Saturday, August 31, 2013

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ လုိသလုိ သုံးဖုိ႔ ထင္သလုိ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ ဆုိၾကမည္လားဒီရက္ပိုင္းအတြင္း သတင္းသမားေတြ အႀကိဳက္ လႊတ္ေတာ္က စီစီညံညံ အသံေတြ ၾကားေနရ ပါသည္။ ကုိယ္တုိင္ ကေတာ့ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ Constitutionကုိ ေက်ာင္းမွာ သင္ခဲ့ရၿပီး ၁၉၇၄ Constitution နဲ႔ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ Constitution ကုိေတာ့ ကိုယ္တုိင္ ေတြ႕ႀကံဳခံစား ခဲ့ရတာမုိ႔လုိ႔ ဥပေဒ ပညာသင္ၾကား ခဲ့ရသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ သုံးသပ္ ဆင္ျခင္ ၾကည့္ ရာမွာ အေျခ ခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ ဖြင့္ဆုိဖုိ႔၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ အသုံးခ်ဖုိ႔ အထူးပဲ အေရးႀကီး လွေၾကာင္း စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚ ခံစားမိပါတယ္။
ဒီေန႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ဥပေဒ ပညာရွင္ေတြဟာ (ဘြဲ႕ရဲ႕ အဆင့္အတန္း၊ လုပ္ရည္ ကိုင္ရည္နဲ႔ အေတြ႕အႀကံဳ ေတြ အရ) ဒီအေျခခံ ဥပေဒ ကိစၥကို သိပ္စိတ္ ဝင္စားၾကပါတယ္။ လူတုိင္းလူတုိင္းက အခုဆုိရင္ ဒီမုိကေရစီ အေၾကာင္း သိခ်င္ ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အလ်ဥ္းသင့္လို႔ စာေရးဆရာ ဘုန္းေအာင္ေရးသားတဲ့ ၁၉- ၈- ၂၀၁၃ရက္ထုတ္ Massenger
ဂ်ာနယ္မွာ “Maker လား၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး” ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးကိုလည္း အမွတ္ထင္ထင္ ဖတ္႐ႈမိပါတယ္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ဘယ္စနစ္၊ ဘယ္လမ္း ေၾကာင္းနဲ႔ သြားမယ္ဆုိတာ ဆုံးျဖတ္ၿပီးၿပီ ဆုိလွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ ျပည္သူလူထုရဲ႕ သေဘာတူ ဆႏၵကုိ ရယူၿပီးမွ ေရးဆြဲၾက ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက အားျဖင့္ မ႑ိဳင္ႀကီး(၃) ရပ္ကို ဘယ္လုိပုံစံနဲ႔ ခြဲေဝမလဲ ဆုိတာ ကုိ ေရြးခ်ယ္ၾက ရတာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ပါလီမန္အေျခခံတဲ့ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေတြမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ဥပေဒျပဳ ေရး ကုိ ေပါင္းစည္း အသုံးျပဳၿပီး သမၼတစနစ္ မွာေတာ့ အာဏာႀကီး သုံးရပ္ကုိ တစ္ခု စီခြဲေဝ ထားေလ့ရွိ ၾကပါတယ္။ ယခု ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒတြင္ မ႑ိဳင္ႀကီး (၃)ရပ္ကုိ အာဏာအညီ အမွ်ခြဲေဝ ေပးေသာစနစ္ကုိ အေျခခံၿပီး က်င့္သုံး ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အိမ္မွာ Sky Net မရွိတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကုိ တုိက္႐ုိက္ ၾကည့္ခြင့္ မရလုိ႔ သတင္းစာ မွာပါတဲ့ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ေဆြးေႏြးေမးျမန္း ေျဖၾကား တာေတြ၊ အစီ ရင္ ခံစာ တင္သြင္းတာေတြ၊ သဝဏ္ လႊာပုိ႔ၾက၊ ျပန္ၾကားၾက တာေတြကိုပဲ အားျပဳၿပီး ဖတ္ေန ရပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က ဥပေဒသမား တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဥပေဒျပဳေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ဖုိ႔ အဓိက တာဝန္ရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကုိ ပုိမုိ စိတ္ဝင္စား မိလုိ႔ပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ နားလည္ထားတာက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ တရား စီရင္ေရး ဆုိၿပီး ႏုိင္ငံမွာ မ႑ိဳင္ႀကီး (၃)ရပ္ခြဲျခား ထားၿပီး အဲဒီမ႑ိဳင္ႀကီး (၃)ရပ္ဟာ မိမိတုိ႔ရဲ႕ လုပ္ငန္း တာဝန္ေတြကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ပိုင္းျခား သုံးစြဲရမွာ ျဖစ္သလုိ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ထိန္း ေက်ာင္းျခင္းလည္း ျပဳၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၁၊ ပုဒ္မခြဲ(က) ကလည္း ဒီအတုိင္းပဲ အတိ အလင္း ျပ႒ာန္းထားတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။
