Wednesday, September 25, 2013

“စ႐ုံပဲရွိေသးတဲ့ ကာလတစ္ခုမွာ စစ္တပ္ကို စိန္ေခၚတယ္လို႔ အဓိပၸာယ္ လြဲသြားႏိုင္တဲ့၊ လက္ေတြ႕မက်တဲ့ ေတာင္းဆိုမႈေတြဟာ အႏၲရာယ္ မ်ားပါတယ္...”

Photo: “စ႐ုံပဲက္။RNDP ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဦးလွေစာႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ေရး 
 ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕ၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့ႏိုင္
ငံေရး အင္အားစုမ်ားအၾကား အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ အသစ္ျပန္လည္ ေရးဆြဲေရး မူဝါဒႏွစ္ခု ေပၚထြက္လာခဲ့ သည့္အတြက္ မည္သည့္နည္းလမ္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ပိုမိုထိေရာက္ၿပီး မည္သည္က ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္ႏိုင္ေျခ ရွိသည္ကို ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရး ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဦးလွေစာႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
Voice ။ ။ ပထမဆုံး ေမးခြန္းအေနနဲ႔ ဒီလပိုင္းမွာ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ အသစ္ျပန္ေရး ဆိုတဲ့ မူဝါဒ ကြဲႏွစ္ခု ေပၚလာတယ္။ အဲေတာ့ ဆရာတို႔ ပါတီက ဘယ္လမ္းေၾကာင္းနဲ႔သြားခ်င္တယ္ ဆိုတာ အရင္ဆုံး ေျပာျပေပးပါ။
UUHS ။ ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရခိုင္ပါတီ အပါအဝင္ က်ားျဖဴရယ္၊ ဆရာ ဦးဇိုဇမ္တို႔ ပါတီရယ္၊ ဖလုံ စေဝၚရယ္၊ မြန္ပါတီေပါ့ေလ။ အဲဒီပါတီေတြ ဖြဲ႕ထားတဲ့ National Brotherhood Forum ဆိုတာရွိတယ္။ အဲဒါကို National Brotherhood Federation ဆိုၿပီး ေျပာင္းလိုက္တယ္။ အဲဒီအ ဖြဲ႕အစည္းရဲ႕မူက ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရးပဲ။ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ Workshop ေတြလုပ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ကေတာ့ ျပင္ဆင္ေရးပဲ။
Voice ။ ။ ခုျဖစ္ေနတာက တခ်ဳိ႕က ျပင္မယ္၊ တခ်ဳိ႕က အသစ္ျပန္ေရးမယ္ ဆိုၿပီး ေျပာၾကတယ္။ အဲဒီႏွစ္ခုမွာ ဘာက ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္သြားႏိုင္မလဲ။ အသစ္ျပန္ေရးမယ္ဆို တပ္ကအာဏာ ျပန္သိမ္းႏိုင္တဲ့အထိ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္ လို႔လည္း ေျပာေန ၾက ပါတယ္။ အဲဒီအေပၚ ဘယ္လိုအျမင္ရွိပါလဲ။
UUHS ။ ။ အရင္ကေတာ့ အသစ္ျပင္ေရးမယ္ ဆိုတဲ့ အယူအဆကို မၾကားဘူး။ ခုတစ္လႏွစ္လ အတြင္းမွာအဲဒါကိုစၾကားလာရတယ္။သူတို႔မွာ ေျပာခြင့္ရွိပါတယ္။ ျပင္ေရးခြင့္လည္းရွိတယ္။   ျပင္ေရးမယ္ဆို ေလာေလာဆယ္ ၂၀၀၈ ေအာက္မွာ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေပၚလာတယ္။ Free and Fair ျဖစ္ျဖစ္ မျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္လိုပဲ ႀကံ့ခိုင္ေရးက ညစ္ခဲ့တယ္ ဆိုပါေစ၊ ျမန္မာျပည္မွာ လႊတ္ေတာ္တစ္ခု ေပၚလာတယ္။ လႊတ္ေတာ္ အဆင့္ဆင့္ ေပၚလာတယ္။ ေနာက္အစိုးရတစ္ခု