Monday, May 6, 2013

သမၼတ နဲ႕ ၁၈ ပါတီ ေတြ႕ဆံုျခင္း

(၁) ၅ - ၅ - ၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ၁၈ ပါတီ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေၿပာ ႀကားခ်က္ မ်ား 
ဒီေတြ႕ဆံုပြဲမွာ ထူးၿခားတာကေတာ့ သမၼတ ကစၿပီး ေပါ့ေပါ့ပါးပါး နဲ႕ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္းေၿပာ ဆိုႀက တာၿဖစ္ပါ တယ္ ။ ေနရာကေတာ့ သမၼတ ရဲ႕ လယ္ေတာအိမ္မွာပါ ။
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ 
က်ေနာ္ကပဲစၿပီးဖြင့္လိုက္ပါမယ္။က်ေနာ္တို
႔ေမွ်ာမွန္းထားတာေတြနဲ႔ လုပ္ကိုင္ထားတာေတြ ကိုေၿပာပါ မယ္ - - -ပါတီ အသီးသီး နဲ႔႔ မေတြ႕ ရ တာလည္းႀကာပါၿပီ အခုလိုေတြ႕ရေတာ့ ၀မ္း ေၿမာက္ပါတယ္ ။ ပါတီအသီးသီးက တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ေတြကိုယ္စိတ္ႏွစ္ၿဖာ လန္းၿဖာပါေစလို႔ ဆု ေတာင္း ရင္းႏႈတ္ခြန္းဆက္ပါတယ္။ဒီမိုကေရစီခရီးလည္း၂ ႏွစ္ၿပည့္ခဲ့ပါၿပီ ။ ၂ ႏွစ္ဆိုေတာ့ ႏုနယ္လွ ပါေသးတယ္။လမ္းေလွ်ာက္တတ္ကာစကေလးတစ္ေယာက္လိုစိမ္ေခၚမႈေတြႀကားမွာေလွ်ာက္လွမ္း ေနရတာပါဘဲ ။ 
အရင္တံုးကလည္း ဒီမိုကေရစီအေတြ႕အႀကံဳနည္းပါးလွပါတယ္ ။ ဒီ ၂ ႏွစ္မွာ စမ္းတ၀ါး၀ါးနဲ႔ က်င့္သံုး ရင္း ႏိုင္ ငံေရး အေၿပာင္းအလဲ အသြင္ကူးေၿပာင္းေရးေတြကို ၿပဳလုပ္လာရင္း ၿမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေမွ်ာ္ လင့္ ခ်က္ရွိတဲ့ႏိုင္ ငံတစ္ႏိုင္ ငံၿဖစ္လာခဲ့ပါတယ္ ။ 
ေဆာင္ရြက္ရမဲ့လုပ္ငန္းေတြဟာလည္း အစိုးရတစ္ရပ္နဲ႕သာမရပါဘူး ။ ပါတီေတြ ၊ အင္အားစုေတြ ၊ လႊတ္ေ တာ္ ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ တပ္ နဲ႔ ၿပည္သူ အားလံုးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လို႔ ထိုက္သင့္ တဲ့ရလာဒ္ေ ကာင္းေတြ ရလာတာပါ ။ 
အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါး / လူမႈေရး ရွင္သန္မႈ အခက္အခဲေတြ စိန္ေခၚမႈေတြလည္းရွိပါတယ္ ။ 
ပြင့္လ င္း လာတဲ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးစံုကိုလည္း ရွာေဖြလာႀကပါတယ္ ။ 
ဒီႏိုင္ငံဟာ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာတင္ စတိတ္ေဘလ္ဒင္ - ေနးရွင္းေဘလ္ဒင္ - ပိစ္ေဘလ္ဒင္ - ( State Building , Nation Building , Peace Building ) သံုးမ်ိဳးကိုတစ္ၿပိဳင္နက္လုပ္ေနရတဲ့အခ်ိ န္လည္း ၿဖစ္ပါတယ္ ။ 
