Saturday, May 9, 2015

တပ္မေတာ္မွာ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ေတြ ရွိၿပီးသား

စစ္တန္းလ်ားကုိ ျပန္သြားႏုိင္ဖုိ႔က P ႏွစ္လုံးက အေရးႀကီးလာတယ္။
တပ္မေတာ္ဟာ စစ္တန္းလ်ား ကုိ ဘယ္ေတာ့ျ ပန္မွာလဲ။ ၂ဝ၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ မွာ ေရြး ေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚ မူတည္ၿပီး အာဏာသိမ္းမႈေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ သလား။ ဒီၾကားထဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ကုိ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲ ဝင္ေရာက္ လာေျခရွိတယ္လုိ႔ ေျပာဆုိေနတာ ေတြက ရွိေနေတာ့ကာ တကယ္လုိ႔ မ်ား တပ္ခ်ဳပ္

က ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ရင္ ဘယ္လုိျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ႏုိင္သလဲ။
ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ အသားက်ေနၿပီ ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ စစ္ေရး တည္ေဆာက္မႈ အေျခ အေန က ဘယ္လုိရွိေနၿပီလဲ စတာေတြကုိ ဒီတစ္ပတ္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဆရာရဲမင္း နဲ႔ ေဆြးေႏြး တင္ျပ သြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။
က်ာ္ခန္႔။ ဆရာရဲမင္းေရ …မဂၤလာပါ။
ရဲမင္း။ မဂၤလာပါဗ်ာ။
ေက်ာ္ခန္႔။ လူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိခ်င္တဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုနဲ႔အစျပဳခြင့္ျပဳပါ။
ရဲမင္း။ ေမးပါ၊ ေမးပါ။ ေျဖႏုိင္ရင္ ေျဖပါ့မယ္။
ေက်ာ္ခန္႔။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး သမုိင္းမွာ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ၊ ေတာ္ လွန္ေရးေကာင္စီ၊ လမ္းစဥ္ပါတီ အစုိးရ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ စတဲ့ အစိုးရ ငါးဆက္ကုိ ေမြးထုတ္ေပးခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ က ျမန္မာ့ႏုိင္ ငံေရးနယ္ ပယ္ထဲမွာ ေျခတစ္လွမ္းဆုပ္လုိက္တာကေတာ့ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ ပုိင္းမွာစတင္လာခဲ့ပါတယ္။အခု၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပုိင္းမွာ ေရာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က   ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္ထဲကုိ ေနာက္ထပ္ ေျခ တစ္လွမ္းထတ္ဆုတ္ဖုိ႔က ဘယ္လုိ အေျခအေနရွိ ပါသလဲခင္ဗ်ာ။
ရဲမင္း။စစ္တပ္က စစ္တန္းလ်ား ကုိ ျပန္ဖုိ႔အေရးေပါ့။ စစ္တပ္က သူ႕ေနရာကုိ သူျပန္ဖုိ႔ ေမ့ေနတာ က ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္သြားၿပီေလ။ စစ္တပ္ကုိ ႏုိင္ငံေရးထဲ ဆြဲသြင္း ေခၚလာတာက လည္း ႏုိင္ ငံေရး သမားေတြပဲေလ။ ဒီေတာ့ စစ္တပ္ကုိ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲကေန ဆြဲထုတ္ ဖုိ႔ဆုိတာက လည္း ႏုိင္ငံေရးသမား ေတြမွာပဲ တာဝန္ႀကီးႀကီးမားမား ရွိတယ္လုိ႔လည္း ေျပာရင္လည္း မလြန္ ဘူးလုိ႔ထင္တယ္။ သမုိင္းကုိ အေသအခ်ာ ျပန္ေလ့လာၾကည့္ရင္ စစ္တပ္ကုိ ႏုိင္ငံေရးထဲ ဆြဲေခၚ တာ က စစ္တပ္ကုိယ္တုိင္ မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ ျဖစ္တယ္ဆုိ တာကုိ သေဘာေပါက္ဖုိ႔ လုိမယ္ ထင္တယ္။
တစ္ဖက္ကလည္း စစ္တပ္ အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲကုိ ဝင္ပါလာတာကလည္း ဝင္ပါခ်င္လုိ႔ ဝင္လာရတာ မဟုတ္ဘဲ ဝင္မပါခ်င္ ေသာ္လည္း ဝင္လာရတဲ့ သေဘာ ေတြ၊ ေလာဂ်စ္ေတြလည္း ရွိတယ္။
ဒါကုိလည္း လက္မခံခ်င္တဲ့သူ ေတြလည္း ရွိတာေပါ့။ စစ္တပ္ကုိ ကုိယ့္ေနရာကုိ ကုိယ္ေနစမ္းပါ ကြာ လုိ႔ ႐ုိး႐ုိး႐ုိင္း႐ုိင္းေလးနဲ႔ ေျပာခ်င္တဲ့ သူေတြလည္း ရွိမွာေပါ့။
ဒီေတာ့ စစ္တပ္ ကုိ စစ္တန္းလ်ား ကုိ ျပန္သြားႏုိင္ဖုိ႔က P ႏွစ္လုံးက အေရးႀကီးလာတယ္။ Push နဲ႔ Pull ဗ်ဴဟာေပါ့ဗ်ာ။ စစ္တန္းလ်ားကုိ ျပန္ဖုိ႔က တြန္းတာတစ္ခုတည္းနဲ႔ မရသလုိ ဆြဲတာတစ္ခု တည္းနဲ႔ မရ ျပန္ဘူး။ ၿပီးေတာ့၊ ဒီေနရာမွာ လုံးဝ အေရးႀကီးတာက စစ္တပ္သည္ စစ္တန္းလ်ားကုိ မျပန္ခ်င္လုိ႔ ႏုိင္ငံ ေရးပါဝါဇာတ္ခုံမွာ အေၾကာင္းမရွိ၊ အေၾကာင္းရွာၿပီး ေပ ကပ္ၿပီး ေက်ာက္ ခ်ေနတာမဟုတ္ဘူးဆုိတာပဲ။ သူတုိ႔ ရဲ႕အက်ဳိးစီးပြား၊ သူတုိ႔ရဲ႕ လုံျခံဳေရး အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ေပၚမွာ သူတုိ႔အေန နဲ႔ ႐ုိး႐ုိးသားသား စုိးရိမ္ပူပန္မႈေတြ ရွိေနလုိ႔လည္း ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ ေတာ့ သေဘာေပါက္ဖုိ႔ လုိမယ္ ထင္တယ္။ ဒီလုိမ်ဳိး ပူပန္မႈေတြရွိေန သမွ် သူတုိ႔သည္ စစ္တန္းလ်ားကုိ စိတ္ခ်လက္ခ်ျပန္မွာ မဟုတ္ဘူး ဆုိတာကုိ သေဘာေပါက္ဖုိ႔ လုိမယ္ ထင္တယ္။
ေက်ာ္ခန္႔။ ဆရာ ခုနက ေျပာသြားတဲ့ Push နဲ႔ Pull က ဘာေတြတုန္း ဆရာ။

