Tuesday, February 4, 2014

လြတ္လပ္ေရးဆုိတာ အသက္ေသြးေခၽြးေတြေပးၿပီးမွ ရလာခဲ့တာ။ ၅၉ (စ) ျပင္စရာ မလုိဘူး

Tuesday, February 04, 2014
၂၀၀၈ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ
 ဥပေဒအခန္း (၃)ပုဒ္မ ၅၉ ပါျပ႒ာန္း
ခ်က္မ်ား ေထာက္ခံပြဲအားၿပီးခဲ့သည့္
 ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ရက္ ေန႔လယ္ ၅နာရီတြင္ ဗိုလ္စိန္မွန္အားကစားကြင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးယင္း ပုဒ္မ ၅၉ ေထာက္ခံပြဲသို႔တက္ေရာက္လာသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွထင္ရွားသူမ်ားကို ပုဒ္မ ၅၉(စ) ေထာက္ခံပြဲသို႔ တက္ေရာက္အားေပး ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ယင္းပုဒ္မျပင္ဆင္ သင့္/မသင့္ အေပၚ သေဘာထား အျမင္မ်ား၊ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျဖစ္ ခဲ့ သည္မ်ားစုစည္းေရးသားတင္ျပလိုက္ပါသည္။

ဦးေအာင္သိန္းလင္း (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္)
ဒီပုဒ္မ ၅၉ ေထာက္ခံတဲ့ပြဲလုပ္ တဲ့ဟာကို တက္ေရာက္လာတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါပုဒ္မ ၅၉ ကိုေထာက္ခံတယ္ဆုိတဲ့သေဘာပါ။ ပုဒ္မ ၅၉ မွာပါတဲ့ ၅၉ (စ) ဆုိတာကလည္း ေရရွည္တုိင္းျပည္အက်ဳိးအတြက္ရည္ေမွ်ာ္ ၿပီး မျပင့္သင့္ပါဘူး။ ဒီ ၅၉ (စ)ဆုိတာက ခုမွ ဆြဲၿပီးေရးထည့္ထားတာမဟုတ္ဘူး။ ဟိုအရင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္း  အုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၇၄ မွာ လည္းပါတာပဲေလ။ဆိုလိုတာက ႏုိင္ငံျခား  ရဲ႕႔ ၾသဇာလႊမ္းမိုးခံႏုိင္စရာရွိရင္ အဲဒီသူ ဟာ  လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတာင္ျဖစ္ခြင့္မရွိ ဘူးဆိုၿပီးပါတာေလ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခ ခံဥပေဒမွာ ေဖာ္ျပထားသလို တုိက္႐ိုက္အားျဖင့္ မပါ၀င္ေသာ္လည္း ၄၇ ဥပေဒမွာေတာ့ ပုဒ္မ ၇၄ မွာ ျပ႒ာန္း ထားတာ ပဲ။ ၁၉၇၄ ဥပေဒကက်ေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္ ႏိုင္ငံေရးက တစ္ပါတီစနစ္ ျဖစ္ေနတယ္။ ပါတီစုံစနစ္ခ်င္းအတူတူဆုိရင္ ေတာ့ ၁၉၄၇ နဲ႔ ဒီ ၂၀၀၈ ပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္က ဆိုလိုခ်က္ရည္ရြယ္ခ်က္ခ်င္းတူ ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတုိင္း ႏုိင္ငံတုိင္းလိုလိုမွာ ကိုယ့္အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြား ေရးအရေသာ္လည္းေကာင္းအစဥ္တစိုက္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကတာပဲေလ။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔ ၾသဇာလႊမ္းမိုးဖို႔ လမ္းဖြင့္ေပးသလိုျဖစ္ေစ မယ့္အခ်က္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ မပါမွျဖစ္မွာ ေလ။ ဒါေတာင္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ျပည္ပဖိအားေတြက အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေနတာ ေလ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံကလည္း ခုမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္မႈကိုဦးတည္ေနတာဆို ေတာ့ တုိင္းတစ္ပါးၾသဇာခံမျဖစ္ဖို႔ေတာ္ ေတာ္ကို  သတိလည္းထားေနရတာေလ။ ယခင္တုိင္းတစ္ပါးလက္ေအာက္ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္က်ခဲ့တဲ့ ဆိုးေမြေတြကလည္း ခု ထက္ထိ ခံေနရတုန္းပဲေလ။ ဒါေၾကာင့္ ဒါကို  အမ်ားႀကီး သတိထားရမယ္။

