Saturday, February 1, 2014

ျမန္မာ့ လူအဖြဲ႕အစည္းသစ္

ျမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ အေတြး
အေခၚ လြတ္လပ္မႈႏွင္႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
 လမ္းမေပၚသို႔ ေျခလွမ္း စတင္ခဲ႔ၿပီး
 ျဖစ္သည္။ ကိုယ္႔မိသားစု ကိုယ့္ပတ္
ဝန္းက်င္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံတြင္သာမက 
အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားမွသည္ အေရွ႕ 
အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားအထိ ကမာၻလံုး
ခ်ီကာ မရဲတရဲမွသည္ ရဲရဲႀကီး 
 ေမွ်ာ္ၾကည့္ႏိုင္ၾကၿပီ။ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္
စီးဆင္းေနေသာ ကမာၻမႈျပဳျခင္း ျဖစ္စဥ္တြင္လည္း လိုက္ပါ စီးေမ်ာေနၾကၿပီ။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာလူငယ္ႏွင့္ လူရြယ္မ်ားမွာ မိမိတို႔တြင္ လိုသမွ် စြမ္းရည္ကို ျဖည့္ရန္ ႀကိဳးစားရင္း လူႀကီးမ်ား၏ ဘဝႏွင့္ခ်ီေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ားကို ေကာက္ယူရင္း ကမာၻမႈ ေရစီးတြင္ စီးေမ်ာကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ ထိုလူငယ္မ်ားသည္
ႏုိင္ငံ့အနာဂတ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ သူတို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ႏိုင္ငံတိုးတက္မႈပင္ ျဖစ္သည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ ႀကိဳးစားသူ ျမန္မာတို႔ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားသည္ ဗဟုသုတႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ လိုအပ္ခ်က္တို႔တြင္ သက္သက္မဟုတ္ဘဲ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ မတို႔မထိလုနီးပါး ထားခဲ႔ေသာ၊ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခဲ႔သည္ဟု ဂုဏ္ယူေလ့ ရွိၾကေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အစဥ္အလာ၊ ထံုးတမ္း၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ေရစီးသည္ ထိုအရာမ်ားကို တို႔ထိ ပုတ္ခတ္လ်က္ ရွိေနေပၿပီ။

မိန္းကေလးတို႔ကို အကာအကြယ္ခံ အေစာင္႔ေရွာက္ခံအျဖစ္ ပံုေဖာ္ တိုက္တြန္းေသာ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ေခတ္သစ္ ပညာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္က မိန္းကေလးတို႔ကို ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင္႔ ရင္ေပါင္တန္းရန္ ေတာင္းဆိုသည္။ ညဥ့္နက္အထိ အလုပ္ဆင္းျခင္း၊ ေဘာင္းဘီ၊ စကတ္ႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာ ပံုစံဝင္ အျပင္အဆင္မ်ားသည္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္လာသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေခတ္သစ္ နည္းပညာ တိုးတက္မႈႏွင္႔ ရယူသံုးစြဲႏိုင္မႈ တို႔ေၾကာင့္ မိန္းကေလး ေယာက်္ားေလးမ်ား၏ ေနထုိင္မႈ ပံုစံသည္ လြတ္လပ္ကာ တစ္ဦးခ်င္းသေဘာ ပုိေဆာင္လာသည္။ မိသားစု၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈထက္ မိမိ ကိုယ္ကိုယ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္တတ္ရန္ သင္ယူမႈက ပိုလိုအပ္လာသည္။

မိန္းမ၊ ေယာက်္ားတို႔၏ အသြင္အျပင္၊ အျပင္အဆင္၊ အဝတ္အစား၊ အေတြးအေခၚ၊ ေနထိုင္မႈ ဓေလ့စရိုက္ႏွင္႔ တန္ဖိုးထားအရာမ်ား ကမာၻမႈ ျပဳလာသည္႔အခါ ျမန္မာမႈ ဆံုး႐ႈံးသြားမည္လားဟု စိုးရိမ္သူမ်ား စိုးရိမ္လာၾကသည္။ ျမန္မာမႈကို ထိန္းသိမ္းသင့္သည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရိမ္လြန္ကာ ကန္႔သတ္ရင္း တားဆီးရင္း ကာကြယ္ရင္း ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရင္း ဘူးသီးႏုႏု အေမြးသပ္သလို ျဖစ္မည္ကိုလည္း သတိထားရဦးမည္။

ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ပင္ ကမာၻမႈ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္သည္။ ထုိအရာသည္ အရွိန္ျဖင့္ စီးေနေသာ ေရမ်ားကဲ့သို႔ အင္အား ႀကီးမားလွသျဖင့္ ပိတ္ပင္ တားဆီး ရႏုိင္မည္ မဟုတ္ဘဲ ထိုေရစီးကို ကိုယ့္ဓေလ့စ႐ိုက္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ မည္သုိ႔ အသုံးခ်မည္ ဆိုသည္ကသာ အေရးႀကီးသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚေနထုိင္ခြင္႔သည္ ျမန္မာမႈကို ျမတ္ႏိုးကာ တေလးတစား ထိန္းသိမ္းသူမ်ားကို အခြင္႔အေရးႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးလိမ္႔မည္။ ျမန္မာမႈႏွင့္ ကမာၻမႈကို သူ႔ေနရာႏွင့္သူ ေလ်ာ္ညီစြာ ေပါင္းစပ္ကာ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္း စ႐ုိက္လကၡဏာ အသစ္မ်ားလည္း ေပၚထြန္းလာႏိုင္သည္။

တံခါးအဖြင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အေျပာင္းတြင္ ျမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအသစ္ တစ္ရပ္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားမည္မွာ မုခ် ဧကန္ ျဖစ္သည္။

အသြင္သစ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ ေခတ္မီကာ ပိုမိုရင့္က်က္ ယဥ္ေက်းလာမည္လား။ အ႐ိုးေပၚ အရြက္ဖံုးသလို ဟိုမေရာက္ သည္မေရာက္ ကိုး႐ုိးကားရား မက်က္ တက်က္ ျဖစ္မည္လား။ ထိုေမးခြန္းတုိ႔ကိုမူ ယခု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေရစီးတြင္ အရွိန္ယူ ကူးခပ္ေနသည့္ ျမန္မာ လူငယ္ လူရြယ္တို႔ကသာ ေျဖဆိုႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၃၀.၁.၂၀၁၄)
The Voice

No comments:

Post a Comment