ရဲမင္း။ စစ္တပ္ကုိ စစ္တန္းလ်ား ျပန္ဖုိ႔အတြက္ တပ္မေတာ္အစုိးရ လက္ထက္မွာ Push သေဘာပါတဲ့ Sanction ေတြကုိ ကမၻာ႔ႏုိင္ငံႀကီး ေတြက ခ်မွတ္ခဲ့တယ္။ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြလည္း လုပ္ခဲ့တယ္။

ဒါေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ဘူး။ ဒါဆုိရင္ Pull နဲ႔ ေရာ အဆင္ေျပမလား ေမး ျပန္ရင္ Pull ရဲ႕ အဓိက Tool ေတြက Incentives ေတြပဲေလ။ Incentive ဆုိတဲ့ ေနရာမွာလည္း ကိုယ္က သူ႕ ကုိ ေပးႏုိင္တဲ့အရာကုိမွ Incentive လုိ႔ မေခၚဘူးေလ။ ကုိယ့္ရဲ႕ေတာင္း ဆုိခ်က္ကုိ တစ္ထစ္ေလာက္ ေလွ်ာ့ ေပးလုိက္တာကလည္း Incentives ေပါ့ဗ်ာ။ လြယ္လြယ္ေျပာရရင္ Discount ေပါ့ဗ်ာ။ ဒီလုိေျပာျပန္ ရင္လည္း အညံ့ခံ၊ လက္နက္ခ် ရမယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္တာေတာ့ မဟုတ္ ဘူး။ အဲဒီလုိ ေျပာျပန္ရင္လည္း လက္ေတြ႕ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျခ အေနနဲ႔လည္း ဘယ္လုိမွ ရာႏႈန္းျပည့္ အဆင္မေျပႏုိင္ဘူး။
ေက်ာ္ခန္႔။ ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ ျဖစ္တဲ့ ဒီႏွစ္ပုိင္းကေနစလုိ႔ လက္ပံ တန္းအေရးျဖစ္လာတာ ရပ္၊ ေလာက္ ကုိင္ေဒသက ကုိးကန္႔စစ္မီးေတာက္ ေလာင္မႈေတြရယ္ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ ပြဲမွာ လုိခ်င္တဲ့ရလဒ္ကုိ မရရင္ အာဏာသိမ္းႏုိင္သလား။
ရဲမင္း။ အာဏာသိမ္းတယ္ဆုိ တာက ႏုိင္ငံေရးအရ ႐ူးသြပ္မုိက္မဲမႈ တစ္ခုပဲ။ ၿပီးေတာ့ အာဏာ ဟာ သိမ္း ရတာ လြယ္ေကာင္းလြယ္ေပမယ့္ အာဏာကုိ ထိန္းသိမ္းရတာကေတာ့ ပုိခက္ခဲတယ္။
အခု ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ အေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ အာဏာသိမ္း ဖုိ႔ လမ္းေတာ့မျမင္ ဘူး။ ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ကလည္း ေျပာဖူး တယ္ မဟုတ္လား။ အာဏာမသိမ္း ခ်င္လုိ႔တာ ဒီအေျခခံဥပေဒ၊ ဒီေရြး ေကာက္ပြဲေပၚလာတယ္ဆုိတာေလ။
လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္တာအတြင္းမွာ ဘာသာေရး၊လူမႈေရးအၾကမ္းဖက္မႈ ပဋိပကၡေတြ၊ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ ေတြေၾကာင့္ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္ လွည့္မလားဆုိတဲ့ ေတြးပူမႈေတြ ရွိခဲ့ တယ္။ ဒီေတြးပူ မႈေတြကုိ ေကာက္ ခ်က္ဆြဲၿပီးေတာ့ အာဏာသိမ္းရင္ ေတာင္ ႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ သုံးသပ္ၾကတာ ရွိတယ္။
