Thursday, February 6, 2014

ရြတ္ဖတ္ရန္ထက္ က်င့္ရန္ လိုတဲ့ ေမတၱသုတ္

March 26, 2010 at 11:21am
မဂၤလသုတ္လို လူမိုက္ႏွင့္မေပါင္းသင္းရ ဘာညာဆိုတဲ့ တရားကို က်င့္ရမယ္လို့
လက္ခံထားၾကေပမဲ့လည္း ေမတၱသုတ္ လို တရားမ်ိဳးကိုေတာ့ ရြတ္ဖတ္ရမလို ထင္ တတ္ၾကပါတယ္။ အရပ္မ်က္ႏွာေတြမွာ ထိုသို့ေသာသူေတြ ဘာျဖစ္ပါေစ ညာျဖစ္ပါေစဆိုတဲ့ ေမတၱာပို့ ကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား
ရရွိပို့သေနၾကလည္းျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ေမတၱသုတ္ဟာလည္းက်င့္ၾကံအားထုတ္ရမဲ့တရားတခုပါ။
အလွူအတန္းတစ္ခုျဖစ္ဖို့ အလွူခံရွိရံုနဲ့လွူတတ္ရံုနဲ့မျပည့္စံုပါဘူး လွဴစရာပစၥည္း ေငြေၾကး တစ္ခုခုရွိ
ရမွာျဖစ္သလို ေမတၱာ ပို့လိုသူေတြမွာလည္း ပို့စရာေမတၱာဓာတ္မ်ား စုေဆာင္းထိမ္းသိမ္း
ထားရွိပိုင္ဆိုင္ဖို့လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ေမတၱသုတ္မွာ ဘာေတြက်င့္ၾကံ ရမယ္ ျပီးမွ ဘယ္လိုအရပ္ေဒသေတြက ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေတြကို ဘယ္လိုေစတနာေတြနဲ့ ေမတၱာပို့ရမယ္
ဆိုတာကို ေဟာၾကားထားခဲ့တာပါ။ ေမတၱာဓာတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚပြားမ်ားဖို့ လိုအပ္ခ်က္အပိုင္းနဲ့ပတ္သက္တဲ့ အပိုင္းကို ပါဠိေတာ္ ရြတ္ဆိုေနက်သူေတြ အတြက္ ျမင္းျခံျမိ့ဳ အဂၢမဟာ ပ႑ိတ ပထမဂိုဏ္းခ်ဳပ္ (၉)ေဆာင္တိုက္ ေဝဇယႏၱာ အုတ္ေက်ာင္း ဆရာေတာ္ အရွင္ေဝပုလႅာဘိ၊ဇ ေရးသားေတာ္မူေသာ ျမင္းျခံ ၉-ေဆာင္မူ မဟာပရိတ္ၾကီး နိႆယသစ္ ျမန္မာျပန္ (၁၂၇၉ခု) မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြင့္ဆိုခဲ့တာကို တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

၁။သေကၠာစ၊ ေလးသစၥာကို လွစ္ကာသိရန္ ျမဲျမံၾကံ့ခိုင္က်င့္နိုင္စြမ္းသည္လည္း၊ အႆ ျဖစ္ရာ၏။

၂။ဥဇုစ၊ ကိုယ္လည္းအဟုတ္ ႏွုတ္လည္းမမွား မ်ိဳးမျပားဘဲ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္သည္လည္း၊ အႆျဖစ္ရာ၏။

၃။သုဟုဇုစ၊ ေကြ့ေကာက္လိမ္လည္ တစ္ဆံျခည္မွ် ၾကံစည္စိတ္မေစာဘဲ သေဘာမေနာ ရိုးမတ္သည္လည္း၊ အႆျဖစ္ရ၏။

၄။သုဝေစာစ၊ ပညာရွိမ်ားဆိုဆံုးမစကားကို မရွားမပယ္ နာယူလြယ္သည္လည္း၊ အႆျဖစ္ရာ၏။

၅။မုဒုစ၊ ေရြွဇမၺူရာဇ္ ျမူညစ္စင္သန့္ အမွဳ၌ ခံ့သကဲ့သို့ နူးညံ့သိမ္ေမြ့ေသာ ကိုယ္ႏွုတ္ႏွလံုး ရွိသည္လည္း၊ အႆျဖစ္ရာ၏။