အမ်ိဳးသားေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔နယူးၿမန္မာ-ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ဖို႔ လြတ္လပ္မွ် တတဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔တန္းတူရည္တူယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိတဲ့ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ေပၚထြန္းဖို႔ အမ်ိဳးသားေရး ပန္းတိုင္တစ္ခုကိုေရွးရႈၿပီး အားနည္းခ်က္ေတြၿပဳၿပင္ - စိန္ေခၚမႈေတြကိုေက်ာ္ၿဖတ္ ဖို႔ က်န္တာ ေတြ  ကေ တာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ ေၿပာတာေတြ နားေထာင္သြားပါ့မယ္ ။ 
(၂ ) ဦးခင္ေမာင္ေဆြ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရဘဲတိုင္းၿပည္တိုးတက္ေအာင္မလုပ္ႏိုင္ဘူး ။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ဖို႔  အခါႀကီး သင့္ပါၿပီ ။ဒီအခ်ိန္မွမရရင္ ေနာင္အႏွစ္ (၂၀) ၿပန္ႀကိဳးစားေနရမယ္ ။ဖြဲ႕စည္းပံုကိုၿပင္ဆင္ဖို႔  - ဗဟိုအစိုးရရဲ႕ တာ၀န္ေတြခြဲေ၀ဖို႔- တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈနဲ႔တာ၀န္ခြဲေ၀မႈေတြတိုးတက္ဖို႔ လို ပါတယ္ ။
ေတာင္သူေတြလယ္ယာေၿမမွတ္ပံုတင္ဖို႔ ခက္ခဲေနေသးပါတယ္ ။ 
(၃) ဦးခြန္ထြန္းဦး ရွမ္းေၿမာက္မွာ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ေဆြးေႏြးေတာ့ သူတို႔ကတိုက္ဖို႔ မစဥ္း စား ပါဘူး လာတိုက္ရင္ေတာ့ ေၿပးစရာမရွိလို႔ၿပန္တိုက္ရမွာပါတဲ့ ၂၀၁၂ ကလည္းေၿပာင္းခိုင္း တယ္ အခု လည္းေၿပာင္းခိုင္းတယ္မိုးတြင္းေရာက္ေတာ့မယ္ စစ္ထိုးရင္ အားးလံုးအခက္အခဲေတြၿဖစ္ကုန္မယ္ ။
“ ၀ ”“ KIA” “ ရခိုင္” “ ရွမ္းနီ ” တည္ၿငိမ္ဖို႔လည္းလိုပါတယ္ ။ ႏိုင္ငံမဲ့တိုင္းရင္းသားေတြမ ၿဖစ္ေစ လို ပါဘူး ။ နယ္စပ္ေဒသ က တိုင္းရင္းသားေတြ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံကို အားကိုးေနရတာ မ်ိဳးမၿဖစ္ေစ လို ပါဘူး ။ 
