Monday, September 23, 2013

လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ လမ္းျပင္တဲ့ကိစၥ ၊ မီးမရတဲ့ ကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးေန တယ္ဟု ဦးဇိုဇမ္းဆို

၂၀၀၈ အေျခခံဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ဆင္ေရး၊
အသစ္ျပန္လည္ေရး ဆြဲေရးတုိ႔ အတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ား၊ တုိင္းရင္း သားအဖဲြ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ အရပ္ ဖက္လူ႔အဖဲြ႕အစည္း မ်ား အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္းႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ ဥကၠ႒ ဦးဇိုဇမ္းကိုေတြ႕ဆံုေမးျမန္း ခဲ့သည္။
၂၀၀၈ အေျခခံဖဲြ႕စည္းပံု ဥပေဒအေပၚျပင္
ဆင္မယ္၊ ဖ်က္ သိမ္းၿပီး အသစ္ျပန္လည္ေရးဆဲြ မယ္လုိ႔ ေျပာေနၾကတဲ့အေပၚ အျမင္သေဘာထား ကို ေျပာျပ ေပးပါ။
ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္ပံုန႔ဲ ပတ္သက္လုိ႔ ကိုယ္ပိုင္ အယူအဆကိုေျပာခ်င္ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔မွာ အေျခခံဥပေဒ ၁၉၄၇ မွာရွိခဲ့တယ္။ အဲဒါကို ျပဳ ျပင္မဲ့အစား အမိႈက္ပံုထဲထည့္ လုိက္တယ္။ အဲဒါေတြ က ဘာ ေတြျဖစ္လာသလဲဆုိရင္ မာရွယ္ ေလာကို ဖိတ္ေခၚလုိက္တာပဲ။ စစ္အာဏာရွင္၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိုဖိတ္ေခၚ တယ္ ဆုိတာကအေျခခံ ဥပေဒကို အမိႈက္ပံုထဲ ထည့္ လိုက္ လို႔ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေနာက္ ၁၉၇၄ မွာ ဖဲြ႕စည္း ပံုဥပေဒ ကို ျပန္ေဖာ္ ေဆာင္လုိက္တယ္။
၁၉၈၈ မွာ အဲဒါကို မျပဳျပင္ဘဲ အမိႈက္ပံုထဲ ထပ္ထည့္လုိက္တယ္။ ေနာက္ တစ္ႀကိမ္ မာရွယ္ေလာကို ဖိတ္ ေခၚတာျဖစ္ ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့အေျခခံဥပေဒ ဟာ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သံုးလုိ႔ရ တာ၊ မရတာအပထား၊ အမႈိက္ပံုထဲ ေတာ့ မထည့္ခ်င္ဘူး။ အစဆံုး ျပဳျပင္ဖုိ႔ဆုိတာ ရင္ထဲမွာပဲထားရ မွာျဖစ္တယ္။
ဒီအေျခခံဥပေဒကို ျပဳျပင္ရမွာျဖစ္တယ္။ ျပဳျပင္ ေကာင္းတဲ့အရာျဖစ္တယ္။ မ်ား မ်ားျပဳျပင္ေလ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အေျခခံဥပေဒရမွာျဖစ္တယ္။ အေျခခံဥပေဒဆိုတာ ဖ်က္သိမ္း ရမယ့္ကိစၥ မဟုတ္ ဘူး။ ျပဳျပင္ရ မယ္ဆိုတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ခံယူခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။အေျခခံဥပေဒ ကို ျပင္ ဆင္ မယ္ဆုိရင္ ဘယ္အခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္ရမယ္ဆုိတာကို ေျပာေပး ပါခင္ဗ်ာ။အေျခခံ ဥပေဒမွာပါ တဲ့ ႏုိင္ငံ ေတာ္ဆုိတာကို စဥ္းစားေပးၾက ပါ။ ႏုိင္ငံေတာ္ဆိုတာ ဘာလဲ။ သက္ရွိ မဟုတ္
ဘူးေလ။ အေျခခံဥပေဒမွာဒီစကားလံုးက(၅၀) ေက်ာ္ေလာက္ပါတယ္။ႏုိင္ငံ ေတာ္ဘာသာႀကီးေလး ရပ္ကိုေစာင့္ ေရွာက္မယ္၊ ျပဳစုမယ္ေျပာတယ္။
ဒါကိုတကယ္တမ္းလိုအပ္တဲ့အခါ မွာ ႏုိင္ငံေတာ္လိုေတာင္ပါတာ မဟုတ္ဘူး။
ဒီျပႆနာ က  ႏုိင္ငံ ေတာ္ေနရာမွာ အစိုးရသာျဖစ္ရမယ္။ အေျခခံဥပေဒဟာ တိတိ က်က်ျဖစ္ရပါ မယ္။ လိုရာစဲြသံုး တာမ်ိဳး မျဖစ္ရဘူး။ အစိုးရသည္ အစိုးရျဖစ္ရမွာ။ အဲဒီေနရာမွာ အားနည္းခ်က္က ဟုိလိုလို ဒီလို လိုနဲ႔ လုပ္ထားတာရွိတယ္။ ႏုိင္ငံ ေတာ္ဆုိတဲ့ ေနရာမွာ တကယ္ တမ္းအေရးရယ္၊ အေၾကာင္းရယ္ ျဖစ္လာတဲ့အခါ ႏုိင္ငံေတာ္ဆို တာဘယ္သူမွန္းမသိေတာ့ဘူး။ လူပုဂ္ၢိဳလ္ လည္းမ ဟုတ္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ကာတြန္း ဆရာျဖစ္ေတာ့ သူမ်ားမျမင္ႏုိင္တဲ့ဘက္ ကေျပာင္းျပန္ၾကည့္ထားတဲ့ကိစ္ၥျဖစ္တယ္။ ဒီစကားလံုးကို က စိတ္၀င္စားစရာေကာင္း တယ္ဆိုတာ ကို ေျပာခ်င္ပါတယ္။