၆။အနတိမာနီစ၊ ဇာတိေဂါတၱ စသည့္ဂုဏ္ေရာင္ မွန္ကင္းေထာင္သကဲ့သို့ အေခါက္အပင့္ေျမွာက္မျမင့္ေမာက္ဘဲေအာက္က်ေနာက္က် မာန္ႏွိမ့္ခ်သည္လည္း။အႆျဖစ္ရာ၏။

၇။သႏၱဳႆေကာစ၊ ယထာလာဘ သာရုပၸ စသည္ျဖင့္ သေႏၱာသနိႆရည္၊ မလိပ္လည္းေစဘဲ ပစၥည္းေလးပါး၌ ေရာင့္ရဲသည္လည္း၊ အႆ ျဖစ္ရာ၏။

၈။သုဘေရာစ၊ ေကာင္းေသာ ဆိုးေသာ သေဘာမထား မေျပာၾကားဘဲ ေပါမ်ားျပန္သည္ ရွားျပန္သည္ဟု မျမည္မဆို သူၾကည္ညိဳ၍ လွူလိုသမွ် ရသမွ်ႏွင့္၊ မွ်တဖြယ္ေရး အေလးအေပါ့ အေပ်ာ့အမာ အရာရာ၌ အဆာမက်ယ္ ေမြးျမဴလြယ္သည္လည္း အႆ ျဖစ္ရာ၏။

၉။အပၸကိေစၥာစ၊ နဝကမၼ ဗာဟိရကို ကိစၥတစ္ခု မျပဳၾကရာ ကိုယ့္တြက္တာႏွင့္ ပက္ပါၾကံဳ၍ ဆံုကာေတြ့လည္း ေန့ရွည္ရက္မ်ား အားပါမထုတ္ သပိတ္ဖုတ္ျခင္း၊ သကၤန္းခ်ဳပ္ျခင္း မွဳ့ကိုသာအဟုတ္ သီးျခား အလုပ္ၾကီးထားေသာအားျဖင့္ နည္းပါးေသာအမွဳ့ကိစၥရွိသည္လည္း အႆျဖစ္ရာ၏။

၁၀။သလႅဟုက စုတၱိစ၊ တစ္ေတာထြက္ဝင္ တစ္ပင္ထြက္သြား ေက်းငွက္မ်ားသို့ စားရန္ေသာက္ရန္ေနထိုင္ရန္ဟု ၾကံစည္ထိုထို မပိုမိုဘဲ ကိုယ္တြင္ေဆာင္ကာ သြားရာစခန္း ပါျမဲလမ္းသို့ ရဟန္းတို့လည္း ငွက္တို့နည္းပင္ ပစၥည္းထိုထိုမပိုမိုဘဲ ကိုယ္တြင္ ပရိကၡရာ ရွစ္ပါးသာလ်င္ သြားလာေသာအား မေလ်ာ့လ်ားသျဖင့္ ေပါ့ပါးေသာ အသက္ေမြးျခင္း ရွိသည္လည္းေကာင္း၊ အႆ ျဖစ္ရာ၏။

၁၁။ သႏၱိျႏၵိေယာစ၊ အနိ႒ာရံု ဣ႒ာရံုႏွင့္ ျကံဳလင့္ကစား တရားႏွလံုး သံုးလ်က္ခ်ိန္လ်က္ ရွိန္မပ်က္ေစဘဲျငိမ္သက္ေသာဣေျႏိၵလည္း၊ အႆျဖစ္ရာ၏။

၁၂။ နိပကာစ၊ ကိစၥေရးရာ အျဖာျဖာ၌ ေကာင္းစြာျပီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေမွ်ာ္ေခၚခ်င့္နိုင္ေသာ ရင့္ေသာပညာရွိသည္လည္း၊ အႆျဖစ္ရာ၏။

၁၃။ အပၸဂေဗၻာစ၊ ကိုယ္မၾကမ္းၾကုတ္ ႏွုတ္မၾကမ္းခက္ စိတ္မပ်က္သည္လည္း အႆျဖစ္ရာ၏။

၁၄။ ကုေလသု၊ ၾကည္ညိဳသဒၵါ ဆည္းကပ္လာေသာ ဒါယကာအမ်ိဳးသားတို့၌၊ အနနုဂိေဒၶါစ၊ပစၥည္းကိုမင္ လူကိုခင္လ်က္ ၾကင္နာသမွုျပုစုရက္ေရာ မယွက္ေႏွာသျဖင့္ မက္ေမာတြယ္တာျခင္း မရွိသည္လည္းေကာင္း၊ အႆျဖစ္ရာ၏။

