Saturday, August 2, 2014

မဇၩိမျမန္မာသတင္းမွာ သတင္းဖတ္႐ႈသူမ်ားကို နားလည္မႈ လြဲမွားေစႏုိင္သည့္အတြက္ KNU ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT) အဖြဲ႕၏ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး၌ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး NCCT အဖြဲ႕ဝင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) က ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္ တြင္ ေၾက ညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္ထုတ္ မဇၩိမျမန္မာသတင္းတြင္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ သည့္ “အပစ္ရပ္မူၾကမ္း သေဘာကြဲပါက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမူတူးေစးဖုိး ဆုံးျဖတ္မည္” ဟူသည့္ သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး KNU မွ ယခုကဲ့သို႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။အဆုိပါ သတင္းမွာ သတင္းဖတ္႐ႈသူမ်ားကို နားလည္မႈ လြဲမွားေစႏုိင္သည့္အတြက္ KNU ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး အေနျဖင့္ ယခုထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ အေထာက္ အကူျဖစ္ရန္ ရည္ရြယ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း KNU က ဆုိသည္။ NCCT အဖြဲ႕ဝင္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးတြင္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ယခုအစည္းအေဝး ကာလတစ္ခုအတြက္သာျဖစ္ၿပီး ထိပ္သီးအစည္းအေဝး ေရွာေရွာ႐ွဴ႐ွဴ ျဖစ္ေရး အတြက္ ႀကီးၾကပ္ရန္ႏွင့္ NCCT မွ ျပဳစုထားေသာ NCCT အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝး အစီအစဥ္မ်ားအား အတည္ျပဳခ်က္ေပးရန္ စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
KNU အဖြဲ႕၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ မွတ္ခ်က္တစ္ခုကို ေရးသားေဖာ္ျပထားရာ ယင္းမွတ္ခ်က္တြင္ NCA (တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္) ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း နည္း လမ္းမွာ အားလုံးလက္ခံႏုိင္သည္အထိ ညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာသြားရန္ သေဘာတူ ထားၾကသည္ဟု ပါဝင္သည္။
KNU ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမူတူးေစးဖိုးသည္ NCCT အဖြဲ႕ဝင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ၁၆ ဖြဲ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈအရ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ ရြက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

NCCT ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္လာသည့္ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ေတြ႔ရစဥ္0 comments:

 

No comments:

Post a Comment