Friday, February 26, 2016

တပ္မေတာ္ဘက္မွေပးေသာ ႐ွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ သတင္းစကား

လက္႐ွိ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမွာ
 ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရပါတီမွ လႊတ္ေတာ္
အသစ္ စတင္ဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္သည့္တုိင္၊
 ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းလႊတ္ေတာ္မ်ားအားလံုး 
  ဖြဲ႕စည္းက်င္းပေနၾကၿပီျဖစ္
သည့္တုိင္၊ မတ္လ၁၇ရက္ေန႔တြင္ 

ဒုသမၼတေလာင္းသံုးဦး၏ အမည္စာရင္းမ်ား 
လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းရေတာ့မည္ျဖစ္ သည့္တုိင္ သမၼတမည္သူမည္၀ါျဖစ္မည္မွန္း
မည္သူမွ် အတိအက် မေျပာႏုိင္ေသးသည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။
ထုိသို႔ ျဖစ္ေနရျခင္းမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ရ႐ွိေရးအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနေသာ ပုဒ္မ၅၉ (စ)လံုးကို ျပင္ဆင္ႏုိင္
ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္သမၼတေလာင္းအမည္စာရင္းကိုထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမျပဳေသးဘဲ ေစာင့္ဆုိင္း
ေနျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ရေရး လမ္းပြင့္သြားၿပီ။ ပုဒ္မ၅၉ (စ)လံုးကို ဆုိင္းငံ့ဖုိ႔ သေဘာတူ လုိက္ၿပီစသျဖင့္စသျဖင့္ေသာသတင္းမ်ား ေျမာက္ျမားစြာေပၚထြက္ခဲ့သည့္တုိင္ ထိုသတင္းမ်ားမွာ တပ္မေတာ္၏ တရား၀င္ေျပာေရးဆုိခြင့္႐ွိသူမ်ား၊ တပ္မေတာ္ပုိင္သတင္းစာ မ်ားမွ ေပၚထြက္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ယုတ္စြအဆံုး အလြတ္သေဘာေဆာင္သည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားမွပင္ ထုိသတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္းမ႐ွိပါ။
ပုဒ္မ၅၉ (စ) လံုးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္ဘက္မွ ျပသခဲ့ေသာ ထင္႐ွားသည့္ သတင္းစကား သံုးခု႐ွိပါသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ လႊတ္ေတာ္အသစ္စတင္က်င္းပသည့္ေန႔တြင္ ထြက္႐ွိလာေသာ တပ္မေတာ္ပိုင္ ျမ၀တီသတင္းစာတြင္ပါ႐ွိသည့္ ပုဒ္မ၅၉ (စ)လံုးအား ျပင္ဆင္ရန္မသင့္ဟူေသာ သတင္းေဆာင္းပါးျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယတစ္ခုမွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း႐ွိ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတာက္ထြန္း၏ ပုဒ္မ၅၉ (စ)လံုးႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ တပ္မေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတုိင္းသာ ေဆာင္႐ြက္မည္ဟူသည့္ တရား၀င္ေျပာဆုိခ်က္ျဖစ္ပါသည္
။ ေနာက္ဆံုးတစ္ခုမွာ၂၂-၂-၂၀၁၆ရက္ေန႔ ကေလာၿမိဳ႕႐ွိ စစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ မိန္႔ခြန္းျဖစ္ပါသည္။

ထုိမိန္႔ခြန္းတြင္ ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵႏွင့္အညီ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ တပ္မေတာ္
အေနျဖင့္ ယင္းစနစ္ခုိင္ခုိင္မာမာ႐ွိေစရန္အတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ မွန္ကန္စြာထိန္းသိမ္းသြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ႏုိင္ငံတကာတြင္ ႏုိင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကာလအတြင္း ၿပိဳကြဲသြားသည့္ႏုိင္ငံမ်ား႐ွိေၾကာင္း၊မိမိႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီသက္တမ္း ၅ႏွစ္ခန္႔သာ႐ွိေသးသျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း (၁၂) ပါအတုိင္း ျပင္သင့္ျပင္ထုိက္သည့္အခ်က္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပဳျပင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ စစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္သင္တန္းသားမ်ားအား မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိမိန္႔ခြန္းမွာ ပုဒ္မ၅၉ (စ)လံုး ျပႆနာေပၚေပါက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္၏သေဘာထားကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ ပထမဆံုး အတိအလင္း ထုတ္ေဖာ္မိန္႔ခြန္းေျပာဆုိျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။
တပ္မေတာ္ဘက္မွ တရား၀င္ေျပာဆုိခဲ့သည့္သတင္းစကားသံုးခု၏ အလုိအရ ႐ွင္းလင္းျပတ္သားသည့္
အေျဖမွာ အေျခခံဥပေဒကို ေနာင္သင့္ေတာ္သည့္အခ်ိန္တြင္ေတာ့ ျပင္ဆင္ရမည္၊ လတ္တေလာတြင္ ျပင္
ဆင္ရန္အေၾကာင္းမ႐ွိ၊ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ရန္လည္း လက္ခံမည္မဟုတ္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ အယူအဆေပါင္းစံု၊႐ႈေထာင့္ေပါင္းစံုတုိ႔ျဖင့္ အျငင္းပြားခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လက္႐ွိ ျငင္းဆန္၍မရႏုိင္သည့္ အ႐ွိတရားမွာ ထုိအေျခခံဥပေဒျဖင့္ အစိုးရတစ္ဆက္ငါးႏွစ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ထုိအေျခခံဥပေဒျဖင့္ပင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ႐ွိခဲ့ၿပီး ထုိအေျခခံဥပေဒအရပင္ လႊတ္ေတာ္အသစ္မ်ားလည္း ဖြဲ႕စည္းက်င္းပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။သို႔ျဖစ္ရာ ထုိအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္လုိပါက ထုိအေျခခံဥပေဒပါ နည္းလမ္းမ်ားအတုိင္းသာ ျပင္ဆင္ရန္ဟူသည့္ တပ္မေတာ္ဘက္က ေျပာဆုိေနသည့္စကားမွာလည္း သေဘာတူျခင္း၊မတူျခင္း အျငင္းပြားမႈ႐ွိေနသည့္တုိင္ သဘာ၀က်သည့္ေျပာဆုိခ်က္တစ္ခုေတာ့ ျဖစ္လ်က္႐ွိေနပါသည္။
သို႔ျဖစ္ရာ လတ္တေလာတြင္ ပုဒ္မ၅၉ (စ)လံုး ျပင္ဆင္ေရး၊ဆုိင္းငံ့ေရး သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုခုျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္ေရး အတင္းအက်ပ္ ဇြတ္ဖိအားေပး ႀကိဳးပမ္းေနမႈမ်ားသည္ မိမိအလုိဆႏၵကိုသာ ေ႐ွ႕တန္းတင္ၿပီး တုိင္းျပည္အေနျဖင့္ ပဋိပကၡႏွင့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားျဖစ္လွ်င္ျဖစ္ပါေစဆုိသည့္ လားရာကုိ ဦးတည္ေနသျဖင့္ သမၼတျဖစ္လိုေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအားလံုးကို ဆင္ျခင္တံုတရားျဖင့္ ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေထာက္ျပေရးသားအပ္ပါသည္။

===============================================
အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
၂၄-၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ျဖန္႔ခ်ိေသာ
The Myanmar Review Journal

No comments:

Post a Comment