Friday, October 11, 2013

ထားရွိသင့္ေသာ အမ်ိဳးသားေရးသတိႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအသိ


တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈရွိမွ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိမည္။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မည္ဆုိတဲ့ စကားရပ္၏ဆက္စပ္မႈကုိ မည္သူမွ ျငင္းဆုိမည္မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ ပါးျမင့္မားတက္ၾကြတဲ့ခံစား မႈေတြရရွိႏိုင္ဖုိ႔ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္သည့္ 
 ႏုိင္ငံေတာ္ ႀကီးျဖစ္ေစ ဖုိ႔ရာ ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး တရား ဥပေဒစုိးမုိးေစရန္ မျဖစ္မေနလုိအပ္ ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ မွီတင္းေနထုိင္ၾကၿပီး ထုိအထဲမွာ လူမ်ဳိးႏြယ္စုအလိုက္ အသားအေရာင္၊ ရုပ္ရည္၊ ဟန္ပန္၊ အစားအေသာက္၊ ကုိးကြယ္မႈဘာသာ၊ အယူဝါဒ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံ၊ စကားအသုံးအႏႈံးတုိ႔သည္လည္း မ်ားစြာကြဲျပားေနမွာ ကုိ ေတြ႔ရ မည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဤကဲ့သုိ႔ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ကြဲျပားမႈမ်ားစြာေၾကာင့္ ေပါင္းစည္း၍ မရႏုိင္ဟုလည္း မသတ္ မွတ္နိုင္ပါ။ ဘယ္လုိ ပင္ကြဲျပားေနပါေစ ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ေသာ သာဓက မ်ားစြာ ကမၻာမွာရွိၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ မတူညီတာေတြရွိၾကေပမဲ့ အသက္ ရွင္ရပ္တည္ေနထုိင္ၾကရတဲ့ ဘဝေတြမွာ တူညီတာေတြကုိ က်စ္လ်စ္တဲ့စည္းလုံးမႈနဲ႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွ စြမ္းအားစုတစ္ခုအျဖစ္ တည္ေဆာက ္ႏုိင္လွ်င္အေကာင္းဆုံး မဟုတ္ပါလား။
        
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရေျမသယံဇာတႏွင့္ ရာသီဥတု အေျခအေနေတြဟာ လြန္ကဲဆိုးရြားတဲ့ အပ်က္ဘက္ကုိမခံစား ရသည့္အျပင္ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားကုိျဖစ္ေပၚေစတဲ့ အရင္းအျမစ္မ်ားစြာရွိေနတာေၾကာင့္ အမွန္တစ္ကယ္ သာ စည္းလုံးၾကမယ္ဆုိရင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ အာရွေတြမဆုိထားနဲ႕ ကမၻာမွာထိပ္တန္း ဆုိတဲ့အဆင့္ထိရႏုိင္ဖုိ႔ အေျခအေန ေတြရွိေနတာပါ။ ဒါေပမဲ့လည္း လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားကုိအေျခခံၿပီး လုိရာ ဆြဲယူလုိ႔ အတၱေတြ၊ မာန္မာနေတြ နဲ႔အခ်င္းခ်င္း တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကတာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာခဲ့ေသာ္လည္းလမ္းမွန္ကုိသိလ်က္နဲ႔ ပန္းတုိင္ကုိ မေရာက္ႏုိ င္ေသး ျဖစ္ေနတာမဟုတ္ပါလား။ မတူတာေတြေဘးဖယ္ၿပီး တူညီတာေတြ လက္တြဲလုပ္ဖုိ႔ ဆုိတာ အေျခခံအားျဖင့္ လူသားတုိင္းရဲ႕လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ခ်ိန္ထုိးၿပီး ဥပေဒကုိလုိက္နာၾကဖုိ႔ အဓိက လုိအပ္ပါတယ္။ လူသားအားလုံး၏ ေမြးရာပါဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ တန္းတူညီမ်ွရွိၿပီး ဖယ္ရွားထုတ္ပယ္၍မရေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသိ အမွတ္ျပဳျခင္းသည္ ဤကမၻာေပၚတြင္ လြတ္လပ္မွဳ၊ တရားမွ်တမွဳႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမွဳတုိ႔အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ပင္ျဖစ္ ပါတယ္။
        
