျပန္ လာမည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ လုပ္ရပ္အား သတိထားရႈျမင္သင့္ေပသည္။

သို႕ျဖစ္သည့္အတြက္ စနစ္တက် စီမံထားသည့္ ေထာင္ေျခာက္ သတ္ကြင္းထဲသို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ မဆင္းသက္ မိေစရန္မွာ လြန္စြာ အေရးႀကီးေပသည္။

အဆိုပါသတ္ကြင္းထဲသို႕ဝင္သြားမိပါကအထိနာမည္မွာလက္ရွိအစိုးရသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးႏွင့္  ႏိုင္ငံ သားမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။
အဆိုပါ ျပႆနာမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္အား မေျပလည္မျခင္း ေျဖရွင္းေနရမည္မွာ လက္ရွိအစိုးရသာမ က ေနာင္ လာမည့္ အစိုးရမ်ားတုိင္ သက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ပါတ္ဝန္းက်င္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အက်ိဳး သက္ေရာက္ မႈ၊ လႊမ္းမိုးမႈမွသည္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား အားၿပိဳင္မႈမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနာက္ေကာက္ က် အထိုးမခံရေစရန္မွာ တုိင္းသူ ျပည္သားမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရသမကာ အတုိက္အခံမ်ားပါ ဝိုင္းဝန္း ႀကိဳး ပန္းမွသာ ကာကြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

အထူးသျဖင့္ ႏိုးထလာမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတည္းဟုေသာ ျခေသၤ့အား အင္အားက်ံဳလွီေစရန္ ႀကိဳးပန္းလာ မည္ကို ဝိုင္းဝန္းကာကြယ္ႏိုင္မွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂါတ္ သာယာလွပမည္ ျဖစ္သည္ကို သတိျပဳသင့္ သည္ဟုသာ အသိေပးလိုက္ရေပသည္။


FROM-Voice of James Mint

No comments:

Post a Comment