Tuesday, December 17, 2013

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္သင့္ - မျပင္သင့္ သံုးသပ္ခ်က္စာတမ္း

ျမန္မာ့သမိုင္းေၾကာင္း
* ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ 

အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီး
 ျမန္မာတို႔ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾက
ရသည့္ ကြယ္လြန္သူ အာဇာ
နည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္
ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တစ္ေျမေပၚ အတူဖြားတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို တကယ့္မ်ဳိးခ်စ္စိတ္အမွန္ျဖင့္ ခ်စ္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။
* ျမန္မာျပည္သူမ်ားကို ကိုယ္က်ဳိးမေျမွာ္ဘဲ အမွန္တကယ္ ခ်စ္ခဲ့သူျဖစ္၍လည္း ျမန္မာျပည္သူတို႔ အဖိႏွိပ္ခံေသြးစုပ္ခံကြၽန္ဘဝသို႔ ၁၈၂၅ ခုႏွစ္ (ပထမအဂၤလိပ္တို႔ သိမ္းယူကြၽန္ျပဳခ်ိန္မွ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္ေန႔အထိ) ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၃ ႏွစ္ေက်ာ္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ညွင္းပမ္း ေသြးစုပ္ခံရ ဆင္းရဲမြဲေတက်န္ခဲ့ရသည္ကို မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ဆန္းဘဝ၊

တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး သခင္ေအာင္ဆန္းဘဝ၊ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ႏွင့္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ကို ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းကာ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တုိ႔ကို လက္နက္ကိုင္ေတာ္
လွန္ခဲ့သည္။
* ဗိုလ္ေတဇ (ေခၚ) ဗိုလ္ေအာင္ဆန္း စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္၊ ဖဆပလ ဥကၠဌ၊ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုကာ လြတ္လပ္ေရးအရယူေပးခဲ့သည္။ သခင္ေအာင္ဆန္းသည္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္၊ ပင္လံုညီလာခံျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလြတ္လပ္ေရးကို ရယူေပးသည့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္၊ နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔ က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္၊ အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္ေရး (သို႔မဟုတ္) လြတ္လပ္ေရးစိတ္ဓာတ္၊ နယ္ခ်ဲ႕ တို႔ ႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္ ကြၽန္ျပဳေသြးစုပ္ ၾကြယ္ဝသြားသေလာက္ ျမန္မာအမ်ားစုျဖစ္ေသာ အလုပ္သ မား၊ ေတာင္သူလယ္သမား၊ ေခါင္းရြက္ဗ်က္ထုိး၊ ကုန္ထမ္းကူလီ- လယ္ကူလီဘဝ ေရာက္ေနရသည့္ ဆင္းရဲသားမ်ား လူတန္းေစ့ေနထိုင္စားေသာက္ေစလိုသည့္ အမ်ားေကာင္းစားေရး (ဆိုရွယ္လစ္ စိတ္ဓာတ္) အလြန္ထက္သန္ေသာ တကယ့္ေခါင္းေဆာင္ အာဇာနည္ ျဖစ္ေပသည္။

* ျမန္မာႏုိင္ငံကို မသိမ္းပိုက္မီ ကုန္သြယ္ေရးေလာက္ျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕(အရင္းရွင္ မေတာ္ေလာဘ) စီးပြားေရးပံုစံျဖင့္ အဂၤလိပ္တို႔၏ ဘံုေဘဘားမားကုမၸဏီသည္ အဖိုးတန္ျမန္မာ့ကြၽန္းသစ္လံုးေရ ငါးေသာင္းေက်ာ္ ခုိးထုတ္ခဲ့သည္။ ထုိကိစၥအေၾကာင္းျပဳျပီး နယ္ခ်ဲ႕စစ္တပ္မ်ား အလံုးအရင္းဝင္ေရာက္ကာ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးကို က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို အလိုျပည့္သြားေသာ အဂၤလိပ္တို႔သည္ ဘံုေဘဘားမားကုမၸဏီျဖင့္ ျမန္မာ့အဖုိးတန္သစ္ေတာၾကီးကို အပိုင္စီး စိတ္ၾကိဳက္ခုတ္ယူ စီးပြားျဖစ္သြားသည့္ ဘံုေဘဘားမားႏွင့္အလားတူ အဂၤလိပ္ကုမၸဏီမ်ားကပင္ ျမန္မာ့ ေျမေပၚေျမေအာက္ ေရေပၚေရေအာက္ သယံဇာတမ်ားကို လက္ကုန္ႏႈိက္ယူ ခ်မ္းသာသြားၾကသည္။

