Thursday, August 29, 2013

လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သမၼတ႐ံုး ေျပလည္မႈမရွိဟု ျပည္သူလူထု အထင္အျမင္မလြဲေစလို

လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ႐ံုးတို႔ၾကား မေျပလည္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ျပည္သူလူထု အထင္ အျမင္မလြဲေစလို ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ ၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ က ေျပာသည္။
ယခုလဆန္းပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတမွ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ေသာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ ဖ်က္ ေရး ဥပေဒ တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သ ဝဏ္လႊာ ႏွစ္ေစာင္ကို ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္း စာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္း၊ ႏိုင္ငံ ေတာ္သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖဲြ႕မွ ထုတ္ ျပန္ခ်က္အမွတ္ (၁၄/၂ဝ၁၃ႏွင့္  ၁၅/ ၂ဝ၁၃)တို႔ျဖင့္ ေၾကညာ လိုက္ျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏ ဥပေဒျပဳေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကို ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ အထင္ အျမင္လြဲမွားမႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး အင္းေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေက်ာ္ႏိုင္ေဌးက ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳျခင္းကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒမ်ားတြင္ အက်ံဳး မဝင္ ေသာ သဝဏ္လႊာမ်ား၊ သတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ ဥပေဒျပဳေရး အပိုင္း ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အပိုင္းအေပၚ လႊမ္းမိုးစြက္ဖက္ရာ ေရာက္ေ ၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သဝဏ္လႊာပါ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ သတင္း ထုတ္ျပန္ ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အေပၚ အမ်ားျပည္သူက အထင္အျမင္ လြဲမွားမႈမ်ား၊ နားလည္မႈ၊ လြဲမွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေစႏုိင္ သည့္အျပင္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုပါ ထိခိုက္ေ စႏိုင္ေၾကာင္း ကိစၥသည္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးတို႔အၾကား ဆက္သြယ္ဆက္ဆံ ေရး မေျပလည္မႈ မ်ား ျဖစ္ေန သကဲ့သို႔ ထုတ္ေဖာ္ရာ ေရာက္ေၾကာင္း ဥပေဒ ၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒က ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပအစီရင္ ခံခဲ့သည္။

''ဒီအတြက္ ျပည္သူေတြအတြက္ ထိခိုက္မႈ မရွိပါဘူး။ ျပည္သူ႕ အတြက္ ေရရွည္မွာ ရပ္တည္ေနထိုင္မႈ ေကာင္း ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ေနတဲ့ ဥပေဒျပဳ ေရးေတြခ်ည္းပါပဲ''ဟု ဦးတီခြန္ျမတ္က ထပ္ေ လာင္းေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္ ေပၚေပါက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုး၏ ဥကၠ႒ အပါအဝင္ အဖဲြ႕ဝင္မ်ား ႏုတ္ထြက္ သြား ျခင္းႏွင့္ အသစ္ျပန္လည္ ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ တိုင္းေဒသ ႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္ နယ္ဆိုင္ရာ လႊတ္ ေတာ္ ဥပေဒတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥ အခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးတို႔ အၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု အထင္အျမင္ လြဲမွားဖြယ္ရာရွိသည္။

''သမၼတႀကီးကေတာ့ တစ္ေယာက္ တည္းအေနနဲ႔ အားလံုးကို ေသေ သ ခ်ာခ်ာၾကည့္ဖုိ႔ ခက္လိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ဝန္းရံ ထားတဲ့ သမၼတ အႀကံေပးေတြက မွန္မွန္ကန္ကန္ တင္ျပႏိုင္ဖို႔ လိုတယ္။ ဒါမွ လည္း အထစ္ေငါ့ မရွိ ျဖစ္သြားမွာ ပါ'' ဟု အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္က ေပၚျပဴလာ နယူးစ္ဂ်ာနယ္သို႔ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ တြင္ ေျပာသည္။

လတ္တေလာတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ တင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္ရ န္ႏွင့္ အတည္ျပဳႏိုင္ ရန္ ေတာင္သူလယ္သမား မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေ ရး ဥပေဒ ၾကမ္း၊ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း တို႔ကို အေလးထား လုပ္ေဆာင္ေနရ ေၾကာင္း သိရသည္။

''လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရတစ္သံတည္း ထြက္ေနရင္ တိုင္းျပည္အတြက္ လည္း ေကာင္းမွာ မဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံတကာမွာ လည္း လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရပိုင္းက အတိုက္အခံျဖစ္ေနတဲ့ အခ်က္ေတြ ရွိပါ တယ္။ အတိုက္ အခံျဖစ္ေနရင္ ပိုၿပီးတိုး တက္မႈ ရွိမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္''ဟု ျပည္ သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာလွထြန္းက သံုး သပ္သည္။

ေအာင္ထက္ (NYK)

No comments:

Post a Comment