ၾသစႀတီးယားေျမာက္ပုိင္းမွာ ေမြးဖြားခဲ့တဲ့ ၾသစႀတီးယား-ဂ်ာမန္လူမ်ဳိး ဟစ္တလာဟာငယ္စဥ္ဘ၀ကတည္းက ပန္းခ်ီဆြဲတာကုိ လြန္စြာ၀ါသနာပါခဲ့ရာက ၁၉၀၃ ခုႏွစ္၊ သူ၏အေဖကြယ္လြန္သြားတဲ့ေနာက္ စက္မွဳ သင္တန္း ေက်ာင္းကေနထြက္ၿပီး သူ၀ါသနာပါရာ ပန္းခ်ီသင္တန္းေက်ာင္း ကုိ ေျပာင္း ဖုိ႔ႀကိဳးစားခဲ့ရာမွာ Vienna ၿမိဳ႕က ယဥ္ေက်းမႈတကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ စာေမးပြဲမေအာင္ျမင္ ခဲ့တဲ့အတြက္ ပန္းခ်ီဆရာ တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ အရည္အခ်င္းမရွိဘူး ဆုိၿပီး ျငင္းခံခဲ့ရပါတယ္။ သူ႔ကိုအဲဒီ လုိျငင္းလုိက္ တဲ့ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြက ဂ်ဴးလူမ်ဳိးေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ဟစ္တလာရဲ႕ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး မုန္းတီးေရး စတင္ေပါက္ဖြားလာရာကေန သူအာဏာ ရရွိခ်ိန္မွစၿပီး ကမၻာစစ္ႀကီးကာလ အတြင္း ဂ်ဴးလူမ်ဳိးေတြကုိ နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ သုတ္သင္ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးစုတစ္ခုလုံး မ်ဳိးဆက္မက်န္ေအာင္ သုတ္သင္ ရွင္းလင္းခဲ့ပုံက ရက္စက္ၿပီး အဓိပၸါယ္မဲ့ေနေပ မယ့္လည္း သူ႔အတြက္ေတာ့ သူဟာ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳးေတြ တုိးတက္ဖုိ႔၊ ဂ်ာမန္လူမ်ဳိး သန္႔စင္ဖုိ႔ အတြက္လုပ္တယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ခံယူၿပီး သတ္ျဖတ္ေန ခဲ့တာ ျဖစ္ ပါတယ္။ အၾကြင္းမဲ့ အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မွဳႀကီးဟာ မ်ားစြာေသာလူမ်ား  အတိ ဒုကၡခံစားခဲ့ရၿပီး ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ၆ သန္းေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ၾကပါတယ္။ မည္သုိ႔ဆုိေစ ဥေရာပတုိက္ ႀကီးတစ္ခုလုံးနီးပါး စုိးမုိးသိမ္း ပုိက္ႏုိင္ခဲ့ေပမဲ့လည္း ဟစ္တလာ ေသဆုံးသြားၿပီးေနာက္ ခ်ိနဲ႔ၿပိဳကြဲသြားခဲ့တဲ့ တုိင္းျပည္ဘ၀ကေန ယေန႔ဂ်ာမ နီႏုိင္ငံအေျခအေနဟာ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မွဳကုိ လက္မခံေသာ လူသားတုိ႔၏ လူ႔အခြင့္ အေရးႏွင့္အညီ ေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မွဳ မ်ားႏွင့္ ရပ္တည္ၿပီး အင္အားေတာင့္တင္းေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီဆုိတာဟာ လူမ်ဳိးေရးအေျခခံတဲ့ ဟစ္တလာ ၀ါဒ မွန္တယ္ မွားတယ္ဆုိတာ သက္ေသျပေနတာျဖစ္ပါတယ္။
         
