Thursday, February 19, 2015

ေေလာက္ကိုင္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားပါသည့္ ၾကက္ေျခနီယာဥ္တန္းတုိက္ခိုက္ခံ

 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ရက္တြင္
 ၾကက္ေျခနီဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
အတူ သတင္းေထာက္မ်ားပါ 
ပါဝင္သည့္ ယာဥ္တန္းမွာ
 ေလာက္ကုိင္- ခ်င္းေရႊေဟာ္ၾကား 
လံုထန္ရြာအနီး ပစ္ခုိက္တုိက္ခိုက္
ခံရၿပီး ၾကံ့ခုိင္ေရးပါတီဝင္ ႏွစ္ဦး 
ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ (ဓာတ္ပံု-အီးပီေအ)

No comments:

Post a Comment