Monday, April 8, 2013

႐ုရွားႏုိင္ငံသည္ အာရွေဒသရွိ အေမရိကန္ ဒံုးပ်ံကာကြယ္ေရး စနစ္မ်ားကုိ ဗံုးႀကဲတုိက္ခိုက္သည့္ သ႑ာန္တူ စစ္ဆင္ေရး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း

၈-၄-၂၀၁၃
႐ုရွားႏုိင္ငံ၏TU-22 M Backfire ဗံုးႀကဲေလယာဥ္ တစ္ စင္းသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းကအာရွေဒသရွိ အေမ ရိ ကန္ ဒံုးပ်ံ ကာကြယ္ေရး စနစ္မ်ားကို ခ႐ုဇ္ဒံုးပ်ံ မ်ားျ ဖင့္ တုိက္ခုိက္သည့္ သ႑ာန္တူ ေလ့က်င့္မႈ မ်ား ျပဳ လုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားက ေျပာ ၾကား ခဲ့သည္ဟု ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔ NEWS now သ တင္း တစ္ပုဒ္ အရ သိရသည္။

အဆုိပါ TU-22 M Backfire ဗံုးႀကဲ ေလယာဥ္သည္ အေမရိကန္ ဒံုးပ်ံ ကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသ အျဖစ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အနီးတြင္ ျဖန္႔ၾကက္ ခ်ထားေသာ Aegis အတန္းအစား ဒံုးပ်ံ ကာကြယ္ေရး ဖ်က္သေဘၤာ တစ္ဦးအား ေ၀ဟင္ပစ္ ခ႐ုဇ္ ဒံုးပ်ံျဖင့္ ပစ္ခတ္ တုိက္ခိုက္သည့္ သ႑ာန္တူ ေလ့က်င့္မႈကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ လည္းေကာင္း ၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိ ေျမျပင္ အေျခစုိက္ ဒံုးပ်ံ ကာကြယ္ေရး စနစ္ တစ္ရပ္ကုိ တုိက္ခုိက္သည့္ သ႑ာန္တူ ေလ့က်င့္မႈ တစ္ရပ္ကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ လည္းေကာင္း အသီးသီး ျပဳလုပ္ ေလ့က်င့္ ခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ တာ၀န္ရွိသူ မ်ားက ေျပာၾကား ခဲ့ေသာ္လည္း အေသးစိတ္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္ သည္ ေျမာက္ကုိရီးယား ၏ ဒံုးပ်ံ ပစ္လႊတ္မႈ မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ႏွင့္ ဒံုးပ်ံဖ်က္ သေဘၤာ မ်ားဆီသုိ႔ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ား ေပးပုိ႔ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္း စြန္း ေဒသတြင္ X-band ဒံုးပ်ံ ကာကြယ္ေရး ေရဒါတစ္ခု ျဖန္႔ၾကက္ ခ်ထား ခဲ့သည္။ ႐ုရွား ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ေရငုပ္ သေဘၤာမ်ားကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ျခင္း ႏွင့္ အေမရိကန္ ဒံုးပ်ံ ကာကြယ္ေရး စနစ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္း ေထာက္လွမ္းရန္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ သေဘၤာတစ္စီး တည္ေဆာက္ျခင္း တုိ႔ျဖင့္ပစိဖိတ္ ေဒသတြင္အင္အားတည္ေဆာက္လ်က္ရွိစဥ္အဆုိပါသ႑ာန္တူ ေလ့က်င့္မႈ  ေပၚေ ပါက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႐ုရွား ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ေဒသတြင္းရွိ အေမရိကန္ အေျခစုိက္ စခန္းမ်ား ၊ သို႔မဟုတ္ ဂ်ပန္ အေျခစုိက္ စခန္းမ်ား ကုိ ၄င္း၏ ပဲ့ထိန္းဒံုးပ်ံ မ်ားျဖင့္ တုိက္ခုိက္ႏုိင္ေရး ရည္ရြယ္၍ အဆုိပါ သ႑ာန္တူ ေလ့က်င့္မႈ ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း အေမရိကန္ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားက ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္

No comments:

Post a Comment