Tuesday, June 17, 2014

က်င့္ဝတ္မဲ့ သံေတာ္ဆင့္ ဂ်ာနယ္အတြက္ အလိုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္ ရွင္းလင္းခ်က္ထုတ္ျပန္

From : .. https://www.facebook.com/MyanmarMediaWatch
ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၃) အမွတ္(၁၄) ဇြန္ ၁၄-၂၀/၂၀၁၄ -ခုနွစ္ထုတ္ စာေစာင္တြင္ေဖာ္ျပပါရွိသည္  မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္း ကိစၥနွင့္ ပတ္သက္၍ အလိုေတာ္ျပည့္ ဆရာေတာ္မွ ရွင္းလင္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း။
ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၃) အမွတ္(၁၄) ဇြန္ ၁၄-၂၀/၂၀၁၄ -ခုနွစ္ထုတ္စာေစာင္ တြင္ေဖာ္ျပပါရွိသည္ မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္းကိစၥနွင့္ ပတ္သက္၍ အလိုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္ ၏သေဘာထား။
မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္းေတာ္ၾကီးကိစၥနွင့္ပတ္သက္ျပီး ဆရာေတာ္ၾကီးအေနျဖင့္ ဆက္စပ္မူ လုံး၀မ ရွိ ပါေၾကာင္း ယေန႔ထိ လည္း ၄င္းေက်ာင္းေတာ္ၾကီးကို မေရာက္ဖူးေၾကာင္း ပီနန္း ဆရာေတာ္ ၾကီးနွင့္ လည္း ယေန႔အထိ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွ မေတြ႔ခဲ့ဖူးပါေၾကာင္း လည္းေကာင္းအခ်က္နဲ႔ပတ္ သက္ ၍ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္အတြဲ(၃)တြင္ ပါရွိေသာ သႏၱိသုခေက်ာင္းနွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလိုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္၏ အာေဘာ္စကားလုံး၀မဟုတ္ ပါေၾကာင္းရွင္းလင္းျပတ္သားစြာေျပာၾကားလိုပါသည္(၉.၆.၂၀၁၄)ရက္ေန႔က ေက်ာက္ပန္းေတာင္ေက်ာင္းတိုက္သို႔ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္စြာ၀င္းနွင့္အတူ ၄င္း၏ ေယာကၡမျဖစ္သူတို႔သည္ ေတာင္နီေတာရေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဘုရားေစာင္းတန္း ကိစၥနွင့္ပတ္သက္၍ ေလ်ာက္ထားရန္အတြက္ ဆရာေတာ္ၾကီးေခတၱေရာက္
ရွိသီတင္းေနေသာ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း အလိုေတာ္ျပည့္ေက်ာင္္းတုိက္သို႔ ေရာက္ရွိစဥ္အဆိုပါ ဦးေက်ာ္စြာ၀င္းနွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ ဆီခ်ဳိတက္ျပီး က်န္းမာေရးမေကာင္းေနခ်ိန္ျဖစ္ေနပါသည္။ ဆရာေတာ္နွင့္ေတြ႔ဆုံသည္အခါတြင္ဦးေက်ာ္စြာ၀င္း ၏ ေယာကၡမျဖစ္သူက ၄င္း၏ သမက္ျဖစ္သူ သည္ ဂ်ာနယ္ထဲမွ ေရးခ်င္တာေတြ ေရးေနသျဖင့္ ပုဂၢဳိလ္ေရးကိစၥမ်ားထိခိုက္မူရွိေနပါသည္ ဟု ဆရာေတာ္မွ ဆုံးမေပးပါဟု တိုင္းၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆရာေတာ္ မွ ေက်ာ္စြာ၀င္း မင္းသတင္းစည္း ကမ္း ဂ်ာနယ္၏က်င့္၀တ္ေတြကို နားမလည္ပဲ စိတ္ကူးထဲက ၾကံဳသလိုေရးသား ဂ်ာ နယ္ေရာင္းေကာင္းေအာင္ နာမည္ၾကီးေအာင္ သက္သက္ မဟုတ္တာေတြ အဟုတ္ လုပ္ျပီးေရးေန တာပဲ လုိ ေတာ္ေတာ္ေလဖိနိပ္ျပီးေတာ့ ဆုံးမခဲ့ပါသည္။
ထိုစကားေျပာသည့္အခ်ိန္က စာခ်ဘုန္းၾကီးမ်ား နွင့္ တပည့္ ဒကာ/မ မ်ား အမ်ားၾကီး ဘုန္းၾကီး အနား မွာရွိေနခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္ျပီးေတာ့လည္း ဆရာေတာ္က မင္းဟာ ဘုန္းၾကီးသတင္းေတြကို အက်ဴိးလို လာတဲ့ အေနနွင့္ မဟုတ္- မမွန္ ကလိမ္ေစ့ျငမ္းဆင္ေရးေနတာေတြကိုဆက္ျပီး မေရး ပါနဲ႔လိုအၾကိမ္ ၾကိမ္တားျမစ္ဆုံးမခဲ့ပါေသးသည္။
