Tuesday, December 3, 2013

အတိတ္ကျဖစ္ရပ္ေတြကိုျပန္သတိရဖို.လိုျပီ

From : .. ကိုစိုးၾကီး
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၾကီးျပင္းလာတဲ. 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ.
အစည္းေတြနဲ.. စစ္တပ္အတြင္း
မွာ ရွိတဲ. စစ္သားတုိင္းရဲ. တူ
ညီေသာ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ ျငိမ္း
ခ်မ္းေရး ရရွိဖို.ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ယ္သူေတြ ဘယ္လိုပဲ ျငိ္မ္းခ်မ္းေရး လိုခ်င္ပါတယ္ ေျပာဆိုပါေစ။ လက္ေတြ.က်က် တိုက္ပြဲ၀င္ေနရတဲ. စစ္သားေတြေလာက္ ဘယ္သူက မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အလိုမရွိၾကပါဘူး။ ထိုသို. ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေကာင္အ ထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ ဖက္စ လံုးမွ အပစ္အခတ္ ရပ္ဆဲေရး မူၾကမ္းကို ေရးဆြဲ ၾကရပါတယ္။ ထိုသို. ေရးဆြဲရာတြင္ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္
လံုး သေဘာတူ လက္ခံႏိုင္ဖို.မွာလည္း အလြန္ အေရးပါလွပါသည္။
လိုင္ဇာေဆြးေႏြးပြဲ ျပီးတဲ.ေနာက္မွာ UNFC က ေရးဆြဲတဲ. မူၾကမ္း က ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ဆိုတဲ. အဓိပါၸယ္ ဖြင္.ဆိုခ်က္ကို ဖတ္ၾကည္. လိုက္ပါတယ္။ ေရးသားထားတဲ. အခ်က္ေတြ၊ ေတာင္းဆိုထား