ေဒၚခင္၀ိုင္းၾကည္ (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္)
ခု ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ။ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ရဲ႕ ေရရွည္သက္ေရာက္မႈ နဲ႔ လားရာကေျပာရ မယ္ဆို ရင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုတာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္   အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီးဆြဲတာ မဟုတ္ဘူး။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္၊ အမ်ဳိးသားအက်ဳိး စီးပြားကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ အတြက္ ေရရွည္ကိုေမွ်ာ္ၿပီး ဆြဲရတာျဖစ္တယ္။ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားေရရွည္အဓြန္႔ ရွည္ဖို႔ အတိတ္မွာျဖစ္ၿပီးခဲ့တာေတြထဲက အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ေတြကို  သင္ခန္းစာယူၿပီး တုိင္းျပည္အက်ဳိး အတြက္လိုအပ္လို႔ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒျဖစ္တယ္။ တစ္စုံတစ္ေယာက္ အတြက္ဆိုရင္ အဲဒီအတြက္သက္တမ္းဆုိ တာ တိုတိုေလး။အရွည္ႀကီးကိုရည္ရြယ္ၿပီး ဆြဲရတဲ့ အခန္းက႑မွာ တစ္စုံတစ္ေယာက္   အတြက္၊ သက္တမ္းတိုေလးတစ္ခုအတြက္   လုပ္လို႔မရဘူး။ ၅၉ (စ) ဆုိတာ ဘယ္ႏုိင္ငံ  မွာမဆို ကိုယ့္ႏိုင္ငံကိုေရရွည္အက်ဳိးစီးပြား အတြက္လုပ္ၾကသလို ကာကြယ္ၾကသလို မ်ဳိးပါပဲ။  ႏုိင္ငံေရးဆုိတာ  ႏိုင္ငံရဲ႕ အေရးပဲ။ တေလာက ျမန္မာျပည္ကို အလည္လာတဲ့ အဂၤလန္ကအာရွေရးရာ၀န္ ႀကီးက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံပါ ၅၉ (စ) ဆုိတာ  ၄၇ ဥပေဒမွာေရာ၊ ၇၄ ဥပေဒမွာေရာ မပါဘူးလို႔ေျပာတယ္။ ခုနကေျပာသလို တစ္ႏိုင္ငံရဲဲ႕အေရးနဲ႔ တစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အေရး က မတူဘူး။ တစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ျဖစ္စဥ္နဲ႔ တစ္ႏုိင္ငံ  ရဲ႕ ျဖစ္စဥ္နဲ႔က တူတာမဟုတ္ဘူး။ တစ္ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဥပေဒနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဥပေဒ နဲ႔ကလည္း ထပ္တူက်ဖို႔ဆုိတာမျဖစ္ႏိုင္ ဘူး။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕သိကၡာဆိုတာက အဲဒီႏိုင္ငံရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္မႈ  ပဲ။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဆိုတာ နာမည္  ပဲရွိႀကီးသူမ်ားခိုင္းသမွ်လုပ္သူမ်ားၾသဇာ ျဖစ္ေနရင္ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အလြန္ ပဲသိက္ၡာက်ဆင္းတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၅၉ (စ) ဆုိတာျပင္စရာမလိုဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးဆုိတာ အသက္ေသြးေခၽြး  ေတြေပးၿပီးမွရလာခဲ့တာေလ။ ဒီေတာ့ ဒီလြတ္လပ္ေရး အဓြန္႔ရွည္ဖို႔အတြက္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာ လုပ္ရမယ္။ ဒီ အတြက္အားလုံးမွာ တာ၀န္ရွိတယ္။

