Thursday, February 19, 2015

NLD ကဒီလိုႀကီးလား ေက်ာင္းသားသပိတ္က ဒီလိုႀကီးလား

 

ေက်ာင္းသားသပိတ္ကို
အေၾကာင္းျပဳၿပီး
မူစလင္ေတြအခြင့္ေကာင္း

ယူကာအာရဗီဘာသာ 
က္ိုျပည္တြင္းတရား၀င္
ျပဌာန္းၿပီးသင္ၾကားဖို႔

အားထုတ္ေနၾက၏
မ်ိဳးဆက္သစ္ေလးေတြမွ

မ်ိဳးဖ်က္သစ္ေလးေတြ
မျဖစ္ေအာင္ညီငယ္ 
ညီမငယ္မ်ားအထူးဂ႐ု
စိုက္ၾကပါလို႔ဦးဇင္းေလး
တိုက္တြန္းႏွိဳးေဆာ္ပါရေစ 

သတိျပဳၾကပါ။

No comments:

Post a Comment