အခုတေလာ သတင္းစာေတြမွာ ပါလာတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရဲ႕ သဝဏ္လႊာေတြ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႕ရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္ေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္စိတ္ဝင္တစား ဖတ္မိပါ တယ္။ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီး သမၼတ လက္မွတ္ ေရးထုိးဖုိ႔ ပုိ႔ခဲ့တဲ့ ''၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ တုိင္းေဒ သႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း''နဲ႔ ''အဂတိလုိက္ စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒၾကမ္း''ေတြမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒနဲ႕ မညီၫြတ္ဘူးလုိ႔ ယူဆရတာေတြ၊ တည္ဆဲ ဥပေဒနဲ႔ မညီၫြတ္ဘူးလုိ႔ ယူဆရတာေတြ၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံက ပါဝင္ထားတဲ့ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းနဲ႔ မညီဘူးလုိ႔ ယူဆရတာေတြ ေတြ႕ရလုိ႔ သမၼတက သေဘာထား မွတ္ခ်က္ေတြ နဲ႔ ျပန္ ပုိ႔တာ လက္မခံဘဲ မူလအတုိင္းပဲ ထားၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္ပုိ႔လုိ႔ သမၼတက ''၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း'' ကုိ လက္မွတ္ မထုိးဘဲ လႊတ္ေတာ္ကုိ ျပန္ပုိ႔ ခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ လက္မွတ္မထုိးရတာလဲ ဆုိတာကုိ အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစဖုိ႔ သတင္းထုတ္ျပန္ ခဲ့တာကုိလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ''အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒ ၾကမ္း'' ကိုေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက လက္မွတ္ေရးထုိး ခဲ့ေသာ္လည္း ဒီလုိလက္ မွတ္ ေရး ထုိးရျခင္းဟာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုရဲ႕ဆႏၵကို ေလးစားေသာ အားျဖင့္ သာ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရဲ႕ ေတြ႕ရွိ ခ်က္နဲ႔ သေဘာထားမ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစဖုိ႔ သတင္းထုတ္ ျပန္ခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လည္း ဥပေဒသမား ျဖစ္ေတာ့ ထဲထဲဝင္ဝင္ ေလ့လာ ၾကည့္တဲ့အခါ ဒီဥပေဒ ၾကမ္း ႏွစ္ခုလုံးမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ မညီၫြတ္ဘူး လုိ႔ ယူဆရတဲ့ အခ်က္ေတြ အမ်ား ႀကီး ပါေနတာကုိ ေတြ႕ရေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္ ေတာင္ လန္႔သြား မိပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခ ခံ ဥပေဒဆုိတာ ႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ဥပေဒ အားလုံးရဲ႕ အေျခခံျဖစ္တဲ့ အျပင္ ျပ႒ာန္းလုိက္တဲ့ ဥပေဒတ စ္ရပ္ဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနရင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပါ အတုိင္း လုိက္နာက်င့္သုံးရမည္လုိ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉၈၊ ပုဒ္မခြဲ (က)မွာ အတိအလင္း ျပ႒ာန္း ထားတာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္လုိက္နာ ႐ုိေသဖုိ႔၊ မိမိတုိ႔ျပဳ ထားတဲ့ ကတိသစၥာ ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ နဲ႔အညီ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းဖုိ႔ တာဝန္ ပ်က္ကြက္သ လုိ ျဖစ္ခဲ့ ၾကတာ ကုိလည္း ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္မိပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရဲ႕ ဥပေဒ အႀကံေပးမ်ားကုိ သံသယ ရွိတယ္လုိ႔ ေျပာသြားတယ္။ သမၼတကုိ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁၄ကုိ ရွင္းမျပၾက ဘူးလားလုိ႔ ေမးခြန္း ထုတ္ထားတာ ေတြ႕ရွိ ရပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္လည္း စိတ္ဝင္ စားသြား ၿပီး ပုဒ္မ ၂၁၄ ကုိ ဖတ္ၾကည့္တဲ့အခါ ပုဒ္မ ၂၁၄ဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရဲ႕ တာဝန္နဲ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္ က႑ ေအာက္မွ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီတာဝန္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ ဘယ္လုိက်င့္ သုံး ရမယ္ဆုိတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ အေသးစိတ္က ပုဒ္မ ၁ဝ၅နဲ႔ ပုဒ္မ၁ဝ၆ တို႔မွာပါလို႔ ယွဥ္တြဲ ဖတ္ရႈရမယ့္ ျပ႒ာန္း ခ်က္ေတြ ျဖစ္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ပုဒ္မ ၂၁၄ကို ဖတ္ၾကည့္တဲ့အခါ ပုဒ္မ ၂၁၄ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရဲ႕ တာ၀န္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ က႑ေအာက္မွ ျပဌာန္းထား တဲ့ ျပ႒ာန္း ခ်က္ျဖစ္ၿပီး အဲဒီတာ၀န္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ဘယ္လိုက်င့္သုံးရမယ္ဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္း ခ်က္ အေသး စိတ္က ပုဒ္မ ၁၀၅နဲ႔ ပုဒ္မ ၁၀၆တို႔ မွာ ပါလို႔ ယွဥ္တဲြဖတ္ရႈရမယ့္ ျပ႒ာန္း ခ်က္ေတြ ျဖစ္ေန တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
ပုဒ္မ ၂၁၄မွာ “ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စု လႊြတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ၿပီး လက္မွတ္ေရး ထုိးရမည္။ ယင္းသုိ႔ လက္မွတ္ ေရးထုိး ၿပီးေသာ ဥပေဒမ်ား ကုိ ႏုိင္ ငံေတာ္ျပန္ တမ္းတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရမည္။” လို႔ ျပ႒ာန္း ထားတာေတြ႕တာနဲ႔ Bill တိုင္းကို  သမၼတက လက္မွတ္ ထိုးကို ထိုးရမယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က အဓိပၸါယ္ ေပါက္သြားပုံရတယ္။  “ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ၿပီး'' ဆုိတဲ့ အခ်က္ ကို သေဘာ ေပါက္ ရင္ ေတာ့ သမၼတရဲ႕ ဥပေဒ အႀကံေပးေတြ သမၼတကုိ ပုဒ္မ ၂၁၄ ရွင္းျပဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔ ေျပာမယ္မထင္ပါဘူး။ အဲဒီ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ကပဲ သမၼတက ဥပေဒကုိ လက္မွတ္ ထုိးလုိက္လုိ႔ တာဝန္ မရွိပါဘူး။ မွားစရာ ရွိရင္ လႊတ္ေတာ္ ကပဲ မွားမွာပါ။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ၂၁၄ကုိ အေလးထားဖုိ႔ သမၼတႀကီးကုိ အႀကံျပဳလုိပါတယ္လုိ႔ ေျပာထား ပါေသး တယ္။ ႏုိင္ငံမွာ ဥပေဒျပဳေရး အတြက္ လႊတ္ေတာ္မွာ တာဝန္ရွိသလုိ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳတဲ့ ဥပေဒကုိ ႏုိင္ငံသား အားလုံးရဲ႕ အထြတ္အထိပ္ ျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက လက္ မွတ္ ေရး ထုိးၿပီး ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္း ရျခင္းရဲ႕ အႏွစ္သာရကုိ မသိေလေရာ့ သလားလုိ႔ အံ့ၾသတ ႀကီး ျဖစ္ မိပါတယ္။
ဥပေဒျပဳ အာဏာပိုင္က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းတဲ့ ဥပေဒကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးစီးတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဘက္က အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ရတာျဖစ္လုိ႔  ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒမွာ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းဖုိ႔ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္း ထားတာ သတိမူၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ မညီတဲ့ဥပေဒကုိ အတည္ျပဳရင္ ဥပေဒျပဳ အာဏာပုိင္မွာ တာဝန္ရွိသလုိ အဲဒီလို မညီတာကုိ ေထာက္မျပရင္လည္း သမၼတမွာ တာဝန္ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတက သူ႔တာဝန္သူ ေက်ေအာင္ လုပ္တာကုိပဲ ႏုိင္ငံသား အားလုံးရဲ႕ အထြတ္အထိပ္ျဖစ္တဲ့ သမၼတကုိ ''လူ႔သဘာဝအရ စကားေယာင္ နားေယာင္တာလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္'' လုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သူဟာ ဥပေဒ ပညာရွင္မုိ႔ ေသခ်ာၿပီ ဆုိၿပီး ေျပာလုိက္ တာလား၊ ဒီလုိ ေသခ်ာမသိ ဘဲ  ေျပာၾကားျခင္း အတြက္ ေဝဖန္စရာျဖစ္ လာေၾကာင္း သံေဝဂရမိပါတယ္။
ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအား ဥပေဒေရးရာအႀကံေပးေနသူ မ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဟာ ဦးေဆာင္ ပါဝင္ေနပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဟာ ဥပေဒ ပါရဂူ ေဒါက္တာဘြဲ႕ ရရွိထား သူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဥပေဒေရးရာ နယ္ပယ္မွာ ႏုိင္ငံ့ တာဝန္ကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ သူ၊ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ဥပေဒပညာ ျပည့္စုံသူတစ္ဦး ျဖစ္တာကုိ
ေလ့လာ သိရွိရပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အက်ဳိးအတြက္ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးေနသူ ဥပေဒပညာရွင္ တစ္ဦးအေနနဲ႔ ဥပေဒကုိ ထင္သလုိသုံး၍ အႀကံေပးမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ယူဆမိပါတယ္။
ပုဒ္မ၂၁၄ ပါ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းမယ့္ ဥပေဒကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက လက္မွတ္ေရး ထုိးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းခ်က္ဟာ (Principle) သာျဖစ္ၿပီး ပုဒ္မ ၁ဝ၅ႏွင့္ ၁ဝ၆ တုိ႔အရ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက လက္မွတ္ထုိးျခင္း၊ မထုိးျခင္းတုိ႔ဟာ (Condition) ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ တဲ့ အခြင့္အေရး ျဖစ္ ပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက မျဖစ္မေန လက္မွတ္ေရးထုိး ရမယ္ဆုိၿပီး ပုဒ္မ ၂၁၄ ကုိ တထစ္ခ် မွတ္ယူလုိ႔ ရမယ္ဆုိရင္ ပုဒ္မ ၁ဝ၅နဲ႔ ပုဒ္မ ၁ဝ၆တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းဖုိ႔ လုိအပ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေဝဖန္ေျပာ ဆုိဖုိ႔ စဥ္းစား စမွာကတည္းက ဥပေဒ အေျခခံ သေဘာကုိ နားလည္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ရွင္းေလာက္ ပါၿပီ။
ဥပေဒျပဳေရး က႑ကုိ ထိန္းေက်ာင္းဖုိ႔ အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတကုိ အပ္ႏွင္းထားတဲ့ တာဝန္ဟာ အလြန္ပဲႀကီး ေလးလွ တာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အလ်ဥ္းသင့္ လုိ႔ ေျပာ ခ်င္တာေလးေတြ ေပၚလာျပန္ပါတယ္။ ၂၂- ၈- ၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ သတၱမ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ၁၆ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္ မတီက ဖတ္ၾကားခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံစာ ရွင္းလင္းျခင္းမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ သတင္း ထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕ ၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁၄/ ၂ဝ၁၃)ႏွင့္ (၁၅/ ၂ဝ၁၃)တုိ႔ အေပၚ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္ မတီ ၏ ေလ့လာ ေတြ႕ရွိ ခ်က္ႏွင့္ သုံးသပ္တင္ျပခ်က္ အစီရင္ခံစာမွာ ''ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးမွ ၅- ၈- ၂ဝ၁၃ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ေပးပို႔လာေသာ သဝဏ္လႊာ ႏွင့္ ၇- ၈- ၂ဝ၁၃ရက္ ေန႔ စြဲျဖင့္ ေပးပုိ႔လာေသာ သဝဏ္လႊာမ်ားကုိ ပူးတြဲ ေဖာ္ျပေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္မ်ား သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက လုိက္နာရမည့္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၁ဝ၅၊ ၁ဝ၆ ပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္တြင္ အက်ဳံးမဝင္ သည့္အျပင္ ဥပေဒအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒျပဳ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေလ်ာ္ကန္ သင့္ျမတ္မႈမရွိပါ''ဟု ေဖာ္ျပထား တာ ေတြ႕ရပါ တယ္။
ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရဲ႕ သဝဏ္လႊာေတြနဲ႔၊ သတင္း ထုတ္ျပန္ေရး ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီက တင္တဲ့ အစီရင္ ခံစာနဲ႔ အဲဒီ အစီရင္ခံစာကုိ အတည္ျပဳဖုိ႔ အဆုိျပဳ ေထာက္ခံၾကတဲ့၊ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြ ဖတ္လိုက္ ရတဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ နားမလည္ဘဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ေတြေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အေပၚမွာ အထင္အျမင္ လြဲမွားမႈေတြ ရွိလာႏုိင္တယ္လုိ႔ ဆုိထားပါတယ္။
ၿပီးေတာ့ သမၼတရဲ႕ သဝဏ္လႊာပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားဟာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဥပေဒျပဳ လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ ခုံ႐ုံးရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ ရာ ေရာက္တဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း စြပ္စြဲတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ေရးသား ထားတာ ေတြ႕ ရပါတယ္။ သဝဏ္လႊာေတြ ပူးတြဲေဖာ္ျပတဲ့ သတင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္မ်ားဟာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက လုိက္နာရမယ့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁ဝ၅ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁ဝ၆ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာ အက်ဳံး မဝင္ တဲ့အျပင္ ဥပေဒအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒျပဳလုပ္ငန္း ဆုိင္ရာ က်င့္ဝတ္နဲ႔ ေသာ္ လည္းေကာင္း ေလ်ာ္ ကန္သင့္ ျမတ္မႈ မရွိပါလုိ႔လည္း သုံးသပ္ထားျပန္ပါတယ္။
ဒီလုိေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးသူ ကုိယ္စားလွယ္ႀကီး အေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁ဝမွာ ''ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေျခအေန အရပ္ရပ္ တုိ႔ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ပါ အမ်ဳိး သား လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံ တစ္ဝန္းလုံးသုိ႔ ျဖစ္ေစ၊ အခါ အားေလ်ာ္ စြာ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခြင့္၊ သဝဏ္လႊာေပးပုိ႔ခြင့္ ရွိသည္''လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားတာကုိ မသိလုိ႔ ေျပာတာ လား၊ ေမ့သြား လုိ႔လား၊ ဘယ္လုိျဖစ္ရျပန္ တာလဲလုိ႔ အံ့အားသင့္ရ ျပန္ပါတယ္။
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၁ဝ၅နဲ႔ ပုဒ္မ ၁ဝ၆တုိ႔ဟာ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ခုကုိ အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ေၾကညာႏုိင္ ဖုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတနဲ႔ လႊတ္ေတာ္တုိ႔ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ ျပ႒ာန္းထားတာ ဆုိတာ ရွင္းပါတယ္။ ဒီျပ႒ာန္းခ်က္ ႏွစ္ခုဟာ ဝိဝါဒ ကြဲျပား စရာ မရွိေလာက္ေအာင္ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ေရးသားထား တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သမၼတ အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္က ပုိ႔လာတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ၁၄ရက္အတြင္း လက္မွတ္ထုိးၿပီး ဥပေဒအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာ၊ ဒါမွမဟုတ္ မိမိသေဘာထား မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္ေပးပုိ႔၊ အဲဒီလို ပုိ႔လည္းမပုိ႔၊ လက္မွတ္လည္း မထုိးရင္ သတ္မွတ္ကာ လ ျပည့္တဲ့အခါ သမၼတ လက္မွတ္ ေရးထုိးသကဲ့သုိ႔ ဥပေဒျဖစ္လာ ဆုိတဲ့ လုပ္ငန္း စဥ္ကုိ အလြယ္ တကူ နားလည္ႏုိင္ပါတယ္။ သမၼတက သေဘာ ထားမွတ္ခ်က္နဲ႔ ျပန္ပုိ႔ရင္ လႊတ္ေတာ္က သမၼတ ရဲ႕သေဘာထား မွတ္ခ်က္ကုိ ေဆြးေႏြးသုံးသပ္ၿပီး လက္ခံရင္ျပင္မယ္၊ လက္မခံရင္ မူလအတုိင္း အတည္ျပဳမယ္၊ ၿပီးရင္ အဲဒီ ဥပေဒၾကမ္းကို သမၼတထံ ျပန္ပုိ႔မယ္၊ အဲဒီအခါ သမၼတက ၇ရက္ အတြင္း လက္မွတ္ထုိးၿပီး ဥပေဒအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ၊ ဒါမွမဟုတ္ သတ္မွတ္ ကာလအတြင္း လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း မျပဳရင္ သတ္မွတ္ကာလျပည့္ ေျမာက္ တဲ့ ေန႔ရက္မွာ ဥပေဒၾကမ္းဟာ သမၼတ လက္မွတ္ေရး ထုိးသကဲ့ သုိ႔ ဥပေေဒ ျဖစ္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလုပ္ငန္းစဥ္မွာ သမၼတ အေနနဲ႔ လက္မွတ္ထုိးသည္ျဖစ္ေစ၊ မထုိးသည္ျဖစ္ေစ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အျပန္အလွန္ ဆက္ သြယ္ေန ရတဲ့အခါ သဝဏ္လႊာနဲ႔ ဆက္သြယ္ရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ပုံမွန္လုပ္ငန္းစဥ္မွာေတာ့ သဝဏ္လႊာမွာ အထူး အေထြ ေဖာ္ျပဖုိ႔ မရွိေသာ္လည္း အခုလုိ ဖြဲ႕စည္း ပုံ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ မညီၫြတ္ တာေတြ႕လုိ႔ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ ေပးရတဲ့ အေျခအေန၊ သေဘာ ထား မွတ္ခ်က္ကုိ လက္မခံတဲ့အေျခ အေနမွာေတာ့ သဝဏ္လႊာမွာလည္း က်ဳိးေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ခ်က္ ေတြနဲ႔ ျပန္ၾကားရတာေတြ၊ ဒီလုိအေျခအေနနဲ႔ပ တ္သက္လုိ႔ ျပည္သူကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာ စြာျဖင့္ အက်ဳိး အေၾကာင္း ေဖာ္ျပၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္ရတာေတြ ရွိလာတာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ပဲ ႐ုိး႐ုိးသားသား နားလည္ သေဘာ ေပါက္မိပါ တယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာ လုပ္ၾကကုိင္ၾကရတဲ့ ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အျဖစ္ ျမင္ရလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ ျပည္ သူေတြကေတာ့ ဝမ္း ေျမာက္ဝမ္းသာ ႀကိဳဆုိပါ တယ္။
ဒီ့ျပင္ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ျခင္းဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၁ဝအား က်င့္သုံး ေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး သတင္း ထုတ္ျပန္ ျခင္းဟာ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ၂၄ (က)အရ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတာ ကုိလည္း ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ လႊတ္ေတာ္က သမၼတရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခြင့္ ကုိေတာင္ တားဆီး ေနၿပီလား လုိ႔ လည္း စုိးရိမ္ မိပါတယ္။
ဒီလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ အညီ ေဆာင္ရြက္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကုိ ေဝဖန္ခဲ့တဲ့ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီရဲ႕ ေဝဖန္ခ်က္နဲ႔ သမၼတရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ဘယ္ဟာမွန္သလဲ ဆုိတဲ့အေျဖကုိလည္း စဥ္းစားသုံးသပ္ ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္ကုိ ေဝဖန္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီက သူတုိ႔ရဲ႕သုံး သပ္ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကုိ အမ်ားျပည္သူ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိႏုိင္ေစဖုိ႔ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္း မီဒီယာ မ်ားမွ ထုတ္ျပန္ေပးပါလုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိ တင္ျပတာ ေတြ႕ရေတာ့ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ရ ျပန္ၿပီလုိ႔ သုံးသပ္ မိပါတယ္။
အမွန္စင္စစ္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႕ရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁၄/ ၂ဝ၁၃)နဲ႔ (၁၅/ ၂ဝ၁၃)တုိ႔ဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၁ဝ၅နဲ႔ ပုဒ္မ ၁ဝ၆တုိ႔အရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ သဝဏ္လႊာပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္မွာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးၿပီး အတည္ျပဳတဲ့ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းၿပီးမွသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ သဝဏ္လႊာ မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေလ့လာသိရွိခြင့္ မရေသးမီ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာေတြမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပတယ္ ဆုိတဲ့ ေျပာၾကား ခ်က္ဟာလည္း နားမလည္ႏုိင္တဲ့ အခ်က္ ျဖစ္ေနပါ တယ္။ ဒါ႐ုိးရွင္း ေနပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု လႊြတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္ မတီ ဟာ အဂတိ လုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒၾကမ္းကုိ ေလ့လာစိစစ္ တဲ့ေနရာ မွာလည္း ဥပေဒ ၾကမ္း အဆင့္မွာသာ စိစစ္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒီဥပေဒဟာ ၇- ၈- ၂ဝ၁၃ ရက္မွာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ (၂၃/ ၂ဝ၁၃) အေနနဲ႔ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဥပေဒၾကမ္း (Bill) မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ျပ႒ာန္းၿပီး ဥပေဒ တစ္ရပ္ ျဖစ္သြားပါၿပီ။ ဒီျပ႒ာန္း ဥပေဒကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ အေနနဲ႔ စိစစ္ခြင့္ ရွိပါရဲ႕လား ဆုိတာဟာလည္း သုံးသပ္ စရာ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ပညာဥာဏ္ သတိနဲ႔ ဆင္ျခင္ၾကည့္ ႏုိင္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နည္းဥပေဒ ၉၈ကုိ ၾကည့္ပါလုိ႔ တုိက္တြန္းပါတယ္။
ဒါတင္မက ေသးပါဘူး။ ဥပေဒတစ္ရပ္ကုိ ေခါင္းစီးအမည္ ေျပာင္းလဲလုိက္ၿပီ ဆုိတာန႔ဲ ဥပေဒ အမည္နဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီ ေထြျဖစ္ဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့ အသုံးအႏႈန္းေတြ ျဖစ္ရမယ္ ဆုိတာဟာလည္း ဥပေဒျပဳသူတုိင္း သိရွိ လုိက္နာၾကရမယ့္ အေျခခံ အခ်က္ေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပ႒ာန္း ဥပေဒတစ္ခု ဥပေဒ ပီသမႈဟာ ဥပေဒျပဳေရး အဖြဲ႕ရဲ႕ စနစ္တက် ရွိမႈ၊ အေျခခံ သီအုိရီ ေက်ညက္ မႈ၊ ဥပေဒအေျခခံ သေဘာတရားမ်ား ကြၽမ္းက်င္ ႏွံ႔စပ္မႈတုိ႔နဲ႔ သက္ဆုိင္မယ္လုိ႔လည္း ထင္ျမင္ ယူဆ မိပါတယ္။ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကိစၥ ေဝဖန္ခ်က္ကုိ ရွင္းျပတာပါ။
၂- ၉- ၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ၊ ေၾကးမုံသတင္းစာ မ်ားမွာ ေဖာ္ျပပါ ရွိေသာ ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာ မာလာေအာင္ (ဒုတိယ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္း တကၠသိုလ္) ေရးသားေသာ  “Union Lebel” ဒြိဟ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိျခင္း ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆန္းစစ္ခ်က္ ေဆာင္းပါးကုိ ၅- ၉- ၂ဝ၁၂ ရက္မွာ က်င္းပ ျပဳလုပ္ တဲ့ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၴ ပုံမွန္ အစည္းအေဝး ၃၉ရက္ ေျမာက္ေန႔မွာ ဥပေဒ ေရးရာႏွင့္ အထူး ကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ေဆာင္းပါး ကုိ တစ္ဖက္သတ္အျမင္ မွန္ကန္မႈမရွိေသာ အျမင္တုိ႔ျဖင့္ တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ ေကာင္းစြာနားမ လည္ေၾကာင္းဟု ေဝဖန္သုံးသပ္ တင္ျပခဲ့တာကုိ ျပန္လည္ သတိရမိပါတယ္။ ဥပေဒ ပညာ နဲ႔ ေဒါက္တာ ဘြဲ႕ရရွိ ထားသူ ဥပေဒပညာရွင္ တစ္ဦးရဲ႕ ဥပေဒႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အျမင္ေတြ၊ ဥပေဒဆုိင္ရာ အယူအဆေတြကို ေရးသားထားတဲ့ ဒီလုိ ေဆာင္းပါး မ်ဳိးကုိ ေဝဖန္သုံးသပ္ျခင္း ဟာလည္း လြန္စြာနားလည္ရ ခက္လွသလုိ တန္ဖုိးရွိလွတဲ့ ဥပေဒ အေထာက္ျပခ်က္ေတြကုိ တန္ဖုိး မထား ခဲ့တာဟာလည္း စိတ္မေကာင္းဖြယ္ ရာ ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ ပါတယ္။ ပညာရွင္ ကုိ ပညာပုိင္း အရသာ ေဝဖန္ တုံ႔ျပန္ႏုိင္ရင္ တုံ႔ျပန္၊ မတုံ႔ျပန္ႏုိင္ရင္ေတာ့ နမူ နာ ယူသင့္ တယ္လုိ႔ ယူဆမိပါတယ္။
မွတ္မွတ္ရရ (၁၄- ၁- ၂ဝ၁၃) ရက္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မ ပုံမွန္ အစည္းအေဝး ဒုတိယ ေန႔မွာ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္း ေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ဖတ္ၾကား တင္ျပရာတြင္ ''ခုံ႐ုံး၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ တရား႐ုံး၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မတူညီေၾကာင္း၊ ခုံ႐ုံးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရား႐ုံး ဆုိသည္ကို ဥပေဒတြင္လည္း မေတြ႕ရေၾကာင္း၊ တရား႐ုံးသည္ တရား႐ုံးပဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခုံ႐ုံးသည္ ခုံ႐ုံးပဲ ျဖစ္ေၾကာင္း'' ေျပာ ၾကား တာကုိ ဖတ္မိပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအခန္း (၆)တရား စီရင္ေရး က႑မွာ တရား႐ုံးမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း ဆုိင္ရာ ပုဒ္မ ၂၉၃၊ ပုဒ္မ ခြဲ (ဂ)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ အရ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တရားစီရင္ေရး ဆုိင္ရာ ႐ုံးမ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ ခုံ႐ုံး အပါအဝင္ ျဖစ္တာကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈရာ ေရာက္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ေျပာတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္က ဥပေဒ ပညာရွင္ ျဖစ္ေနတာမုိ႔ အံ့ၾသ မိပါေတာ့တယ္။ ေစတနာပါတဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ အေပၚ ဆင္ျခင္ စရာပါ။
အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ သုံးသပ္မိတာက လႊတ္ေတာ္မွာ အခုဆုိရင္ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ပိုမုိအရွိန္ ျမႇင့္ဖုိ႔ လုိအပ္လုိ႔ စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဥပေဒျ ပဳေရး ကုိ လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္ေနၾကရတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ အတြက္ ဥပေဒ ပညာ အေျခခံရွိမႈဟာ အေရးႀကီးလွတဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ေတြ အေနနဲ႔ ဥပေဒ ေရးဆြဲေရး ဆုိင္ရာေတြကုိ ပုိမုိ ကြၽမ္းက်င္ေအာင္ အေလးထား ေလ့လာ သင့္ပါတယ္။ အလားတူပါပဲ ဝိဝါဒ ကြဲျပားေအာင္ လုိသလုိ ဖြင့္ဆုိ၊ ထင္သလို အဓိပၸါယ္ ေကာက္ ယူလို႔ မရတဲ့ ဥပေဒစကားရပ္မ်ားရဲ႕  သေဘာကို ဥပေဒမ်ားရ႕ဲ မိခင္ျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကိုမွ ထိကိုင္မိရသူ ေတြမို႔ တာ၀န္ ႀကီးမႈကို ဂရုျပဳသင့္ လွပါတယ္။ ကိုယ္လိုသလုိ သုံးဖုိ႔ ထင္သလုိ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္၍ မသင့္တဲ့ ဒီကိစၥေတြ အေပၚ ကိုယ္စား လွယ္ႀကီးမ်ားက အေလးဂ႐ုျပဳ ကုိင္တြယ္ၾကဖုိ႔အႀကံျပဳရတာပါ။ဒါမွသာဥပေဒျပဳရာမွာညီၫြတ္ရမယ့္ ဥပေဒ မူေဘာင္ မ်ား၊ ျပည့္ စုံရမယ့္ ဥပေဒ အဂၤါရပ္ မ်ား၊ ေျပျပစ္ေခ်ာေမြ႕ ရမယ့္ ဥပေဒ ေရးထုံးမ်ား နဲ႔အညီ ျပည္သူ႕အ က်ဳိး ေဖာ္ေဆာင္ ႏုိင္ မယ့္ ဥပေဒမ်ား၊ တစ္ နည္း ေျပာရရင္ ဥပေဒ ႏွင့္တူေသာ ဥပေဒမ်ား ေပၚေပါက္လာမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပ လုိက္ ရပါ သည္။ ။
ေဆာင္းပါးရွင္ (ဥပေဒ ပညာရွင္ တစ္ဦး) Myawady news paper

No comments:

Post a Comment