၁၅။ ေယန၊ အၾကင္ဒုစရိုက္မွု မေကာင္းျပုျခင္းေၾကာင့္၊ ပေရ၊ တပါးကုန္ေသာ။ ဝိညူ၊ထင္စြာသိျမင္ပညာရွိတို့သည္၊ ဥပဝေဒယံ်ဳ ဤသို ့ဤသူ ျပဳေသာဟူ၍ လူရွင္အေပါင္း မၾကားေတာင္းလ်က္အေၾကာင္းထင္စြာကဲ့ရဲ့ၾကကုန္ရာ၏။တံ၊ ထိုဒုစရိုက္မေကာင္းမွု့ကို၊ ကိဥၥိစိုးစဥ္းေသာ။ ခုဒၵ၊ အနည္းငယ္မွ်ကိုေသာ္လည္း၊ နစ အာစာေရ၊ မျပုက်င့္ရာ။
စသည္ျဖင့့့္ျဖစ္ၾကပါတယ္။ နားလည္သလိုျပန္ေျပာရရင္

၁။အတြက္ က ေတာ့ vision ကို နိဗၺာန္နဲ့ mission ကို ေလးသစၥာ တို့ကိုမူတည္ျပီး က်င့္နိုင္စြမ္းရွွိဖို့ဆိုတာ university ေတြ ဝင္ခြင့္အတြက္ IQ test , TOEFL စစ္သလို ဉာဏ္ဝီရိယ လိုအပ္ခ်က္ကိုေျပာတယ္လို့ ထင္ပါတယ္။

၂။ အတြက္ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္မွုရွိဖို့ က လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္း ဟန္ေဆာင္ျခင္းကင္းဖို့ ပြင့္လင္းရိုးသားဖို့ တည့္မတ္တည္ၾကည္ဖို့ အဂတိလိုက္စားမွု့မရွိဖို့ေတြ ကိုဆိုလိုတယ္လ့ ိုယူဆပါတယ္။

၃။ အတြက္ကေတာ့ မရွိလဲရွိဟန္ေဆာင္တာ၊ တတ္ေယာင္ကားလုပ္တာ၊ သူမ်ားနာမည္အလုပ္ေခါင္းပံုျဖတ္နာမည္ယူတာ၊ ေျခထိုးတာ၊ အေယာင္ေဆာင္တာ၊ ဟန္မ်ားတာ ေတြ ကင္းရမယ္ ဆိပ္ကြယ္ရာအရပ္မွာပင္ မိမိကိုယ္ကိုၾကည္ညိဳနိုင္တဲ့ အထိ ေျဖာင့္မတ္ရမယ္ လို့နားလည္ပါတယ္။

၄။ အတြက္ကေတာ့ ဆံုးမစကားနာယူျခင္းသာမက သူတပါးအၾကံဉာဏ္ကို လက္ခံအသိမွတ္ျပုတာ သတိေပးတာကိုနာယူတာ ကိုယ္ေအာက္လက္ငယ္သားတင္ျပတာကို လက္ခံတာ အယူအဆမတူတာေတြကို နားလည္ေပးနိုင္တာ အျငင္းမသန္ ဇြတ္မဆန္တာ လို့ နားလည္ပါတယ္။

၅။ အတြက္ ေတာ့ သိမ္ေမြ့နူးညံ့ေသာ ကိုယ္အမူအရာ အေျပာအဆို စိတ္ထား နဲ့ ေရာက္ရွိရာပတ္ဝန္းက်င္ရဲ့ လက္ခံထားတဲ့ယာဥ္ေက်းမွဳ့ေပတံနဲ့ မရိုင္းေအာင္ ေနတတ္ ေျပာတတ္
ဆိုတတ္တာလို့ျမင္ပါတယ္။

၆။ အတြက္ ကေတာ့ဝင့္ဝါေထာင္လြား မာန္တက္တာေတြ ကင္းဖို့၊ ငါဆိုတာကို ေရွ့တန္းတင္ ျပီး အတၱမၾကီးဖို့၊ အျခားသူမ်ားကို ေလးစားဖို့ စတာေတြလိုထင္ပါတယ္။

၇။အတြက္ဆိုရင္ ေလာဘမၾကီးဖို့၊ ဇီဇာမေၾကာင္ဖို့၊ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲနိုင္ဖို့ လို့ျမင္ပါတယ္။

