Tuesday, July 15, 2014

တိုင္းရင္းသားပါတီေပါင္း (၂၀) မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လူထုေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ မသတ္မွတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလူထုေခါင္းေဆာင္ဆုိၿပီး ျပည္သူေတြက 
 ေရြးခ်ယ္ထားတာမရွိဘူး။ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္ လူထုေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ ကန္႔ကြက္တယ္။ လူထုေခါင္းေဆာင္ဆို တာမရွိဘူး၊ ပါတီတစ္ခုရဲ႕ နာယကေတြ ပါတီရဲ႕ေခါင္ေးဆာင္ေတြပဲရွိတယ္၊လူထုေခါင္းေဆာင္ဆိုရင္ က်န္တဲ႔ ျပည္ သူ သန္း ၆၀ ကိုေမး ၾကည္႔ေလ၊ ဘယ္သူက တညီတညြတ္တည္းေထာက္ခံမွာလဲ၊ တကယ္တမ္းက ပါတီေခါင္းေဆာင္
သာျဖစ္သည္ ဟု ညီေနာင္တုိင္းရင္းသား ဖယ္ဒေရးရွင္းအဖြဲ႔(NBF) မွ ဦးေစာသန္းျမင္႔က ယခု အပါတ္ထုတ္ Messenger သတင္းဂ်ာနယ္တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ညီေနာင္တုိင္းရင္းသား ဖယ္ဒေရးရွင္းအဖြဲ႔(NBF) ဆိုသည္မွာ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ပါတီ။ ရခိုင္အမ်ိဳးသားဖြြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊ မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ ပအို႔၀္အမ်ိဳး သားအဖြဲ႔အစည္း၊ ဖလံုစေ၀ၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ တအာင္းအမ်ိဳးသားပါတီ၊ " ၀ " ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ၊ အင္းတုိင္းရင္းသား ဖြြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ၊ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ အစရွိသျဖင္႔ ပါတီေပါင္း မ်ားစြာျဖင္႔ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။
တကယ္ေတာ႔ လူထုဆိုကတည္းက ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးဟု ရည္ရြယ္ကာသံုးႏွဳန္းလိုက္သည္႔ အသံုး အနွဳန္းမွန္း လူတုိင္းသိၾကသည္။ အရာရာတုိင္းတြင္ အဆိုးႏွင္႔အေကာင္း၊ ၾကဳိက္သည္ႏွင္႔ မၾကိဳက္ သည္ ဒြန္တြဲေနသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားေဒသအေတာ္ မ်ားမ်ား တြင္ စစ္တမ္းေကာက္ၾကည္႔လိုက္ပါ။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လူထုေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္လက္ခံပါသလား။ အေျဖမွာ ၄င္းတုိ႔ေမွ်ာ္လင္႔ထားသည္ထက္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ သြားပါ လိမ္႔မည္။ ဤသို႔ေသာ လူထုေထာက္ခံမႈက်ဆင္းေနသည္႔အခ်ိန္တြင္ လူထုေခါင္းေဆာင္၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ဟု သုံုးႏွဳန္းသည္မွာ မွန္ပါ၏လား။ ေသခ်ာသည္မွာ လူထုေခါင္းေဆာင္ေတာ႔ မဟုတ္ NLD ဆိုေသာ ပါတီတစ္ခု၏ ေခါင္းေဆာင္သာျဖစ္ေပသည္။
ေနာက္တစ္ခုက တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ဆုိၿပီး သူ႔ကိုယ္သူ ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ေျပာေန တဲ႔ ခြန္ထြန္းဦးကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလံုးက တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အသိ အမွတ္ မျပဳဘူး၊သူ႔ကိုလည္း ဘယ္သူမွ တင္ေျမွာက္ထားတာမဟုတ္ဘူး။ တကယ္ေတာ႔ ခြန္ထြန္းဦးဆိုတာ ပိုက္ဆံေတြေျဖာင္ၿပီး ထြက္ေျပးေနတဲ႔လူ၊ ၿပီးမွ ဟိုအဖြဲ႔အစည္းေျပးကပ္၊ ဒီအဖြဲ႔အစည္းေျပးကပ္နဲ႔ သူ႔ကိုယ္သူ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ဆိုၿပီး ေလသံပစ္ေနတဲ႔လူ၊ ဒီလိုလူမ်ိဳးက တုိင္းရင္း သား ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာဖို႔ဆုိတာ ေနာက္ဘုရားပြင္႔ေတာင္ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူး၊ တိုင္းရင္း သား ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာမရွိဘူး ပါတီေခါင္းေဆာင္ပဲရွိတယ္ဟု တုိင္းရင္းသားပါတီေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ျဖင္႔ဖြဲ႔စည္းထားသည္႔   ညီေနာင္တုိင္းရင္းသား ဖယ္ဒေရးရွင္းအဖြဲ႔ (NBF) မွ ဦးေစာ သန္းျမင္႔က ေျပာၾကားခဲ႔သည္။