(၄) ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္း - တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ၿပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ေတြရဲ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို ဗဟိုအစိုးရ က တိုးၿမွင့္ ေပးေစခ်င္ပါတယ္ ။ဥပမာ - သစ္မာတန္ခ်ိန္တစ္သိန္း ေက်ာ္ ထုတ္ယူသံုးစြဲ ခြင့္ေပး တာ မွာ ရွမ္းၿပည္နယ္အစိုးရအေနနဲ႔ မသိရပါဘူး ။သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ၿပန္လည္ထိန္းသိမ္းဖို႔ ဆိုတာမ်ိဳး ကိုေတာ့ရွမ္းၿပည္နယ္အစိုးရကတာ၀န္ယူရမွာပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿမန္ၿမန္ရဖို႔ ဗဟိုအစိုးရက ဦးေဆာင္ ေပးဖို႔တိုက္တြန္းပါတယ္ ။ အမေတာ္ေႀကး ေခ်းေငြကိစၥမွာလည္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွာ ၁၅ ၿမဳိ႕နယ္ကို ၅.၅ ဘီလီယံရၿပီး က်န္ၿမိဳ႔နယ္ ၄၀ မွာ ၁.၅ ဘီလီယံ ဆိုေတာ့အရနည္းပါတယ္ ။
(၅) ကိုငယ္ပီး - ၿပည္ေထာင္စုုအဆင့္ကိုပီပီၿပင္ၿပင္ၿမင္ခ်င္ပါတယ္ ။ဘာသာေရးဘတ္ဂ်က္ ေတြကိုလည္း မွ်မွ်တတ ၿဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္ 
(၆) ဦးေစာသိန္းေအာင္ - ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြက ရံပံုေငြမေလာက္လို႔ ေဒသခံေတြဆီမွာ ေကာက္ခံ မႈေတြ ဟာ မေႀကမလည္ၿဖစ္ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥအထိ ထိခိုက္ပတ္သက္ပါတယ္ ။
DKBA နဲ႕ BGF ေတြ သင့္ၿမတ္ဖို႔ ေက်း၇ြာေတြမွာ တပ္သိမ္းလယ္ေၿမေတြၿပန္လည္ေတာင္း ခံတဲ့ အခါ ၿခိမ္းေၿခာက္ မႈအခ်ိဳ႕ပါ ေတြ႕ရ ပါတယ္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေစခ်င္ပါတယ္ ။ 
(၇) ဦးေစာထြန္းေအာင္ၿမင့္ - စတိတ္ေဘလ္ဒင္ နဲ႔ ေနးရွင္းေဘလ္ဒင္ ႏွစ္ခုဟာ ပိစ္ေဘလ္ဒင္မွာ အေၿခခံပါတယ္ ။ ဒီအခ်ိန္ၿငိမ္းခ်မ္းမွၿဖစ္မယ္ ။ ဒုတိယယအခ်က္အေနနဲ႔ မိတၳီလာ နဲ႔ ဥကၠံကိစ ၥေတြ မွာ ၿပည္တြင္းၿပည္ပ အၿမင္မလွပါဘူး ။ ဘာသာေရးပိုင္းက ၀ိုင္းၿပီးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေစခ်င္ပါ တယ္ ။ တတိယအခ်က္ကေတာ့ ပါတီငယ္ေလးေတြ လုပ္ခ်င္သေလာက္ လုပ္ဖို႔ အခက္အခဲ ေလး ေတြရွိပါ တယ္ ။ ရံပံုေငြအခက္အခဲေတြရွိေနေတာ့ ၿမင္ထားတာေလးေတြကို လုပ္ဖို႔ကိုင္ဖို႔ ခက္ခ ဲေစ ပါတယ္ ။ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ကူညီေပးေစခ်င္ပါတယ္ ။ 