* ဘီအိုစီ၊ အိုင္ဘီပီ စသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကပင္ ျမန္မာ့ေရနံမ်ား စိတ္တုိင္းက် ထုတ္ယူ သူေဌးျဖစ္သြားခဲ့သည္။ စတီးဘရားသားဘူလင္ဂ်ာပူးလ္စ္ ကဲ့သို႔ေသာ အဂၤလိပ္ကုမၸဏီမ်ားက ျမန္မာေတာင္သူလယ္သမား ကိုင္းကြၽန္းယာသမား စိုက္ပ်ဳိးသည့္ ဆန္စပါးမွအစ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း၊ ဝါ၊ ေရာ္ဘာ၊ ဂံုေလွ်ာ္၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံမွန္သမွ် ေစ်းႏွိမ္ဝယ္၍ ျပည္ပသို႔ ေစ်းတင္ျပီး ေဘာဂသူေဌးၾကီးမ်ားျဖစ္သြားၾကသည္။ ျမန္မာ့အလုပ္သမား၊ ေတာင္သူလယ္သမား၊ ဆင္းရဲသားမ်ားအား စားေတာ့တစ္လုပ္၊ ဝတ္ေတာ့အစုတ္၊ ေနေတာ့တဲပုတ္ဘဝက မတက္ၾကေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရနံေျမအလုပ္သမားသပိတ္ၾကီးႏွင့္တကြ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံု၊ အလုပ္သမားသပိတ္မ်ား၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးတုိက္ပြဲမ်ား၊ ေက်ာင္းသားသပိတ္မ်ား၊ ကိုလိုနီ သူ႔ကြၽန္ဘဝတစ္ေလ်ာက္ တန္းစီေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

* အဂၤလိပ္တို႔သည္ ေရေျမဩဇာေကာင္းေသာ ျမန္မာ့လယ္ယာေျမမ်ားကို
ျမန္မာ့ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား စိုက္ပ်ဳိးထြက္ရွိသေလာက္ျဖင့္ မေရာင့္ရဲမတင္းတိမ္ဘဲ ရေလလိုေလ အိုတေစၦ ဝိသမေလာဘျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဂၤလိပ္ပိုင္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ အစိတ္အပိုင္းျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္ သြတ္သြင္းကာ အိႏိၵယမွ ဇာတ္နိမ့္ဆင္းရဲသားမ်ား၊ ေငြတုိးေခ်းစားသည့္ ခ်စ္တီးမ်ား၊ သိန္းခ်ီသြင္းလာခဲ့ကာ ျမန္မာေျမမ်ား၌ စိုက္ပ်ဳိးေစခဲ့သည္။ ျမန္မာေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမား၊ လစာနည္းအမႈထမ္း၊ ေခါင္းရြက္ဗ်က္ထုိးဆင္းရဲသားမ်ားကို ေခ်းေငြတစ္ရာလွ်င္ အတုိးႏႈန္း(၂ဝ)က်ပ္မွ (၃ဝ)က်ပ္အထိယူကာ ေခ်းခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္ဘဏ္မ်ားက ခ်စ္တီးမ်ားကို ေငြလုိသေလာက္ တစ္ရာလွ်င္အတိုးႏႈန္း(၃)က်ပ္ျဖင့္ ထုတ္ေခ်းခဲ့သည္။ အျမတ္ေငြႏွင့္ ေခ်းေငြ မဆပ္ႏုိင္လွ်င္ တရားစြဲ ဝရမ္းကပ္ကာ အိမ္ရာ၊ စိုက္ပ်ဳိးေျမ၊ သီးႏွံ၊ ႏွမ္း၊ ႏြား၊ ထြန္တံုး၊ ထြန္ဆံပါမက်န္ ေၾကြးသိမ္းခဲ့ရာ ျမန္မာမ်ား မခ်ိမဆန္႔ ခံခဲ့ၾကရသည္။

