Thursday, January 22, 2015

ျငိမ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္ရဲ႕လားဟု တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားကို တပ္ခ်ဳပ္ေမးခြန္းထုတ္

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ဆိုင္ ရာ ညႇိ ႏိႈင္းမႈမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးေနျခင္း မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အေပၚ တြင္ သာ မူတည္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ က ေျပာၾကားလိုက္ၿပီး အမွန္ တ ကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္ရဲ႕လား ဟု လည္း ေမးခြန္းထုတ္လုိက္ သည္။
စင္ကာပူ သတင္းဌာန စီ အင္န္ေအႏွင့္ သီးသန္႔ အင္တာဗ်ဴး ၌ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္က ယင္းကဲ့သို႔ ေျဖၾကား လိုက္ ျခင္း ျဖစ္သည္။
‘‘ဒါက လက္နက္ကိုင္တိုင္း ရင္းသားအဖြဲ႕ေတြအေပၚ မူတည္ ပါတယ္။ သူတို႔တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး

လိုခ်င္သလား။ သူတို႔တကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္ရင္၊ မရစရာ ဘာအေၾကာင္းမွ မရွိဘူး။ ဒီမို က ေရစီ လမ္းစဥ္အတိုင္း သူတို႔သြား ခ်င္ရင္ သူတို႔ေဒသမွာ စည္းလံုး မႈနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ မႈ ျဖစ္ေပၚ ေအာင္ သူတို႔ဆႏၵရွိရင္ ဒီလမ္းစဥ္ကို သူတို႔ေရြးခ်ယ္ႏိုင္တယ္။ ကြၽန္ ေတာ္ တို႔ ျငင္းခံု မေနႏိုင္ဘူး။ အ ျငင္းပြားမႈေတြက တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကို ေႏွာင့္ေႏွးေစ ပါတယ္’’ ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္း ေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ျပည္တြင္းစစ္ အဆံုးသတ္ရန္ ဆႏၵအျပည့္အ၀မရွိႏိုင္ ဟု တပ္မေတာ္က ယူ ဆထားေၾကာင္း စီအင္န္ေအက ေဖာ္ျပသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အခ်ဳိ႕အေနျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္ ခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေစေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။
တစ္ဖက္တြင္လည္း NCCT အဖြဲ႕၀င္လည္း ျဖစ္၊ ခ်င္းအမ်ဳိး သားတပ္ဦး (CNF)၏ အဓိပတိ
ေကာင္စီ၀င္လည္းျဖစ္၊ တိုင္းရင္း သားလူမ်ဳိးမ်ား ေကာင္စီ (ENC) ဥကၠ႒လည္းျဖစ္ သည့္ ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ‘‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကြၽန္္ေတာ္ တို႔ အမွန္ တကယ္ ဆႏၵရွိၾကတယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ ေရး သေဘာတူညီခ်က္အတြက္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ တကယ့္ကိုအမွန္ကိုဆႏၵရွိၾကတယ္။ ၾကည့္စမ္းပါဦး ဗ်ာ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီတစ္ႏုိင္ငံ လံုးအတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို အဆိုျပဳခဲ့ၿပီး ေရးဆြဲခဲ့တဲ့သူေတြပါ။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အာဏာရတာနဲ႔ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ခဲ့တယ္။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ပြဲလုပ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီ ခ်က္အတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္’’ ဟု စီအင္န္ေအအား ေျပာၾကားသည္။
လာမည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္(ျပည္ေထာင္စုေန႔)တြင္ တစ္ႏိုင္ငံ လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးေရး အစိုးရထံအဆိုျပဳခဲ့ေၾကာင္း NCCTဘက္က ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာအ စည္းအေ၀းတြင္ သတင္းေထာက္ မ်ားအား ေျပာခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္ (လြတ္လပ္ေရးေန႔) ဗိုလ္႐ႈခံ အခမ္းအနားတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကပါ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ၌ NCA ေရးထိုးရန္ အသားေပးတိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ျပန္သည္။
သို႔ေသာ္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေလာေလာဆယ္ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားေနေသာတပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္
ေအၾကားတိုက္ပြဲမ်ား က ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ ထိလြယ္ ရွလြယ္ အေျခအေနကို ေဖာ္ျပ သည့္ လကၡဏာတစ္ရပ္အျဖစ္ ေပၚထြက္လာသည္။
၂၀၁၄ စက္တင္ဘာက ျပဳလုပ္ခဲ့ သည့္ UPWC ႏွင့္ NCCT ႏွစ္ဖက္ ၾကား တရား၀င္ ေျခာက္ႀကိမ္ ေျမာက္ ေဆြးေႏြးပြဲေနာက္ပိုင္း တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္က ေရွ႕ မတိုး သာသည့္ အေျခအေန ျဖစ္သြားၿပီဟူသည့္ ေ၀ဖန္သံမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္တြင္ ႏွစ္ဖက္အလုပ္အဖြဲ႕မ်ား ငါးႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။ NCA ပါ အ ခ်က္ေပါင္း (၁၁၂)ခ်က္အနက္ စာ ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္ ထပ္မံညႇိႏိႈင္းရ မည့္ အခ်က္မွာ ဒီဇင္ဘာေဆြးေႏြး ပြဲအၿပီး တြင္ သံုးခ်က္သာ က်န္ရွိ ေတာ့၍ ယင္းတို႔မွာ ၾကားကာလ တပ္ေနရာခ်ထားေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ဆက္ စပ္သည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနသည္။

No comments:

Post a Comment