Thursday, January 22, 2015

ေတာ္သည္…ေက်ာ္သည္…သို႔ေသာ္…


Monday, January 27, 2014Myanmar Express Group
From : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=263103987186932&set=a.111179099046089.21550.100004619984171&type=1
ေဒၚစုသည္ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။
(ဟုတ္ကဲ႔လက္ခံပါတယ္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ိဳးဆက္ ဥာဏ္ရည္ထက္ေပမေပါ့။)
သို႔ေသာ္ ဆင္ျခင္တံုတရားနည္းပါးသည္။ထက္ျမက္ေသာဥာဏ္ကို သတိတမံျဖင့္ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္။ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ စဥ္လာမပ်က္ခဲ႔ေသာ ဇာတိ၊ပုည၊ဂုဏ္မာနတို႔ကို ေဇာက္ထိုးေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေအာင္ တစ္သက္တာျပင္မရသည့္ အမွားႀကီးကို က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ဖခင္တစ္ဦး၏

သမီးတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ အနိမ့္ဆံုးေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ မ်ိဳးေစာင့္တရား ေခါင္းပါးခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။
ေဒၚစုသည္ စိတ္ဓာတ္မာေက်ာ၍ အယူအဆျပင္းထန္သူျဖစ္သည္။
(ဟုတ္ကဲ့လက္ခံပါတယ္။ဘမ်ိဳးဘိုးတူ ဇရွိသူပါ)
သို႔ေသာ္ တစ္သက္လံုး အတိုက္အခံလုပ္လာရသူျဖစ္၍ အတိုက္ခံစိတ္မွတစ္ပါး အျခားမရွိ။ျဖန္႔က်က္ေတြးဆျခင္း မရွိသူျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အာဏာမွန္သမွ် ဖီဆန္ၾက အစ၊ထမီစြန္ေတာင္ဆြဲျဖင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ရန္ လက္ကားရာ ေျခကားရား တားျမစ္မႈ အလယ္၊ယခုလက္တေလာ ျပည္သူႏွင့္တိုက္မည္ေျပာျခင္းအဆံုး အငု႔ံစိတ္ကို ထုတ္သံုးျခင္းျဖစ္သည္။
ေဒၚစုသည္ ပရိယာယ္ၾကြယ္၀သူျဖစ္သည္။
(ဟုတ္ကဲ႔လက္ခံပါတယ္။အေမရိကန္ ဥပေဒဘြဲ႔ရ။ဒီလို ၾကြယ္၀ရမေပါ့။)
သို႔ေသာ္ ပရိယာယ္ၾကြယ္၀ျခင္းသည္ သူမအတၱအတြက္ သက္သက္သာ။ျပည္သူတြက္မပါ။ထို႔ေၾကာင့္ ဖခင္စိန္နားကပ္အေရာင္ျဖင့္ပါးေျပာင္ေအာင္ ဗန္းျပလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္ေရးစကားလွလွသံုးၿပီး တစ္ကမာၻလံုးကို ေမ်ာက္ျပဆန္ေတာင္းႏိုင္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ၏ သနားကရုဏာႏွင့္ေထာက္ပ့ံေသာ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ဆုတံဆိပ္ေတြကတစ္မ်ိဳး၊လက္သိပ္ထိုး ေဒၚလာေတြကတစ္ဖံု မ်ိဳးစံုယူႏိုင္ခဲ႔သည္။မႀကံဳဖူးေအာင္ေသာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အဟိတ္အဟန္႔မ်ားစြာႏွင့္ ထိတ္လန္႔စရာ ေက်ာ္ၾကားလာခဲ႔သူျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ထားမကုန္ေသာ လာဒ္လာဘအမ်ိဳးမိ်ဳးကို ဘယ္ေခ်ာင္ထိုးထားသည္မသိ။ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ရပ္၌ ကပ္ဆိုက္ရာအရပ္ေဒသမ်ားသို႔ကား ျခဴးတစ္ျပားမွ ေရာက္သည္မၾကားရ။သို႔ကလို သိုသိပ္လွပါ၏။
ေဒၚစုသည္ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ အရာရာကို စြန္႔လႊတ္ခဲ႔သူျဖစ္သည္။
ဟုတ္ကဲ႔လက္ခံပါတယ္။ႏွစ္၂၀ေလာက္ အက်ဥ္းက်၊မိသားစုဘ၀ ရင္းရသူမဟုတ္လား။
သို႔ေသာ္ သူမစြန္႔လႊတ္သည့္ အရာရာတြင္ ျပည္သူပါ ပါ၀င္ေနသည္ဆိုေသာအခ်က္က မႏွစ္ၿမိဳ႔စရာ အေကာင္းဆံုးအခ်က္ျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေရးကို ဦးစားမေပးဘဲ လူၿပိန္းႀကိဳက္စကားလံုး လႈိင္လႈိင္းသံုး၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမ်က္ႏွာကို အိုးမဲသုတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ျပည္ပဖိအားမွန္သမွ်သည္ သာမာန္ျပည္သူမ်ားကို ပိုၿပီးအထိနာေစေၾကာင္း သိပါလ်က္ႏွင့္ ရြာ့ျပင္တြင္တြင္ထြက္၍ သူဘက္သူယက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ လူထုအင္အားဟူေသာ ေျခာက္ျခားစရာစကားႏွင့္ ျပည္သူကို မေထာက္ထားဘဲ သူ႔ဘက္ပါေအာင္ ဆြဲေနျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္နင္းေသာေခါင္းေဆာင္မႈမရွိခဲ႔သည့္ ၈၈က လူထုအားေၾကာင့္ ပူမႈမ်ားသာ လွ်ံေ၀ဆူပြက္ ကမာၻပ်က္ခဲ႔သည္မဟုတ္ေလာ။မိမိပါတီကိုပင္ ႏိုင္နင္းေအာင္ကြပ္ကဲႏိုင္စြမ္းမရွိသူတစ္ဦးက မိမိသမၼတျဖစ္ေရးတြက္ လူထုကိုေျမာက္ပင့္ေသြးထိုး၍ ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရေသာ ေသြးထြက္သံယုိမႈႀကီးျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံေခ်ာက္ကမ္းပါးတြင္း ထပ္မံသက္ဆင္းရမည္ဆိုပါက အားလံုးအတိဒုကၡေရာက္ေပၾကမည္။
သတိတရား ရွိထားၾကမွတန္ေပမည္။ျပည္သူသည္ ထိုးေကၽြးခံနယ္ရုပ္မဟုတ္။အာဏာတို႔၏ အေခါင္အခ်ဳပ္။

ေဒၚစု ေတာ္သည္။ေဒၚစု ေက်ာ္သည္။သို႔ေသာ္……။

No comments:

Post a Comment