Friday, February 7, 2014

၅၉(စ)၏ ရာဇဝင္သမိုင္းအမွန္

၁၉၄၇ခုနစ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တိုင္
အဲဒီဥပေဒကိုေရးဆြဲခဲ့ပါတယ္
ႏိုင္ငံျခား ၾသဇာခံႏိုင္ငံ မျဖစ္ေအာင္လို႔
၁၉၄၇ အဂၤလိပ္ေတြကို တိုက္ထုတ္ေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ
တိုင္းတပါး ၾသဇာခံ မျဖစ္ဖို႔အတြက္ ဒါေတြအေရးႀကီးတယ္ဆိုၿပီး
၁၉၄၇မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္


 ေရးဆြဲခဲ့တာပါ...
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေရးဆဲြခဲ့တုန္းကေတာ့သမၼတ ျဖစ္ခြင့္မွာ ေရးဆြဲခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး...
ပါလီမန္အမတ္ ျဖစ္ခြင့္မွာ ေရးဆဲြတယ္...
ပါလီမန္အမတ္ ျဖစ္ခြင့္႐ွိသူသည္ ႏိုင္ငံျခားနဲ႔ ဆက္စပ္မႈ မ႐ွိေစရ... အဲဒီလို ေရးဆြဲထားတာပါ...
ဒါျဖင့္ ပါလီမန္အမတ္ ကိုပဲတားျမစ္ထားတာ..ခုဟာက သမၼတကို တားျမစ္ထားတာ ဒီလိုေျပာမယ္ ဆိုရင္...
အဲဒီတုန္းက ပါလီမန္အမတ္ကေနမွ သမၼတ ျပန္ေရြးရမယ္ဆိုေတာ့သမၼတကို တားျမစ္ထား တာနဲ႔ အတူတူပါဘဲ...
ဟိုတေလာက ဂ်ာနယ္ေတြ ဖတ္လိုက္ေတာ့၅၉(စ) က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ မျဖစ္ေအာင္သက္သက္ညစ္ၿပီး ဆြဲထားတာလို႔လိမ္ညာ ေဖၚျပခ်က္ကို ေျဖရွင္းလိုက္ပါတယ္
၅၉(စ) ဟာ ၁၉၄၇ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တိုင္ ေရးဆဲြခဲ့တာပါ
မွတ္ခ်က္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေရးဆြဲတုန္းကဆိုရင္ အမတ္ေတာင္ ျဖစ္ခြင့္ မရွိဘူးတဲ့ဗ်ာ။

FROM-FACEBOOK

No comments:

Post a Comment