အခုက်င္းပေနတဲ့လႊတ္ေတာ္ အေပၚ အျမင္သေဘာထားရွိရင္ ေျပာျပေပးပါခင္ဗ်ာ။

ကၽြန္ေတာ္ဥပမာ(၂)ခုေပးၿပီးေျပာခ်င္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိတာကတျဖည္း  ျဖည္းေ

နာက္ ဆုတ္ေပးရမယ္။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္တုန္းကသိထားတာကလႊတ္ ေတာ္(၂)
မ်ိဳးပဲရွိတယ္လုိ႔သိထား တယ္။
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ပဲ။ ႏုိင္ငံေရး ေလာကထဲေရာက္ၿပီး ကိုယ္စား လွယ္ျဖစ္ လာေတာ့ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို ရင္ဆုိင္ေန ရတယ္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုအမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္ကေနတင္ျပခဲ့တဲ့ အဆိုတစ္ခုဟာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲတဲ့အခါ ဘယ္ ေတာ့မွ မႏုိင္ဘူး။ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ဆိုတာ အင္မတန္ နည္းတဲ့လူေတြအတြက္ လုပ္ထား တာျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္အျမင္ ေျပာရရင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ သက္သက္ေပးရ မယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ လုပ္ ပိုင္ခြင့္သက္သက္ေပးရမယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အခုကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ျဖစ္ေနတာ က ဟိုေနရာမွာ လမ္းျပင္မဲ့ကိစ္ၥ၊ ရပ္ကြက္မီးမရတဲ့ကိစ္ၥ၊ အဆံုးစြန္ ဆံုးေက်ာင္းအိမ္သာ၊ေစ်းအိမ္သာ ကိစၥ အဲဒါေတြက လႊတ္ေတာ္ထဲ မွာ ေျပာရမွာမဟုတ္ဘူး။ အခု က်င္းပေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္က အဆင့္အတန္းေတြလိုေနေသး တယ္။ လႊတ္ေတာ္ဆိုတာက တကယ့္ တုိင္းေရးျပည္ေရးကို ေဆြးေႏြးရမဲ့ေနရာျဖစ္တယ္ဆိုတာ ကို ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အိမ္ကိစၥ၊ ယာကိစၥ၊ ေက်ာင္းကိစၥ၊ ေက်ာင္းအိမ္သာေဆာက္ဖုိ႔ကိစၥ။ အဲဒါေတြက တကယ္တမ္း က ၿမိဳ႕ နယ္ဦး စီးမွဴး ရပ္ကြက္ဦးစီးမွဴးေတြ လုပ္ရမဲ့ကိစၥေတြျဖစ္တယ္။ လႊတ္ ေတာ္ထဲမွာ အဲဒီကိစၥေတြ တင္ျပ မဲ့ အစား ဒီလုိအခ်ိန္ဆဲြၿပီး လႊတ္ ေတာ္ေခၚယူတဲ့ တစ္ေန႔ကုန္က် စရိတ္အားလံုးနဲ႔ အျမန္ဆန္နဲ႔ အက်ိဳး ရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္မ်ိဳးျဖစ္ သင့္ပါတယ္။
အခုျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသ ႀကီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ဥပေဒေတြ ထြက္ ေပၚလာခဲ့တဲ့ အျမင္သေဘာ ထားကိုေျပာေပးပါခင္ဗ်ာ။
အဲဒါကေတာ့ စာထဲမွာပဲရွိ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေသခ်ာဖတ္ ၾကည့္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ နားမလည္ ပါဘူး။ စာထဲမွာရွိလုိ႔ပါ။ လက္ ေတြ႕တစ္ခုမွ မလုပ္လူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာ ရဲ   ပါတယ္။

မ်ိဳးေက်ာ္
Hot News Journal

No comments:

Post a Comment