လြန္ခဲ့ေသာအႏွစ္တစ္ရာခန္႔မွစၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ လူျဖဴ ၊ လူမည္း ျပႆနာ၊ လူမ်ဳိးေရးျပႆ နာမ်ားအႀကီးအက်ယ္ရွိခဲ့ဘူးပါတယ္။ အာဖရိကတုိက္မွ ကြ်န္အျဖစ္ဖမ္းဆီးခံရေသာ လူမည္းမ်ားဟာ လြတ္လပ္ေရးရေသာ္ ျငားလည္း ကဲ့ရဲ႕၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ ခြဲျခားဆက္ဆံမွဳေတြေၾကာင့္ အသားမည္းတစ္ခ်ဳိ႕ လက္နက္ဆြဲကုိင္ၿပီး ေတာ္လွန္ ရန္ႀကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ ေဒါက္တာ မာတင္လူသာကင္း ဟာ ႏူးည့ံ သိမ္ေမြ႕ေသာ နည္းလမ္းကုိ အေျခခံၿပီး လူထုကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၅၅-၅၆ ခုႏွစ္မ်ား၌ Alabama ျပည္နယ္ Montgomery ၿမိဳ႕တြင္ လူမည္းမ်ားဘတ္စ္ကား မစီး၊ ေျခလ်င္ ပဲေလ်ွာက္သြားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဤကဲ့သုိ႔ ျပဳမူျခင္းအားျဖင့္ မ်က္ႏွာျဖဴမ်ားကုိ စိတ္ထိခုိက္ေစခဲ့တယ္။ မာတင္ လူသာကင္း၏ အဆုိမွာ ‘‘ ငါတုိ႔မ်က္ႏွာျဖဴမ်ားကုိ မမုန္းပါ၊ ရန္မူရန္မဟုတ္၊ ငါတုိ႔၏ရန္သူသည္ မ်က္ႏွာျဖဴမ်ား မဟုတ္၊ သူတုိ႔အထဲ၌ ရွိေသာ စိတ္ေနသေဘာထားသာလ်ွင္ ျဖစ္သည္။  မေကာင္းမႈကုိ မေကာင္းမႈႏွင့္ပင္ အႏုိင္ မယူႏုိင္ပါ။ ’’ ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစ လူျဖဴလူမည္း ပဋိပက ၡဆုိးရြားစြာျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံႀကီး၏ ယေန႔အခ်ိန္ကား ေရးသားေဖာ္ျပရန္ပင္ လုိမည္မထင္ေပ။
         
ဒီအေျခအေနအရပ္ရပ္မ်ားသည္ အားလုံးျမင္လြယ္သည့္ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားမွ ျဖစ္ရပ္မ်ား သာျဖစ္ၿပီးအမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားမႈမ်ား၏ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနတြင္ စုစည္းမႈ အင္အားရပ္မ်ား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ သြားခဲ့ၾကေသာ အျခားႏုိင္ငံ မ်ား၏ ျဖစ္စဥ္သာဓကမ်ားစြာ သမုိင္းတြင္မွတ္တမ္းတင္ လ်က္ရွိေနပါ တယ္။ ေရွးျမန္မာဘုရင္မ်ား လက္ထက္တြင္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာတန္ဘုိးအျဖစ္ ဘာသာေရး ကုိလြတ္လပ္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။ လူမ်ိဳးဘာသာ ခြဲျခားျခင္းမျပဳဘဲ ခ်ီးျမွင့္ေျမာက္စားထိုက္သူမ်ား ကို ေနရာေပး အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ သာဓကမ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ အေနာက္ဘက္ လြန္မင္း ကလည္း ေပၚတူဂီနယ္ခ်ဲ႕ ငဇင္ကာကုိကြပ္မ်က္ၿပီး သံလ်င္ကုိ သိမ္းယူခဲ့ရာတြင္ သုံ႔ပန္း မ်ားကုိ ကြပ္မ်က္ျခင္းမျပဳဘဲ ခ်င္းတြင္းျမစ္ကမ္းအျမင့္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေနရာခ်ေပးခဲ့ေသးသည္။ ဘာသာေရးကုိေရာ၊ လူမ်ဳိးေရးပါ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းမျပဳခဲ့ေပ။ ကုန္းေဘာင္မင္းမ်ားသည္လည္း အိႏၵိယအေရွ႕ဖ်ားျပည္နယ္မ်ားကုိ သိမ္းပုိက္ ခဲ့သည့္တုိင္ သုံ႔ပန္းမ်ားကုိ မႏၱေလးတ၀ုိက္ တြင္ ေနရာခ်ေပးယုံမွ်မက သင့္ေလ်ာ္ရာ တာ၀န္ေပး၍ မင္းမႈထမ္းေစခဲ့ သည္မွာလည္း တန္းတူညီမွ်ေသာလူသားတန္ဘုိးဆုိင္ရာျပယုဂ္ မ်ားပင္ျဖစ္ သည္။

ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခု ေအာက္တြင္ ဘာသာလူမ်ဳိးမခြဲဘဲ ညီညြတ္သည့္ အင္အားေၾကာ င့္ ျမန္မာျပည္ႀကီးလြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည္မွာလည္း မည္သူမွ်မျငင္း ႏုိင္သည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ဆုိ လ်ွင္ ျမန္မာႏုိင္ ငံသားတုိ႔သည္ ဘာသာလူမ်ဳိးမခြဲဘဲ တန္းတူညီမွ်ေသာ အေျခခံစိတ္ ထားရွိ သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။ မည္သည့္ဘာသာတြင္မဆုိ လူသားတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားစြာ ဆက္ဆံရန္ႏွင့္ လူသားသည္ အျမင့္ျမတ္ဆုံးျဖစ္သည့္အတြက္ လူသားတုိ႔၏ တန္ဖုိး၊ ဂုဏ္သိကၡာ ကုိ ေလးစားတန္ဖုိး ထားသင့္ေၾကာင္းတုိ႔ကုိ သြန္သင္ဆုံးမထားသည္။ ကြဲျပားေသာဘာသာ အသီးသီးတုိင္းတြင္ ထုိကဲ့ သုိ႔ေသာ တူညီသည့္သေဘာတရားမ်ဳိးရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိသည္မွာ လူသားတုိင္း အတြက္ ျဖစ္သည္ ဟူေသာ အေျခခံအခ်က္မ်ားသည္ ဘာသာ တရားတုိင္းတြင္ မူလအစကတည္းက အျမစ္တြယ္ကိန္းေအာင္းေနသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ ထုိအခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ပင္လ်င္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢကဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္ မရွင္က ေန၍ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာတမ္း တြင္ပါ၀င္ေသာလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္မ်ားကုိ ဖြင့္ဆုိ ရွင္းျပႏုိင္မည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာ စာတမ္း ကုိ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ထုိေၾကညာစာတမ္းကုိ အၿပီးသတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ပဲရစ္ၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအေထြေထြ ညီလာခံကေန၍ ထုိေၾကညာစာတမ္းကုိ အတည္ျပဳျပ​​ဌာန္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိစာတမ္းကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံကလည္း လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး တေလး တစား လုိက္နာလ်က္ရွိသည္။
         
ျမန္မာႏုိင္ငံသူ၊ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအေရး လွႈပ္ရွားေတာင္းဆုိေနသူမ်ားအၾကားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္းကုိ နားလည္လက္ခံလာမႈ ေရခ်ိန္ပုိမုိျမင့္မားလာလ်က္ရွိသည္။ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈကုိ အေျခခံ နားလည္လာ၍ မတူကြဲျပားမႈမ်ားအေပၚ လက္ခံမႈပုိမုိလာလ်က္ရွိသည္။ တစ္ဦးခ်င္း၏ ဂုဏ္သိကၡာအေပၚပုိမုိေလးစား လာလ်က္ရွိသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခား အထူးကာကြယ္ေပးရန္ လုိအပ္ေသာ အုပ္စု၀င္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား အေၾကာင္းကို နက္နက္ ရွႈိင္းရွႈိင္းေဆြးေႏြးလာ၍ ယခင္ကထက္ ပုိမုိတန္ဖုိးထားလာသည္ကုိ ေတြ႕ေနရသည္။ အဖြဲ႕ အစည္းအသီးသီးက လူ႕အခြင့္အေရးအေၾကာင္း သင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ် ျပန္႔ပြားေစလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ေန ရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တစ္ယူသန္စိတ္၊ အတၱစိတ္ လြန္ကဲသူမ်ား မ်ားစြာ က်န္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း လက္နက္ကုိင္ ေသာင္းက်န္းမႈမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအေၾကာင္းျပ အဖ်က္လုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းကုိ လည္း ေတြ႕ေနရသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိမွ သာလ်င္ ႏုိင္ငံအတြက္၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ား အတြက္ ေရရွည္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းႏုိင္မည္ကုိ သိလ်က္ႏွင့္ မ်က္စိစုံမွိတ္ထားသူမ်ား ရွိေသးသည္။ ထုိသူမ်ားေၾကာင့္ ပင္လ်ွင္ အျပန္အလွန္ ရန္ကုိရန္ခ်င္း တုန္႔ျပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား မ်ားစြာထိခုိ္က္နစ္နာ လ်က္ရွိသည့္  အေျခအေနမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ၏ အားေပးေထာက္ခံမႈျဖင့္ ေရွ႕သုိ႔ခ်ီတက္ဆဲ ၂ ႏွစ္ခြဲသား ဒီမုိကေရစီ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အေျခအေနအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ၏ ယုံၾကည္မႈမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလိုမႈမ်ား ထိခုိက္ေစႏုိင္ပါသည္။
         
ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ၾကျခင္း အားျဖင့္ မည္သူ မွ်အႏိုင္မရဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားသာ နစ္နာဆံုးရႈံးခဲ့ရသည္ကို အားလံုးသိရွိ ၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးၿပီး ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ အေျဖရွာရန္ အားလံုးႀကိဳးပမ္းေနမႈ၏ ရလဒ္ကို ျပည္သူမ်ားမွ အားကိုးတႀကီး ေစာင့္စား လ်က္ရွိေနပါတယ္။
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ေပး ရဦးမည့္အျပင္ သာမန္အျငင္းပြားမႈ၊ ရာဇဝတ္မႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡ အသြင္ျဖစ္ေအာင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကစတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္ နယ္အတြင္း ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဒုကၡသည္ တစ္သိန္းေက်ာ္အား စားဝတ္ေနေရး ေထာက္ပံ့ေပး ထားရၿပီး ေနအိမ္တန္း လ်ားမ်ားပါ ေဆာက္လုပ္ေပး ကာ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအ တြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အထူးရန္ပုံေငြမွ ေငြက်ပ္ ၅ ဒႆမ ၅ ဘီလီယံ ေက်ာ္ အပါအ၀င္ ၈ ဘီလီယံေက်ာ္ က်ခံသုံးစြဲထားရၿပီး ျပည္နယ္အတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ထိခိုက္ရသည့္အျပင္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ နယ္ပယ္တြင္ပါ ႏိုင္ငံ၏ ပုံရိပ္ကို ထိခုိက္ေစခဲ့တယ္လို႔ အခုေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႔ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ထားခ်က္သည္လည္း အေလးထားဂရုျပဳသင့္စရာပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္ မ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ မွ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးမ်ားသံုးစြဲမႈသည္ အႏုတ္လကၡဏာ တစ္ရပ္ ျဖစ္သလို ထိုေနရာမ်ားတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမွသည္ စီးပြားျဖစ္ အဆင့္ထိေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သား/ငါး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈမရွိ၍ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လုပ္အားမ်ား ဆံုးရႈံးခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ထိုသူတို႔အတြက္သာမက ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ပါ ထပ္မံအႏုတ္ လကၡဏာျဖစ္ရျပန္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ အေႏွာက္အ ယွက္ျဖစ္ရံုမက လုပ္ငန္းရပ္မ်ားက ေနာက္ျပန္ လွည့္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး က်ေရာက္ေနသည္။ အခ်ိန္မေရြးဝင္ေရာက္လာႏုိင္သည့္ ျပည္ပမွအၾကမ္းဖက္မႈ အႏၱရာယ္မ်ားကို လမ္းေၾကာင္းျပ ဖိတ္ေခၚေနသကဲ့သုိ႔ စိုးရိ္မ္ဖြယ္ရာအလားအလာမ်ား  မျဖစ္သင့္ေတာ့ပါ။ ေရွ႕ဆက္ ၾကရမည့္ အေျခအေနမ်ားအတြက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ၀ိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္သကဲ့သို႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး အတြက္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ေသြးထိုးေျမွာက္ပင့္မႈမ်ားကို ဥာဏ္အေမွ်ာ္ျမင္ျဖင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ သုံးသပ္ကာ ျပႆနာမ်ားကို မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းၾကဖုိ႔ ႏိုင္ငံသားအားလုံးမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။  
         