တကယ္လုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ဦးေဆာင္ၿပီး အာဏာသိမ္းရင္ ခဏပဲ ၾကာမယ္။ ၿပီးရင္ အာဏာလႊဲရမယ္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအရေပါ့။ ဒါမွမဟုတ္ အျခား ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးဦး အာဏာသိမ္း ရင္ေတာ့ အာဏာျပန္လႊဲဖုိ႔ဆုိတာ တစ္သက္စာေလာက္ကုိ ၾကာသြား ႏုိင္တယ္လုိ႔ သုံးသပ္တာေတြ ရွိ တယ္။
ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္ယုံၾကည္ ပါတယ္။ စစ္တပ္ဟာ ဘယ္လုိနည္း နဲ႔မွ အာဏာမသိမ္းႏုိင္ေတာ့ ဘူး။ ကြၽန္ေတာ့အေၾကာင္းျပခ်က္က ေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ သမုိင္းသင္ခန္း စာအရ တပ္မေတာ္က မႏုိင္ဝန္ကို မထမ္းခ်င္ေတာ့တာက အမွန္ပဲ။
ၿပီးေတာ့ တပ္မေတာ္မွာက ေရရွည္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ အစီ အစဥ္ေတြ ရွိၿပီးသားဗ်ာ။
ေက်ာ္ခန္႔။ လက္ရွိတပ္ခ်ဳပ္က အရင္တပ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ဘာကြာျခားခ်က္ ေတြရွိသလဲလုိ႔ ထင္သလဲ။
ရဲမင္း။ အသက္ခ်င္းကြာတာ ေပါ့။ ဝါစဥ္ေရာ၊ သမုိင္း၊ စနစ္ ျဖတ္သန္းမႈေရာ ကြာျခားတာေပါ့။
တူတာ တစ္ခုက တပ္ခ်ဳပ္ျဖစ္ျခင္း တစ္ခုတည္းမွာပဲ တူတယ္။ လက္ရွိ တပ္ခ်ဳပ္က တပ္မႈေရးရာကုိ ပုိၿပီး အခ်ိန္ေပးႏုိင္၊ အာ႐ုံစုိက္ႏုိင္ခြင့္ရွိ တယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ အကူးအေျပာင္းကာ လ မွာ ေပၚေပါက္ လာတဲ့ အခင္းအက်င္းအရကုိပဲ၊ တပ္ခ်ဳပ္က မီဒီယာနဲ႔ ဆက္ဆံေရး၊ တပ္မိသားစုဝင္ နဲ႔ ဆက္ဆံေရးက ပုိၿပီး ေျမႀကီးနဲ႔ နီးစပ္လာတယ္။
ေနာက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ ရွိပုံရတယ္လုိ႔ အခ်ဳိ႕က ယူဆတယ္။
တပ္ခ်ဳပ္ကုိ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ ရွိတယ္လုိ႔ ယူဆခ်က္အျပင္ တပ္ခ်ဳပ္ ကုိ သမၼတေလာင္းလ်ာျဖစ္သင့္ တယ္လုိ႔ ေျဗာင္ဖြင့္ေရး၊ ဖြင့္ေျပာၿပီး တုိက္တြန္းတဲ့ သူေတြလည္း ရွိလာ တယ္။ ဆုိလုိတာက သူ႕တပ္ကုိ သူႏုိင္ေအာင္ထိန္းႏုိင္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြ က ‘က်’ေလာက္တဲ့ အရည္အခ်င္း တစ္ခုပဲေလ။