* ဤသည္ကို ေက်ာင္းသားဘဝ၊ သခင္ဘဝ၊ ဖဆပလ၊ ေခါင္းေဆာင္ဘဝျဖင့္ သိေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာျပည္ကို ျမန္မာတုိ႔မပိုင္၊ ႏုိင္ငံျခားသားစံု အဂၤလိပ္ႏွင့္အေပါင္းအပါ ဥေရာပအရင္းရွင္ႏုိင္ငံမ်ား တ႐ုတ္၊ ကုလား၊ ခ်စ္တီးမ်ားလက္ လံုးဝက်ေရာက္ေနသည္ကို သတိျပဳမိ၊ မခံမရႏုိင္ျဖစ္ခဲ့သည္။

* အဂၤလိပ္တို႔ အုပ္စိုးသည့္ကာလ ဘုရင္ခံ၏ အတုိင္ပင္ခံ (မင္းတုိင္ပင္အမတ္) ဥပေဒျပဳေကာင္စီတုိ႔တြင္လည္းအဂၤလိပ္မ်ား၊ အဂၤလိပ္ကျပားမ်ား၊ တ႐ုတ္ ကုလားမ်ားက ၾကီးစိုးျပီး ျမန္မာတုိ႔ကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ကန္႔သတ္ေဆာင္ရြက္ကာ ၾကိဳးစင္တင္ စသည္ျဖင့္ မေတာ္မတရားလုပ္ေနသည္မ်ားကိုဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ သိရွိခဲ့၊ ေဒါသျဖစ္ခဲ့ရသည္။
** ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အမ်ဳိးသားေရးခံယူခ်က္ **

* ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး အမွတ္(၄)တြင္ “လြတ္လပ္ေရးအခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ေရးဆြဲရမည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လမ္းညႊန္ျပဌာန္းခ်က္” အဆိုကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕မ(လမ္းမေတာ္) မဲဆႏၵနယ္ ကိုေအာင္ဆန္း(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း)က အဆိုတစ္ရပ္တင္သြင္းခဲ့သည္။

* ယင္းလမ္းညႊန္ျပဌာန္းခ်က္တြင္ အေျခခံရမည့္လမ္းညႊန္ခ်က္(၇)ရပ္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပျပီး ႏုိင္ငံျခားသား လႊမ္းမိုးမႈ၊ စြက္ဖက္ဩဇာေပးမႈ ကင္းရွင္းေသာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးျဖစ္ေစရန္တင္ျပေျပာၾကားခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ေအာက္ပါအတုိင္း ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပပါမည္။

* “အဂၤလိပ္ဟာ အမွန္စင္စစ္ အေႏွးႏွင့္အျမန္ သူ႔လက္ေအာက္ခံ တုိင္းႏုိင္ငံေတြက ထြက္သြားရေတာ့မွာပဲ၊ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ သည္လိုျဖစ္ေနျပီ။ ကမာၻ႔အလားအလာၾကီးထဲမွာ သည္လုိစိတ္ထား (အဂၤလိပ္ကို ဆက္လက္အားကိုးအားထားျပဳလိုသူမ်ားကို ရည္ရြယ္သည္) ရွိတဲ့လူေတြဟာ ကိုးကြယ္ရာ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် ရွိႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္ သတိေပးလုိတယ္။ အဲသည္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အေၾကာင္း ေျပာရလွ်င္ ဘယ္အဂၤလိပ္ရဲ႕အကူအညီႏွင့္မွ် ဒီတုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကို လာျပီးေတာ့ ဩဇာမေပးႏုိင္ဘူးဆိုတာ သိေစခ်င္ပါတယ္။”

