Thursday, February 6, 2014

ဗိုလ္ခ်ဳပ္အုန္းျမင့္ ဘယ္လဲ ဘာလဲ

လြန္ခဲ့သည့္ ၁၁ ႏွစ္ကာလေလာက္က ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ အုန္းျမင့္ စစ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတာ၀န္ 
ထမ္းေဆာင္စဥ္ ႀကံဳဆံုခဲ့ဖူးပါသည္။ စစ္သားပီ သၿပီး
 ပြင့္လင္းေသာ ရိုးသားေသာ အမွန္အ တိုင္းေျပာ 
ရဲဆို၀ံ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အုန္းျမင့္ကို အထက္
လူႀကီးမ်ား က ပင္ ရိုးသားေသာ ေတာသား 
စစ္သားႀကီးဟုေျပာဆိုသံၾကားဖူးပါသည္။

တစ္ရက္ ....
စစ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္းပြဲအတြက္ အထက္အႀကီးအကဲ
မ်ားလာေရာက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။ ထိုစဥ္ တပ္နယ္
တပ္ေရးက သတင္းပို႔လာသည္။ ...
“ အဘ .... ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုး၀င္းကို ေအာက္အိမ္ေတာ္ ခ်ေပးဖို႔
ေျပာပါတယ္ ” ဆိုေတာ့
“ ဘယ္ေကာင္ေျပာတာလဲကြာ ”“ လပခက ေျပာတာပါ ”
“ ေအး ... မင္းျပန္ေျပာလိုက္ ..ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေတာင္ ငါထား
တဲ့ေနရာမွေန၊ ငါေကၽြးတာစားရတာ၊ က်န္တဲ့ေကာင္ေလာက္လာမေျပာနဲ႔၊ ငါက သင့္ေတာ္လို႔ လူႀကီးကို သင့္ေတာ္တဲ့ေနရာမွာထားတာ ၊ မခ်ေပးႏိုင္ဘူးေျပာလိုက္ကြာ ” ဟု ပင္ ေျပာဆိုဖူး သ ည္။
ထို႔အတူ ...
စစ္တကၠသိုလ္ အပတ္စဥ္ ၄၅ ေက်ာင္းဆင္းပြဲ မတိုင္ခင္ေအာင္စစ္သည္တိုက္စစ္မွာ ေလ့က်င့္ရင္း ၈၁ က်ည္က်သျဖင့္အရာရွိတစ္ဦးေသဆံုးၿပီး ဗုိလ္ေလာင္း၄ ဦး ေဆးရံုေရာက္ခဲ့ရသည္။
ထုိ႔အတြက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ေလ့က်င့္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္ကေျပာသည္။
“ အုန္းျမင့္ .မင္း အဲကိစၥ ဒုတပ္ခ်ဳပ္ကို ဘယ္လိုတင္ျပမွာလဲ ” ဆိုေတာ့
“ အမွန္အတုိင္းတင္ျပမွာ ”
“ အမွန္အတိုင္းတင္ျပရင္ မင္းကြဲသြားမွာေပါ့ .ငါက မင္းကို ညီလုိ အစ္ကိုလိုေျပာတာ ”
“ အုန္းျမင့္ ... စစ္တပ္ထဲ၀င္လာတာ ညီလို အစ္ကိုလို မရွိဘူး ... ရဲေဘာ္ ရဲဘက္ပဲရွိတယ္၊ အမွန္အတုိင္းေျပာတာမေက်နပ္လို႔ျဖဳတ္ပစ္လိုက္ ... အုန္းျမင့္ နတ္ က စားလို႔ရတယ္ ” ဟုလည္းေျပာ ဆုိဖူးသည္။

ထို႔အတူ ...
ထိုစဥ္ကစစ္ေထာက္ခ်ဳပ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူ ေဒါသႀကီး
သည္ဟု နာမည္ႀကီး သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သီဟသူရ တင္
ေအာင္ျမင့္ဦး စာေပ ၂ ကြန္ပ်ဴတာခန္းကိုစစ္ေဆးစဥ္ ကြန္ပ်ဴ
တာမ်ား ျဖဳတ္သိမ္းထားသည္ကို ေတြ႔သျဖင့္
“ ဒါေတြကို ဘယ္သူက သိမ္းခိုင္းထားတာလဲ ဘယ္သူ႔အမိန္႔နဲ႔
ျဖဳတ္သိမ္းတာလဲ ”
“ အခုေလာေလာဆယ္ သံုးမယ့္သူလည္းမရွိေတာ့ ဒီအတုိင္းထား
ရင္ ပ်က္စီးမွာစိုးလို႔ ကၽြန္ေတာ့္အမိန္႔နဲ႔ ျဖဳတ္သိမ္းတာပါ ၊ အဲဒီ့အ
တြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအေရးယူလည္းခံပါ့မယ္၊ အုန္းျမင့္က စစ္သားပါ”
“ မင္းက စစ္သား လို႔ေျပာရေအာင္ စစ္ဘယ္ေလာက္ တိုက္ဖူးလို႔လဲ ”
“ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေလာက္မတုိက္ဖူးေပမယ့္၊ကၽြန္ေတာ့္အဆင့္၊စစ္သက္
အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ တိုက္ပြဲေတြေတာ့ တိုက္ဖူးပါတယ္ ”
ဆိုၿပီး ျပန္ေျပာသည္ဟုလည္း တစ္ဆင့္ၾကားဖူးပါသည္။