ေပၚ လာတယ္။ အဲဒီ ေပၚလာတာဟာ ၂၀၀၈ ေၾကာင့္ ေပၚလာတာပဲ။ အသစ္ျပန္ေရးမယ္ဆိုရင္ အသစ္ျ ပန္ေရးမယ့္ သူေတြက အခုျမန္မာျပည္မွာ ရွိေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ေတြ၊ အစိုးရေတြကို ဘယ္လို သေဘာထားမလဲ။ အဲဒီျပႆနာ ရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ ဆိုတာ ဟာ တပ္မေတာ္က သူ႔ Interest အတြက္ လုပ္တဲ့အပိုင္းေတြ အမ်ားႀကီးပါတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ၾသဇာေတြ အမ်ားႀကီး ႀကီးတယ္။ ခုစဥ္းစားေနတာက ဒီ Process မွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အခန္း က႑ကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔။ Military နဲ႔ Civil Relations ကို တျဖည္းျဖည္း ညႇိယူဖို႔ဆိုတဲ့ အေနအထား တစ္ခု။ ဒါေပမဲ့ အသစ္ျပန္ေရးမယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာထားဟာ အဲ့ဒီ Process ရဲ႕ အျပင္ကို ေရာက္ သြားတယ္။ ဆိုလိုတာက တပ္မေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑ကို လုံးဝ Neglect လုပ္တဲ့ သေဘာ မ်ဳိး ေရာက္ သြားတယ္။ ဒါအဓိပၸာယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖြင့္လို႔ရတယ္။ စိတ္ဆႏၵစြဲနဲ႔ ေျပာလိုက္တာ လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ Intentionally တပ္မေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑ကို လုံးဝ ျမန္မာျပည္ ထဲက ပစ္ပလိုက္ဖို႔ဆိုတဲ့ အယူအဆမ်ဳိးလည္း တပ္မေတာ္က ေတြးေကာင္း ေတြးႏိုင္တယ္။ အဲဒီလို ေတြးတယ္ဆိုရင္ Very Risky ပဲ။ ဒါ Challenge ပဲ။ ေရွ႕ကို နည္းနည္း ျပန္ေျပာရ ရင္ အရင္တုန္းက ျမန္မာျပည္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို လုံးဝအျမစ္ျဖဳတ္ဖို႔ ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြ က ဒီမိုကေရစီ တိုက္ပြဲနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲကို ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ လုံးဝစစ္အစိုးရကို အျပတ္ျဖဳတ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ လမ္းစဥ္ကို ခ်ီတက္မယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆမ်ဳိးေတြ Radical (အစြန္းေရာက္) အယူအဆေတြ ေပါ့ေလ။ အဲဒါေတြဟာ ရွိခဲ့တယ္။ မေအာင္ျမင္ဘူး။ လုံးဝ မေအာင္ျမင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလို အယူအဆမ်ဳိးဟာ တခ်ဳိ႕ Elements (လူစု) ေတြထဲမွာ ရွိေကာင္း လည္း ရွိႏိုင္တယ္။ ဒီေတာ့ စစ္တပ္ရဲ႕ ၾသဇာတစ္စုံတစ္ရာ ရွိေနတဲ့ စစ္တပ္ရဲ႕အက်ဳိးစီး ပြားကို ဖန္တီးေပးထားတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကို ဖ်က္လိုက္မယ္ဆိုရင္ Regime Change (စနစ္/အစိုးရေျပာင္း) ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ ထြက္သြားႏိုင္တယ္။ အဲဒါမ်ဳိး အဓိပၸာယ္ စစ္တပ္က အေကာက္လြဲမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခုရွိေနတဲ့ တစ္စုံတစ္ရာ မႀကဳိက္ေပမယ့္ နည္းနည္းေလး Liberalized (ေျဖေလွ်ာ့ေပး) ျဖစ္ေနတဲ့ process (ျဖစ္စဥ္) ဟာ အႏၲရာယ္ ရွိတယ္။ ျမန္မာျပည္ ရဲ႕ အခုသြားေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းဟာ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ Democratic Transition လို႔ေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတာ့ မယူဆေသးဘူး။ ဒါ Liberalization အဆင့္ပဲ ရွိေသးတယ္။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ အေဝးႀကီးပါ။ Liberalization မွာ ဂ်ာနယ္ေတြ တစ္စုံတစ္ရာ လြတ္လပ္လာတယ္။ မီဒီယာ လြတ္လပ္ ခြင့္ ရွိလာတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ လယ္ယာေျမ ျပႆနာေတြ တိုင္းရင္းသားပါ တီေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ Rights ေတြကို ေတာင္းခြင့္ ရွိလာတယ္။ ဒါအစပဲ ဘာမွေတာ့ မရေသးဘူး။ အဲဒီ အစကေလးကာလမွာ ဒီဖြဲ႕စည္းပုံရဲ႕ အျပင္ဘက္ကို ေရာက္ေနတဲ့ အယူအဆေတြ နဲ႔ တင္လာတယ္ ဆိုတာဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ေတာ့ လက္ေတြ႕မက်ဘူးလို႔ ထင္တယ္။
Voice ။ ။ အဲဒါဆို ဘာအႏၲရာယ္ေတြ ရွိလာႏိုင္လဲ။
UUHS ။ ။ တပ္က အေကာက္လြဲ သြားႏိုင္တာေပါ့။ သူတို႔ရဲ႕အက်ဳိးစီးပြားကို ၿခိမ္းေျခာက္တယ္လို႔ ထင္သြားႏိုင္တယ္။ ခုသြားေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုလုံးဟာ စစ္တပ္က နည္းနည္းေလး Liberalized လုပ္လာတယ္ေပါ့။ နည္းနည္းေလး ဆုတ္လာတယ္။ အမ်ားႀကီး ဆုတ္တာ မဟုတ္ဘူး။ နည္းနည္း နည္းနည္း ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဆုတ္ေနတာ။ ကိုယ့္ရဲ႕အက်ဳိးစီးပြားကို Maintain (ထိန္းသိမ္း) လုပ္ရင္း နည္းနည္း နည္းနည္း ဆုတ္ေနတာ။ သူတို႔မွာ ကိုယ့္ရဲ႕အက်ဳိး စီးပြားကို ထိန္းတာ လည္း ပါမယ္။ ေနာက္ စိုးရိမ္စိတ္ေတြလည္း ရွိမယ္။ စိုးရိမ္စိတ္ေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိမွာေပါ့ေလ။ အင္မတန္ သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕နဲ႔ သြားေနတဲ့ ကိစၥပါ။ ဒီ Process မွာ စစ္တပ္က ေနာက္ကို နည္းနည္း ဆုတ္ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီ ပါတီေတြက ေရွ႕ကို နည္းနည္း တိုးခြင့္ရလာတယ္။ အဲဒီ Process သြားေနတယ္။ စစ္တပ္က ေနာက္ကို နည္းနည္းဆုတ္ရင္ စစ္တပ္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာက ပိုပိုတက္လာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီပါတီေတြ အေနနဲ႔လည္း ပိုၿပီးေတာ့ Spacing (ေနရာ) ေတြ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ရလာတယ္။ လူထုေတြ အေနနဲ႔လည္း ပိုၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္လာ တယ္။ အရင္ထက္စာရင္ တစ္စုံတစ္ရာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ နည္းနည္းေလး ပိုၿပီးေတာ့ Free ျဖစ္လာတယ္။ အလုံးစုံ Free ျဖစ္တာေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။ ေခါင္းေလး နည္းနည္းေမာ့ၾကည့္ လာႏိုင္တယ္။ စကားေလး နည္းနည္း ေျပာရဲလာတယ္။ အဲဒါ စစ္တပ္က နည္းနည္း နည္းနည္း ဆုတ္ေပးလို႔။ ဆုတ္ရင္ စစ္တပ္က ဂုဏ္သိကၡာ တက္လာတယ္။ လူထုေတြ လည္း ႏိုးၾကားလာတယ္။ ဒါေကာင္းတဲ့ လကၡဏာပဲ။ အဲဒီ Process က ခုမွစ႐ုံပဲ ရွိေသးတယ္။ စ႐ုံပဲရွိေသးတဲ့ ကာလတစ္ခုမွာ စစ္တပ္ကို စိန္ေခၚတယ္လို႔ အဓိပၸာယ္ လြဲသြားႏိုင္တဲ့၊ လက္ေတြ႕ မက်တဲ့ ေတာင္းဆိုမႈေတြဟာ အႏၲရာယ္ မ်ားပါတယ္။