ဦးေနမ်ဳိးေ၀ (ဥကၠ႒၊ မတူကြဲျပားေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ)
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ က်င့္သုံးတဲ့ ဥပေဒေတြကို ဘယ္ဥပေဒေတြကိုေထာက္  ခံတယ္။ ဘယ္ဥ ပေဒေတြကို ကန္႔ကြက္ တယ္ဆိုတာ အဲဒီႏိုင္ငံကျပည္သူေတြပဲ လုပ္တယ္။လူထုရဲ႕ ျပ႒ာန္းခြင့္ကပဲ အဓိ က   က်တယ္။ အဲဒီလူထုကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာေၾကာင့္ ျပ႒ာန္းခ်င္လဲဆုိတာရွင္း  ျပရမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အလုပ္ပဲ။ ရလဒ္   ကအဲဒီမွာပဲ။ ၅၉ (စ) ျပင္ခ်င္တဲ့သူ ေတြလည္း ၿပိဳင္ၾကပါ။ မျပင္ခ်င္ တဲ့ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ၿပိဳင္မယ္။ ဒီပုဒ္မက လူတစ္ ဦးတစ္ေယာက္ကိုရည္ရြယ္ပိတ္ဆုိ႔ထား  တယ္ဆိုရင္ ဒီအခ်က္နဲ႔ ညီသမွ် ဒီဓားနဲ႔   ခုတ္ခံရမွာပဲေလ။ ၿငိတဲ့ သူကတစ္ေယာက္   ထဲကအမ်ားႀကီးလား။ မိ မယ့္သူကအမ်ား ႀကီးပဲ။ ဒီလိုမ်ဳိးၿငိမယ့္သူေတြတစ္ႏုိင္ငံ  လုံးမွာ အမ်ားႀကီးပဲ။ ဒီဓားနဲ႔ အခုတ္မခံ   ရဲဘူးလား။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ အရည္ အခ်င္းနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲဲ႕ အရည္အခ်င္းနဲ႔တူ သလား။ ဘယ္သူကို ပိုတင္းက်ပ္ထားသလဲ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ  ျပင္ဆင္ေရးကို ကၽြန္ေတာ္လုပ္လာ တာ ၾကာၿပီ။ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတြဟာ ဘယ္ႏုိင္ငံပဲၾကည့္ၾကည့္  လိုတိုးပို႔ေလွ်ာ့ လိုမ်ဳိးသြားေနတာသတိထား  မိလား။ တင္းက်ပ္လိုက္ ျပန္က်ယ္ျပန္႔ လုိက္နဲ႔ သြားေနတာ ပဲ။ ေနာက္ ဥပေဒ တစ္ခုျပ႒ာန္းၿပီးရင္ အဲဒီမွာပဲ တည္တ့ံ ေနတာမ်ဳိးရွိသလား။ ဟန္မူရာဘီရဲ႕ကီုဓ ဥပေဒမ်က္လုံးတစ္လုံးေဖာက္ရင္မ်က္လုံး တစ္လုံးျပန္ေဖာက္ခံရတဲ့ ဥပေဒမ်ဳိး ခုေခတ္ယဥ္ေက်း တဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ  သုံးေသးလား။ အဲဒီလိုပဲ။ ၄၇ တုန္းက ေလွ်ာ့ေပါ့ထားရင္ေတာင္ ၂၀၀၈ မွာ တင္းက်ပ္ လုိက္လို႔ရတယ္။  တင္းက်ပ္ ထားရင္ေတာင္မၾကာခင္ေလွ်ာ့ လုိက္ လို႔ရတယ္။ လက္ရွိ အျမင္အရ ၂၀၀၈ ဟာ ေပ်ာ့လြန္းေနေသးတယ္။ အမတ္ အရည္အခ်င္းကိုေတာင္ သမၼတ အရည္ အခ်င္းလုိ ခ်ဖို႔ဆႏၵျပဳမွာ။ မၾကာခင္ အဲဒီ လို သေဘာထားေတြ ထြက္လာပါလိမ့္ မယ္။

