Friday, May 3, 2013

မုံရြာမွာ ေလျပင္းတိုက္ျမင္ကြင္းမ်ား

Photo: မုံရြာၿမိဳ႕မွာ ေမလ(၂)ရက္ ညေန ၃နာရီခြဲအခ်ိန္က ေလျပင္း တုိက္ခတ္ၿပီး သစ္ပင္ႀကီးမ်ားက်ိဳးပဲ့ျခင္း၊ မီးတိုင္မ်ားနဲ႔ ေဘဘုတ္ဆုိင္းဘုတ္ႀကီးမ်ား ၿပိဳလဲျခင္းတို႕ျဖစ္ေပၚခဲ့။ မိနစ္၂၀ၾကာ ေလျပင္းတုိက္ခုိက္ျခင္းနဲ႔ အတူ မိုးမ်ားပါရြာသြန္းၿပီး သစ္ပင္မ်ားၿပိဳလဲပိမိကာ ကားမ်ား၊ ဆိုုင္ကယ္မ်ား ပ်က္စီး။ မုံရြာၿမဳိ႔ထဲနဲ႔ ေက်ာက္ကာလမ္း၊ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္လမ္းတေလွ်ာက္ ႏွစ္ရွည္သစ္ပင္ၾကီးမ်ား အျမစ္ကၿပဳိလဲ အိမ္ေတြေပၚပိၿပီး လွ်ပ္စစ္တာ၀ါတိုုင္မ်ားလဲ ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့။
(သတင္းဓါတ္ပုံ - ေအာင္ေနမ်ဳိး)မုံရြာၿမိဳ႕မွာ ေမလ(၂)ရက္ ညေန ၃နာရီခြဲအ
ခ်ိန္က ေလျပင္း တုိက္ခတ္ၿပီး သစ္ပင္ႀကီး
မ်ားက်ိဳး ပဲ့ျခင္း၊ မီးတိုင္မ်ားနဲ႔ ေဘဘုတ္ဆုိင္း
ဘုတ္ႀကီးမ်ား ၿပိဳလဲျခင္းတို႕ျဖစ္ေပၚခဲ့။ မိနစ္
၂၀ၾကာ ေလျပင္း တုိက္ခုိက္ျခင္းနဲ႔ အတူ မိုး
မ်ားပါရြာသြန္းၿပီး သစ္ပင္မ်ားၿပိဳလဲပိမိကာ
 ကားမ်ား၊ ဆိုုင္ကယ္မ်ား ပ်က္စီး။ မုံရြာၿမဳိ႔
ထဲနဲ႔ ေက်ာက္ကာလမ္း၊ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္လမ္း
Photo: မုံရြာၿမိဳ႕မွာ ေမလ(၂)ရက္ ညေန ၃နာရီခြဲအခ်ိန္က ေလျပင္း တုိက္ခတ္ၿပီး သစ္ပင္ႀကီးမ်ားက်ိဳးပဲ့ျခင္း၊ မီးတိုင္မ်ားနဲ႔ ေဘဘုတ္ဆုိင္းဘုတ္ႀကီးမ်ား ၿပိဳလဲျခင္းတို႕ျဖစ္ေပၚခဲ့။ မိနစ္၂၀ၾကာ ေလျပင္းတုိက္ခုိက္ျခင္းနဲ႔ အတူ မိုးမ်ားပါရြာသြန္းၿပီး သစ္ပင္မ်ားၿပိဳလဲပိမိကာ ကားမ်ား၊ ဆိုုင္ကယ္မ်ား ပ်က္စီး။ မုံရြာၿမဳိ႔ထဲနဲ႔ ေက်ာက္ကာလမ္း၊ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္လမ္းတေလွ်ာက္ ႏွစ္ရွည္သစ္ပင္ၾကီးမ်ား အျမစ္ကၿပဳိလဲ အိမ္ေတြေပၚပိၿပီး လွ်ပ္စစ္တာ၀ါတိုုင္မ်ားလဲ ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့။
(သတင္းဓါတ္ပုံ - ေအာင္ေနမ်ဳိး)တေလွ်ာက္ႏွစ္ရွည္သစ္ပင္ၾကီးမ်ား
အျမစ္က ၿပဳိလဲ အိမ္ေတြေပၚပိၿပီး 
လွ်ပ္စစ္တာ၀ါတိုုင္မ်ားလဲ ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့။

