Friday, December 6, 2013

ထာဝရ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တာဝန္ကို အၿမဲထမ္း ေဆာင္ေနမည့္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္၍ ပိုၿပီး စနစ္တက် ရွိရန္ လုိအပ္

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၅
ဒီဇင္ဘာ ၄ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ေက်ာက္ေတာ္ တပ္နယ္ နဝရတ္ ခန္းမတြင္ တပ္နယ္မွ အရာရွိ/ စစ္သည္ မိသားစုမ်ားအား ေတြ႕ဆုံၿပီး ဆက္လက္ ၍ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ စစ္ေတြ တပ္နယ္ ဗႏၶဳလ ခန္းမ၌ စစ္ေတြ တပ္နယ္မွ အရာရွိ/စစ္သည္ မိသားစုမ်ားအား ေတြ႕ဆံု အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထုိသုိ႔ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ထာဝရ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တာဝန္ကို အၿမဲ ထမ္းေဆာင္ေနမည့္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္၍ ပုိၿပီး စနစ္တက် ရွိရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံသား တိုိင္းသည္ ဘဝရပ္တည္ ရွင္သန္မႈအတြက္ ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ ေပးျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အကာအကြယ္ ေပးျခင္း မ်ားကို ရယူလုိမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား အေနျဖင့္ တုိင္းျပည္ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ရန္၊ျပည္သူကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အၿမဲစိတ္ႏွလုံး သြင္းထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကို လံုလံုၿခံဳၿခံဳ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ''လုပ္တတ္ရမည္၊ လုပ္ႏုိင္ ရမည္၊ လုပ္ရဲ ရမည္'' ဆုိသည့္ အခ်က္(၃) ခ်က္ ႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္႐ံု သာမက မိမိကုိယ္ကို တုိးတက္ ေအာင္ အသိ ပညာ၊ အတတ္ပညာ မ်ားကိုပါ ေလ့လာဆည္းပူး ေနရန္လိုေၾကာင္း၊

အစဥ္အလာအားျဖင့္ ရဲေဘာ္ သံုးက်ိပ္ျဖင့္ သေႏၶတည္ စတင္ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ အား ေနာက္ပုိင္းကာလ ေခါင္းေဆာင္ အသီးသီးတုိ႔မွ စည္းကမ္း စနစ္ တက် ရွိေရး စဥ္ဆက္မျပတ္ ၾကပ္မတ္ တည္ေဆာက္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ပစၥဳပၸန္ ကာလ လက္ရွိ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အရာရွိ/ စစ္သည္ အားလံုးတြင္ စည္းကမ္းရွိေသာ တပ္၊ အမိန္႔ နာခံေသာ တပ္ျဖစ္ေစေရး တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ဒီမုိ ကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္ ျဖစ္ေစေရး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာတြင္ လက္ နက္ကိုင္ ပဋိပကၡႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားကို မည္သည့္ ဒီမုိကေရစီ က်င့္သံုးမႈ မ်ဳိးကမွ် လက္မခံေၾကာင္း၊

သို႔ျဖစ္၍ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို စိတ္ရွည္စြာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတု႔ိ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚ တြင္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ တန္း တန္း ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ေရး စည္းစည္းလံုးလံုး ညီညီၫြတ္ၫြတ္ႏွင့္ တက္ညီလက္ညီ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က အမွာစကား ေျပာ ၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က အရာရွိ/ စစ္သည္ မိသားစုမ်ား အတြက္ လက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားအား လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ၏ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွက တပ္နယ္ မိခင္ႏွင့္ ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္းမ်ားအ တြက္ ေထာက္ ပံ့ေငြမ်ားအား လည္းေကာင္း ေပးအပ္ ခဲ့သည္။

အလားတူ စစ္ေရးခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦးက အားကစား ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားသည္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး လိုက္လံ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွတို႔ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္တင္ ႏွင့္ဇနီး၊ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါ ၍ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာမုနိ ဘုရားႀကီးသုိ႔ သြားေရာက္ကာ ပန္း၊ ေရခ်မ္း၊ ဆီမီးထြန္းညိႇ ပူေဇာ္၍ ေရႊသကၤန္း ကပ္လွဴ ပူေဇာ္ၾက သည္။ ယင္းေနာက္ အလွဴေတာ္ေငြ မ်ား ေပးအပ္၍ ဧည့္သည္ေတာ္ မွတ္တမ္းတြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ဇနီး ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕သည္ ေျမာက္ ဦးၿမိဳ႕နယ္ရွိ သွ်စ္ေသာင္း ပုထိုးႀကီးသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ပန္း၊ ေရခ်မ္း၊ ဆီမီး ကပ္လွဴ ပူေဇာ္၍ အလွဴေတာ္ ေငြ မ်ား ေပးအပ္ကာ ဧည့္သည္ေတာ္ မွတ္တမ္းတြင္ လက္မွတ္ေရး ထုိးသည္။ ယင္းေနာက္ ထုတၠန္သိမ္ ပုထိုးႀကီး ဘုရား တို႔သို႔ သြား ေရာက္၍ လွည့္လည္ ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳ ခဲ့ေၾကာင္း သ တင္း ရရွိသည္။

ဆက္လက္၍ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ဇနီး ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕သည္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ရွိ သွ်စ္ေသာင္း ပုထိုးႀကီးသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ပန္း၊ ေရခ်မ္း၊ ဆီမီး ကပ္လွဴ ပူေဇာ္၍ အလွဴေတာ္ ေငြမ်ား ေပးအပ္ကာ ဧည့္သည္ေတာ္ မွတ္တမ္းတြင္ လက္မွတ္ေရး ထုိးသည္။ ယင္းေနာက္ ထုတၠန္သိမ္ ပုထိုးႀကီး ဘုရား တို႔သို႔ သြား ေရာက္၍ လွည့္လည္ ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳ ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment