Thursday, January 22, 2015

အၿငိမ္းစားမယူမီ အပစ္ရပ္ေအာင္ျမင္လိုေၾကာင္း ကာခ်ဳပ္ေျပာ

Thursday, January 22, 2015
စစ္မႈထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း
ဥပေဒအရ အသက္ (၆၀)ျပည့္ပါက အၿငိမ္းစား ယူရ မည္ျဖစ္ၿပီးအၿငိမ္းစားမယူမီအခ်ိန္အတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကိုေအာင္ျမင္ေစလိုေၾကာင္းတပ္မေတာ္
ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ကေျပာၾကား သည္။
စင္ကာပူအေျခစိုက္ ChannelNews Asia ႏွင့္ သီးသန္႔ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခန္းတြင္ အၿငိမ္းစားယူ၊ မယူဆိုသည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွာ ယခုႏွစ္ အတြင္း အသက္ (၆၀)ျပည့္မည္ ျဖစ္ၿပီး အနားယူၿပီး
ေနာက္ ႏိုင္ငံ ေရးဘက္သို႔ ေျခလွမ္းကူး၊ မကူး မွာအမ်ားစုက စိတ္ဝင္စားစြာေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။

‘‘မွန္ကန္တဲ့ႏိုင္ငံေရးလမ္း ေၾကာင္းေပၚကို တစ္စတစ္စနဲ႔ ေရာက္လာၿပီ။ တပ္ခ်ဳပ္ဟာ အသက္ (၆၀)ျပည့္ရင္ ရာထူးမွာ ေပကပ္မေနဘူး။ အၿငိမ္းစားယူ မယ္လို႔ ျပတ္ျပတ္ သားသား ဖြင့္ ေျပာ သြားတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေလာ ကထဲဆက္ဝင္တာ၊ မဝင္တာက ေတာ့ သူ႔ကိစၥပဲ’’ဟု တပ္မေတာ္ အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦးက ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ေျပာၾကား ခ်က္အေပၚသံုးသပ္သည္။

အသက္(၆၀)ျပည့္ပါကအၿငိမ္းစားယူရမည့္ဝန္ထမ္းဥပေဒအတိုင္းသာလိုက္နာရ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္ခ်ဳပ္ ၏ေျပာၾကား ခ်က္အရ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ မွာ ယခု လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီတြင္ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးမွ အၿငိမ္းစား ယူႏိုင္ ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သံုးသပ္ခ်က္မ်ားေပၚထြက္လာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္ အသက္ (၆၀) မျပည့္ခင္ ဒီကိစၥေတြၿပီးမယ္၊ မၿပီးဘူးဆိုတာေတာ့ အေျခအေန အမ်ားႀကီးအေပၚမူတည္ေန တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ပင္စင္မယူခင္ Cease Fire လက္မွတ္မထိုး ရ ေသး လို႔ ကြၽန္ေတာ္ပင္စင္မယူ ဘူးလို႔သြားလုပ္လို႔မရဘူး။ ဥပေဒ အတိုင္းပဲသြားရမယ္။ ဥပေဒက ခြင့္ျပဳတဲ့အတိုင္းပဲသြားရမယ္။ ကြၽန္ေတာ္ အသက္ (၆၀)မျပည့္ ခင္ျဖစ္ရင္လည္း ျဖစ္သြားမွာေပါ့။ အသက္ (၆၀) ျပည့္သြားလို႔မျဖစ္ ရင္လည္း တာဝန္ရွိတဲ့သူဆက္ လုပ္လိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္လည္း လုပ္ႏိုင္တဲ့က႑ကေန ဝုိင္းကူ ေပးမွာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ရွိတဲ့ အခ်ိန္ မွာ ျဖစ္ခ်င္တာေပါ့’’ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးက CNA သတင္းဌာနအား ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ သမၼတ ေလာင္းေရြးခ် ယ္မႈမွာ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ား ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္လိုက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္း တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကဒုသမၼတတစ္ဦးကိုတင္ေျမႇာက္ခြင့္ရွိ၍ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ မွာ ႏိုင္ငံေရးဘက္သို႔ ကူး၊ မကူး စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာျဖစ္ေနသည္။

‘‘အခုကေတာ့မယူလို႔မရဘူး။သူဝုိင္းကူမယ္ဆုိတာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ၾကားကေစ့စပ္ဝုိင္း ကူညီေပးေန တဲ့ အရပ္သားစစ္သားေဟာင္း ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္းေတြ လက္ရွိမွာ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ ဒါကိုဆိုလိုတာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အႀကံေပးေတာ့လုပ္လို႔ရတယ္’’ ဟု တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲအၿပီး သမၼတျဖစ္ႏိုင္ ေျခရွိသူမ်ားအျဖစ္ လက္ရွိသမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ သမၼတလုပ္လို ေၾကာင္းေျပာၾကားထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရ ဦးေရႊမန္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီအသက္ (၆၀) ျပည့္မည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ တို႔ သမၼတျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ထင္ေၾကးေပးေျပာၾကားမႈမ်ားရွိေနသည္။ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာမူ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကန္႔သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ သမၼတျဖစ္ရန္အခြင့္အလမ္းနည္းပါးသြားၿပီျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္တပ္မေတာ္အရန္အင္အားဥပေဒအရ အနည္းဆုံးတစ္ႏွစ္တာ၀န္ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

လက္ရွိကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေသာဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေ၀ လြင္ႏွင့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သက္ႏုိင္၀င္းတို႔မွာ အသက္(၆၀)ေက်ာ္ သြားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အရန္အင္အား ဥပေဒအရ အခုခ်ိန္ထိ အၿငိမ္းစား မယူေသးဘဲ ဆက္လက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ လ်က္ရွိသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ Channel News Asia ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္
7Day Daily0 comments:

Followers

 

No comments:

Post a Comment