* “လြတ္လပ္တဲ့ႏုိင္ငံေတာ္ဆိုျပီး ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္လုိက္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အသီးသီးရွိၾကေပမယ့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ျပည့္စံုတဲ့ႏုိင္ငံေတာ္ Sovereign State အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေတြကေတာ့ အဲသည္လိုမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ျပည္ေထာင္အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးစကားမွာဆုိလို႔ရွိရင္ Vassal State လို႔ အဆိုခံရေပတယ္။ Vassal ဆိုတာက တပည့္၊ ကြၽန္ႏုိင္ငံလို သေဘာထားမ်ဳိးပဲ။ ကြၽန္ဆိုေပမယ့္ Colony မဟုတ္ဘူး။ သူ႔ဖာသာသူ၊ သူ႔မင္းနဲ႔သူ႔ခ်င္းနဲ႔၊ သူ႔အစိုးရနဲ႔ပဲ။ အျပင္ဘမ္းအားျဖင့္ေတာ့ လြတ္လပ္တယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံၾကီးတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈ၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈကို အထူးတလည္ ခံေနရတဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္လို႔ Vassal State လို႔ ေခၚတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံၾကီးႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကားမွာ နယ္နိမိတ္ျခားေပး႐ံုေလာက္ျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္မ်ဳိးလည္း ရွိပါတယ္။ Buffer State အဲသည္လုိ ႏုိင္ငံေတာ္အမ်ဳိးမ်ဳိး လက္ေတြ႔အားျဖင့္ရွိတယ္ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတြ႔ရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္လိုခ်င္တာကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ဟာ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားမွာ နယ္နိမိတ္ၾကားေပး႐ံုေလာက္ျဖစ္တဲ့ Buffer State မ်ဳိးလို နယ္ျခားႏုိင္ငံကေလးမ်ဳိးလည္း မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ ေနာက္ျပီးေတာ့ ႏုိင္ငံၾကီးတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈ အထူးတလည္ခံရတဲ့ Vassal State လိုမ်ဳိးလည္း မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ ႏိုင္ငံကေတာ့ “ဆန္မရွိ၊ ေစာက္စားၾကီး”ပဲ ေခၚေခၚ၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ ႏိုင္ငံကေတာ့ လြတ္လပ္ျပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ျဖစ္ခ်င္တယ္။”
[ဩဘာသံမ်ား]

* “အမွန္စစ္စစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ရယ္လို႔ ဖြဲ႔စည္းလိုက္တဲ့အခါမွာ အဲဒီႏိုင္ငံေတာ္မွာရွိတဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာေတြကို ပိုင္တဲ့လူေတြဟာ ဘယ္သူေတြျဖစ္ရမလဲဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ယူဆခ်က္ကေတာ့ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားတုိ႔ဟာ အဲဒီႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ပိုင္ဆိုင္တဲ့လူေတြလို႔ ယူဆပါတယ္။”

* ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း(ဦးေအာင္ဆန္း)၏ လမ္းညႊန္ျပဌာန္းခ်က္အဆုိကို မႏၱေလးေက်းလက္ ေျမာက္ပိုင္းအမတ္ ဦးသန္းညြန္႔က ေထာက္ခံရာတြင္ ဤသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

