Monday, April 8, 2013

ရန္ကုန္တြင္ One Stop Services ဌာနဖြင့္လွစ္မည္

ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူမ်ားအား တစ္ေနရာတည္း၌ အၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္မည့္ One Stop Services ဌာနႀကီးကို အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန၊ ျပည္တြင္း အခြန္ မ်ားဦးစီး ဌာန၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာန၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကန္ဘဲ့ရွိ သစၥာလမ္းတြင္ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
YC

No comments:

Post a Comment