Friday, May 23, 2014

ၿပိဳင္ဘက္ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေနစဥ္ အာဏာသိမ္းလုိက္ေၾကာင္း ထုိင္းစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ေၾကညာ

ေမ ၂၂ ရက္တြင္ ထုိင္းစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က ေရြးေကာက္
တင္ေျမွာက္ခံထားရေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီးအာဏာ
သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း
ေၾကညာလုိက္ရာ လူေသဆုံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ လေပါင္း အတန္ၾကာ ႏုိင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုိင္းႏိုင္ငံကို မေရရာ မေသခ်ာမႈမ်ား အတြင္းသို႔ ျပန္လည္ သက္ဆင္းေစခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယြတ္ခ်န္းအိုခ်ာက အာဏာသိမ္း လုိက္ေၾကာင္းကို တုိက္႐ုိက္ ထုတ္လႊင့္သည့္ ႐ုပ္ျမင္ သံၾကားမိန္႔ခြန္း တစ္ရပ္မွေန၍ ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ နက္႐ႈိင္းစြာကြဲလြဲေနေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရးကို ဩဇာႀကီးမားသည့္ လက္နက္ကုိင္တပ္ မ်ားက ေဆာင္ရြက္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“ႏုိင္ငံကို ပုံမွန္အေနအထား အလ်င္အျမန္ ျပန္ေရာက္ဖို႔အတြက္ စစ္တပ္၊ ထုိင္းလက္နက္ကုိင္ တပ္မ်ား၊ ေတာ္ဝင္ေလတပ္ နဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ ပါဝင္တဲ့ အမ်ဳိးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္ မတီက ေမ ၂၂ ရက္ ညေန ၄ နာရီခြဲမွာ အာဏာကို ရယူဖို႔လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ပရာယြတ္ က ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ နည္းလမ္းရွာေဖြရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ေတြ႕ ဆုံေဆြးေႏြး ပြဲတစ္ရပ္သုိ႔ တက္ေရာက္သည့္ ၿပိဳင္ဘက္ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း လုိက္ၿပီးေနာက္ ပရာယြတ္က အာဏာသိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး အမ်ဳိးသားၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းမႈေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းလုိက္သည္။
ပရာယြတ္က ႏုိင္ငံ၏ အာဏာကို ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီက ခ်ဳပ္ကုိင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေကာ္မတီကို သူက ဦးေဆာင္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပရာယြတ္ (၆ဝ ႏွစ္) က သူ၏ ျပင္းထန္စြာ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းအတြင္း ဘန္ေကာက္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံေဒသမ်ား စြာတို႔ တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့သူတို႔၏ အသက္မ်ားႏွင့္အိမ္ရာမ်ား ဆုံး႐ႈံး ခဲ့ရၿပီးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားပိုမိုျမင့္တက္လာဖြယ္ရွိေသာေၾကာင့္အာဏာသိမ္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း  ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ေမ ၂၂ ရက္ အေစာပုိင္းတြင္ ပရာယြတ္သည္ လက္ရွိအာဏာရ ျဖဴထုိင္းပါတီ၊ အတုိက္အခံ ဒီမိုကရက္ပါတီ၊ အစိုးရကို လိုလားေသာ ယူဒီဒီပါတီ၊ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေသာ ပီဒီအာရ္စီပါတီ၊ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တို႔ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး အားလုံးက စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အား ၎တို႔၏ စိတ္ကူးမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အစည္းအေဝး၌ ဆုံး ျဖတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ ရရွိခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

ယခု စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းယူမႈသည္ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဏာသိမ္းယူ မႈ ျဖစ္သည္။ ယင္းအာဏာသိမ္းယူမႈမ်ားအနက္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေရတပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆာနက္ခ်ာေလာ္ယု၏ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ေနာက္ အာဏာသိမ္းယူခဲ့မႈသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ သမုိင္းတြင္ ထင္ရွား ခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အာဏာသိမ္းယူမႈ မျပဳမီ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ သမ္မာဆက္ တကၠသိုလ္ဝင္းအတြင္း ဆႏၵျပေနၾကသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုလုံျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ပစ္ ခတ္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ရာ ၄၆ ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။

၁၉၇၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ က ေက်ာင္းသားမ်ားကို အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈျဖစ္ ပြားခဲ့သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ သမ္မာဆက္တကၠသိုလ္အတြင္း ျမင္ကြင္းတစ္ခု

ေမ ၂၂ ရက္က ဘန္ေကာက္ရွိ စစ္ဘက္အသင္းတုိက္တြင္ အစိုးရဆန္႔က်င္သူမ်ား၊ လိုလားသူ မ်ားႏွင့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယြတ္ခ်န္အုိခ်ာတို႔ ေတြ႕ဆုံေနစဥ္ ကင္းလွည့္ေနေသာ ထုိင္းစစ္သားမ်ား


Eleven Media group

No comments:

Post a Comment