မည္သူမွ် တညီတညြတ္တည္း တင္ေျမာက္ထားျခင္းမရွိဘဲလူထုေခါင္းေဆာင္ဆိုသည္႔စကားလံုးကို မူပိုင္ခြင္႔တစ္ခုသဖြယ္သေဘာထားကာ ေနရာတကာအသံုးျပဳေနျခင္းအား တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား မွ အတိအလင္းကန္႔ကြက္ေျပာဆိုခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတျ ဖစ္ ဖုိ႔ရည္မွန္းၿပီး ၄၃၆ ျပင္ဖုိ႔ဆိုၿပီး ျမိဳ႕တကာလွည္႔ လုိက္လံေဟာေျပာေနတယ္။ တကယ္ေတာ႔ ႏုိင္ ငံေတာ္သမၼတဆိုတာ ႏုိင္ငံရဲ႕ေခါင္းဖ်ားအထြဋ္အထိပ္ပဲ၊ မိဘအရာျဖစ္တယ္။ ကိုယ္႔တုိင္းသူျပည္သားေတြ ဖြြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ လံုျခံဳေရးအတြက္ မိဘသဖြယ္ ရင္အုပ္မကြာ ေစာင္ ႔ေရွာက္ေပးႏုိင္မွ မိဘအရာျဖစ္မွာ၊ လက္ရွိမွာေတာ႔ သူ႔သားႏွစ္ေယာက္အေပၚေတာင္ မိဘတာ၀န္ မေက်ပြန္ေသးပါဘူး။လူထုေခါင္းေဆာင္ဖို႔ေနေနသာသာ လက္ရွိ ၄င္းဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္ေနတဲ႔ NLD ပါတီတြင္းကိုပဲ ညီညြတ္ေအာင္ စည္းလံုးေအာင္ ေခါင္းေဆာင္မႈမေပးႏုိင္ေသးပါဘူး။
တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနျဖင္႔လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ လူထုေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ လက္မခံၾကပဲ တိုင္းရင္းသားအေရးကို လံုး၀စိတ္၀င္စားျခင္းမရွိသူ၊ ၄င္းဦးေဆာင္ေသာ NLD ပါတီ အာဏာရရွိေရးကိုသာ ဦးစားေပးေသာသူ၊ အတၱကို ဦးစားေပးေသာသူ တစ္ေယာက္ အေနျဖင္႔ ရွႈျမင္ၾကသည္။ လက္ရွိတြင္ NLD ပါတီမွ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ အသဲအသန္ၾကိဳးပမ္းေနေသာ ပုဒ္မ ၄၃၆၊ ၅၉(စ) စသည္တုိ႔မွာလည္း တကယ္႔ တကယ္ေတာ႔ လုပ္ပိုင္ခြင္႔နဲ႔  အာဏာအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးၾကည္႔ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာ။ ျပည္သူအတြက္ စဥ္းစားတာတစ္ခုမွ မပါဘူး။ ျပည္ သူအက်ိဳးရွိမယ္႔ဟာတစ္ခုမွမပါဘူး။ အဲဒါကို လူထုေခါင္းေဆာင္လုိ႔ ေခၚထုိက္ပါသလားဟု ညီေနာင္ တုိင္းရင္းသားဖက္ဒေရးရွင္းအဖြဲ႔ (NBF) မွ ဦးေစာသန္းျမင္႔က သံုးသပ္ေျပာၾကား သြား ခဲ႔သည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ NLD ပါတီဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၄င္းသမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ အတားအဆီးျဖစ္ေနေသာ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးအား အသဲအသန္ၾကိဳးပမ္းလွ်က္ ရွိေနၿပီး ေန အိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္လာစဥ္က လူအမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိခဲ႔ေသာ္လည္း ရခိုင္ႏွင္႔ မိတၳီလာကဲ႔သို႔ေသာ ေဒသခံမ်ား အသတ္ခံရသည္႔ကိစၥမ်ားတြင္ ႏွဳတ္ဆိတ္ေနျခင္း၊ ျပည္တြင္းၿငိမး္ခ်မ္းေရးကိစၥမ်ားတြင္ မသိက်ိဳး ကၽြံျပဳကာ ၄င္းအာဏာရေရးအတြက္သာ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း တုိ႔ေၾကာင္႔ လူထုေထာက္ခံမႈ မ်ားစြာက်ဆင္းလွ်က္ရွိေနသည္။

No comments:

Post a Comment