ေက်ာ္ခန္႔။ တပ္ခ်ဳပ္က ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္မွာ သမၼတျဖစ္ လာႏုိင္သလား။ ျဖစ္လာရင္ေရာ ဘာေတြျဖစ္လာႏုိင္မလဲ။
ရဲမင္း။ ဒါက ေျပာဖုိ႔ေစာေသး တယ္လုိ႔ ေျပာရမလား။ ဒါမွမဟုတ္ ေျပာဖုိ႔ပဲ အခ်ိန္တန္ၿပီလားဆုိတဲ့ ကိစၥမွာေတာင္ ေဝခြဲရခက္တယ္ ဗ်ာ။ သူ႕ကုိ ဗ်ဴးတဲ့ အင္တာဗ်ဴး တခ်ဳိ႕ မွာ တပ္ခ်ဳပ္က ႏုိင္ငံေရးနယ္ ပယ္ထဲ မွာ ဝင္ေရာက္ႏုိင္သလားေမးတုိင္း သူ႕ဘက္က ယတိျပတ္ႀကီးကုိ လုံးဝ၊ လုံးဝဆုိၿပီး အျပတ္ အသတ္ ျငင္း ဆန္တာမ်ဳိးေတာ့ မရွိဘူး။ လုပ္မယ္ လုိ႔ေျပာတာလည္း မရွိေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း မလုပ္ဘူးလုိ႔လည္း ယတိျပတ္ျငင္းထားတာလည္း မရွိ ျပန္ဘူး။