ေက်ာင္းဆရာဘ၀ျဖင့္ အသက္အရြယ္အရ ရာထူး မရႏိုင္
ေတာ့သည့္ အပတ္စဥ္ ၈၅၊ ၈၈၊ ၉၁ က အရာရွိ မ်ား တစ္
ဆင့္ျမင့္ရာထူးရရွိေရးအတြက္ ဒုတပ္ခ်ဳပ္အစည္းအေ၀းတိုင္း
တြင္ သတိၱရွိရွိ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအတြက္ လူႀကီး
နားၿငီးေလာက္ေအာင္ မၾကာခဏသတင္းပို႔ေပးသျဖင့္ ေနာက္
ဆံုးတြင္ ၄င္းအရာရွိမ်ား လက္ရွိ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးအဆင့္
အထိပင္ ေရာက္ရွိသြားၾကသျဖင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္အုန္းျမင့္၏ ေခါင္း
ေဆာင္မႈ၊ စစ္သားပီသမႈ၊တာ၀န္ခံတတ္မႈတို႔အေပၚ အသက္
ေပးေဆာင္ရြက္လိုသည့္ လက္ေအာက္ငယ္သား မ်ားစြာ
(ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားကအစ) ျဖစ္တည္ခဲ့ဖူးသည္။

ျပင္ဦးလြင္ မဟာအံ့ထူးကံသာဘုရားႀကီး စိန္ဖူးေတာ္ေပ်ာက္ဆံုး
ခဲ့သည့္ ကိစၥ၊ စစ္တကၠသိုလ္ စာေပ ၂ အတြင္း ဆည္ေရလွ်ံၿပီး
သင္တန္းသား အိပ္ေဆာင္မ်ား ေရျမဳပ္သည့္ကိစၥမ်ားတြင္ ေခါင္း
ေဆာင္ပီပီ အခက္အခဲမ်ားကို ၿငီးၿငဴ ၿငဴစူမႈမရွိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္ကို ထုိစဥ္က ျပင္ဦးလြင္တစ္ၿမိဳ႕လံုး
အသိပင္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။

ထိုအခ်ိန္က သင္တန္းသားအရာရွိမ်ား၊ဗုိလ္ေလာင္းမ်ား ေသာက္
သံုးေရအတြက္ ေရသန္႔စက္ကို မရ ရေအာင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး
အရာရွိမ်ား၊ ဗုိလ္ေလာင္းမ်ားသာမကစစ္သည္ မိသားစုအားလံုး
ကိုအခမဲ့ ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့သည္ကိုလည္း ႀကံဳခဲ့ဖူးသည္။

စာေပ ၂ မွ အရာရွိမ်ား ဆိုင္ကယ္စီးသျဖင့္ အထက္အႀကီးအကဲ
မ်ားက ဆိုင္ကယ္စီးမႈတားျမစ္သည္ကို လက္ရွိ ေျမျပင္တြင္ျဖစ္
ပ်က္ေနသည့္ အေျခအေန၊ ခရီးအကြာအေ၀း အေနအထားမ်ား
ႏွင့္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပည့္ျပည့္စံုစံုျပန္တင္ျပသည္ကိုလည္း ၾကား
ခဲ့ဖူးပါသည္။

စကားေျပာပြင့္လင္းေသာ၊ ရိုးသားေသာ၊ စစ္သားပီသေသာ၊
အေျပာၾကမ္းေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အုန္းျမင့္ကို မခ်စ္ေသာ စစ္သား
ဟူသမွ် မရွိ သေလာက္ပင္ၾကားခဲ့ဖူးသည္။ တပ္မေတာ္တြင္
ေနစဥ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အုန္းျမင့္ မေကာင္းေၾကာင္း
ေျပာေသာစစ္သားတစ္ေယာက္ဆီကမွ် မၾကားခဲ့။စစ္တကၠသိုလ္
မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္အရာရွိ၊စစ္သည္၊ဗိုလ္ေလာင္း
မ်ား၊ မိသားစုမ်ား၊ တပ္မ ၈၈ မွ အရာရွိ၊ အျခားအဆင့္မ်ား၊
ကရခ၊ မပခမွာ တာ၀န္က်ဖူးသည့္အရာရွိ၊ အျခားအဆင့္မ်ား
ဗိုလ္ခ်ဳပ္အုန္းျမင့္၏ စိတ္ေနစိတ္ထားကိုအားလံုးအသိပင္ျဖစ္
သည္။

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္အေျပာခ်ိဳခ်ိဳျဖင့္တိုင္းျပည္
ကိုေရာင္းစားခဲ့သူမ်ား၊ေရာင္းစားခ်င္သူမ်ား၊အေျပာခ်ိဳခ်ိဳျဖင့္
ပါးစပ္ ကသာ အလုပ္လုပ္ၿပီး ႏွမ္းျဖဴးေနၾကသူမ်ား၊ အေျပာ
ခ်ိဳခ်ိဳျဖင့္ျပည္သူ လူထု ကို ႏွိပ္စက္ေနၾကသူမ်ား၊ အေျပာခ်ိဳ
ခ်ိဳျဖင့္ အာဏာရွင္ စနစ္ကို အသက္သြင္းခဲ့သူမ်ား၊ အသက္
သြင္းေနၾကသူမ်ားထက္အေျပာဆိုးဆိုးျဖင့္ တုိင္းျပည္အတြက္
အမွန္တကယ္အလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ၊ အေျပာဆိုးဆုိးျဖင့္ ဖာႏုိင္ငံ
ျဖစ္သြားမယ္ဆိုၿပီး ဆဲတစ္ခါ ဆိုတစ္လွည့္ အသက္ေပးအလုပ္
လုပ္ခဲ့ၾကေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ပိုၿပီးေလးစားပါသည္။

ထုိကဲ့သို႔ပင္ ........................

(ေရးသားသူ-သီဟသစ္)

From:Thiha Thit

No comments:

Post a Comment