တဲ.  အခ်က္ေတြက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ. စစ္တပ္ကို ရန္တိုက္ေပးထား တဲ. စစ္ေၾကျငာစာၾကီးလို ျဖစ္ေနတာကိုး။ က်ြန္ေတာ္တို. ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ
တိုင္းျပည္ကို တိုးတက္ ခ်င္လ်င္ စစ္တပ္ရဲ. အခန္းကဏၭကို ေလ်ာ.ခ်ျခင္လွ်င္ ၊ ျပည္တြင္းစစ္ကို အျပီးသတ္ရမွ ရမယ္ဆိုတာ လူတိုင္းသိပါတယ္။
စစ္ကိုရပ္ဖို.နဲ. ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ဖို.ဆိုတာ အေျပာလြယ္သေလာက္ လက္ေတြ.မွာ မလြယ္ပါဘူး။ ျပည္နယ္ေတြ ခြဲေ၀သက္မွတ္ရမယ္.ကိစၥ ၊ အာဏာနဲ. ႏိုင္ငံရဲ. အရင္းအျမစ္ေတြနဲ. ဆိုင္တဲ. ႏိုင္ငံေရး ကိစၥေတြဆိုတာ ပါလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ စစ္အစိုးရနဲ. တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတြအၾကား လက္ေတြ.က်ျပီး အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ. ညိွႏိုင္းမွဳ.ေတြ လုပ္ဖို.လိုအပ္သလို ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီဖို.လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ဆိုတာ စာသားေလး လွသလို နားေထာင္လိုလည္း ေကာင္းပါတယ္ ။ သိုေသာ္ လက္ေတြ.လုပ္ေဆာင္ဖို.ဆိုရင္သာ ခက္ေနတာပါ ။တဖက္နဲ. တဖက္ ေတာင္းဆိုမွဳ.ေတြက မျဖစ္ႏိုင္တာေတြ မ်ားေနတာ ေတြ.ရပါတယ္ ။ သဘာ၀က်က် ျဖစ္သင္.တာကို မေတာင္းဆိုဘဲ UNFC မွ ႏိုင္ငံေရး စားဖားၾကီးမ်ားက ကိုယ္ျဖစ္ ခ်င္သည္. အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ေတာင္းဆိုေနတာ ေတြ.ရပါတယ္ ။
လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားမွဳ. ျပင္းထန္ေနတဲ. ျမန္မာျပည္ၾကီးမွာ တပ္မေတာ္ကို တိုင္းရင္းသားတပ္ရင္းေတြနဲ. သီးျခားစီ ဖြဲ.စည္းခဲ.လို. တိုင္းရင္းသားေတြ တပ္ရင္းလိုက္ ေတာခိုျပီး ကိုယ္.တပ္စြဲထားတဲ. ျမိဳ.ကို ကိုယ္ျပန္သိမ္းခဲ.တဲ. သာဓကေတြလည္း အသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို တကယ္.တမ္း တိုက္ၾကျပီဆိုရင္ အခြင္.အေရးလိုခ်င္ပါတယ္ဆိုတဲ. ႏိုင္ငံေရး ပုဂၢိဳလ္ၾကီးေတြက ေရွ.တန္းက်က် လိုက္ပါျပီး တိုက္ပြဲ ၀င္ၾကလိုလား? သူတိုက ေနာက္ကြယ္ကေနပဲ တိုင္းရင္းသားေတြကို အသံုးခ်ျပီး ခိုင္းေစေနတာ ပါ ။ အေျခအေန မဟန္ေတာ.ရင္ ႏိုင္ငံျခားကို ထြက္ေျပးမယ္ ။ဒီလိုနဲ.ပဲ ေနလာတာ သူတို. တစ္သက္ပဲ ရွိေနပါျပီ ။ခုလည္း စစ္အစိုးရကို ေျခရာတိုင္းဖို. လုပ္လာျပန္ပါျပီ။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြ အားလံုး ေပါင္းမွ အင္းအားက စစ္တပ္ရဲ. ေလးပံုတစ္ပံုေလာက္ပဲ ရွိတာပါ။ ဒါကို စစ္အစိုးဘက္က လိုက္ေလ်ာေပးတိုင္း ရႏိုင္သမွွ် အခြင္.အေရးေတြ ယူေနတာ ျဖစ္သလို ခုလည္း ေပၚတင္ စိန္ေခၚျပီး ေတာင္းဆိုလိုက္ျပန္ပါျပီ ။
ေတာင္းဆိုထားတာေတြကေတာ. တိုင္းရင္းသား အဖြဲ.အစည္းေတြကေန ၾကည္း ၊ ေရ ၊ ေလ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေတြမွာ တဖြဲ.ခ်င္.က အလွည္.က် ၀င္လုပ္ အံုးမယ္ဆိုဘဲဗ်ာ ။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကိုလည္း လူမ်ိဳးလိုက္ တပ္ရင္းေတြအေပၚအေျခခံျပီး အလွည္.က် လုပ္မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို လက္မွတ္ထိုးမယ္ဆိုတာပါပဲ။ စဥ္းစားၾကည္.ၾကပါ။ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ.အစည္း အင္အား မျဖစ္စေလာက္နဲ. ေတာထဲမွာဘဲ တစ္သက္လံုးေနလာတဲ. အဖြဲ.ေတြ ၊ လက္နက္ အစုတ္ေတြနဲ. အျမင္.ဆံုး တိုက္ပြဲဆိုလို. ရြာထဲကို၀င္ျပိး ဆက္ေၾကးေတာင္းတာေလာက္ပဲ တိုက္ခဲ. ဖူးတဲ. ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ. လက္ထဲကို တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုး ၀ ကြက္အပ္ရမယ္ဆိုတာ ျဖစ္ႏိူင္ပါ.မလား ။ ျဖစ္ႏိုင္တာကို စဥ္းစားျပီးမွ ေျပာေစခ်င္ပါတယ္။ တကယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရး မလိုခ်င္လို. ေတာင္းဆိုမွန္း ဘယ္သူမဆို သိႏိုင္ပါတယ္။
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ဆိုတဲ.ေကာင္ေတြကလည္း အသိဥာဏ္နည္းေတာ. ဒီလိုလုပ္ရင္ ေငြေတြ ၊ အခြင္.အေရးေတြ မ်ိ္ဳးမ်ိဳးျမတ္ျမတ္္ ရႏိုင္တယ္ဆုိျပီး UNFCက ႏိုင္ငံေရး စားဖားေတြ ေျပာသမွ် အဟုတ္ၾကီးေတြ ထင္ျပီး လုိက္လုပ္ေနၾကတာပါ။ မျဖစ္ႏိုင္တဲ. အခြင္.အေရးေတြကို တိုးျပီး ေတာင္းခိုင္းမယ္။ အစိုးရက မလိုက္ေလ်ာေပးႏိုင္ေတာ. အစိုးရေၾကာင္. ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရဘူးဆိုတဲ. ေခါင္းစဥ္တပ္ျပီး အျပစ္ပံုခ်မယ္ ။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ. အစိုးရကို အဆင္မေျပျဖစ္ေအာင္ တိုက္ေပးျပီး ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ခ်င္တဲ. စိတ္ဓါတ္ကိုေတာ. ၾကိဳက္လြန္းလို.ပါ။
အစိုးရက ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လမ္းဖြင္.ေပးတဲ. အခြင္.အေရး ေတြကိုလည္း ရသေလာက္ အကုန္ယူတယ္ ။ ေနာက္ထပ္လည္း မျဖစ္ႏိုင္တဲ. အခ်က္ေတြကို အစိုးရက လိုက္ေလ်ာေပးရင္ အျမတ္ပဲဆိုျပီး ထပ္ေတာင္းဆိုတယ္ ။ ဒါကလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ခုတုန္းလုပ္ျပီး အျမတ္ထုတ္ေနၾကတဲ. ႏိုင္ငံေရးသမားေတြရဲ. လုပ္ရပ္ပါပဲ။ ဒီလို ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးဖို. ေတြ.ဆံုပြဲေတြ ခနခနလုပ္မွ ႏိုင္ငံေရး စားဖားၾကီးေတြအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ မ်ားမ်ားက်န္မွာေလ ။
ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အစကတည္းကမွ ေမ်ာ္မွန္းမထားတဲ. UNFC က ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ. ဘန္ေကာက္ျမိဳ.အဲယားကြန္းအခန္းထဲက ေဆာင္းတြင္းအိမ္မက္မက္ျပီး ေရးခ်လိုက္တဲ. ျပည္ေထာင္ စု တပ္မေတာ္ဆိုတဲ. မူၾကမ္းၾကီးကို လက္ခံေဆြးေႏြးဖို. မေျပာပါနဲ. ။ ျမန္မာျပည္ထဲကို ယူေဆာင္ မလာတာကိုက အေကာင္းဆံုးပါ ။မျဖစ္ႏိုင္တာကို သိသိနဲ. ေတာင္းဆိုထားတဲ. ေတာင္းဆို ခ်က္ေတြ ကို အစိုးရကလည္း လိုက္ေလ်ာေပးပါလိမ္.မယ္ ။ ၄၈ ၄၉ တုန္းက ရန္ကုန္အစိုးရ လုပ္ ခဲ.သလိုေပါ. ။ အားလံုး မွတ္မိၾကလိမ္.မယ္လို. ေမ်ွာ္လင္. ပါတယ္

No comments:

Post a Comment