Friday, July 3, 2015

ဦးေရႊမန္းတုိ႕လည္ခ်က္ကေတာ့-သနားတယ္၊အားလုံးကုိသနားတယ္တဲ့

မေန ႔က လႊတ္ေတာ္အၿပီးမွာ ...လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌႀကီးက ...စင္ျမင့္ေပၚကေန မိုက္နဲ႔ .က်ေနာ္တို႔ ဥကၠ႒ႀကီးကမ ေန႔က ေျပာလိုက္တဲ႔ ...
သနားတယ္ ...အားလုံးကို သနားတယ္ ...
သက္ ဆိုင္ တဲ႔ သူေတြကိုလည္း သနားတယ္...
မိမိကိုယ္ တိုင္ ကိုလည္း သနားတယ္
...
ဆိုတဲ႔ စကားက ...သက္ ဆိုင္ တဲ႔ သူေတြကိုေတာ႔ အ ေတာ္ေလး ထိေရာက္သြားမယ္ လို႔
က်ေနာ္ သိလိုက္ ပါတယ္
၂၃ ရက္ေန႔က စတင္ေဆြးေႏြးခဲ႔တဲ႔အ ေျခခံ ဥပ ေဒ ျပင္ ဆင္ေရးကိစၥဟာ၂၅ ရက္ေန႔ မဲခဲြရာမွာ ...
အားလုံးသိတဲ႔အတိုင္း၅၉ ဃ မွာပါတဲ႔ စစ္ေရးအျမင္ အစားကာကြယ္ေရးအျမင္ လို႔ ျပင္ ဆင္ ရန္ မွတပါး
အ ေရးႀကီးတဲ႔ ၄၃၆ က နဲ႔ ၅၉ စ တို႔ဟာျပင္ ဆင္ တဲ႔အဆို မဲရႈံးသြားပါတယ္ ။၅၉ စ ျပင္ မရ ေတာ႔ ...
ေဒၚစု ဟာ ဦးေရႊမန္း ရဲ႕ျပိဳင္ ဘက္ မဟုတ္ေတာ႔ပါဘူး ။

ေနာက္ၿပီး ၂၆ ရက္ေန႔မွာျပည္ေထာင္ စု အစိုးရအဖဲြ႕ ဥပ ေဒ အားျပင္ ဆင္ တဲ႔ ဥပ ေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳႏိုင္ေရးတစ္ပိုဒ္ ခ်င္းစီ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္ ။

အမွန္တကယ္ေျပာရရင္ဒီ ျပည္ေထာင္ စု အစိုးရအဖဲြ႕ ဥပ ေဒ ကိုျပင္ ဆင္ ဖို႔ တင္ျပတဲ႔ မူလဥပ ေဒ ၾကမ္းမွာမပါဝင္ ခဲ႔တဲ႔ ပုဒ္ မ အသစ္ေတြကိုထပ္တိုး ရိုက္ႏွိပ္ၿပီး ေဆြးေႏြးေစခဲ႔တာဟာလည္း လႊတ္ေတာ္ ရဲ႕ ဥပ ေဒ နဲ႔ နည္းဥပ ေဒ ေတြကိုက်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းဘဲ ျဖစ္ ပါတယ္ ။

မူလ တင္ တဲ႔ ဥပ ေဒၾကမ္းမွာကသမၼတ ဒုသမၼတ နဲ႔ျပည္ေထာင္ စု အဆင္႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာရာထူးသက္တမ္းကာလ အတြင္းပါတီစည္းရံုးေရး ေဆာင္ ရြက္ခြင္႔ မရွိ ဆိုတဲ႔
အ ေျခခံ ဥပ ေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္ နဲ႔ ကိုက္ညီဖို႔အစိုးရအဖဲြ႕ ဥပ ေဒ ထဲကပါတီစည္းရံုးေရး ဆိုတဲ႔ စာသားထဲက
ပါတီ ကို ပယ္ဖ်က္ ဖို႔ရန္ မွ်သာ ျဖစ္ ပါတယ္ ။ဒါက လက္ ရွိ သမၼတ အပါအဝင္ဝန္ႀကီးေတြအားလုံး ကိုျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမည္ခံၿပီးစည္းရံုးေရးလည္း လုပ္ မရေတာ႔သလိုပါတီအမည္ နဲ႔ ဝင္ အ ေရြးခံလို႔လည္း
မရ ေတာ႔ ေအာင္ ...ဥပ ေဒ နဲ႔ စည္းေႏွာင္ လိုက္ျခင္း ျဖစ္ ပါတယ္ ။

ဒီလို လုပ္ လိုက္ ႏိုင္ တဲ႔အတြက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဟာအစိုးရအဖဲြ႕ထဲကသူနဲ႔ၿပိဳင္ ဘက္ ျဖစ္မဲ႔သူေတြကို
တစ္ဂူထဲ မ ေအာင္းႏိုင္ေအာင္ႏွင္ထုတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ ။ဒါေၾကာင္႔ ဦးသိန္းစိန္ အပါအဝင္
လက္ ရွိ အစိုးရအဖဲြ႕ထဲက ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာသမၼတ အမည္စာရင္းအတြက္ဦးေရႊမန္း နဲ႔ အၿပိဳင္
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး မွာ ယွဉ္စရာမရွိေတာ႔ပါဘူး ။