(၈) ရခိုင္ဒီမိုကေရစီပါတီ - တရားဥပေဒစိုးမိုးဖို႕ပါဘဲ ။ ရခိုင္အပါအ၀င္ အၿခားေဒသေတြမွာ စၿပီးၿဖစ္တာနဲ႔ အေရးယူႏိုင္ဖို႔ ရခိုင္မွာ သူတို႔အေၿပာအရ ( ရိုဟင္ဂ်ာ ) ၿပည္ပမွာ ပါကစၥ တန္အစၥ လာမ္မစ္ရိုဟင္ဂ်ာလန္း လို႕ သံုးႏႈန္းတာ ေႀကညာၿပီး လက္နက္ကိုင္ေတြရွိလာတာ - ၿပည္တြင္းက ပါလီမန္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာရွိလားဆို တဲ့ေမး ခြန္းေမးတဲ့ အမတ္ေတြရွိလာၿပီး မရွိဘူးၿင္းတာေတာင္ စာမ ဖတ္ေပမဖတ္၀န္ႀကီးလို႕ ေၿပာဆိုၿပီး တံု႕ၿပန္ တာ အတြင္းအၿပင္ပူးေပါင္းတိုက္ခိုက္တာ အပ္နဲ႔ထြင္ရ မဲ့ကိစၥ ေပါက္စိန္နျ႔မေပါက္ရေလေအာင္ ပထ မ အဆင့္နဲ႔ တင္အေရးယူရပါလိမ့္မယ္ ။ 
ၿမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္မွာေတာင္ လူမ်ိဳး ရိုဟင္ဂ်ာဆိုရင္ဖမ္းခဲ့ပါတယ္ ။
(((( အဲဒီအခ်ိန္မွာ သမၼတက ရယ္လွ်က္ အခု ခင္ဗ်ားကဘဲ ရိုဟင္ဂ်ာ လို႕သံုးႏႈန္းေတာ့ ခင္ဗ်ားကို အရင္ ဖမ္း ရ မယ္ ))) လို႔ ေၿပာပါတယ္ - စကားခ်ပ္ 
(၉) ဦးေကာင္းၿမင့္ထြဋ္ - လက္ပေတာင္းေတာင္ၿပႆနာဟာကြန္ၿမဴနစ္ေဟာင္းေတြရဲ႔လက္ရာ လို႔ က်ေနာ္ တို႔ ပါတီက သံုးသပ္ထားပါတယ္ ။ က်ေနာ္နဲ႔လည္းရင္းႏွီးပါတယ္ ။ အဲဒီကေခါင္း ေဆာင္ ေတြကို ကပ္ပစ တီၿမွင့္တင္ေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္ ။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔လည္း အခုလိုမ်ိဳး ရင္းႏွီး ခြင့္ရခ်င္ပါတယ္ ။မုစ္လင္မ္ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႔ က်ေနာ့္ကိုလာေရာက္ေတြ႕ဆံုတာမ်ိဳးေတြရွိပါတယ္ ။ ေထာင္န ဲ႔ခ်ီေနတဲ့ မုစ္လင္မ္ထု ကလည္း ထိတ္လန္႔ေနတာ၇ွိပါတယ္ သူတို႔ေတြႀကား ညွပ္မ ခံ ခ်င္ႀကပါဘူး ။ သမၼတကိုၿဖိဳဖို ႔ေထာင္ထြက္ေတြကခ်ေနတယ္လို႔ၿမင္ပါတယ္ ။ အခင္းၿဖစ္တဲ့ေဒ သေတြကို ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကိုေစလႊတ္ၿပီးသြားေရာက္ေၿပာဆိုေဖ်ာင့္ဖ်ေစခ်င္ပါ တယ္ ။ ႏိုင္ငံ ေရး သမားေတြကပိုၿပီးအေၿပာေကာင္းပါတယ္ ။ 
(၁၀) ဦးေနမ်ိဳးေ၀ - စတိတ္ေဘ္လ္ဒင္း ေနးရွင္းေဘလ္ဒင္ ပိစ္ေဘလ္ဒင္ သံုးမ်ိဳးကို ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဖာ္ေဆာင္ ဖို႔ ေနာင္ေတာ္ ဦးရီးေတာ္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြေၿပာသြားတာ ေတာ္ေတာ္ ေလးၿပည့္ စံုေတာ့ က်ေနာ္ က စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္ ကေန ခ်ဥ္းကပ္ၿပပါမယ္ ။ က်ေနာ္ေၿပာတဲ့အခါ ဥပမာေလးေတြေပးပါ့မယ္ 
