Thursday, October 10, 2013

“လူညီရင္ ဤကိုကၽြဲဖတ္ မတဲ႔လား”

ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားရဲ႔ လွည္႔ကြက္ေအာက္
တကယ္ဒုကၡေရာက္ရတာ
တံုးေအာက္ကဖား ကၽြန္ေတာ္မ်ားပါ။

ကၽြန္ေတာ္မ်ားဆိုတာ စစ္သားနဲ႔ ျပည္သူလူထု
ဒီႏွစ္ခုေပါ့။
တိမ္ေတာင္သဖြယ္ မင္းေရးက်ယ္တိုင္း
လႈိင္းေဘာင္ဘင္ခတ္ခံရတာ စစ္တပ္...။
၀ိေသသမ်ိဳးစံုတပ္ခံရတာ စစ္တပ္..။
အသက္ေသြးေခၽြး စေတးရတာ စစ္တပ္...။

...အဲ... ပဲေလွာ္ၾကား ဆားညပ္တာေတာ႔..ျပည္သူ...

တကယ္႔တကယ္က် ဒီလူက..ဒီလူေတြပါပဲ..။

အသံတူ အေၾကာင္းကြဲသြားေပမယ္႔ သံတူေၾကာင္းကြဲက...သံတူေၾကာင္းကြဲ..ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲခ်ည္းပါပဲ..။

ခုလည္း.. လုပ္ၾကျပန္ၿပီရႈတ္ၾကျပန္ၿပီဒုကၡရံစီ ဒို႔တိုင္းျပည္ေပါ့..။

တည္ၿငိမ္တဲ႔ေရျပင္ကို ခဲခ်      ဂယက္ထမွ      အကြက္လွသတဲ႔လား။

အလုပ္သစ္မျပဳဘဲ      ဥသွ်စ္ထုဖို႔ေခ်ာင္းေျပာင္း...ေျပာင္းလို႔မၿပီး
ႏိုင္မနီးႏိုင္တဲ႔ ေရႊျပည္ႀကီး...ေသြးေခ်ာင္းေတြ....စီးဦးမယ္        စီးဦးမယ္။

ဒို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးကို
အားလံုး ေလးစားၾကပါရဲ႔လား။

ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး
နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း ေတြးပါရဲ႔လား။

တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ
္ေရး
ေလးေလးနက္နက္ ေတြးပါရဲ႔လား။

အခ်ဳပ္ျခာအာဏာတည္တံ႔ခိုင္ၿမ
ဲေရး
စူးစူးရွရွ ေတြးပါရဲ႔လား။

ကေလးကစားသလို
ဘြာေတးေခၚမရ..

ထုပ္ဆီးတိုးသလို
ထမင္းရည္ပူေလာင္လို႔ ခဏထြက္ထိုင္ေနလို႔မရ..

တိုင္းျပည္ကြ..တိုင္းျပည္..
.
သမိုင္းခ်ီတဲ႔ အမွား
ဘြာေတးေခၚ ခဏနားလို႔ မရဘူး။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို
သြန္လိုသြန္...ေမွာက္လိုေမွ
ာက္
တကယ္ဒုကၡေရာက္မွာ
ငါတို႔ျပည္သူနဲ႔ စစ္တပ္
သူႀကီးအမႈ ရြာမပတ္နဲ႔။

မင္းတို႔လက္နဲ႔ေရးမွ
ဘကုန္း ဆိုတာ လွမွလား။

မင္းတို႔လက္နဲ႔ေရးမွ
၀လံုးဆိုတာ လွမွာလား။

တို႔အားလံုး ဘ၀ဆံုးမယ္႔
တို႔အားလံုး ဘ၀တံုးမယ္႔
ဘကုန္း ဘ
၀လံုး ၀ေတာ႔
မေရးၾကပါနဲ႔ကြာ။

စစ္သားဆိုတာလည္း
ျပည္သူထဲက ျပည္သူပါ။

မတူတာက
အထက္အမိန္႔ ေခါင္းညိတ္နာခံ
တစ္ေသြး တစ္သံေလ။

မင္းတို႔ဆြလို႔ ဆူရင္
မင္းတို႔ဖြလို႔ ပူရင္
အိမ္ေရွ႔ပူ အိမ္႔ေနာက္မခ်မ္းသာေတာ႔
တာ၀န္အရ...တာ၀န္က်ရာ ေနရာေျပး
ကာကြယ္ေရးတြက္ လုပ္ရမယ္။

ကာကြယ္ေရးမွာ
ဒို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါး ပါတယ္။

ကာကြယ္ေရးမွာ
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပါတယ္။

သပိတ္စံု..သူပုန္ထေအာင္ေတာ႔
မလုပ္ၾကပါနဲ႔ကြာ။

ျပည္သူကိုထိုးေကၽြး
ရန္တိုက္မေပးၾကပါနဲ႔။

ေအးေအးလူလူ
သူတို႔ဘ၀နဲ႔သူတို႔
နားပါေစ..ေနပါေစ..။

အိမ္ၾကက္ခ်င္းတိုက္
ပန္းမွရိုက္မဟ
မလုပ္လိုက္ၾကပါနဲ႔။

ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္တိုက္ပြဲ
မ်ား
တဖြားဖြားေတာက္ေလာင္ခဲ႔သမွ်
စစ္လည္းပန္းေနၾကပါၿပီ။
ျမစ္လည္းခန္းခဲ႔ၾကပါၿပီ။

ယာလည္းညက္...ၾကက္လည္းပန္း
တို႔မီးရႈိ႔မီးတန္းလန္း
(ဖြဲ႔စည္းပံု အကြက္ဆန္းနဲ႔)
ဓာတ္ဆီမျဖန္းၾကပါနဲ႔။

ျပည္ပ်က္မယ္႔ လမ္းစ
တစ္စခန္းမထၾကပါနဲ႔။

ခင္ဗ်ားတို႔ဘာသာ ခင္ဗ်ားတို႔
ပလႅင္ဘဲ လုလု
ဘုရင္ပဲ တုတု
သူႀကီးအမႈ ရြာပတ္
လူညီလို႔ ဤကို ကၽြဲဖတ္ခ်င္ဦးေတာ႔
ဖြတ္မရ ဓားမဆံုးေနတဲ႔
တံုးေအာက္က ဖား
ကၽြန္ေတာ္မ်ားကို
သနားၾကပါ...သနားၾကပါဦးခင္ဗ်ာ။

(တပ္မေတာ္ရဲ႔ အဓိကတာ၀န္ကေတာ႔ ဒို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးနဲ႔
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္မွတစ္ပါးအျခားမရွိပါခင္ဗ်ား...................................................)

(Hmuu Yaw Da)

No comments:

Post a Comment