အခုေဆြးေႏြးတဲ႔အစိုးရအသစ္ နဲ႔ အ ေဟာင္း မလဲႊေျပာင္းမီအမ်ိဳးသားစီမံကိန္းေတြ ဘတ္ဂ်က္ေတြ
အခြန္ ဥပ ေဒ ေတြကို အ ေဟာင္းက ေရးဆဲြၿပီးအသစ္ နဲ႔ ညွိႏႈိင္းကာလႊတ္ေတာ္ကို တင္ေပးခဲ႔ရမယ္ ဆိုတဲ႔
ပုဒ္ မ မ်ိဳး ။သမၼတသစ္က က်မ္းမက်ိန္ မီေနထိုင္ ဖို႔ အိမ္ေတာ္ ၊ ရုံးထိုင္ ဖို႔ ရံုးခန္း ၊ရံုးဝန္ထမ္း နဲ႔ လုံၿခံဳေရးအ ေစာင္႔အ ေရွာက္ေတြ အဆင္႔နဲ႔ေလ်ာ္ညီေအာင္စီမံေဆာင္ ရြက္ေပးရမယ္ ဆိုတဲ႔
ပုဒ္ မ မ်ိဳး ေတြဟာ ...၂၆ ရက္ေန႔ မနက္က်မွ ...ဘြားကနဲပါလာတဲ႔ ပုဒ္ မ သစ္ေတြျဖစ္ တယ္

နည္းဥပ ေဒ နဲ႔ မညီဘဲ ေဆြးေႏြးေစၿပီးမအီမလည္ နဲ႔ အတည္ျပဳခဲ႔ျခင္းဟာနာယကဂုဏ္ ပ်က္ ယြင္းၿပီး
အဂတိ မကင္းဘူး လို႔ ဆိုခ်င္ ပါတယ္ ။ဒါေၾကာင္႔လည္း ပုဒ္ မ တိုင္းလိုလို ကိုတပ္မ ေတာ္ သားေတြ အားလုံးမတ္ တပ္ ရပ္ ကန္႔ကြက္ ခဲ႔ၾကပါတယ္ ။

က်န္ေသာ အမတ္မ်ားကနားလည္ လို႔ ေထာက္ခံေနၾကတာေတာ႔မျဖစ္ႏိုင္ ပါ ။လက္ ရွိ အစိုးရ အဖဲြ႕ဝင္ေတြအ ေပၚမွာထိန္းကြပ္ တဲ႔ ပုဒ္ မမ်ားျဖစ္ေန ေတာ႔အ ေနသာႀကီးစိတ္နဲ႔ဥပ ေဒ ကို ေက်ာခိုင္းထိုင္ေနၾကျခင္းလို႔ဘဲမွတ္ခ်က္ျပဳရမွာပါ ။လာမဲ႔ ေရြးေကာက္ပဲြမွာလက္ ရွိ အစိုးရ အဖဲြ႕ဝင္ေတြပါတီစည္းရံုးေရး မလုပ္ ႏိုင္ေအာင္ နဲ႔တကယ္ လို႔မ်ား အခု အမတ္ေတြထဲကသမၼတတို႔ ဒုသမၼတတို႔ ဝန္ႀကီးတို႔ျဖစ္ လာရင္အ ေဟာင္းေတြကေကာင္းမြန္စြာ မလဲႊေျပာင္းေပးမွာကိုစိတ္ကူးနဲ႔ ႀကိဳတင္ စိုးရိမ္ေနၾကတာမို႔ၿငိမ္ၿပီး ဆိတ္ဆိတ္ေနၾကတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ဘယ္ လို ဘဲ တပ္ မ ေတာ္ သားေတြကန္႔ကြက္ ခဲ႔ေပမဲ႔ ...ထိုင္ေနသူေတြမ်ားတာေၾကာင္႔ဒီပုဒ္ မ ေတြ အခု အတည္ ျဖစ္ သြားပါၿပီ ။
၂၃ ရက္ က ေန ၂၆ ရက္ေန႔အထိလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ဟာ ...သူ ရွင္းလင္းရမဲ႔ ခလုတ္ကန္ကင္းေတြကို
ရွင္းလင္းလိုက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ လို႔သက္ ဆိုင္ သူေတြနဲ႔အားလုံးကို သနားေၾကာင္းပိုင္ ပိုင္ ႏိုင္ ႏိုင္ ၾကဴးရင္႔ လိုက္ တဲ႔ အသံလို႔ဘဲက်ေနာ္ေတာ႔ နားလည္မိပါတယ္ ။
cridet-ေမာင္ေကာင္း


No comments:

Post a Comment