Saturday, August 24, 2013

ႏုိင္ငံျခား႐ုပ္ရွင္ အလြယ္တကူ ဝယ္ယူၾကည့္႐ႈႏိုင္ေရး ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဗီဒီယိုဥပေဒျပင္ရန္ တင္သြင္းမည္

Photo:နာင္ႏုိင္ငံျခား ဗီဒီယုိ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ ကားေခြမ်ား ကို ျပည္သူမ်ား အ လြယ္တကူ ဝယ္ယူ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊    ဗီဒီ ယုိဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ တင္သြင္းသြားမည္ဟု တာေမြၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ေဒၚလဲ့လဲ့ဝင္းေဆြ က ေျပာ သည္။
”ျမန္မာဗီဒီယုိေတြ၊ ႐ုပ္ရွင္ ေတြကို ခုိးကူး ၾကတယ္။ စီးပြား ေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြက စီးပြားေရး က်ဆင္းၾကတယ္။ ဒီအေပၚမွာ မူတည္ ၿပီးေတာ့ ဒီဥပေဒေတြက ျဖစ္ေပၚ လာတာ။ တ ကယ္တမ္း ေအာက္ေျခအဆင့္ ျပည္သူေတြကဒီဥပေဒေၾကာင့္အက်ဳိးယုတ္ခံစားေနၾကရတယ္။   ေထာင္ခ်ခံရ တယ္။ ျပန္ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ လည္း ဒီလူေတြဟာ အဆင္းရဲဆံုးအဆင့္မွာပါဝင္ၾက  တယ္။ အဲဒီ သူေတြ အဖမ္းခံရတဲ့ အထဲမွာ ျမန္မာဗီဒီယုိအေခြေတြ မပါဘူး။ ညစ္ညမ္းေခြေတြ မပါ ဘူး” ဟု ၄င္းကေျပာသည္။
လက္ရိွတြင္ ခိုးကူးေခြေရာင္း ခ်မႈေၾကာင့္တရားရင္ဆုိင္ေနရသူမ်ားသည္ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္႐ုံ  ျဖင့္ လႊတ္ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ တ ရားသူႀကီးမ်ားမွ အထက္ဌာနမ်ား သို႔ အစီရင္ခံစာတင္ျပေနရ၍ ယင္း အမႈ မ်ားမွာ မလိုအပ္ ဘဲၾကန္႔ ၾကာေနရေၾကာင္း သူ၏အျမင္ကို ေျပာသည္။
ဆက္လက္၍ ၄င္းက”တရား သူႀကီးေတြ လႊတ္လိုက္တာကုိ အလုပ္ျဖဳတ္ မယ္ဆုိတဲ့အထိ အ ႀကိမ္း ခံရေတာ့ ရက္ခ်ိန္းေတြ အ မ်ားႀကီးယူၿပီး စစ္ေနရတယ္။ အ မိန္႔ခ်ခါနီး က်ေတာ့ မခ်ရဲဘဲနဲ႔ ရက္ ခ်ိန္း ေရႊ႕လိုက္ၾက တယ္”ဟု လတ္တေလာ အေျခအေနကို ရွင္းျပသည္။
ခုိးကူးေခြ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ေၾကာင့္ အဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားတြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ပါ ဝင္ေၾကာင္း၊ ခိုးကူးေခြမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား ဇာတ္ကားေခြမ်ား ေရာင္း ခ်မႈေ ၾကာင့္တကၠသိုလ္ေက်ာင္း သား မ်ားအပါအဝင္ အေျခခံလူတန္း စားမ်ား တရားရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အတြက္ ¤င္းက ယခုလ ၁၉ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေမးခြန္းေမးျမန္း၍ တင္ျပ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။
ႏုိင္ငံျခား ခုိးကူးေခြမ်ား သည္ ဗီဒီယုိဆင္ဆာအဖဲြ႕မွ ကင္းလြတ္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ကိစၥ ရပ္မဟုတ္ သည့္အျပင္ ႏုိင္ငံျခား ဗီဒီယုိတိပ္ေခြမ်ားကုိ ႐ုပ္ရွင္အေန ျဖင့္မွတစ္ပါး ယေန႔အထိ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ေပး ထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ဳိး မဟုတ္၍ မည္သည့္ ႏုိင္ငံျခားဗီဒီ ယုိအေခြကုိမဆို ေရာင္းခ်မည္ ဆိုပါကပုဒ္မ ၃၂ ပုဒ္မခဲြ(ခ)အရ အေရးယူခံရ မည္ျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံျခားခုိးကူးေခြ ေရာင္း ခ်သူမ်ားကုိ ဥပေဒအရ ျပစ္မႈက်ဴး လြန္မႈ အႀကိမ္အေရအတြက္၊ သိမ္း ဆည္း ရမိသည့္ ပစၥည္းအေရ အတြက္တုိ႔ အေပၚတြင္ ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး ၃ ႏွစ္ထက္ မပိုသည့္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္သိန္းထက္ မပိုသည့္ ေငြဒဏ္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးကိုေသာ္ လည္း ေကာင္း စီရင္ပိုင္ခြင့္အရ ခ်မွတ္ ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဒဏ္ေငြတစ္ခု တည္းကို ခ်မွတ္ျခင္း၊မခ်မွတ္ျခင္း သည္ သက္ဆုိင္ရာ တရားသူႀကီး ၏ ဆင္ျခင္တံု တရားျဖင့္ စီရင္ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ဗီဒီယို ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၂ ပုဒ္မ ခဲြ(ခ)အရ ေထာင္ ဒဏ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ေငြဒဏ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ကုိ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္ လံုးကုိေသာ္လည္းေကာင္း ျပစ္ ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ျပစ္မႈက်ဴး လြန္သူ၏ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈအေျခ အေနေပၚ မူတည္ၿပီး သက္ဆုိင္ ရာတရား႐ုံး၏ ျပင္ဆင္ပိုင္ခြင့္ သာျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴး ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက လႊတ္ ေတာ္တြင္ျပန္လည္တင္ျပခဲ့သည္။
စိုင္းေနာင္

.. www.MyanmarExpress.net

No comments:

Post a Comment