Voice ။ ။ ဒီအေျခခံဥပေဒမွာ တခ်ဳိ႕အပိုင္းေတြက ဖက္ဒရယ္ သေဘာပါတယ္လို႔ ေျပာၾကတာလဲ ရွိတယ္။ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဖက္ဒရယ္ျဖစ္ဖို႔ အေျခခံဥပေဒ တစ္ခုလုံး အစအ ဆုံး ျပန္ေရးမွရမယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒမွာ ဖက္ဒရယ္အတြက္ ေပးထား တယ္လို႔ ျမင္ပါသလား။
UUHS ။ ။ ဖက္ဒရယ္လစ္ဇင္ အေၾကာင္းေျပာမယ္ဆို နည္းနည္းေတာ့ က်ယ္ျပန္႔တယ္။ ဖက္ဒရယ္လစ္ဇင္ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့Criteria ေတြရွိတယ္။အဲဒါကို ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ  ျမင္တဲ့ အျမင္နဲ႔ Scholar (ပညာရွင္) ေတြ ျမင္တဲ့အျမင္နဲ႔ နည္းနည္း ကြဲလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ Form (ပံုစံ) တစ္ခုအေနနဲ႔ ခု ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံဟာ ဖက္ဒရယ္ နည္းနည္းေလး ဆန္တာေတာ့ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဓိပၸာယ္ အႏွစ္သာရေတြမွာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူေတြ၊ အထူးသျဖင့္ လူမ်ဳိးစုေဒသေတြမွာ တစ္ေလွ်ာက္လုံး တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးေတြ ဘာမွမခံစားခဲ့ရဘူးလို႔ မွတ္ယူေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ရခိုင္ေတြ၊ ရွမ္းေတြ အတြက္ေတာ့ ဒီဖြဲ႕စည္းပုံဟာ ဘာမွအာမခံခ်က္ မေပးႏိုင္ဘူး။ မေပးႏိုင္ေပ မယ့္ ဒီထဲမွာ တစ္စုံတစ္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ရင္းနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ National Democracy Task ေတြရလာမယ္။ ရလာႏိုင္ေအာင္လည္း ဒီေမာ္ဒယ္လ္ကို တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းသြားလို႔ ရႏိုင္တယ္လို႔ ယူဆတဲ့ အပိုင္းေတြ ရွိတယ္။ ဖက္ဒရယ္ဆိုတာ Rigid မဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ Unitary ဒီ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ျပင္းထန္တဲ့ Unitary ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆန္႔က်င္တယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ အင္မတန္ လြတ္လပ္ၿပီး ခြဲထြက္ႏိုင္ခြင့္ကို ဦးတည္တဲ့ Confederation ဆိုတာလည္း အစြန္းတစ္ဖက္ပဲ။ အဲဒီအစြန္းႏွစ္ဖက္ ၾကားထဲမွာ ဖက္ဒရယ္ဆိုတာ ေမာ္ဒယ္လ္တစ္ခုပဲ။ အဲဒီ ေမာ္ဒယ္လ္ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြ တပ္မေတာ္က ေခါင္းေဆာင္ေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာရွိတဲ့ အမတ္ေတြ ျပည္သူေတြက ဘယ္လိုမ်ဳိးက ေကာင္းတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ တစ္ခုလည္းဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခ်ိန္ယူၿပီး သေဘာထား ညႇိႏိႈင္းသြားရမယ္၊ ေဆြးေႏြး သြားရမယ္၊ တည္ေဆာက္ သြားရမယ္။ ဖက္ဒရယ္ကို ဒါမ်ဳိးျဖစ္ရမယ္၊ ဒါက ဖက္ဒရယ္ မစစ္ဘူး။ ဒါက ဖက္ဒရယ္ စစ္တယ္လို႔ ေျပာလို႔မရဘူး။ ဖက္ဒရယ္ဆို တာ ေမာ္ဒယ္လ္ပဲ။ လက္ရွိ ၂၀၀၈ က ဖက္ဒရယ္ ဟုတ္သလိုလိုနဲ႔ အႏွစ္သာရ မခံစားရဘူး။ ျပည္နယ္ အစိုးရေတြ ဖြဲ႕ေပးထားတယ္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ဗဟိုက ကိုင္ထားတယ္။ ပုဒ္မ ၂၆၁ (ခ) ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ ခန္႔တဲ့ကိစၥ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မႀကဳိက္ဘူး။ ဒါဟာ ဘယ္လိုမွ ဒီမိုကေရစီ မဆန္ဘူး။ ေနာက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကလည္း မသမာဘူး။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခန္႔တာလည္း ဒီမိုကေရစီ မဆန္ဘူးဆိုေတာ့ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က လုံးဝလက္ခံႏိုင္တဲ့ အေနအထား မဟုတ္ဘူး။ ဒါတကယ့္ ဖက္ဒရယ္လစ္ဇင္ရဲ႕ အႏွစ္သာရထဲမွာ ပါလာတဲ့ Power Sharing (အာဏာခြဲေဝျခင္း) မွာ အမ်ားႀကီး အေႏွာင့္အယွက္ေပးတယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘူး။ တိုင္းရင္းသားေတြကို တန္ဖိုးမထားဘူး။ ျပည္နယ္အစိုးရရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဇယား (၂) ဆိုတာ ရွိတယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥေတြ ဘာမွလုပ္ပိုင္ခြင့္ ေရေရရာရာ မရွိဘူး။ ဖက္ဒရယ္လစ္ဇင္ အေၾကာင္းကို ေျပာရမယ္ဆိုရင္ Power Sharing အေၾကာင္းကို ေျပာရမယ္။ ေနာက္ Resource Sharing (အရင္းျမစ္ ခြဲေဝျခင္း)။ ဇယား (၂) မွာ Resource Sharing က ဘာမွမရွိဘူး။ နားလည္ေအာင္ ေျပာရမယ္ဆို ရခိုင္ျပည္မွာ သယံဇာတေတြ ထြက္တယ္။ ကခ်င္ျပည္ နယ္ မွာ ေက်ာက္စိမ္းေတြ ထြက္တယ္။ ရွမ္းျပည္မွာ သတၱဳမိုင္းေတြ ရွိတယ္။ အဲဒါ ကို ျပည္နယ္ အစိုးရက Management Power ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ။ ေဒသဆိုင္ရာ ျပည္သူေတြ ဘယ္ေလာက္ ခံစားခြင့္ရွိသလဲ။ ဒါ ဖက္ဒရယ္ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ရွင္းေနတဲ့ကိစၥပဲ။ လိုင္ပိုင္ခြင့္တစ္ ခု ေပး ထားေပ မယ့္ ဗလာလို ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေျပာင္းလို႔ရတယ္။ ေလာေလာ ဆယ္ ရွိေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္က ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြက သေဘာထားႀကီးႀကီးနဲ႔ ဒါကို လႊတ္ေပးလိုက္မယ္ ဆို ျပည္ေထာင္စု အတြက္လည္း ေကာင္းတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြ အတြက္လည္း ေကာင္းတယ္။ တကယ္စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုဘက္ကိုလည္း ဦးတည္တယ္။ ဒါေတြက လုပ္လို႔ရတဲ့ Process ေတြ။ ေနာက္ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈကို ေဖာ္ထုတ္တဲ့ ကိစၥေတြ၊ ဒါေတြက ဖက္ဒရယ္လစ္ဇင္ ေအာက္မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ။ အဲဒါေတြဟာ ေပးလို႔ရတယ္ဆိုေတာ့ ဒါေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီ Process ေအာက္မွာပဲ၊ ဖြဲ႕စည္းပုံကို အသစ္ျပန္ေရးစရာ မလိုဘဲနဲ႔ ဒါေတြကို ဟိုဘက္က သေဘာထားႀကီးႀကီးနဲ႔ ေလွ်ာ့ေပးမယ္ ဆိုရင္၊ သူတို႔က ေလွ်ာ့မယ္ သူတို႔ ဂုဏ္သိကၡာ တက္သြားမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေရွ႕နည္းနည္း တိုးမယ္။ Trust Building ေတြ ပိုေပၚလာမယ္။ ဒီအေနအထားကို ပိုၿပီးေကာင္းသြားလိမ့္မယ္။ လက္ရွိအေန အထားမွာ နားလည္မႈ လြဲသြားၿပီးေတာ့ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ၿခိမ္းေျခာက္တယ္။ စစ္တပ္ကလည္း သံသယရွိတယ္။ ဒီဘက္ကလည္း စိန္ေခၚသလို ျဖစ္ေနတယ္၊ အဲ့ဒီမွာ ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာေတြကလည္း ေျမႇာက္ေပးလိမ့္မယ္။ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးမႈေတြ ေပၚလာမွာမ်ဳိးကို ကြၽန္ေတာ္က မလိုလားဘူး။
Voice ။ ။ ခုအေျခအေနက တပ္ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြက ပုဒ္မ ၁၈၈၊ ဇယား (၂) ကို ျပင္တာေတာ့ လက္ခံတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ အဲဒီအေပၚ ဘယ္လို သေဘာရပါသလဲ။
UUHS ။ ။ ျပင္ဖို႔ဆိုတာကို ေယဘုယ်ေတာ့ သေဘာတူၾကတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၾကား တယ္။ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္၊ သယံဇာတ ခြဲေဝခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဝမ္းသာရမယ့္ စကားေတြကို ဦးစိုးသိန္းတို႔၊ ဦးေအာင္မင္းတို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ သူတို႔ေျပာတာ ဝမ္းသာတယ္။ ႀကဳိလည္း ႀကဳိဆိုတယ္။ အဲဒါေတြဟာ Constitution ထဲမွာ အခိုင္အမာ Amendment အေနနဲ႔ ေျပာင္းသြားဖို႔ လိုတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္က ပါးစပ္နဲ႔ ႏႈတ္ ကတိ ေျပာတာမ်ဳိး မျဖစ္ရဘူး။ ဒါေတြဟာ အခ်ိန္တိုတိုတြင္းမွာ လုပ္လို႔ရတဲ့ ဟာေတြ။
(ေအာင္ဘိုဘိုရွိန္၊ ေနာ္ကိုကို)

-------------------------------------
ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း
အမည္ - ဦးဦးလွေစာ (ေမာင္ခိုင္ေအာင္ - စစ္ေတြ)
ေမြးသကၠရာဇ္ - ၁၉၅၃ ေမ ၂၇
ပညာအရည္ခ်င္း - စက္မႈတကၠသိုလ္ ပၪၥမႏွစ္ (ၿမဳိ႕ျပ)
၁၉၇၅ တြင္ ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ေက်ာင္းအထုတ္ခံရ။ စစ္ခံုရံုး ေထာင္ဒဏ္ ၉ ႏွစ္
ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ - ၁၉၈၈ လူထုလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္၊
စစ္ေတြအေထြေထြ သပိတ္ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္။ ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္ က်ခံခဲ့ရ။
၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွစတင္ကာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္။


No comments:

Post a Comment