ဦးတင္ေမာင္ဦး (ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္)
ဒီ ၅၉ (စ)နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရရွည္  ျဖစ္လာမယ့္အက်ဳိးဆက္ေတြက အမ်ား ႀကီးပဲ။ တေလာက ကၽြန္ေတာ္လႊတ္ေတာ္  မွာ ဒီကိစၥေျပာတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကို နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ စိမ့္၀င္ေနတဲ့ ႏုိင္ ငံျခားေငြ ေတြက စနစ္တက်ထိန္းေက်ာင္းဖို႔လိုတယ္ ဆုိၿပီးေတာ့ ေျပာခဲ့တယ္။ နည္းေပါင္းစုံ နဲ႔ ျပည္ တြင္းကိုႏုိင္ငံျခားေငြေတြ၀င္ေနတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘာလုပ္မွာလဲ။ဒါ ေတြ ကိုေလ့လာ သုံးသပ္ၿပီးေတာ့ဒီအခ်က္ ေတြကို မျပင္သင့္ဘူးလို႔ ျမင္တယ္။  တကယ္လို႔ ေျပာရရင္ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)မွာ အဆင့္က (၅) ဆင့္ရွိတယ္။ ကိုယ္ကိိုယ္ တုိင္၊ ကိုယ့္ရဲ႕မိဘ၊ ကိုယ့္ရဲ႕ ဇနီး၊ ခင္ပြန္း၊ ကိုယ့္ရဲ႕သား၊ သမီးၿပီးရင္ ဇနီး၊ ေခၽြးမ စသျဖင့္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီမွာ နံပါတ္ (၅) ကို ျပင္ရင္ဘာျဖစ္မလဲ။ နံပါတ္ (၄) ကို ျပင္လုိက္ရင္ဘာျဖစ္မလဲ။ ဒီ (၅) ဆင့္ကို  ျပင္မယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရေတာ့  ႐ိုး႐ိုးသားသားေျပာရမယ္ဆိုရင္နံပါတ္(၅)အဆင့္ျဖစ္တဲ့သမက္၊ ေခၽြးမဒီ ေလာက္ေတာ့  ျပင္ေကာင္းျပင္ လုိ႔ရရင္ ရမယ္။ က်န္တာေတြ ျပင္လိုက္မယ္ဆိုရင္  ေတာ့ တုိင္းျပည္အတြက္ရင္ေလးဖြယ္ရာ  အေျခ အေနေတြ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ မျပင္သင့္ဘူးလို႔ ထင္တယ္။ ကမၻာႀကီးကိ Globelizeျဖစ္ေနတာကို လက္ခံပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔တစ္ႏုိင္ငံကူး ေျပာင္းဆက္ဆံမႈေတြ ျမန္ဆန္ေန တာ  လည္း ၀မ္းသာစရာပါပဲ။ သို႔ေသာ္ဒီလို  ေျပာင္းလဲေနျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕  ဒီမိုကေရစီက အေမရိကန္ကိုသြားအတု ယူလို႔မရဘူး။ ကိုယ့္အမ်ဳိး၊ ကိုယ့္ဇာတိ မာန္နဲ႔ပဲသြားေနၾကရတာ။ အမ်ဳိးသား  ယဥ္ေက်းမႈလည္း  ေပ်ာက္လို႔မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ေျပာခ်င္တာ တေလာကလာ တဲ့ အဂၤလန္ အာရွေရးရာ၀န္ႀကီးက ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံမွာပါတဲ့ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) က ၄၇ ဥပေဒမွာေရာ၊ ၇၄ ဥပေဒမွာေရာ  မပါဘူးလို႔ေျပာတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေၾကာင္း ဘယ္ေလာက္သိသလဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘယ္ႏွရက္ေနဖူးသလဲ။  သူျမင္ၿပီး သူေျပာသြားတာက သူ႔ရဲ႕လို လားခ်က္အတြက္ ျမင္တာ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို ယေန႔ တ႐ုတ္၊ အိႏ္ၵိယစသျဖင့္ဘယ္ ႏိုင္ငံပဲျဖစ္ျဖစ္ခ်စ္လြန္းလို႔ေတာ့ လာကူ ေနတာမဟုတ္ဘူး။ သူ႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္  ခံစားလာကူၾကတာ အခုအာဆီယံဖြဲ႕တာ ေကာင္းတယ္။ ကုလသမဂၢဖြဲ႕ထားတာ ေကာင္းတယ္။ သူတို႔ေတြဒီလိုေျပာတာ ဟာ ျမန္မာ့သယံဇာတေတြလိုခ်င္လို႔လား။ ေနာက္ဆုံးျမန္မာျပည္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကိုလိုခ်င္လို႔လား။ ဒီ ၅၉ (စ) ျပင္ဖို႔ ဖိအားေပးေနတာေတြက ဒါေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔စဥ္းစားထားရမယ္။ ေျပာရ ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ငယ္ငယ္ကသင္ရတဲ့ မေဟာ္သဓာဇာတ္ေတာ္ထဲက အေမရင္း နဲ႔ ဘီလူးမလိုပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကအေမ ရင္း။ ခုေ၀ဖန္ေနတဲ့ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြက ဘီလူးမပဲ။ သူတို႔က အက်ဳိးကိုေမွ်ာ္ၿပီး အေမေယာင္ေဆာင္ေနတာ။သူတို႔ေတြက ေတာ့ လက္ျပဳတ္ျပဳတ္ေျချပဳတ္ျပဳတ္ဆြဲ မွာပဲ။ အေမအစစ္မွ မဟုတ္တာေလ။ ျပည္ပႏုိင္ငံေတြအားလုံးကိုေတာ့မဆိုလို  ပါဘူး။ ၅၉ (စ) ဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္   ကိုရည္ရြယ္ၿပီးလုပ္တာမဟုတ္ဘူး။ ဖြဲ႕စည္း  ပုံအေျခခံ ဥပေဒႀကီးဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ဳိးအတြက္ ေရရွည္ကိုေမွ်ာ္ၿပီးေရး ဆြဲထားတာ။ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ပိတ္ဆုိ႔ဖို႔  ရည္ရြယ္ထားတဲ့ဥပေဒလည္းမဟုတ္ပါဘူး။  ဒီ ၅၉ (စ) ကို ႏုိင္ငံေတာ္အက်ဳိးအတြက္  ျပင္မယ္ဆိုရင္လက္ခံမယ္။ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္အက်ဳိး၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု အက်ဳိးအတြက္ကုိေတာ့လုံး၀မေထာက္ခံ ဘူး။

