Monday, December 16, 2013

ေဒၚစု အ ေန နဲ႕ ထပ္ မမွား ေစခ်င္္

က်ေနာ္ ေမ်ာ္လင့္ခဲ႕တာက ေဒၚစုဟာ အင္ မတန္ ပါးနပ္ လိမၼာခဲ႕မယ္ ထင္ ခဲ႕တာ ပါ။ ေဝဖန္သံအမ်ားအျပားထြက္ ခဲ႕ျပီး တဲ႕ေနာက္ မွာ ေဒၚစုဟာ အားနည္း ခ်က္ ေတြ ကုိ ျပဳျပင္ သြား မယ္ ေမ်ာ္လင့္ခဲ႕မိတယ္။ ဒါေပမဲ႕ ေကာ့မွဴး  ေဒၚစုမိန္႕ခြန္းမွာ က်ေနာ္    ေတြ႕ေန ရ တာ ေတာ့ ေဒၚစုဟာ သူ႕ရဲ႕ လြဲေခ်ာ္မွူေတြကုိ မျပင္ ပဲ ထပ္ မွားေနတယ္ ဆုိတာပါပဲ။
၁။ ျပည္တြင္းမွာ ေရာ ႏုိင္ ငံတကာ မွာပါ ပုံရိပ္ ေကာင္းေနတဲ႕အစုိးရကုိ ေျခဥ မျပင္ ခ်င္ တာ မရုိးသားဘူးလုိ႕ သတ္မွတ္လုိက္ ျခင္းပါ။ သမၼတ ေရာ တပ္က ပါ ျပင္ ဆင္ ေရးကုိ သ ေဘာ တူ ေၾကာင္းနဲ႕ ျပည္သူဆႏၵအတုိင္း လုပ္သြားမွာကုိ အတိအလင္း ေျပာထားတဲ႕အတြက္ မျပင္ ခ်င္ ဘူး ေျပာလုိက္ ျခင္းဟာ ေဒၚစုရဲ႕ ပထမ အလြဲပါပဲ။

၂။ေျခဥဟာ ျပည္သူနဲ႕ တပ္ ေသြးကြဲေအာင္ လုပ္ထားတဲ႕ေျခဥဆုိ ျပီးေျပာသြားပါတယ္။
ဒီေျခဥကုိ ေရးခဲ႕တာ စစ္အစုိးရ လက္ထက္ တပ္က လူေတြအာဏာ ရွိခ်ိန္မွာ ေရးခဲ႕တာျဖစ္ ပါတယ္။တပ္က လူေတြက တပ္ ရဲ႕ image က်ေအာင္ လုပ္ပါ့မလား။ ရုိးရုိးေလးပဲ ေတြးၾကည့္ပါ။
ေျခဥ အတည္ျပဳ အျပီး တပ္က ႏုိင္ ငံေတာ္ ရဲ႕ အာဏာၾကီး သုံးရပ္ ကုိ ဘယ္ ေနရာမွာမ်ား ေႏွာင့္ယွက္ ေနခဲ႕ပါသလဲ။တုိင္းျပည္အတြက္ အ ေရးၾကီးအဆုိကုိ တပ္ကဖိအားသုံးျပီး လြတ္ ေတာ္မွာ မဲခြဲခဲ႕တာ ရွိပါသလား။ ေသေသခ်ာခ်ာ ေလးစဥ္းစားျပီးရင္ တပ္ ရဲ႕ ရပ္တည္ ခ်က္ နဲ႕ ေရြ႕ေနတဲ႕လမ္းေၾကာင္းကုိ သိႏုိင္ မွာပါ။ ေျခဥဟာ တပ္ နဲ႕ ျပည္သူ ရင္ ၾကားေစ႕ေရးအတြက္ အ ေကာင္း ဆုံး ေဆးတစ္ခြက္ ပါ။ ဒါကုိ ေျပာင္းျပန္ ေျပာသြားတာ ေဒၚစုရဲ႕ ဒုတိယ လြဲေခ်ာ္ မွူပါပဲ။

သမၼတက လုံးဝမ ေတြ႕ဘူး မ ေျပာခဲ႕ပါဘူး။ေျခဥျပင္ ဆင္ ေရး ေကာ္ မတီရဲ႕ အစီရင္ ခံစာကုိ ခဏ ေစာင့္ပါလုိ႕ ေျပာခဲ႕ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္ကလည္း ေျခဥဟာ ျပင္ ဆင္ စရာ မလုိဘူး။ ျပင္ ဆင္ ရင္ ကန္႕ကြက္ သြားမယ္ ဆုိျပီး ေျပာခဲ႕တာလည္း မရွိပါဘူး။ဒီေနရာ မွာေဒၚစု က သူေတာင္းဆုိတာ မလုိက္ေလ်ာဘူး။အဲ႕ဒီအတြက္ အစုိးရဟာ မရုိးသားဘူး သတ္မွတ္လုိက္ တာဟာ ေဒၚစုရဲ႕ မဟာ အမွားျဖစ္သလုိ ေျခဥျပင္ ဆင္ ေရးကုိလည္း ေႏွာင့္ ေႏွးေစတာ အမွန္ပါ။

