Wednesday, October 9, 2013

ကမာၻမီးေလာင္ သားေကာင္ခ်နင္းေတာ့မွာလား

ယခုအခါ ေဒၚစုၾကည္အေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 
အား ျပင္ဆင္ရန္ (ဒါမွမဟုတ္) အသစ္ျပန္ေရးဆြဲရန္
 အတြက္ ျပည္သူလူထုထံသို႔ခ်ျပ၍ ျပည္သူ႔ဆႏၵေကာက္ 
ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိဖြဲ႕
စည္းပံု အရဆိုလွ်င္ ေဒၚစုၾကည္အေနျဖင့္ သမၼတျဖစ္ႏုိင္ဖို႔ အလြန္အလွမ္းေ၀းလ်က္ ရွိေပသည္။ ၂၀၁၅ ေရာက္ဖို႔ကလည္း နီးလာေန၍ ပုဒ္မ ၅၉ ျပင္ဆင္ေရးကလည္း ယခုအခ်ိန္အထိ ဘာမွန္းမသိ ျဖစ္ေနပါသည္။ ေဒၚစုၾကည္အေနျဖင့္ ပူပန္ေသာကေရာက္ေနမည္ဟု ထင္မိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေရးေတာ့ မကၽြမ္းက်င္ပါ။ လူ႕သေဘာသဘာ၀ ကိုေတာ့ အၿမဲတမ္းအေလးထားတတ္ပါသည္။

လူသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကိုယ့္အတၱကိုသာ ကိုးကြယ္ၾကပါသည္။ ေလာကရွိ သာမန္ပုထုစဥ္ လူသား အားလံုးသည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုအခ်စ္ဆံုးသာ ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးကို ခ်စ္ပါသည္ဟု ေျပာဆိုေနသမွ် လိမ္လည္ေနသည္ဟု ယူဆပါသည္။ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးေလာကရွိ ၀န္ႀကီး၊ ၀န္ေလးမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အသီးသီးက ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ မည္မွ်ပင္ အာေပါင္အာရင္းသန္သန္ျဖင့္ တိုင္းျပည္အက်ိဳးအတြက္ အနစ္နာ ခံ၍လုပ္ေဆာင္ေျပာဆိုေနၾကသည္ကို မၾကားခ်င္အဆံုး၊ မျမင္ခ်င္အဆံုး ေတြ႕ျမင္ ၾကားသိေနရပါသည္။ ေဒၚစုၾကည္ ဆိုသည္မွာလည္း သာမန္ပုထုစဥ္တစ္ဦးသာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ၎၏ ကိုယ္ပိုင္အတၱကိုသာ အခ်စ္ဆံုးျဖစ္ပါ လိမ့္မည္။ 


တိုင္းျပည္ကို ပိုခ်စ္သည္ဆိုသည္မွာ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အေျပာ သက္သက္သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ မိခင္တိုင္းသည္ ကိုယ့္သားသမီးတိုင္းကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ၿပီးလ်င္ အခ်စ္ဆံုး ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚစုၾကည္အေနျဖင့္ ၎၏ သားသမီးမ်ားကို တိုင္းတစ္ပါးမွာထားၿပီး ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က် ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ လာေရာက္ေနထိုင္ကာ သမၼတျဖစ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနပံုကို ၾကည့္ခ်င္းအားျဖင့္ ကိုယ့္အတၱကို ေရွ႕တန္းတင္လြန္းရာက်ေသာ သိသာထင္ရွားသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚစုၾကည္အေနျဖင့္ မိမိ သမၼတ ျဖစ္ခ်င္ေၾကာင္း ႏႈတ္က ဖြင့္ဟ ေျပာဆိုခဲ့သည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ရိုးသားမႈရွိသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သလို သမၼတျဖစ္ခ်င္သည့္ဆႏၵကို အသိႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းမရွိေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ခ်င္လြန္းအားႀကီးသည္ဟုလည္း ယူဆရပါသည္။ ျဖစ္ခ်င္စိတ္သည္ အဆံုးစြန္အထိ ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ 


ေဒၚစုၾကည္အေနျဖင့္ မ်ိဳးရိုးသမိုင္းေၾကာင္း ေကာင္းသည့္အျပင္ ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္လည္း ျပည့္စံုေန ပါလ်က္ သမၼတမျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ႏို္င္ငံေရးသမားတို႔၏ ပရိယာယ္မာယာအတိုင္း ျပည္သူလူထုႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုေရး လမ္းေၾကာင္းကို ဖန္တီးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ဖန္တီးရန္အတြက္ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ ဆင္ရန္(သို႔မဟုတ္)အသစ္ေရးဆဲြရန္ အတြက္ ျပည္သူ႔ဆႏၵေကာက္ ခံ၍ ေဆာင္ ရြက္ေနျခင္း သည္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုရန္လမ္းေၾကာင္းအစပ်ိဳးေနသည္ဟု ယူဆပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူထုမွာလည္း ေဒၚစုၾကည္ဆိုတာႏွင့္ေနာက္ကပါၿပီးသားျဖစ္ေနပါသည္။ ယခုကာလ တြင္ ပုဒ္မ ၅၉ ျပင္ဖို႔အတြက္ ျပည္ပအား ျပည္တြင္းအား ေပါင္းစပ္၍ အစိုးရအား ဖိအားေပးလုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္ကို သိသာေစသည့္အခ်က္မွာ စကၤာပူခရီးစဥ္တြင္ေျပာခဲ့ေသာစကားမ်ားႏွင့္ ျပန္ေရာက္ စဥ္ ေျပာ ဆိုေသာ စကားမ်ား ဆက္စပ္ၾကည့္က သိျမင္ႏိုင္ပါသည္။ သမၼတမျဖစ္ခဲ့ေသာ္ အစိုးရႏွင့္ျပည္ သူ ထိပ္ တိုက္ေတြ႕ဆံုေရး လမ္းေၾကာင္းကို ေဒၚစုၾကည္အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ကမာၻ မီးေလာင္ သားေကာင္ခ်နင္း ေတာ့မွာလား ဟု အေမစုအား ေမးျမန္းခ်င္မိပါေတာ့သည္။

No comments:

Post a Comment