သမၼတအျဖစ္ တစ္ေျပးေနတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္မွာက က်န္းမာေရး အားနည္းခ်က္ရွိတယ္။ သူရဦးေရႊ မန္းမွာကလည္း တပ္အေပၚမွာ ဖိအားေပး တဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ ရွိခဲ့တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်ေတာ့ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) တံတုိင္းက လည္း ရွိေနေသးတယ္။ အျဖစ္ ႏုိင္ဆုံးက ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္မွာ Speaker ပဲေလ။

ေခါင္းေဆာင္မႈ ေလဟာနယ္က ၂ဝ၁၅ အလြန္မွာ ျဖစ္ကုိ ျဖစ္မွာ။ ဒီေတာ့ စိန္၊ စု၊ မန္း ၾကား ထဲမွာ ၾကားခ်လုိ႔ရတယ္ ‘မင္းေအာင္လႈိင္’ ပဲ ရွိတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီလုိယူဆခ်က္ နဲ႔ဆုိရင္ တပ္ခ်ဳပ္က သမၼတေလာင္း လ်ာ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔လည္း ေျပာလုိ႔ မရျပန္ဘူး။

ေလာေလာလတ္လတ္ေတာ့ တပ္ခ်ဳပ္က တပ္ေတာ္တည္ေဆာက္ ေရး၊ တပ္ေတာ္ေခတ္မီေရးကုိပဲ စူးစူး စုိက္စုိက္ လုပ္ခ်င္ပုံပဲ။ သူ႕လက္ ထက္မွာ သူ႕စြမ္းသေလာက္ကုိ လုပ္ သြားခ်င္တယ္ဆုိတာ ကေတာ့ ယုံမွား သံသယရွိစရာမလုိဘူး။
တပ္ခ်ဳပ္က သမၼတျဖစ္လာရင္ ေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး ပုိင္းမွာလည္း စိတ္ခ်ႏုိင္ပါ တယ္။ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးအပုိင္း ကလည္း ခုလည္းပဲ မၾကာခဏ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥနဲ႔ သြားေန တာပဲ ေလ။ ေနာက္ၿပီး ဒီမွာ စကားလမ္းသင့္လုိ႔ ေျပာခ်င္တာကစစ္တပ္က ႏုိင္ငံေရးပုိင္း မွာ ဝင္ပါတာကုိ သိပ္ ေျပာစရာ မရွိေပမယ့္၊ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီမွာ စစ္တပ္က ဝင္ေရာက္စိမ့္ဝင္လာ တာ ပဲ။

ေက်ာ္ခန္႔။ ဆရာက တပ္ခ်ဳပ္ကုိ appreciate ျဖစ္ေနေတာ့ သူ႕ကုိ ဘာ credit ေပးခ်င္လဲ။
ရဲမင္း။ ဒါေတာ့ ခြင့္လႊတ္ဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္က သူ႕ကုိ Lobby လုပ္ေပး ေနသလုိ ျဖစ္သြားလား မသိ ဘူး။ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြကုိပဲ ဒီေမးခြန္း သြားေမးပါလား။

ေက်ာ္ခန္႔။ အခုလက္ရွိ တပ္ မေတာ္ရဲ႕ စစ္ေရးတည္ေဆာက္မႈကုိ ေရာ ဘယ္လုိသုံးသပ္ပါသလဲ။
ရဲမင္း။ဒါကလည္း စစ္ေရးကြၽမ္း က်င္သူေတြ သြားေမးပါလား။ အနီး စပ္ဆုံး Building the Tatmadaw စာအုပ္ေရးတဲ့ ဆရာေမာင္ေအာင္ မ်ဳိးတုိ႔၊ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ ဆံေရးမွာ ဆရာတစ္ဆူလုိ႔ သတ္မွတ္ ႏုိင္တဲ့ ဆရာတင္ေမာင္ေမာင္သန္း တုိ႔၊ ၾကည္း(သု)ထြက္ ဦးကုိကုိလႈိင္ တုိ႔ကုိ သြားေမးတာ ပုိေကာင္းမယ္ ထင္တယ္။