ဦးလြင္ဦး (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္)
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔က ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ျပင္သင့္၊ မျပင္သင့္ဆုိတဲ့ အပိုင္းမွာ ျပင္ေပးလို႔ရတဲ့ အပိုင္းရွိ တယ္။ ျပင္ေပး  လို႔ရတဲ့ အပိုင္းသည္သမက္ေတြ၊ေခၽြးမေတြ  ဆုိတဲ့ေနရာအပိုင္းေလာက္အ ထိေတာ့ျပင္  ေပးလို႔ရတယ္။ သားသမီး၊ ခင္ပြန္းမပါရ ဘူးဆိုတာကေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ျမန္မာ ႏုိင္ ငံ ရဲ႕ သမၼတသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲျဖစ္သလို ႏိုင္ငံ ေတာ္ရဲ႕ အထြတ္အထိပ္ မွာရွိေနတဲ့ ပုဂ္ၢိဳလ္  ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုမ်ဳိးပုဂ္ၢိဳလ္အတြက္ေရြးခ်ယ္  မႈစံႏႈန္းေတြမွာ စံမီလိုက္မီဖို႔ေတာ့လို လိမ့္ မယ္။ စံမမီတဲ့ ေပတံေတြနဲ႔ တုိင္းၿပီးေတာ့  အလုပ္လုပ္တာမ်ဳိးေတာ့မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။  ဒါအဓိကပဲ။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ယခင္ဖြဲ႕စည္းပုံေတြမွာမပါဘူးဆုိၿပီး ၅၉ (စ)ကို ေ၀ဖန္ေနတဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ေရာ ၄၇ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၄ ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေရာဖတ္ၿပီးၿပီလားလို႔ေမးခ်င္တယ္။ အဲဒီတုန္းက ပုဒ္မ ၇၄ ဆုိတာလႊတ္ေတာ္  အမတ္ျဖစ္ရမယ့္အရည္အခ်င္းဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္း ခ်က္ေနာ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အရည္အခ်င္းေတာင္ မပါေသးဘူး။ အမတ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔လိုတဲ့ ကန္႔သတ္ ခ်က္ကိုေတာင္ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ရဲ႕လား  လို႔။ မ်က္စိစုံမွိတ္ၿပီးျပင္မယ္။ ျပင္မယ္ပဲ လုပ္ေနလို႔ေတာ့မရဘူး။ ကမၻာတည္သေရြ႕  ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ကမၻာ့ေျမပုံေပၚ  မွာ တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေစခ်င္သလား။ ဖြဲ႕စည္း ပုံအရ က်င္းပတဲ့ (၅) ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ေရြး ေကာက္ပြဲေတြ မွာ ျမန္မာ့ေသြးစစ္ရွိတဲ့ ပုဂ္ၢိဳလ္ေတြကို တုိင္းျပည္ရဲ႕ အထြတ္အထိပ္ ပုဂ္ၢိဳလ္ျဖစ္ေစခ်င္သလား။ အဲဒါဆိုရင္ ေတာ့ ဒီပုဒ္မ ၅၉ (စ) မျပင္ေရးကိုဘဲ ေထာက္ခံသင့္တယ္။

Hot News Journal

No comments:

Post a Comment