Tuesday, October 15, 2013

ေပါက္ကြဲမႈေတြလား၊ သံေခ်ာင္းေခါက္သံေတြလား


ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕မွာ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈသတင္းေတြ၊ ဗံုးမေပါက္ကြဲမီ ရွာေဖြေတြ႕ရွိတဲ့ သတင္းေတြကို ဖတ္ရပါတယ္။ ႀကီးႀကီးမားမား ထိခိုက္ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ မရွိတဲ့အတြက္ ရင္ေအးရပါတယ္။ ဗံုးမေပါက္ကြဲမီ အခ်ိန္မီ ရွာေဖြေတြ႕ရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည့္ နယ္ေျမခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရပါသည္။
အင္တာနက္ေပၚတြင္ ေပါက္ကြဲမႈမ်ား၊ မေပါက္ကြဲမီ ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းေအာင္ ေရးသားေနသည္မ်ားကို ေတြ႕ေနရပါသည္။ အစိုးရဘာလုပ္လုပ္ ဆန္႔က်င္မယ္၊ ေ၀ဖန္မယ္၊ ပုတ္ခတ္မယ္၊ တိုက္ခိုက္မယ္၊ ႐ံႈ႕ခ်မယ္ ဆိုတဲ့ ၀ါဒကို ကုိင္စြဲထားၾကသည့္ ဦးဦး၊ ေဒၚေဒၚ၊ ကုိကုိ၊ မမ၊ ႀကီးႀကီး၊ ငယ္ငယ္၊ ပ်ိဳပ်ိဳ၊ ရြယ္ရြယ္ အေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား၊ က်န္တဲ့ကိစၥမ်ားတြင္ အေရးမဟုတ္ေသာ္လည္း ယခုကိစၥသည္ ကေလးအေတြးႏွင့္ ေျခထိုးရမည့္ အလုပ္မဟုတ္ပါ။ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ၊ ဗံုးေထာင္ထားမႈ၊ စသည္တို႔သည္ အမ်ားျပည္သူ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အေရးကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါသည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ တစ္စုတစ္ဖြဲ႕၊ တစ္ပါတီတည္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မဟုတ္ပါ။ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ပညာရွိသတိျဖစ္ခဲ ျဖစ္ေနမည္စုိး၍ ဤေနရာက သတိေပးလိုပါသည္။
သာမန္လူၿပိန္းေတြးပဲ ေတြးၾကည့္ေစလိုပါသည္။ သင္သာ အစိုးရအဖြဲ႕ဆိုလွ်င္ ယခုကဲ့သို႔ ဗံုးေထာင္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္ပါမည္လား။ ဗံုးေထာင္မႈမ်ားကို လက္ရွိအစိုးရကပဲ အကြက္က်က် လုပ္ေဆာင္ေနသေယာင္ေယာင္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ငါ့စကားႏြားရ ေရးသားေနၾကသူမ်ားႏွင့္ အဆိုပါ အေရးအသားမ်ားအေပၚ ေထာက္ခံေနၾကသူ၊ ျပန္လည္ေ၀မွ်ေနၾကသူမ်ားကို အံ့ၾသရပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးဆီသို႔ ရည္မွန္းၾကပါသည္ဆိုေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ္ယ္တုိင္ ပညာဉာဏ္ေရွ႕ပန္း၍ မစဥ္းစားႏုိင္ေသးသ၍၊ ပညာခၽြန္းျဖင့္ ခံစားခ်က္မ်ားကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေသးသ၍ ရင္ေလးဖြယ္ ျဖစ္ေနဦးမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ ေပါက္ကြဲမႈမ်ား၊ ဗံုးေထာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိအစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေနသကဲ့သို႔ ေျပာဆို၊ ေ၀ဖန္၊ ေရးသားၾကသူမ်ားအားလံုးကို အတိအလင္း ႐ႈတ္ခ်ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔တြင္ အမွားမခံသည့္ အေရးကိစၥမ်ားစြာ ရွိေနပါသည္-
မၾကာမီ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပေတာ့မည္။ အာဆီယံ ၁၁ ႏုိင္ငံမွ အားကစားသမားေတြ၊ ဧည့္သည္ေတြ လာၾကေတာ့မည္။
အာဆီယံ အလွည့္က်ဥကၠ႒ ရာထူးကို ရယူထားသည္။ ႏုိင္ငံတကာက ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ဧည့္သည္ေတြ ဥဒဟို လာေရာက္ၾကေတာ့မည္။
၂၀၁၅ တြင္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္။
စသည္ စသည္ စသည္ျဖင့္ မ်ားစြာရွိေနပါသည္။