Photo: မုံရြာၿမိဳ႕မွာ ေမလ(၂)ရက္ ညေန ၃နာရီခြဲအခ်ိန္က ေလျပင္း တုိက္ခတ္ၿပီး သစ္ပင္ႀကီးမ်ားက်ိဳးပဲ့ျခင္း၊ မီးတိုင္မ်ားနဲ႔ ေဘဘုတ္ဆုိင္းဘုတ္ႀကီးမ်ား ၿပိဳလဲျခင္းတို႕ျဖစ္ေပၚခဲ့။ မိနစ္၂၀ၾကာ ေလျပင္းတုိက္ခုိက္ျခင္းနဲ႔ အတူ မိုးမ်ားပါရြာသြန္းၿပီး သစ္ပင္မ်ားၿပိဳလဲပိမိကာ ကားမ်ား၊ ဆိုုင္ကယ္မ်ား ပ်က္စီး။ မုံရြာၿမဳိ႔ထဲနဲ႔ ေက်ာက္ကာလမ္း၊ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္လမ္းတေလွ်ာက္ ႏွစ္ရွည္သစ္ပင္ၾကီးမ်ား အျမစ္ကၿပဳိလဲ အိမ္ေတြေပၚပိၿပီး လွ်ပ္စစ္တာ၀ါတိုုင္မ်ားလဲ ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့။
(သတင္းဓါတ္ပုံ - ေအာင္ေနမ်ဳိး)Photo: မုံရြာၿမိဳ႕မွာ ေမလ(၂)ရက္ ညေန ၃နာရီခြဲအခ်ိန္က ေလျပင္း တုိက္ခတ္ၿပီး သစ္ပင္ႀကီးမ်ားက်ိဳးပဲ့ျခင္း၊ မီးတိုင္မ်ားနဲ႔ ေဘဘုတ္ဆုိင္းဘုတ္ႀကီးမ်ား ၿပိဳလဲျခင္းတို႕ျဖစ္ေပၚခဲ့။ မိနစ္၂၀ၾကာ ေလျပင္းတုိက္ခုိက္ျခင္းနဲ႔ အတူ မိုးမ်ားပါရြာသြန္းၿပီး သစ္ပင္မ်ားၿပိဳလဲပိမိကာ ကားမ်ား၊ ဆိုုင္ကယ္မ်ား ပ်က္စီး။ မုံရြာၿမဳိ႔ထဲနဲ႔ ေက်ာက္ကာလမ္း၊ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္လမ္းတေလွ်ာက္ ႏွစ္ရွည္သစ္ပင္ၾကီးမ်ား အျမစ္ကၿပဳိလဲ အိမ္ေတြေပၚပိၿပီး လွ်ပ္စစ္တာ၀ါတိုုင္မ်ားလဲ ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့။
(သတင္းဓါတ္ပုံ - ေအာင္ေနမ်ဳိး)
Photo: မုံရြာၿမိဳ႕မွာ ေမလ(၂)ရက္ ညေန ၃နာရီခြဲအခ်ိန္က ေလျပင္း တုိက္ခတ္ၿပီး သစ္ပင္ႀကီးမ်ားက်ိဳးပဲ့ျခင္း၊ မီးတိုင္မ်ားနဲ႔ ေဘဘုတ္ဆုိင္းဘုတ္ႀကီးမ်ား ၿပိဳလဲျခင္းတို႕ျဖစ္ေပၚခဲ့။ မိနစ္၂၀ၾကာ ေလျပင္းတုိက္ခုိက္ျခင္းနဲ႔ အတူ မိုးမ်ားပါရြာသြန္းၿပီး သစ္ပင္မ်ားၿပိဳလဲပိမိကာ ကားမ်ား၊ ဆိုုင္ကယ္မ်ား ပ်က္စီး။ မုံရြာၿမဳိ႔ထဲနဲ႔ ေက်ာက္ကာလမ္း၊ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္လမ္းတေလွ်ာက္ ႏွစ္ရွည္သစ္ပင္ၾကီးမ်ား အျမစ္ကၿပဳိလဲ အိမ္ေတြေပၚပိၿပီး လွ်ပ္စစ္တာ၀ါတိုုင္မ်ားလဲ ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့။
(သတင္းဓါတ္ပုံ - ေအာင္ေနမ်ဳိး)Photo: မုံရြာၿမိဳ႕မွာ ေမလ(၂)ရက္ ညေန ၃နာရီခြဲအခ်ိန္က ေလျပင္း တုိက္ခတ္ၿပီး သစ္ပင္ႀကီးမ်ားက်ိဳးပဲ့ျခင္း၊ မီးတိုင္မ်ားနဲ႔ ေဘဘုတ္ဆုိင္းဘုတ္ႀကီးမ်ား ၿပိဳလဲျခင္းတို႕ျဖစ္ေပၚခဲ့။ မိနစ္၂၀ၾကာ ေလျပင္းတုိက္ခုိက္ျခင္းနဲ႔ အတူ မိုးမ်ားပါရြာသြန္းၿပီး သစ္ပင္မ်ားၿပိဳလဲပိမိကာ ကားမ်ား၊ ဆိုုင္ကယ္မ်ား ပ်က္စီး။ မုံရြာၿမဳိ႔ထဲနဲ႔ ေက်ာက္ကာလမ္း၊ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္လမ္းတေလွ်ာက္ ႏွစ္ရွည္သစ္ပင္ၾကီးမ်ား အျမစ္ကၿပဳိလဲ အိမ္ေတြေပၚပိၿပီး လွ်ပ္စစ္တာ၀ါတိုုင္မ်ားလဲ ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့။
(သတင္းဓါတ္ပုံ - ေအာင္ေနမ်ဳိး)