ထိုအျပင္ ဆရာေတာ္က မင္းဆက္ျပီးေတာ့ မဟုတ္တာ-မမွန္တာေတြကို ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္္ ထုတ္ျပီးေတာ့ ဘုန္းၾကီး အက်ဳိးလိုလားသေရာင္ေရာင္ ေနာက္ေက်ာ့ကို ဓါးနဲ႔ထိုးေနသလိုလုပ္ တာေတြရပ္တန္႔ဖုိ႔လည္းေျပာခဲ့ပါေသးသည္ သို႔ရာတြင္ သႏၱိသုခေက်ာင္းကိစၥအပါအ၀င္ ယခု အခ်ိန္ထိ ဆရာေတာ္ၾကီးအား သုံးၾကိမ္တိုင္တိုင္ သိကၡာခ်ေရးသားတာကိုေတြ႔ေနရပါသည္။
ပထမအၾကိမ္တြင္ ယခင္စစ္အစိုးရ(န၀တ-အစိုးရ) ကိုးကြယ္ခံေခါင္းစီးျဖင့္ မဟုတ္-မမွန္တာ ကိုေရးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိစဥ့္က ဆရာေတာ္သည္ ကိုယ္ေျပာတာမဟုတ္ပဲ သူေရးခ်င္ တာေရးေန တာပဲလို႔ သေဘာထားၾကီးစြာျဖင့္ခြင့္လြတ္ခဲ့ပါသည္ ဒုတိယအၾကိမ္တြင္ နိုင္ငံေရး သမားမ်ားနွင့္ ျပည္သူလူထု၊အထင္အျမင္လြဲမွားေအာင္ေရးခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္ကလည္ ဆရာေတာ္မွ သီးခံျပီး ေမတၱာၾကီးမားစြားျဖင့္ ခြင့္လြတ္ေပးခဲ့ပါသည္။
ယခု တတိယအၾကိမ္ သႏၱိသုခေက်ာင္းေတာ္ၾကီးကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ျပီး မစီမဆိုင္ပဲ ဆရာေတာ္ၾကီးအား သိကၡာက်ေအာင္ နိုင္ငံေရးလွည္႔ကြက္
အသုံးျပဳျပီး စနစ္တက်ဓါတ္ပုံနွင့္ သတင္းမ်ားကို အကြက္က်ေအာင္ ျပည္သူလူထုအထင္အျမင္လြဲမွားေအာင္ ေနာက္ဆုံး ရုပ္ရွင္သရုပ္
ေဆာင္မ်ား နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အထင္အျမင္လြဲမွားေအာင္ အၾကည့္အညိဳပ်က္ေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအသုံးခ်ခံအျဖစ္ ေရးသားခဲ့တာကို ေတြ႔ရ
သျဖင့္ ဆရာေတာ္ၾကီးမွ သႏၱိခသုေက်ာင္းကိစၥနွင့္ ပတ္သက္၍ ဘာမွ် မေျပာတာကို ေျပာသလိုလုိ လုပ္ဇာတ္ခင္းျပီး ေရးသားခဲ့ျခင္းအေပၚ
ဆရာေတာ္ၾကီးအေနျဖင့္အလြန္အမင္းစိတ္မေကာင္းျဖစ္၍ အားလုံးအျမင္ရွင္းလင္းေစရန္ ယခုလို သေဘာထားထုတ္ျပန္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
၄င္းကိစၥရပ္မ်ားအျပင္ ဇြန္ ၁၄ -၂၀-၂၀၁၄ ခုနွစ္ ထုတ္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင္ဂ်ာနယ္တြင္ မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္းကိစၥနဲ႔ပတ္သက္၍အလိုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္သည္ လုံး၀ပါ၀င္ပတ္ သက္ျခင္း သုံးသပ္ေျပာၾကားျခင္းမရွိခဲ့ပါပဲလွ်က္နွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား အၾကား အထင္အျမင္
လြဲမွားသည္သေဘာမ်ုိးေရာက္ေအာင္ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းအတြက္ေၾကာင္း ၄င္းဂ်ာနယ္ မွ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ဦးေက်ာ္စြာ၀င္းကို ေနာက္ေနာင္တြင္အလိုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္သတင္းနွင့္ပတ္
သက္ျပီး မဟုတ္ မမွန္ စကား ၾကံစည္ျပီး မေရးသားရန္နွင့္ အလိုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္နွင့္လုံး၀ မပတ္သက္ရန္ကို လည္း အလိုေတာ္ျပည့္ ဆရာေတာ္ၾကီးမွ အထူးတားျမစ္လိုက္ပါသည္။

ေဒါက္တာဘဒၵႏၱအရိယ၀ံသ
အဂၢမဟာပ႑ိတ - ျပည္တြင္း ျပည္ပ သာသနာျပဳ
အလိုေတာ္ျပည့္ေက်ာင္းတိုက္မ်ား၏အဓိပတိ
အလိုေတာ္ျပည့္ေက်ာင္းတိုက္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး - တာေမြၿမိဳ႔နယ္

.. www.MyanmarExpress.net
 

No comments:

Post a Comment