(ဥပမာ - ၁) က “၀”ကိစၥပါ ။ “၀” တိုင္းရင္းသားေတြဟာ ၿမန္မာဘက္ကို ယိမ္းေနလား တရုပ္ ဘက္ကို ယိမ္း ခ်င္ လားဆိုတဲ့ သူတို႔ရဲ႕စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားခ်က္ အဲဒါနျ႔ ပတ္သက္လို႔ ဒါၿပီးရင္ ၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိမ္း ကို က်ေနာ္ “၀” နယ္မွာ ေရးထားတဲ့ စာတမ္းေလ း ေပးခဲ့ပါမယ္ ။ 
(ဥပမာ -၂) မုစ္လင္ကိစၥ ကုရ္အာန္က်မ္းကိစၥပါ - - ရခိုင္မိတၳီလာဥကၠံ ကိစၥေတြ - ဒီကိစၥက လူမ်ိဳး ေရး မဟုတ္ပါဘူးဘာသာေရး အေၿခခံပါတယ္ ။ ဟိႏၵဴ ကုလားေတြနဲ႔ၿပႆနာမၿဖစ္ပါဘူး ။
ကုရ္အာန္က်မ္းကိုလည္းစာမ်က္ႏွာ၁၁၃၀က်ေနာ္အစံုဖတ္ၿပီးပါၿပီ-ဘာသာၿပန္သူေတြကအလ္ဟား အလႅာ မက္ ဃာဇီမုဟမဒ္ဟာရွင္ မကၠဆူအမခါန္း ဆိုတဲ့ပုဂိၢဳလ္ေတြပါ က်ေနာ္ နဲနဲဖတ္ၿပပါ့ မယ္ ။ ရဟူဒီ၊ခရိယာန္ ဓမၼဆရာမ်ားသည္လည္းေကာင္း ဘုန္းႀကီးရဟန္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း လူတို႔၏ ဥစၥာ ပစၥည္း မ်ား ကို မတရားေသာနည္းလမ္းမ်ားၿဖင့္ စားသံုးႀကကုန္၏ -- ဒါမ်ိဳးက ဘာသာၿခား ေတြနဲ႔ မုစ္လင္မ္ေတြ ပဋိပကၡ ၿဖစ္ေစတဲ့ စာပိုဒ္ပါ ။
ေနာက္တခါ - မိမိတို႔၏၏ဥစၥာပစၥည္းမ်ားၿဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္းအသက္ဇီ၀ိန္မ်ားၿဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း စစ္မက္ၿပိဳင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ၿခင္းကို ၿပဳႀကေလကုန္ ။
ေနာက္တခု - ယခုေသာ္ အသင္တို႔သည္ ကာဖိရ္ေသြဖီ ၿငင္းပယ္ေသာ သူတို႔ႏွင့္ေတြ႕ႀကေသာအခါ လည္ ဂုတ္ မ်ားကိုခုတ္ၿဖတ္ႀကေလကုန္ - 
အဲဒီမွာ မုစ္လင္မ္ဆိုတာ အလႅာဟ္ရွင္ၿမတ္ရဲ႕ အမိန္႔ကို ယံုႀကည္နာခံသူ ကာဖိရ္ဆိုတာ အလႅာဟ္ ရွင္ၿမတ္ အမိန္႔ကိုေသြဖီၿငင္းဆန္သူ မုနာဖစ္က္ ဆိုတာကေတာ့ မုစ္လင္မ္အေယာင္ေဆာင္ ကိုေၿပာ တာပါ ဒါမ်ိဳးစာေပကို ထည့္သြင္းသင္ႀကားခြင့္ပိတ္ပင္ဖို႔လိုပါတယ္ ။ ဒါမ်ိဳးသင္ႀကားခြင့္ရတဲ့ ကေလး သူငယ္ေတြရဲ႕ စိတ္ ထဲမွာ မုန္းတီးစိတ္ေတြ ၿဖစ္လာေစပါတယ္ ။ 