၈။ ကေတာ့ အဆာမက်ယ္ေမြးျမဴလြယ္ဖို့ဆိုတာ ကရိယကထမမ်ားတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ ေတာင္းဆို
လိုလားခ်က္ေတြနဲပါးတဲ့ ေပါ့ပါးတဲ့ ရွုပ္ေထြးဆန္းက်ယ္မွု့ကင္းတဲ့ ေနထိုင္မွဳ့မ်ိဳးရွိဖို့ ျဖစ္မွာပါ။

၉။ အတြက္ ဗာရီယေတြ မ်ားျပား ျပီး ရွုပ္ေထြးေပြလီ တဲ့ အမွဳ့ကိစၥနည္းပါးသူ ေရးမပါတာေတြနဲ့ အခ်ိန္ကုန္ေနသူ မျဖစ္ဖို့လိုတယ္လို့ ထင္ပါတယ္။

၁၀။ အတြက္ သြားလာရာမွာ မ်ားျပားဝန္စီစလယ္ေတြနဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြမမ်ားဘဲ ေပါ့ပါး စြာ ခရီးသြားလာ နိုင္သူျဖစ္ဖို ့လိုပါတယ္။

၁၁။ အတြက္ အမူအရာ တည္ျငိမ္ဖို ့လိုပါတယ္။ ေကာင္းဆိုးမ်ိဳးစံု ေတြ့ဆံု ၾကံုျပီး ၾကိုက္မၾကိုက္ မ်ိဳးစံု ကို တည္ျငိမ္ေသာ တုန္လွဳပ္မွဳ့မရွိေသာ အမူအရာ ရွိရပါမယ္။

၁၂။အတြက္ ေတြးေခၚတတ္ေသာ စဥ္းစားတတ္ေသာ ေျမာ္ျမင္တတ္ေသာ အသိဉာဏ္ရွိေသာ ပညာရွိ တစ္ဦး ပညာတတ္တစ္ဦး လိုအရည္အခ်င္းႏွင့္လည္းျပည့္စံုဖို့လိုပါသည္ ဟူနားလည္ပါသည္။

၁၃။ အတြက္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ့ေသာ ကိုယ္မူအရာ အေျပာအဆို ႏွင့္ စိတ္ၾကံ့ခိုင္ျပီး စိတ္အားငယ္ စိတ္ဓာတ္အားနည္းေသာ အမူအက်င့္မ်ိဳးမရွီရန္လိုအပ္ပါသည္။

၁၄။ အတြက္ ေက်ာသားရင္သားမခြဲျခားဘဲ တျပည္းညီဆက္ဆံနိုင္သူ ကိုယ္ကိုျပုစုသူအားကိုး
ရသူကိုေစာင့္ေရွာက္သူတို့ကို မက္တြယ္ျခင္း စြဲလမ္းျခင္း ေတာင္းတျခင္းကင္းဖို့လိုအပ္ပါသည္။

၁၅။ အတြက္ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းတို့ ကဲ့ရဲ့စရာ လက္မခံနိုင္စရာ သေဘာမက်စရာတို့ကို လံုးဝ မျပဳလုပ္မိေအာင္ မေျပာဆိုမိေအာင္ ေရွာင္က်င္နိုင္ရပါမည္။

ဒီအခ်က္ေတြနဲ့ျပည့္စံုတဲ့အေပၚ အခ်က္အားလံုးကို ေအာင္မွတ္ေက်ာ္ေစျပီး အမွတ္ျမင့္နိုင္
သမွ်ျမင့္ေအာင္ၾကိဳးစားမွ အျခားသူမ်ားထံပို့သစရာေမတၱာ ဓာတ္မ်ားရရွိမည္ျဖစ္ျပီး ထိုအခါမွသာ အဘယ္အရပ္၌ရွိေသာ အဘယ္သူ ဘာျဖစ္ပါေစ မွာ ထိေရာက္မည္ ထို့ေၾကာင့္ ေမတၱသုတ္သည္လည္း က်င့္ၾကံအားထုတ္ရမည့္ တရားဟုယူဆက ၁၅၀၀ႏွင့္ ၅၂၈၏ အဆက္အျဖစ္ လက္လွမ္းမွီ
နားလည္သေလာက္တင္ျပအပ္ပါသည္။ လြတ္လပ္စြာသေဘာကြဲလြဲနိုင္ၾကပါေစ။


ရဲျမတ္သူ

No comments:

Post a Comment