ကေလးအေတြးဟုပဲ ဆိုပါေစ ဥပမာေလးတစ္ခု ေပးလိုပါသည္။
အိမ္တစ္အိမ္တြင္ မိသားစု ၅ ဦး ရွိၾကသည္။ အေဖ၊ အေမ၊ သားအႀကီးဆံုး၊ သမီးလတ္၊ သားငယ္ ေပါ့။ တစ္ေန႔တြင္ အိမ္ေဘးျပတင္းေပါက္က မွန္တစ္ခ်ပ္ ကြဲေနသည္ဆိုပါစို႔။ အေဖကေတြ႕လွ်င္ ေဟ့... ဒါ ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္လဲ မွန္ကြဲေနတယ္။ မိန္းမေရ ဒီေန႔ လက္သမားေခၚၿပီး ျပန္တပ္ခုိင္းထားလုိက္။ စသျဖင့္ေပါ့။ သားအငယ္ဆံုးေလး ေတြ႕၍ ေဖေဖေရ၊ ေမေမေရ... ဒီမွာ မွန္ကြဲေနတယ္ဟု ေျပာလွ်င္မူ သားလုပ္လိုက္တာလား၊ သားေဆာ့လိုက္လို႔ ကြဲသြားတာမလား၊ မွန္မွန္ေျပာ၊ စသျဖင့္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ အစ္ကိုအႀကီးဆံုး ေတြ႕လွ်င္မူ အေဖ၊ အေမ ဒီမွာ မွန္တစ္ခ်ပ္ ကြဲေနၿပီ၊ ဟိုေကာင္ အငယ္ဆံုးေလး ေဘာလံုးကန္ရင္းနဲ႔ မွန္သြားၿပီထင္တယ္၊ အေဖ့သားက အရမ္းေဆာ့တာ စသျဖင့္ေပါ့။ ထိုအခါ အငယ္ဆံုးေလးက ျပန္ေျပာမည္။ ကၽြန္ေတာ့္ေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဘူး။ အစ္ကုိႀကီး မေန႔ကတုန္းက အဲဒီနားမွာ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေနတာပဲ။ အစ္ကိုႀကီးေၾကာင့္ တစ္ခုခုျဖစ္သြားတာ ေနမွာေပါ့။ စသျဖင့္ေပါ့ေလ။ ထိုကဲ့သို႔ တစ္ေယာက္ဆီ တစ္ေယာက္ဆီကို သူ႔ေၾကာင့္ႏိုးႏိုး၊ ကုိယ့္ေၾကာင့္ႏိုးႏိုးႏွင့္ စြပ္စြဲေျပာဆိုေနလွ်င္ အေျဖရစရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။ အားလံုးစံုညီထိုင္၍ ဘယ္သူလုပ္သလဲ ေမးရမည္။ တစ္ဦးဦးက လုပ္သည္ဆိုလွ်င္ ေနာက္မလုပ္ဖို႔ ေျပာရမည္။ မွန္ကိုျပင္ရမည္။ အကယ္၍ တစ္ဦးကမွ် သူတို႔ေၾကာင့္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားလွ်င္မူ မွန္ကိုေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ျပင္ရမည္။ အျခားနည္းလမ္း စဥ္းစားရမည္။ ျပင္ပမွ ခဲလံုးတစ္ခုခု ၀င္လာေသာေၾကာင့္ ထိမွန္ၿပီး ကြဲသြားတာလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ သို႔မဟုတ္ ေလျပင္းတစ္ခ်က္အတိုက္ ျပတင္းေပါက္ႏွင့္ နံရံ႐ိုက္မိ၍ မွန္ကြဲသြားသည္လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ စသျဖင့္ေပါ့။ အိမ္တစ္အိမ္တြင္ မွန္ေလးတစ္ခ်ပ္ ကြဲသည့္ကိစၥကို အေရးတယူလုပ္၍ ဤမွ်ေလာက္ ရွင္းျပေနရသည္ကို အားနာရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္သည္မွာ မွန္ေလးတစ္ခ်ပ္အတြက္ေတာင္ ဒီေလာက္႐ႈပ္ေထြးသည္ ဆိုပါလွ်င္ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ ကဲ့သို႔ေသာ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္တစ္ခုသည္ မည္မွ်အထိ နက္႐ိႈင္းမည္ကို ႏိႈႈ္င္းစာၾကည့္ေစလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤမွ်ေျပာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ဘာေျပာခ်င္သည္ကို စာဖတ္သူ သေဘာေပါက္ၿပီဟု အႂကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္ပါသည္။ အသင္ဘုန္းႀကီးကို ကၽြႏ္ုပ္ စာမခ်လိုေတာ့ၿပီ။

ဗံုးေပါက္ကြဲမႈအတြက္ တရားခံကို ရွာေဖြျခင္းသည္ ကားေပၚတြင္ ခါးပိုက္ႏိႈက္ခံရ၍ ရဲစခန္းသို႔ ကားေမာင္းၿပီး ကားေပၚပါ ခရီးသည္အားလံုးကို ရွာေဖြရသေလာက္ လြယ္ကူသည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို စာဖတ္သူတို႔ ျငင္းခ်က္မရွိ လက္ခံၾကမည္ဟု ထင္ပါသည္။ ထိုအလုပ္ကို လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေဆာင္ရြက္ပါလိမ့္မည္။ တရားခံကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ပါမည္။ သို႔မဟုတ္ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခ်င္မွလည္း ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ တရားခံ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္လွ်င္ မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနမည္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အဆိုပါ တရားခံသည္ စြပ္စြဲခံရသူသာျဖစ္သည္၊ သူ႔ကို အျပစ္ေပးလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စာရင္းသြင္းမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားသူမ်ားအတြက္ တရားခံကို မေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့လွ်င္ လက္ရွိအစိုးရက အဆိုပါဗံုးကို ေထာင္သည္ဟု ေ၀ဖန္ၾကပါလိမ့္မည္။ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္သာ ဉာဏ္မ်က္စိျဖင့္ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ၾကေစလိုပါသည္။