မ်က္ေမွာက္ပဋိပကၡတုိ႔သည္ စည္းလုံးမႈအင္အားကုိ ၿပိဳကြဲေစေသာ လူတစ္စု၏ပေယာ ဂေၾကာင့္သာျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ အမ်ဳိးသားေရးသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ ကုိယ္ေစာင့္နတ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒီမုိကေရစီ အေရးသည္ လူ႔အခြင့္အေရး၏ တမန္ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရ စီႏုိင္ငံေတာ္တစ္ခုတြင္ တန္းတူညီမ်ွမႈက အခရာက်ၿပီး လူ႔တန္ဘုိးက အဓိကက်လွပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဒီမိုကေရစီေရး အတြက္ မ်က္ကန္း မ်ဳိးခ်စ္မ်ား မလုိအပ္ေၾကာင္း မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ မၾကာခဏေျပာခဲ့ဖူးသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လုိခ်င္သည္မွာ တုိင္းျပည္ တုိးတက္ေရးအတြက္ စည္းလုံးမႈပင္ျဖစ္သည္။ စည္းလုံးဖုိ႔အတြက္ စည္းရုံးၾကရမည္။ ရန္ျဖစ္ေန၍မရ။ ရန္ကုိ ရန္ခ်င္းတုံ႔ႏွင္းသမွ် အေကာင္းျဖစ္မလာႏုိင္ဘဲ အဆုိးကုိသာ ဖိတ္ေခၚေန သလုိရွိသည္။ ရန္လုိေသာ တုိင္းသူ ျပည္သားတုိ႔၏ တုိင္းျပည္သည္ စစ္မက္ထူေျပာၿပီး တုိင္းျပည္ခၽြတ္ၿခဳံ က်ေနမည္သာျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာေတြ ဆင္ျခင္ၾကရပါမည္။ လူမ်ဳိးေရးစိတ္ဓာတ္၊ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္မ်ားထားရွိ၍ အမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ ထိန္းသိမ္း ၾကရမွာ ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ တာဝန္ျဖစ္သည္မွန္ေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ မႈအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ေပါင္းစပ္ ညွိႏႈိင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ကာ မူ၀ါဒမ်ား၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခြဲျခားၿပီး အတူယွဥ္တြဲကာႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္သာတုိင္းျပည္တုိးတက္ရာတိုးတက္
ေၾကာင္းအတြက္တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ႏိႈးေဆာ္ေရးသားလုိက္ရေပသည္။

 ၿငိမ္းဦး(ေမွာ္ဘီ)

No comments:

Post a Comment