Friday, January 16, 2015

တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ၾကီးမ်ား၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

13.1.2015
၁။ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ၾကီးမ်ားသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသား မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားက တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအရ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ရမည္ ဟု ျပဌာန္းထား ပါသည္။
၂။ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ၾကီးမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသၾကီး /ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းေဒသၾကီး /ျပည္နယ္အတြင္းရွိ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး စုမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
၃။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး၏ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ ငုေရႊ၀ါခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာၾကျခင္းသည္ ျပည္သူႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာထား ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ၾကီး (၂၉)ဦး
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၂ အရ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ၾကီးေတြက ဘာကို ကိုယ္စားျပဳသလဲ ဆိုတာကို ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ ဘယ္သူ႕ကို ကိုယ္စားျပဳျပီး တက္တယ္ ဆိုတာကို ေျပာထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က သူတို႔အားလုံးကို ျပည္သူက တိုက္ရိုက္ ေရြးေကာက္တင္ ေျမွာက္ထားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment