Wednesday, September 23, 2015

လူ႔အခြင့္အေရးကိုဗန္းျပၿပီး အမ်ိဳးသားေရးကို ခ်နင္းခဲ့ေလသလား….? Sep 17, 2015

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒
 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္
 မၾကာခင္အခ်ိန္အတြင္းမွာပင္ သူမႏွင့္
 ျပဒါး တစ္လမ္းသံ တစ္လမ္းျဖစ္ေန သည့္
 ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူလူထုထံသို႔
သြားေရာက္ကာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုး ေဟာေျပာမႈ မ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု ၾကားသိလာရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္ သူ မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္မည္ဆိုပါက ႀကိဳဆို ေထာက္ခံမႈရရွိမည္ မဟုတ္ဘဲ၊ ရခိုင္တိုင္းရင္း သားမ်ား ၏ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ဆန္႔က်င္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားကိုသာ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ ဖြယ္ရွိသည္ဟူ၍ ႀကိဳတင္ သံုးသပ္ ထားၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္အတူ NLD ပါတီအား ခါးခါးသီးသီး ရြံ႕မုန္းေနျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္လာရ သည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ရခိုင္တိုင္းရင္း သား မ်ားႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ ျပင္းထန္သူမ်ားက အဘယ္ေၾကာင့္ ခါးခါးသီးသီး ရြံ႕မုန္းေနၾကပါသနည္း။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္းက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အမႈအခင္းတစ္ခုမွအစျပဳ၍ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡ မ်ားျဖစ္ ပြားခဲ့ ရၿပီး ဘာသာေရး တင္းမာမႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။ လူမ်ိဳးစုႏွစ္ခု၏ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ပြား မႈေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ အထိအခိုက္အေသ အေပ်ာက္မ်ား လည္းရွိခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ ထိုပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားတို႔အား အၾကမ္း ဖက္၀ါဒကို လက္ကိုင္ထားသူမ်ားဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့ၿပီး တစ္ဖက္ လူမ်ိဳးစုျဖစ္သည့္ ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးမ်ားမွာ လူနည္းစု ျဖစ္သည့္အတြက္ လူနည္းစု၏ အခြင့္အေရးသိကၡာကို ငဲ့ညွာသနားသင့္ သည္ ဟု ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပခဲ့ေပသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထိုကဲ့သို႔ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အေပါင္းတို႔ အံ့ၾသဘနန္းျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတို႔ အတြက္လည္း ရင္ထုမနာျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ယခုအခါတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရထူထပ္ လာျခင္းႏွင့္အတူ ေနစရာ ရွားပါးလာသည့္အတြက္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ မ်ားသို႔ ခိုး၀င္ေနထိုင္မႈမ်ားရွိလာသည္က သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားေရးအႏၲရာယ္ တစ္ခုကဲ့သို႔ ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရခိုင္ ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ခိုး၀င္ ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ေရာက္ရွိေနထိုင္လာၾကၿပီး လူဦးေရအထိန္းအခ်ဳပ္ မရွိဘဲ ေမြးဖြားႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္းက အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာအတြက္ စိုးရိမ္စရာတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူဦးေရ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္လိုမႈႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသားေရးအႏၲရာယ္ကိုေရွ႕ရႈ၍ ထိုၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုတြင္ ေနထိုင္ေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ိးမ်ားအား တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ကေလး ၂ ေယာက္သာ ေမြးဖြားခြင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔ကဲ့သို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့ျခင္းအား ရခိုင္ တိုင္းရင္း သားမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက ေက်နပ္လက္ခံခဲ့ၾကေသာ္လည္း မေက်နပ္သည့္သူမ်ားလည္း ရွိေနခဲ့ျပန္သည္။ ထိုသူ မ်ားကေတာ့ ဘဂါၤလီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပင္ျဖစ္ေပသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဘဂၤါလီမ်ားအေပၚတြင္ ယခုလို ကေလးေမြးဖြားႏႈန္းကန္႔သတ္လိုက္ျခင္းသည္ မသင့္ ေလ်ာ္ေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး က်င့္ထံုးႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတစ္ခုသာျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုလို ေၾကညာထုတ္ျပန္ျခင္းအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်ပါသည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေပသည္။ ယခုလိုေျပာဆိုခဲ့မႈအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ျမန္မာျပည္သူလူထုအေပါင္းက ၀ိုင္း၀န္းေ၀ဖန္ ရႈတ္ခ်ခဲ့ၾကၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လူ႔အခြင့္အေရးအားဗန္းျပ၍ အစၥလာမ္၀ါဒျပန္႔ပြားေရးကို ကူညီေဆာင္ရြက္ ေနသည္ဟူ၍ပင္ သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။