က်ာ္ခန္႔။ အခုတပ္မေတာ္က တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ အစည္းေတြ အားလုံးကုိ ေခ်မႈန္းႏုိင္ တဲ့ အင္အားကုိ တည္ေဆာက္ၿပီးၿပီလုိ႔ ၾကားရတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ … ရဲမင္း။ ဒါက မဟာဗ်ဴဟာ အယူ အဆတစ္ခုအေပၚကုိ အေျခခံထား တယ္ေလ။ အင္အား ဆတူေန ရင္ ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ အေပးအယူ လုပ္လုိ႔မရ၊ ဖိအားေပးလုိ႔မရဘူးဆုိ တဲ့အေပၚမွာ အေျချပဳ ထားတာ။
အနားယူသြားတဲ့ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီး က သူ႕လက္ထက္မွာ စစ္လက္နက္ ေတြကုိ ေအာတုိက္ဝယ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီ တုန္းကေတာ့ ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈေတြ ေသာေသာညံေပါ့ေလ။ ဒါေပမယ့္ သူ႕လည္း သူ႕အေျမာ္ အျမင္နဲ႔ ဒီ မဟာဗ်ဴဟာအယူအဆကုိ က်င့္သုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တာပဲ။
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးကုိ တန္ျပန္ႏုိင္ တဲ့ အင္အားရွိတယ္ဆုိတာ ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္တစ္ဦးတည္း အျမင္အရ ‘မလြမ္းေလာက္ပါဘူး’ဗ်ာ။
ျဖစ္သင့္တာက အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ ေတြျဖစ္တဲ့ ထုိင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ေနာက္ၿပီး အင္အားႀကီးႏုိင္ ငံေတြျဖစ္ တဲ့ တ႐ုတ္နဲ႔ အိႏိၵယႏုိင္ငံေတြကုိ ပခုံးခ်င္းယွဥ္ႏုိင္တဲ့ စစ္ေရးစြမ္းရည္ ရွိလားဆုိတာက ပုိၿပီး အေရးႀကီး တာပါ။

ေက်ာ္ခန္႔။ အခ်ိန္လည္း မနည္း ေတာ့ဘူးဆုိေတာ့ ဆရာ့အျမင္ေတြ ကုိ ျပန္ၿပီး အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေပးပါဦး။
ရဲမင္း။ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေအာက္ကုိ စစ္တပ္ျပန္ေရာက္ဖုိ႔ ဆုိတာက ၿငိမ္းခ်မ္းမွ အိမ္ျပန္ မယ္။ မၿငိမ္းခ်မ္းရင္ အိမ္မျပန္ဘူးဆုိတာ ရွိတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း စစ္တန္း လ်ားျပန္မွ ၿငိမ္းခ်မ္း မယ္ဆုိတာ လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္တယ္။

စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းဖုိ႔ လမ္း မျမင္ဘူး။ အေၾကာင္းက အာဏာ မသိမ္းခ်င္ေတာ့လုိကုိပဲ လမ္းျပေျမပုံု တုိ႔။ အေျခခံဥပေဒတုိ႔၊ ေရြးေကာက္ ပြဲတုိ႔ျဖစ္လာတာကုိပဲ ၾကည့္။

တပ္ခ်ဳပ္ သမၼတျဖစ္လာခဲ့ရင္ ထုိသုိ႔ျဖစ္ျခင္းက ႏုိင္ငံေရးအေျဖ၊ ထြက္ေပါက္ပဲ ျဖစ္သင့္ တယ္။ ႏုိင္ငံ ေရး မီးစ မျဖစ္သင့္ဘူး။

စစ္ေရးတည္ေဆာက္မႈကေတာ့ စစ္ေရးကြၽမ္းက်င္သူ မဟုတ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့ကုိ လက္ေရွာင္ ခြင့္ျပဳပါ။ သမၼတနဲ႔ တပ္ခ်ဳပ္ေျပာေလ့ရွိ တာက gradual change ပဲ။ ဒါက လည္း mature ျဖစ္ မျဖစ္ ဆုိတဲ့ အေပၚမွာပဲ မူတည္ေနတယ္။

ေက်ာ္ခန္႔

No comments:

Post a Comment