ေဒၚစုသာ ပါးနပ္ခဲ႕မယ္ဆုိ ရင္ ဒါေတြကုိ ေျပာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ Game တစ္ခုမွာ တစ္ဖက္ကုိ Dead -Lockျဖစ္ ေအာင္ ေရြ႕တဲ႕အကြက္ဟာ အမွားအင္ မတန္ မ်ားႏုိင္ တဲ႕အလုပ္ပါ။ တစ္ဖက္ ရဲ႕ ပါဝါ ရွိရင္ ရွိသ ေလာက္ ကစားပြဲကုိ ဟန္ ခ်က္ ပ်က္ သြားေစပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲခ်င္ စိတ္ ရွိလုိ႕ ေျပာင္းလဲေနၾကတဲ႕အခ်ိန္မွာ ဒါဟာရင္ ၾကားေစ႕ေရး လုိလားသူ ေျပာ ရမဲ႕ စကား မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူေတြက NLD ေနာက္မွာပဲ စုျပံဳ ရွိ မ ေန ေတာ့ တာ တကယ္ပဲ မသိလုိ႕လား။ ဒါမွမဟူတ္ အစုိးရ နဲ႕တပ္ဟာ တရိပ္ ရိပ္ တက္ ေန တဲ႕ သူတုိ႕ပုံရိပ္ကုိ ျပန္ဆြဲခ်သြားမယ္ ထင္ ေနလုိ႕လား။ေဒၚစုဟာ တကယ္ကုိ အ ေုခ အ ေန မွန္ နဲ႕ ကင္းကြာ ေနပါျပီ။

ျပည္သူလုိ ခ်င္ ေနတာက ျငိမ္းခ်မ္း ေရးရ ေအာင္ ေဒၚစု ဘာ ေတြလုပ္ ေပးမလဲ။ ရခုိင္ လုိ ျပသနာေတြကုိ ဘယ္လုိ ကုိင္ တြယ္ ေပးမလဲ။ မလုံျခံဳတဲ႕သူတုိ႕ဘဝကုိ ဘယ္လုိ ကာကြယ္ ေပးမလဲ။ ေဒၚစုဆီက သူ
တုိ႕တကယ္ လုိလားတာက အဲ႕ဒါ ေတြနဲ႕ ပက္ သက္ျပီးပါ။ ေဒၚစုသာ အစုိးရဖြဲ႕ျဖစ္ ရင္ အဲ႕ဒါ ေတြနဲ႕ ပက္ သက္ျပီး ဘယ္လုိ ကုိင္ တြယ္ မလဲသူတုိ႕ပုိသိခ်င္ေနတာပါ။ သူတုိ႕ဦးစားေပးက အဲ႕ဒါေတြဗ်။ ျပင္ တာ သစ္တာ ေတြဟာ ေကာင္းမယ္ ထင္ စီစဥ္ ဆုိျပီး ျပည္သူက သ ေဘာထားၾကတာပါ မယုံရင္ ျပည္သူအမ်ားစုကုိ ေမးၾကည့္ပါ။ သန္း ၆၀ ေက်ာ္ ရွိတဲ႕ ျမန္မာျပည္မွာ တစ္ျပည္ လုံး အတုိင္းအတာ နဲ႕ ယွဥ္ျပီးေမးၾကည့္ပါဗ်ာ။ ပကတိ အ ေျခ အ ေန ကုိ သိပါလိမ္႕မယ္။

အတုိခ်ဳပ္ ေျပာ ႐ရင္ ရင္ၾကားေစ႕ေရးလမ္းေၾကာင္းက ေသြဖည္မဲ႕ အျပဳအမူ ေတြထပ္ မလုပ္ ပါ နဲ႕ေတာ့ဗ်ာ။ျပည္သူ႕အားကုိ တလြဲမသုံးေစခ်င္ ဘူးဗ်ာ။ အ ေျခ အ ေန မွနါကုိ သုံးသပ္ႏုိင္ ပါ ေစ။ ျပည္ တြင္း ျပည္ပ က ပညာ ရွင္ ေတြရဲ႕ ေဝဖန္ ခ်က္ ေတြကုိ နားေထာင္ ျပီး လြဲေနတဲ႕ လမ္းေၾကာင္းကုိ ျပင္ ပါ။ က်ေနာ္ တုိ႕လုိ ငခြ်တ္ ေတြရဲ႕ အျမင္ ေတြကုိ လည္း နားေထာင္ ေပးမယ္ လုိ႕ ေမ်ာ္လင့္ပါတယ္။ဲ

လြင္ေမာင္ေမာင္

No comments:

Post a Comment