Tuesday, November 5, 2013

ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္တြင္ ပထမဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ မ်ိဳးစပ္ေနၾကတ္မႈျဖစ္စဥ္

NASAက လ၏ သက္ေရာက္ ပိတ္ပင္ႏုိင္စြမ္း နည္းပါးသည့္ ယင္းျဖစ္ စဥ္ကို ရွားပါးေသာ မ်ိဳးစပ္ေနၾကတ္ျ   ခင္း ဟု အမည္ေပးထားမ်ိဳးစပ္ေန ၾကတ္ျခင္းေခၚ ထူးျခားကြဲျပား သည့္ ေနၾကတ္မႈ ပံုစံတစ္မ်ိဳးကို ကမာၻအႏွံ႔မွ လူသန္းေပါင္းမ်ား စြာက ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။ အထူး သျဖင့္ အာဖရိက၊ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိက ေဒသမ်ားတြင္ အဆို ပါ ျဖစ္ရပ္ကို ပိုမိုထင္ရွား စြာ ေတြ႕ျမင္ ခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။ NASAက လ၏ သက္ေရာက္ပိတ္ပင္ႏုိင္စြမ္း နည္းပါးသည့္ ယင္းျဖစ္စဥ္ကို ရွားပါးေသာ မ်ိဳးစပ္ေနၾကတ္ျခင္းဟု အမည္ေပးထားသည္။ ယခုအေျခအေနသည္ ႏွစ္ေပါင္း (၁၅၀)ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ မ်ိဳးစပ္ ေနၾကတ္မႈျဖစ္သည္။ ကမာၻ႕ေနရာ အခ်ို႕တြင္ လံုးဝ ေမွာင္အတိက်သြားၿပီး အခ်ို႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္မူ တစ္ပိုင္းတစ္စ ေနၾကတ္ေန သည့္ ျဖစ္စဥ္ကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကရသည္။
ေနသည္ လ၏ ပိတ္ဆို႔ျခင္းေၾကာင့္ ကမာၻေျမသို႔ အလင္းေရာင္ က်ေရာက္မႈ အားနည္းသြားခဲ့သည္။ ကမာၻ႕တည္ေနရာအလုိက္ ေနၾကတ္ပံုကို ေတြ႕ျမင္ရသည့္ အေျခအေန မတူညီခဲ့ေခ်။ အေမရိကန္တြင္ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ပိုင္းက ပထမဆံုးအႀကိမ္ မ်ိဳးစပ္ေနၾကတ္မႈကို စတင္ေတြ႕ရွိရၿပီး ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ အတၱလႏၱိတ္ သမုဒၵရာႏွင့္ အာဖရိက ေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္လာရသည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္လည္း တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ ေနၾကတ္ေနသည့္ ပံုရိပ္မ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ NASA၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ မ်ိဳးစပ္ေနၾကတ္မႈ ျဖစ္စဥ္သည္ (၁၈၅၄)ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၀)ရက္ေန႔က ေနာက္ ဆံုး ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိရသည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အလားတူ ျဖစ္စဥ္ ေပၚေပါက္ရန္မူ (၂၁၇၂)ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ (၁၇)ရက္ေန႔ထိ ေစာင့္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။
အာဖရိကတိုက္ရွိ ဂါဘြန္ႏုိင္ငံသည္ ယခုျဖစ္စဥ္ကို ျမင္ကြင္းအရွင္းဆံုး အထင္ရွား ဆံုး ေတြ႕ျမင္ ခဲ့ရသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကင္ညာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း လံုးဝ ေမွာင္အတိက်ခဲ့ၿပီး ယင္းျဖစ္ရပ္ကို ကမာၻလွည့္ ခရီးသည္ အမ်ားအျပား အခ်ိန္ယူ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။ ယူဂႏၶာတြင္ သမၼတ ယိုဝါရီ မူဆီဗီနီကိုယ္တိုင္ မူလတန္းေက်ာင္းေလး တစ္ခုတြင္ ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ မ်ိဳးစပ္ေနၾကတ္ မႈ ျဖစ္စဥ္ကို ေနကာမ်က္မွန္တပ္၍ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့သည္။ အဘူဒါဘီတြင္မူ ေဖာ္ျမဴလာဝမ္း ကားေမာင္းၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပေနစဥ္ ပရိသတ္မ်ားက ေနၾကတ္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။

သိပၸံ ပညာရွင္မ်ားက ယခုျဖစ္စဥ္ကို အရွည္ၾကာဆံုးအျဖစ္ (၁)မိနစ္ေက်ာ္သာ ေတြ႕ျမင္ရၿပီး လိုက္ေဘးရီး ယား အေနာက္ေတာင္ဘက္ (၂၀၅)မိုင္အကြာ သမုဒၵရာထဲတြင္ အခ်ိန္အၾကာဆံုး သက္ေရာက္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္ကို ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား အေနျဖင့္ အကာအကြယ္ မပါသည့္ ဗလာမ်က္စိျဖင့္ မၾကည့္ရန္မူ နကၡတ္ေဗဒ ပညာရွင္မ်ားက ႀကိဳတင္ သတိေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။ သာမန္အားျဖင့္ အျပည့္အဝ ေနၾကတ္ျခင္းတြင္ လသည္ ေန၏ ပံုရိပ္ကို လံုးဝ ကာကြယ္လုိက္ေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မ်ိဳးစပ္ေနၾကတ္မႈတြင္ လသည္ ကမာၻႏွင့္ အေဝးဆံုးေနရာတြင္ ရွိေနရာ ေန၏ ပံုရိပ္ကို အျပည့္အဝ မကာကြယ္ႏုိင္ေခ်။ အဆိုပါ ရွားပါးျဖစ္စဥ္မ်ိုးတြင္ လ၏ တားဆီးမႈေၾကာင့္ ေနလံုးကြယ္သြား သည့္ တိုင္ ေရာင္စဥ္စက္ကြင္းတစ္ခု ေတာက္ပစြာ ျဖစ္တည္ေနတတ္သည္။ ၎ကို "မီးလ်ံကြင္း"ဟု လည္း  ေခၚေဝၚေလ့ရွိၿပီး လကိုပတ္လွ်က္ ေတာက္ပစြာ ထြန္းလင္းေနေလ့ရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

No comments:

Post a Comment