ဓမၼဓိ႒ာန္က်စြာေလ့လာမည္ဆိုလွ်င္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဇနီးေလးေယာက္အထိ တရား၀င္ယူခြင့္ရွိၿပီး ၀ါဒျပန္႔ပြား ေရးအတြက္ ကေလးေမြးဖြားမႈႏႈန္းျမင့္တက္မႈကိုအားေပေသာ ဘာသာေရးအယူ၀ါဒတစ္ခုအရ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ကေလးေျခာက္ေယာက္သာေမြးမည္ဆိုလွ်င္ပင္ တစ္အိမ္ေထာင္ထဲတြင္ပင္ မိသားစု၀င္ ၂၀ ေက်ာ္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ျဖစ္လာျခင္းသည္ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရးအတြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိလာႏိုင္သကဲ့သို႔ လူဦးေရအဆမတန္ ေပါက္ကဲြမႈေၾကာင့္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းပါထိခိုက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစိုးရက ဘဂၤါလီမ်ား အေပၚကေလးေမြးဖြားႏႈန္းကန္႔ သတ္ခဲ့ျခင္းသည္ ရႈေထာင့္အဘက္ဘက္က ႏိႈင္းယွဥ္ခ်င့္ခ်ိန္၍ အျဖစ္သင့္ဆံုး အေျဖအား ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းဟုဆိုႏိုင္သည္။ ယခုဆိုလွ်င္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံတြင္ပင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအား ကေလးေမြးဖြား ႏႈန္းကန္႔သတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္လည္း အစၥလာမ္၀ါဒျပန္႔ပြားေရး၏ အဓိကလုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ေသာ သားေပါက္ႏႈန္းအား အတတ္ႏိုင္ဆံုးတားဆီးေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူထု ေခါင္းေဆာင္ဟု သူမကိုယ္ကို ခံယူထားေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ဘဂၤါလီမ်ားအား ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ေတာင္းဆိုေနျခင္း၊ မိမိတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားဟု စြပ္စြဲကာ လူမ်ိဳးျခားမ်ား အေပၚတြင္ေတာ့ သနားကရုဏာျဖင့္ ေဖးမဆက္ဆံျခင္း၊ ဘဂၤါလီမ်ား၏ သားေပါက္ႏႈန္းျမင့္မားလာမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ေၾကညာခ်က္အား လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္မညီဟု ေ၀ဖန္ရႈတ္ခ်လိုက္ျခင္းက သူမ၏ သေဘာထားအား ေပၚလြင္ေစခဲ့သည္။ လူ႔အခြင့္ေရးဟု မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ဖေအႏွင့္သမီးျပန္ယူသည့္သတင္းမ်ား ဇနီးတစ္ေယာက္မကယူ၍ စက္ယႏၲရားကဲ့သို႔ အထိန္း အကြပ္မရွိဘဲ ကေလးမ်ား ေမြးဖြားေနျခင္းကေတာ့ ေကာင္းသည့္လူ႔အခြင့္အေရး ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္ကာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမည္ဟုဆိုလွ်င္ ကိုယ့္ လိပ္ျပာ ကိုယ္လံုရန္အေရးႀကီးေပသည္။ တစ္ခ်ိန္က ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ေျပာဆိုဆက္ဆံခဲ့သလဲ၊ ဘာသာျခား လူမ်ိဳးျခားအခြင့္အေရးမ်ား အတြက္ မည္ကဲ့သို႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သလဲဆိုသည္ကို ျပန္လည္စဥ္းစား ဆင္ျခင္သင့္ သည္။ ထိုသို႔မွ်မဟုတ္လွ်င္ေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးအား ဗန္းျပ၍ အမ်ိဳးသားေရးကိုခ်နင္းခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား တစ္ခ်ိန္က သူမႏႈတ္ဖ်ားမွ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ားဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုခံလိုက္ရသည့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားက မည္ကဲ့သို႔ ႀကိဳဆိုေနမည္လဲ ဆိုသည္ကို စိတ္၀င္တစားေစာင့္ၾကည့္ ေနရဦးမည္သာျဖစ္သည္။

ေက်ာ္စြာေသာင္း

No comments:

Post a Comment