Photo: မုံရြာၿမိဳ႕မွာ ေမလ(၂)ရက္ ညေန ၃နာရီခြဲအခ်ိန္က ေလျပင္း တုိက္ခတ္ၿပီး သစ္ပင္ႀကီးမ်ားက်ိဳးပဲ့ျခင္း၊ မီးတိုင္မ်ားနဲ႔ ေဘဘုတ္ဆုိင္းဘုတ္ႀကီးမ်ား ၿပိဳလဲျခင္းတို႕ျဖစ္ေပၚခဲ့။ မိနစ္၂၀ၾကာ ေလျပင္းတုိက္ခုိက္ျခင္းနဲ႔ အတူ မိုးမ်ားပါရြာသြန္းၿပီး သစ္ပင္မ်ားၿပိဳလဲပိမိကာ ကားမ်ား၊ ဆိုုင္ကယ္မ်ား ပ်က္စီး။ မုံရြာၿမဳိ႔ထဲနဲ႔ ေက်ာက္ကာလမ္း၊ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္လမ္းတေလွ်ာက္ ႏွစ္ရွည္သစ္ပင္ၾကီးမ်ား အျမစ္ကၿပဳိလဲ အိမ္ေတြေပၚပိၿပီး လွ်ပ္စစ္တာ၀ါတိုုင္မ်ားလဲ ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့။
(သတင္းဓါတ္ပုံ - ေအာင္ေနမ်ဳိး)

(သတင္းဓါတ္ပုံ - ေအာင္ေနမ်ဳိး)
— in Monywa, Sagaing.

No comments:

Post a Comment