* “ယခု ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ျမန္မာျပည္ လံုးဝ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏွင့္ ျပည့္စံုတဲ့ သမၼတႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးဖုိ႔ တာဝန္ရွိလာပါတယ္။ သည့္ျပင္တစ္ခ်က္ဟာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုတာ ဘာလဲ။ လံုးဝလြတ္လပ္ေရးဆိုတာ ဘာလဲ။ နည္းနည္းခြဲျခားျပီး ေျပာဖုိ႔ လိုပါတယ္။ လြတ္လပ္တိုင္း အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္တာ မဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မၾကာေသးမီက အင္ဒိုနီးရွားတုိင္းျပည္ဟာ ဒတ္ခ်္(နယ္သာလင္ႏုိင္ငံ) လက္ထဲက ႐ုန္းကန္ထြက္ခဲ့တဲ့အခါမွာ သူ႔ကို လြတ္လပ္တဲ့ႏုိင္ငံရယ္လို႔ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရေပမယ့္၊အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ လံုးဝမရွိပါဘူး ဆိုျပီး ျဗိတိသွ်ႏွင့္ အဂၤလိပ္တို႔က ဆိုပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယခုလုိခ်င္တဲ့ လံုးဝလြတ္လပ္ေရး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ဆိုတာ၊ ႏိုင္ငံေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္သာမက ျပည္တြင္းျပည္ပဆက္သြယ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ၾကီးပြားေရးေတြဟာ ျပင္ပက အခ်ဳပ္အခ်ယ္ကင္းမဲ့ျပီး ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ ဖန္တီးႏုိင္တဲ့ လံုးလံုးအခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္တုိင္းျပည္အျဖစ္ႏွင့္ ရွိဖို႔ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရည္ရြယ္ျပီးေတာ့ကာ၊ လြတ္လပ္တဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ႏုိင္ငံေတာ္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါတယ္။ ”

* ေတာင္တန္းေဒသမ်ားဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္အမတ္ ဦးထြန္းျမင့္ကလည္း ဦးေအာင္ဆန္းအဆိုကို ေထာက္ခံရာ၌ ဤသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

* “ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံကို လြတ္လပ္တဲ့ႏုိင္ငံအျဖစ္နဲ႔ တည္ေဆာက္မယ္ဆိုလွ်င္ ဘိလပ္(လန္ဒန္)အစိုးရ လက္ထဲမွာရွိတဲ့ အာဏာေတြ၊ ဘုရင္ခံလက္ထဲမွာ ရွိတဲ့အာဏာေတြ အကုန္လံုး ရယူႏုိင္မွ ျဖစ္မယ္။ ဒါေတြ မရလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ ဘာမွျခားနားမွာမဟုတ္ဘူး။ စီးပြားေရးအားျဖင့္ ၾကည့္မယ္ဆိုလွ်င္ ႏုိင္ငံျခားအရင္းရွင္၊ ကုမၸဏီေတြ၊ ေသြးစုပ္ေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြ၊ ပေရာဂ်က္စီမံကိန္းေတြ၊ အျမန္ဆံုး အမ်ဳိးသားပိုင္ျဖစ္ေစ၊ တိုင္းသူျပည္သားပိုင္ျဖစ္ေစ၊ သမဝါယမအဖြဲ႔အစည္းပိုင္ျဖစ္ေစ လုပ္ရမယ္။ အဲဒါေတြ မလုပ္ဘူးဆိုလွ်င္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအားျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသားေတြ ျခယ္လွယ္မယ္ဆိုလွ်င္ တကယ္ေခတ္မီတဲ့ ႏုိင္ငံေတြလို ကမာၻ႔ထိပ္တန္းေရာက္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး။”

* ဦးေအာင္ဆန္း၏အဆုိကို တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစံုအမတ္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေဒသစံုမွ အမ်ဳိးသမီးအမတ္၊ အမ်ဳိးသားအမတ္၊ ကြန္ျမဴနစ္အမတ္မ်ားကပါ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးျပီး လႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္မရွိ တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံ အတည္ျပဳခဲ့ေပသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

No comments:

Post a Comment