( ဥမာ - ၃ ) လက္ပံေတာင္းေတာင္ကိစၥ မွာလည္း ဆူပူလံႈ႕ေဆာ္တဲ့ လူေတြေႀကာင့္လို႔ မၿမင္သင့္ ပါဘူး ။ မီးရိႈ႕တဲ့ သူေတြေႀကာင့္မီးေလာင္ရတယ္လို႔မၿမင္သင့္ပါဘူ း ။ ေလာင္စာ ေႀကာင့္ၿမင္သင့္ ပါ တယ္ ။ ကြန္က ရိေတြ သံေခ်ာင္းေတြကို မီးရိႈ႕ႀကည့္ပါမေလာင္ပါဘူး ။ သစ္သား ေတြ ေကာက္ရိုး ေတြကို မီးရိႈ႕ရင္ေလာင္ ပါ တယ္ ။ 
မီးေလာင္ေစတဲ့ေလာင္စာကိုလည္းၿငိမ္းသတ္ရပါမယ္ ။ 
တရုတ္ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းေလ်ာ္ေႀကးကိုႀကည့္ပါ ေတာၿခံဳအံုႀကားမွာေတာင္ တစ္ဧကကို သိန္း ၅၀ ေလာက္ ရ ပါတယ္ ။ ပိုက္လိုင္းၿမွဳပ္ၿပီးရင္လယ္ၿပန္စိုက္လို႔ရပါတယ္ ။ လက္ပေတာင္းမွာက်ေတာ့ လံုး၀အရွင္းဖယ္ရွားေပးရတာကို ၅ သိန္းနဲ႔ အဆင္မေၿပပါဘူး ေၿမအစားၿပန္ေပး ရင္ေပး ပါ ႏို႔မ ဟုတ္ရ င္ သိန္း ၅၀ ေလာက္ ေပးေလ်ာ္သင့္ပါတယ္ ။ 
ႀကည့္ၿမင္တိုင္တို႔ စမ္းေခ်ာင္းတို႔ေလာက္က အေတာ္ ဆံုးး ဆံသဆရာေတြ ၀ပ္ေရွာ့ဆရာေတြကို ဆည္ တည္း ရြာသစ္ တို႔ ၀က္ေမွး၇ြာသစ္တို႔ကို ပို႔ႀကည့္ပါ ထမင္းငတ္ႏိုင္ပါတယ္ ။ 
ေဒသခံေတာသားေတြဟာ အလုပ္ေၿပာင္းဖို႔ အေတာ္ ဆံုးဆံသဆရာ ၀ပ္ေရွာ့ဆရာမဟုတ္ပါဘူး ပိုက္ခက္ ပါ တယ္ ။ 
( ဥပမာ - ၄ ) ႏိုုင္ငံလံုးခ်ီေၿမသိမ္းယာသိမ္းကိစၥေတြမွာ အခ်ိဳ႕က ေၿပာပါတယ္ - အစိုးရေဟာင္း လက္ထက္ မွာ လုပ္ကိုင္ခဲ့တာေတြကို အစိုးရသစ္က ကာဗာေပးရမယ္ဆိုတဲ့ကိစၥပါ ။ အခုက်ေနာ္ တို႔ေတြ႔ရွိထားတာကအစိုး ရေဟာင္းရဲ႕ ခြင့္ၿပဳခ်က္ေတြကိုပါေက်ာ္လြန္ေဖာက္ဖ်က္ၿပီးလုပ္ကိုင္ထား တာပါ ။ ေတာင္သူေတြ လက္ ထဲမွာ ၄၈၀၀၀၀ တန္ေၿမတိုင္းတဲ့ ဂ်ီပီအက္စ္ စက္ေတြ၀ယ္ထားၿပီး တိုင္းထြာေနႀက လို႔ေတာင္ သူေတြ သိကုန္ ပါၿပီ ။ဒါ့ေႀကာင့္ စနစ္တက် ၿပန္လည္တိုင္း ထြာရင္မိ ပါလိမ့္မယ္ ။စက္ကရိယာမရွိရင္ ေတာင္သူေတြက ကူညီႏိုင္ပါတယ္ ။ 
( ဥပမာ - ၅ ) ဖြဲ႕စည္းပံု ၿပန္လည္ၿပင္ဆင္ေရးကိစၥကေတာ့ - ဖြဲ႕စည္းပံု ပါ ဥပေဒၿပဳဇယား(၁) က ကိစၥ အ ခ်ိဳ႔ ကို ဇယား (၂) ကို ေရႊ႕ရင္ အေတာ္အတန္ ေၿပလည္ႏိုင္ပါတယ္ ။ အေသးစိတ္လည္း အႀကံေပးပါဦးမယ္ ။
(ဥပမာ - ၆ ) ဖိအားေပးေၿဖရွင္းတဲ့နည္းအစား မက္လံုးေပးေၿဖရွင္းတဲ့နည္းကို ကိစၥတိုင္းမွာ စဥ္းစား ေစ လိုပါ တယ္ ။
( ဥပမာ - ၇ ) ရပ္ေက်းနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြရဲ႔ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္ေတြကို ဘယ္လိုမွ တိုင္တန္းမ ရေတာ့တဲ့ အခါ စိတ္ရူးေပါက္ေတြးၿပီး လူသတ္ဂိုဏ္းဖြဲ႕ရွင္းရမလားေတာင္ၿဖစ္ကုန္ေစပါတယ္ ။ ေအာက္ေခ် အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟာ အစိုးရကို ထိခိုက္ေစပါတယ္ ။ 
(၁၁) ေကာ္မ၇ွင္ဥကၠဌႀကီးဦးတင္ေအး - ရိုဟင္ဂ်ာလို႔ ပါတီမွတ္ပံုလာတင္ရင္မေပးပါဘူး ။
ရိုဟင္ဂ်ာတစ္ေယာက္ပါတီမွာရွိရင္ထုတ္ခိုင္းပါမယ္ ။မထုတ္ပယ္ရင္ ပါတီကိုဖ်က္သိမ္းခိုင္းပါမယ္ ။ 
(၁၂) သမၼတႀကီး ၿပန္လည္ ေဆြးေႏြးၿခင္း - ( မွတ္ခ်က္ ေတာ္ေတာ္ ရွည္ရွည္ေ၀းေ၀းေဆြးေႏြး ပါ တယ္ ထူးၿခားခ်က္မ်ားကိုသာ တင္ၿပပါမည္ ) 
- ေနပူခံၿပီး ဘယ္သူမွဆႏၵမၿပခ်င္ဘူး ထမင္းငတ္လို႔ ၿဖစ္တယ္ ဆိုတာကို လက္ခံတယ္ 
-ဘယ္သူမွ(ႏွစ္ဘက္)ေသနတ္အေလးႀကီးထမ္းၿပီးလမ္းမေလွ်ာက္ခ်င္ဘူးတုတ္ေကာက္ေလးကိုင္ၿပီး  စတိုင္ နဲ႕လမ္းေလွ်ာက္ခ်င္တယ္ ဆိုတာ လက္ခံ 
-စီးပြါးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွာအရင္းအႏွီး/နည္းပညာနဲ႔/လူ႕စြမ္းအားအရင္းအၿမစ္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအၿမစ္ကို ေလ့က်င့္ေပး လို႕ရတယ္ 
- ၿပည္ပက ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံမႈေတြလာဖို႔အရာမွ အခက္အခဲရွိတယ္ သူတို႔က ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို ခ်စ္လို႔လာမွာ မ ဟုတ္ ဘူး - အက်ိဳးအၿမတ္ / အကာအကြယ္ / အာမခံ ဒါေတြတြက္လာမယ္
- ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း G To G လက္မွတ္ထိုးဖို႔ ေမလလယ္မွာ လုပ္မယ္ 
- ကုန္ႀကမ္းအတိုင္းေရာင္းခ်တာေတြအစား တန္ဖိုးၿမွင့္ထုတ္ကုန္အထိ ထုတ္လုပ္မယ္
- အေသးစား နဲ႕ အလတ္စား စက္မႈလက္မႈေတြ အားေပးမယ္
- အမ်ားႀကီးမလုပ္ႏိုင္ေတာင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းခ်ခဲ့ခ်င္တယ္ ။ ခ်ခဲ့ႏိုင္ရင္ေက်နပ္တယ္ ။ 
အခမ္းအနားအၿပီး - အလြတ္တမ္းမ်ား - 
ဦးစိုးသိန္း - အားလံုးကို ေသခ်ာမွတ္သားထားၿပီး မႀကာမီ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ -
သမၼတႀကီး သေဘာထား တိုက္ရိုက္လႊင့္ဦးမည္ မႀကာမီေမွ်ာ္ - - - 

From : ..မွတ္တမ္းတင္သူ ေနမ်ိဳးေ၀.. www.MyanmarExpress.net
 

No comments:

Post a Comment