တရားခံ သိသည္ျဖစ္ေစ၊ မသိသည္ျဖစ္ေစ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေသခ်ာေပါက္ လုပ္ရမည္က က်ိဳးေပါက္သြားေသာ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ယခင္ကထက္ ပိုမို၍ သတိရွိၾကရန္၊ ၾကပ္မတ္ၾကရန္၊ အေလးထားၾကရန္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိသြားလာေနထိုင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ မေနထိုင္ဘဲ စူးစမ္းသည့္အသိ၊ ဆင္ျခင္သည့္ အသိျဖင့္ မသကၤာဖြယ္ရာမ်ား ေတြ႕ရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရပါမည္။ ဒါသည္ ႏုိင္ငံသားတုိင္း မလြဲမေသြ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔၏ လံုၿခံဳေရးကိစၥ အ၀၀သည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေပၚတြင္သာ တာ၀န္ရွိသည္မဟုတ္ဘဲ မိမိတို႔ ကုိယ္တုိင္တြင္လည္း တာ၀န္ရွိေၾကာင္း မေမ့ၾကေစလိုပါ။ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမွ သင့္လံုၿခံဳေရးအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ၁၀၀% တာ၀န္ယူပါသည္ဟု ေျပာဆိုၾကသည္ကို ကၽြန္ေတာ္ မၾကားဖူးေသးပါ။ ရွိသည္ဆိုလွ်င္လည္း ညံ့ဖ်င္းသည့္ ကၽြန္ေတာ္ကိုဉာဏ္ကုိ အသိေပးၾကေစလိုပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံ၏ ပံုရိပ္ေကာင္းဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးတြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈေတြ ခဏခဏ ျဖစ္ေနတယ္ဟုဆိုလွ်င္ အစိုးရတစ္ခုတည္းအေပၚ သက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး အေပၚတြင္လည္း အနည္းႏွင့္အမ်ား သက္ေရာက္ပါလိမ့္မည္။ ငါတို႔ႏိုင္ငံက ဗံုးခဏခဏ ေပါက္တဲ့ႏုိင္ငံေလကြာဟု ဘယ္သူကမွ် ဂုဏ္ယူစြာ ေျပာဆိုလိုၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔အတြက္ ေရႊေရာင္လႊမ္းသည့္ Golden Land ဆိုသည့္ ႏုိင္ငံကို ေသြးေရာင္လႊမ္းသည့္ Terrorist Land ျဖစ္မသြားေအာင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားအားလံုးတြင္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ခံယူပါေၾကာင္း အေလးအနက္ ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ၊ ဗံုးေထာင္မႈသည္ အစိုးရ၏ လံုၿခံဳေရးစနစ္ကို စိန္ေခၚျခင္းသက္သက္ဟု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ဥေပကၡာ ျပဳမထားသင့္ေတာ့ပါ။ ဒါသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလံုးကို စိန္ေခၚျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ညီၫြတ္မႈကို စိန္ေခၚျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ တာ၀န္သိမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈကို စိန္ေခၚျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရကိုခ်ည္း အျပစ္တင္ ေ၀ဖန္မေနဘဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြလည္း တစ္ဦးခ်င္းစီ ကုိယ္စီတာ၀န္ေက်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ ဘယ္အၾကမ္းဖက္သမားကိုမွ် ဘယ္အစြန္းေရာက္ကုိမွ် ေၾကာက္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။ သူ႔ကၽြန္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ေအာင္ပင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းရွိေသာ လူမ်ိဳးမ်ားပီပီ ႀကံဳလာသမွ်ကို ညီၫြတ္ျခင္း၊ စည္းလံုးျခင္း၊ နားလည္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ကူညီျခင္း၊ သံသယမထားျခင္းျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္သင့္ၾကပါေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသမွ် အေရးကိစၥအားလံုးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အားလံုး၏ အေရးကိစၥမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တြင္လည္း တာ၀န္ရွိပါသည္။

မည္သူ လုပ္ေဆာင္သည္ကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မသိရေသးပါ။
သို႔ေသာ္ ေပါက္ကြဲမႈေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
မေပါက္ကြဲေသးတာေတြ ေတြ႕ခဲ့ပါသည္။
ဒါသည္ သံေခ်ာင္းေခါက္သံေတြ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး သတိရွိၾကပါစို႔၊ လက္တြဲကာကြယ္ၾကပါစို႔။
အမွတ္တရ
ကိုဉာဏ္ (ပန္းေလာင္ေျမ)

No comments:

Post a Comment